Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de stamreeks aan van Beglinger. Deze stamreeks is gemaakt door mijn vader Leen van der Meer.

De stamreeks is bijzonder, omdat de naam Beglinger afkomstig is uit Zwitserland.

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Inleiding

Volgens enkele Zwitserse genealogen [1] stamt de familienaam "Beglinger", zonder enige twijfel van het gehucht "Beglingen", dat vlak bij Mollis in het kanton Glarus ligt. De Beglingers werden reeds in 1289 in de Zwitserse kronieken vermeld [2].

Van Beglingen uit vertrokken de Beglingers naar diverse andere plaatsen in Zwitserland, o.a. naar Salez in het kanton Sankt Gallen.

De Nederlandse Beglingers stammen af van degenen, die zich in Salez vestigden. Zoals zovele jeugdige Zwitsers kwamen ook diverse Beglingers als soldaat naar Nederland. Een relatief groot deel van deze militairen keerde niet meer naar het land van herkomst terug. Ook Johannes Beglinger,geboren 3 april 1729 in Salez, vestigde zich metterwoon in Nederland. Hij werd de stamvader van de Nederlandse Beglingers.

Van de Zwitserse Beglingers zijn diverse familiewapens bekend, zoals:

 1. Een rood, tot aan de rand van het schild doorlopend, kruis in een veld van zilver [3].
 2. Een zilveren , tot aan de rand doorlopend kruis, op een rood schild. Dit wapen hoort toe aan Fridolin Beglinger, "Grand Prévost" in fremden Diensten [4].
 3. Een blauw schild, waarin een gouden halve maan met zilveren lelie. Dit wapen hoort toe aan Andreas Beglinger, Landvogt im Reintal, 1630 tot 1631 [5].

In de hierbij uitgewerkte stamreeks zijn de eerste drie generaties Zwitsers. Bij de vierde generatie begint de Nederlandse reeks.

In Nederland is de naam Beglinger vaak op verschillende manieren geschreven, zoals bijvoorbeeld Begliger, Beglinger,Peglinger, Pegelinger en Begelinger. Van deze namen zijn slechts overgebleven Begelinger en Beglinger, die thans als naam gefixeerd zijn in de Nederlandse burgerlijke stand. De naam Begelinger werd op 24 maart 1819 als zodanig ingeschreven voor Joseph Beglinger en zijn nakomelingen, als gevolg van zijn verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in 's-Gravenhage. Van hem stammen alle Begelingers in Nederland en België af. Bij de volkstelling van 1947 werden voor de eerste en laatste keer alle familienamen geteld en gegroepeerd. Volgens die telling leefden er toen in Nederland 45 naamdragers Beglinger en 24 naamdragers Begelinger, in totaal dus 69 personen. Het lijdt geen twijfel dat al deze personen afstammen van de uit Zwitserland gekomen Beglinger's. Van de genoemde naamdragers woonden in Amsterdam 11 Beglinger's, in 's-Gravenhage 24 Beglinger's, in Rotterdam 7 Beglinger's en in Breda verbleven toen 3 Beglinger's. De Begelinger's waren als volgt verdeeld: 9 woonden in Dordrecht, 1 in Dubbeldam, 3 in Voorburg en 11 in 's-Gravenhage.


I. HANS BEGLINGER , geb. circa 1617, knecht bij Ulrich Jacober in Matt (Kanton Glarus, Zw.), tr. MARIA GENTNER, ged. Elm (Kanton Glarus, Zw.) 27 september 1619, dr. van Peter Gentner en Agatha Bäbler.

Kind uit dit huwelijk:

 1. PETER/HANS BEGLINGER, ged. Matt 19 juni 1642, volgt II.

II. PETER/HANS BEGLINGER, ged. Matt 19 juni 1642, overl. Salez (Kanton St. Gallen, Zw.) 29 juni 1719, tr. (1) aldaar 28 juni 1681 DOROTHEA THÖNIERI, ged. Davos (Kanton Graubünden, Zw.) 28 oktober 1637, overl. Salez 14 maart 1705,tr.(2) aldaar 1 oktober 1705 REGULA HANSELMANN,dr. van Georg Hanselmann en Elisabeth Tüsel, geb. Davos 11 maart 1687, overl. Salez 18 januari 1742. Zij hertrouwt Salez 23 augustus 1721 Conrad Bäbi.

