PARENTEEL
van
Pieter Pieterszn. OUTSHOORN>index

   I. Pieter Pieterszn. OUTSHOORN, tr. N.N.

   II. (van I) Maarten Pieterszn. OUTSHOORN, ged. (remonstrants) Nieuwkoop vrijdag 13 aug. 1688, tr. (gerecht) ald. dinsdag 11 april 1719 Marijtje Pietersdr. HOOGEVEEN, ged. ald. zondag 1 juli 1691.
   III. (van II) Pieter Maartenszn. OUTSHOORN, geb. Nieuwkoop 1720, ged. (remonstrants) ald. zondag 4 febr. 1720, tr. Neeltje Pietersdr. de JONGH.
   IVa. (van III) Maarten Pieterszn. OUTSHOORN, ged. (remonstrants) Nieuwkoop zondag 16 juni 1754, tr. Neeltje PELLEVOEMS.
   IVb. (van III) Cornelis Pieterszn. OUTSHOORN, geb. Nieuwkoop 1756, ged. (remonstrants) ald. zondag 9 jan. 1757, overl. Wilnis zondag 18 nov. 1827, ondertr./tr. ald. vrijdag 7/zondag 23 nov. 1783 Beertje (Baartje) Philipsdr. BURGGRAAF, geb. donderdag 1 juni 1758, ged. Zegveld zondag 25 juni 1758, overl. Wilnis dinsdag 16 sept. 1828, dr van Philippus BURGGRAAF en Aaltje KATZ, wed. van Dirk LAKERVELD.
   Va. (van IVa) Jan OUDSHOORN (OUSSOREN), geb. Nieuwkoop ca. 1786, tr. Wilnis woensdag 2 maart 1814 Annigje (Annetje) SCHIPPER, geb. Tienhoven ca. 1794, dr van Willem SCHIPPER en Dina van der WIELEN.
   Vb. (van IVb) Pieter Cornelisz. OUTSHOORN (OUSSOREN), ged. Wilnis zondag 24 april 1785, Volgens de doopinschrijving is Pieter de oudste van de tweeling. De Peet van Pieter is Maria Oudtshoorn, van Nieuwkoop. Doophefster is Elsje Samson, huisvrouw van Jan Burggraaf uit Wilnis., overl. mog. zondag 2 jan. 1831, tr. Linschoten donderdag 20 okt. 1814 Neeltje MEESTERS, ged. ald. zondag 16 juni 1793, overl. Ruwiel zaterdag 12 maart 1825, dr van Jan MEESTERS en Jannegie DOGTEROM.