Kinderen uit het 2de huwelijk:

 1. HANS GEORG BEGLINGER, ged. Salez 18 juli 1706, overl. aldaar 19 mei 1754, tr. Salez 2 juni 1739 ANNA RÜDISÜHLI, ged. Frümsen (Kanton St.Gallen, Zw.)13 maart 1712, overl. Salez 9 april 1783, dr. van Friedlich Rüdisühli en Elsbeth Tusel.
 2. HANS BEGLINGER, ged. Salez 14 oktober 1708, volgt III.

III. HANS BEGLINGER, ged. Salez 14 oktober 1708, overl. aldaar 13 augustus 1783, tr.(1) 1728 ELISABETH REICH, ged. Salez 1 november 1707, overl. aldaar 27 februari 1780, dr.van Joseph Reich en Margaretha Hagmann, tr. (2) Grabs (Kanton St. Gallen, Zw.) 17 oktober 1780 MAGDALENA WERDER, ged.Sennwald (Kanton St. Gallen, Zw.) 9 februari 1724, overl. Salez 15 april 1781, dr. van Caspar Werder en Catharina Inhelder, tr.(3) Salez 15 januari 1782 CATHARINA LEUENER.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. JOHANNES BEGLINGER, ged. Salez 3 april 1729, volgt IV.
 2. GEORG BEGLINGER, ged. Salez 17 december 1730, overl. aldaar 7 januari 1754.
 3. JOSEPH BEGLINGER, ged. Salez 21 december 1732, overl. aldaar 22 maart 1798, tr. aldaar 24 januari 1769 MAGDALENA BERGER.
 4. CHRISTIAN BEGLINGER, ged. Salez 20 februari 1735, overl. Meisse 7 november 1779 tr. aldaar 7 april 1759 BARBARA SCHMIDT.
 5. ULRICH BEGLINGER, ged. Salez 25 december 1736, overl. aldaar 24 maart 1784, tr. aldaar 18 juni 1766 ANNA MÜLLER, overl. aldaar 4 juni 1793.
 6. BARBARA BEGLINGER, ged. Salez 12 maart 1739, overl.1817, tr. JOHANNES KOLLENBERGER.
 7. MARGARETHA BEGLINGER, ged. Salez 22 oktober 1741, overl.11 maart 1803, tr. 19 mei 1767 JOHANNES RHEINER.
 8. JAKOB BEGLINGER, ged.Salez 10 juni 1744,soldaat in het "Regiment Switzersche Gardes onder de Lijfcompagnie van zijn Doorlugtigtste Hoogheid, den Heere Prinse Erfstadhouder",
  overl. Rotterdam 19 juni 1821, tr.(1) 's-Gravenhage 3 mei 1767 ANNA CHRISTINA GRAFF,geb. te Stolberg (D.), tr. (2) Dordrecht 5 mei 1804 JOHANNA HUIG(ERS), geb. Dordrecht.
  Deze Jakob Beglinger is op 8 maart 1773 ingeschreven als nieuwe burger van 's-Gravenhage.
 9. REGULA BEGLINGER, ged. Salez 24 april 1746, overl. aldaar 18 mei 1747.
 10. HANS KONRAD BEGLINGER, ged. Salez 2 december 1747, overl. aldaar 7 december 1747.
 11. HANS KONRAD BEGLINGER, ged. Salez 5 maart 1749, overl. aldaar 21 maart 1821, trouwt Salez 7 april 1772 ANNA MARIA ENGLER.
 12. ELSBETH BEGLINGER, ged. Salez 16 januari 1752, overl. aldaar 18 december 1754.

IV. JOHANNES BEGLINGER, ged. Salez 3 april 1729, koopman in kruidenierswaren, overl. 's-Gravenhage 10 november 1798, begraven Rijswijk, ondertr. 's-Gravenhage 17 augustus 1749, tr.aldaar Hoogduitse Kerk 31 augustus 1749 MARIA COMMESEEL, ged. Leerdam 28 oktober 1722, overl. 's-Gravenhage 4 april 1804, dr. van Lambert COMMESEEL en GEERTRUY VERBURG. Deze Johannes Beglinger is 30 mei 1770 ingeschreven als nieuwe burger van 's-Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. ELIZABET BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 2 april 1751,overl. 's-Gravenhage 15 oktober 1772, tr. aldaar 9 februari 1772 JAN DE ZEEUW
 2. JOHANNES BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 10 april 1753, zilversmid, lid van het Goud- en Zilversmedengilde,tr. aldaar 11 oktober 1772 BARBARA HUSEN, overl. 's-Gravenhage 2 mei 1807.
 3. JOSEPH BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 15 april 1755, schoenmaker, overl. aldaar 9 juli 1825, tr. aldaar (1) 9 november 1777 HELENA HENDRIKA HOLLEN, ged.'s-Gravenhage 25 maart 1755, overl. aldaar circa 1796, tr. aldaar (2) 20 november 1796 DOROTHEA SLAUDERHOFF, geb.Nassau Dillenburg ( D).overl. 's-Gravenhage 23 november 1813. Joseph Beglinger is op 1 augustus 1785 ingeschreven als nieuwe burger van 's-Gravenhage. Hij verklaart op 24 maart 1819 ten overstaan van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage dat zijn achternaam BEGELINGER moet zijn.
 4. JOHAN CHRISTIAAN BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 18 september 1757, schoenmaker, tr.(1) aldaar 31 augustus 1777 ANNA JOHANNA HOLLEN,tr. (2) aldaar 6 april 1783 JOHANNA MARIA GIX, tr. (3) Amsterdam 12 juni 1807 ANNA JESPERS.
 5. LOUISA BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 27 juni 1760, overl. aldaar 21 juli 1760.
 6. LAMBARTUS BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 16 juni 1761, volgt V.
 7. GEERTRUY BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 23 april 1764, overl. aldaar 19 mei 1812.
 8. MARIA KATRINA BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 26 oktober 1766, overl. aldaar 27 januari 1770.
 9. KATRINA HENDRINA BEGLINGER,ged. 's-Gravenhage 9 augustus 1768, overl. 4 januari 1848, tr. 's-Gravenhage 13 mei 1798 JOHANNES VAN DEN HAAMER.

V. LAMBARTUS BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 16 juni 1761, overl. aldaar 8 augustus 1832, kruier, tr. 's-Gravenhage 6 mei 1787 GESINA RENSINK, geb. Voorst 1756 overl. 's-Gravenhage 8 augustus 1832.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. JOHANNA MARIA BEGLINGER, ged. 's-Gravenhage 21 oktober 1787, overl. aldaar 14 januari 1794.
 2. MARIA CORNELIA BEGLINGER, geb./ged. 's-Gravenhage 5/10 januari 1790, tr. aldaar 22 april 1812 DIRK DE ZEEUW.
 3. LOUISA JACOBA BEGLINGER, geb./ged. 's-Gravenhage 26/30 december 1792.
 4. JOHANNES GERHARDUS BEGLINGER, geb./ged. 's-Gravenhage 12/15 juni 1796, volgt VI.

VI. JOHANNES GERHARDUS BEGLINGER, geb./ged. 's-Gravenhage 12/15 juni 1796, koffiehuishouder, overl.aldaar 19 juli 1866, tr. aldaar 6 maart 1822 ENGELLINA WILHELMINA BREMS, geb./ged. 's-Gravenhage 8/11 januari 1795, overl.aldaar 3 juli 1891, dr. van CHRISTIAAN BREMS en MARIA DOROTHEA WOLFF.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. CAREL JOHANNES GEORGE BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 8 juni 1822, smid, overl. aldaar 13 december 1881, tr. 's-Gravenhage 30 april 1851 LOUISA WILHELMINA SOPHIA BERKHUYSEN.
 2. JOHANNES GERARDUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 28 juni 1824, loodgieter, overl. 's-Gravenhage 20 december 1864, tr. aldaar 16 mei 1849 ADRIANA TON, geb. 's-Gravenhage 23 februari 1825.
 3. THEODORUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 22 november 1826, ijzergieter, overl. aldaar 11 februari 1876, tr. Dordrecht 20 augustus 1856 PIETERNELLA VISSER, geb. aldaar 1 februari 1835.
 4. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 20 juli 1829. volgt VII.
 5. CORNELIS LAMBERTUS BEGLINGER,geb. 's-Gravenhage 10 juli 1832, overl. aldaar 11 mei 1835.
 6. ELISABETH CATHARINA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 10 juli 1832, ongehuwd overl. vóór 1861.
 7. CORNELIS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 14 augustus 1838, vertrokken naar Amsterdam.

VII. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 20 juli 1829,smid, bewaarder, overl. aldaar 13 mei 1866, tr.'s-Gravenhage 21 maart 1860 MARIA CATHARINA WITTE, geb. aldaar 9 juli 1838, dr. van JOHAN DANIEL WITTE en MARIA PASSEUR.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. WILHELMUS FRANCISCUS BEGLINGER, geb.'s-Gravenhage 27 januari 1861, overl. aldaar 28 februari 1868.
 2. MARIA CATHARINA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 6 januari 1863, tr. DANIEL HELLONNÉ.
 3. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER,geb. 's-Gravenhage 2 januari 1864, kruidenier,had een houten been, tr. 's-Gravenhage 20 november 1896 ALBERTA ALETTA CLASINA MONNE.
 4. JOHAN DANIEL BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 29 november 1865, volgt VIII.

VIII. JOHAN DANIEL BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 29 november 1865, horlogemaker,overl. Antwerpen 20 december 1952, tr. 's-Gravenhage 30 juli 1890 (scheiding's-Gravenhage 3 februari 1909) WILHELMINA HELENA DE RUYTER, geb. Den Helder 14 april 1866, overl.'s-Gravenhage 1 april 1953, dr.van KLAAS DE RUYTER EN GRIETJE QUAK.

Kinderen uit dit huwelijk

 1. JOHAN DANIEL BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 11 april 1891, controleur W.S.M., overl. 's-Gravenhage 6 mei 1966, tr. 's-Gravenhage 7 maart 1917 JACOBA WILHELMINA WESTERMAN, geb. 1 oktober 1893, overl. Voorburg 3 augustus 1975.
 2. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 23 juni 1892, volgt IXa.
 3. GEORG COENRAAD THEODOOR BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 9 januari 1894, overl. aldaar 10 januari 1977, trouwt 's-Gravenhage 28 juni 1922 JANKE WESTRA, overl.aldaar 7 april 1982.
 4. CORNELIS ADRIAAN BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 13 augustus 1896, volgt IXb.
 5. MARIA CATHARINA WILHELMINA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 25 mei 1899, overl. 's-Gravenhage 19 juli 1986, tr. aldaar 21 juli 1920 JACOBUS JOHANNES MEIJER, overl.'s-Gravenhage 22 juni 1957.
 6. NICOLAAS CORNELIS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 29 september 1901, overl. aldaar 13 oktober 1901.
 7. NICOLAAS CORNELIS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 18 november 1902, overl. aldaar 7 december 1902.
 8. AGATHA ALIDA BEGLINGER. geb. 's-Gravenhage 16 februari 1904, overl. aldaar 17 april 1989, tr. aldaar 11 juni 1930 JOSEPHUS GUILLAUME EGIDIUS RIEMEN, geb. Tilburg 13 januari 1905, overl. 's-Gravenhage2 april 1975.
 9. WILHELMUS LEONARDUS BEGLINGER, machinebankwerker, geb.'s-Gravenhage 24 augustus 1907, overl. aldaar 25 mei 1973, tr. aldaar 24 februari 1932 ALMA CORNELIA DE BIE, geb. Haaropf (D.), 2 december 1905, overl. 's-Gravenhage 26 juli 1989.

IXa. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 23 juni 1892,machinebankwerker, overl. aldaar 15 januari 1977, tr. (1) 's-Gravenhage 8 juni 1921 (scheiding aldaar 13 juli 1936), GEERTRUIDA TEYL, geb. aldaar 4 mei 1903, overl. aldaar 13 november 1986,tr. (2) aldaar 23 september 1936 (scheiding aldaar 17 december 1943), WILHELMINE SIPPEKAMP, geb. Alsum (D.) 27 oktober 1902 ,overl. 's-Gravenhage 11 augustus 1964, dr. van Albert Wilhelm SIPPEKAMP en Gertrud BOHNES, tr.(3) ald. 7 juni 1944 PIETERNELLA MERKESTEIN, geb.Rietveld 30 maart 1908. dr.van Cornelis MERKESTEIN en Jaantje van den BERG.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. JOHAN DANIEL BEGLINGER, geb.'s-Gravenhage 13 oktober 1921,overl. aldaar 7 mei 1944.
 2. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb.'s-Gravenhage 13 oktober 1923, volgt Xa.
 3. CORNELIS ADRIANUS BEGLINGER, automonteur, geb. 's-Gravenhage 12 maart 1926, tr. aldaar 9 februari 1949 PAULINA FREDERIKA VAN SANTEN, geb. 's-Gravenhage 24 mei 1921, overl. aldaar 29 december 1992.
 4. GEERTRUIDA BEGLINGER,geb. 's-Gravenhage 1 februari 1933, tr. 21 november 1959 JAN VAN BOVEN, afkomstig uit Deurne.
 5. JOHANNA CORNELIA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 26 maart 1937, tr. aldaar 8 juli 1959 (scheiding 's-Gravenhage december 1991) GEORGE OOSTERWERFF, geb. 27 december 1937.
 6. CORNELIA JOHANNA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 26 maart 1937, tr. (1) aldaar 23 juli 1959 HENDRICUS ANTONIUS WÖLCKEN, tr. na scheiding (2) aldaar 11 september 1970 JOHANNES JOSEPHUS VAN VEEN, tr. na scheiding (3) Delft 25 mei 1987 HENDRIK OTTEN, geb. Delft 16 juni 1945, zn. van Leendert OTTEN en Hendrika PORS.

Kinderen uit het derde huwelijk:

 1. YVONNE BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 10 februari 1946, tr. aldaar 18 november 1970 MARINUS B.J. BROEKHUIZEN. Is gescheiden.
 2. ROBERT BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 15 november 1948, tr. Coevorden 6 augustus 1976 MARIAN DIJKSTRA.

IXb. CORNELIS ADRIAAN BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 13 augustus 1896, kapper, docent aan de Vakschool voor kappers, eigenaar van een kapsalon aan de Laan van Nieuw Oost Indië, overl. aldaar 3 april 1964, trouwt 's-Gravenhage 19 februari 1919 HELENA SUZANNA GOUT, geb. Leiden 30 maart 1897, kapster, overl. 's-Gravenhage 16 september 1992, dr. van Marinus GOUT en Helena Suzanna MICHEL.

Kind uit dit huwelijk:

 1. MARINUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 4 maart 1919, volgt Xb.

Xa. FRANCISCUS WILHELMUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 13 oktober 1923, Hoofdontvanger (A) Rijksbelastingen, tr. 's-Gravenhage 30 januari 1952 LOUISA ANTONETTA VAN DER KEMP, geb. aldaar 15 maart 1926, dr. van Mattheijs van der Kemp en Maria Catharina Schwarts.

Kinderenuit dit huwelijk:

 1. MARIA LOUISA ANTONETTA BEGLINGER, geb. Amsterdam 22 januari 1956.
 2. JOHAN DANIEL BEGLINGER, geb. Amsterdam 25 mei 1959.

Xb. Mr. MARINUS BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 4 maart 1919, overl. Hoensbroek 1 november 1980, jurist, juridisch medewerker bij resp. het Ministerie van Defensie, United Nations in Nieuw Guinea en Afcent in Hoensbroek, tr. 's-Gravenhage 21 juli 1945 ROSINA JOHANNA VAN DER KLOET.

Kind uit dit huwelijk:

 1. SASJA HELENA ROSINA BEGLINGER, geb. 's-Gravenhage 13 mei 1947, tr. aldaar CORNELIS C.J. ZANDBERGEN.

 1. Zoals Ida Tschudi-Schümperlin en Dr. Jakob Winteler in het standaardwerk "Wappenbuch des Landes Glarus" Genf 1937.
 2. Urkundensammlung des Historischen Vereins des Kantons Glarus, Urkunde nr. 31, 14 November 1289.
 3. Blumer Wappenbuch von Heinrich Blumer um 1850 in der Landesbibliothek Glarus.
 4. Volgens Pfarrer Melchior Trümpy von Ennenda, in zijn Wappenbuch.
 5. Nikolaus Gatschat's Wappenbuch, 1799.
 6. Zie voor de schrijfwijzen van de naam de inleiding.
 7. G.A. 's-Gravenhage, ORA, inv. 1059,folio 44.
 8. G.A. 's-Gravenhage, ORA, inv. 1059, folio 38.
 9. G.A. 's-Gravenhage, ORA, inv. 1060, folio 24.
 10. Van hem stammen alle Begelingers af.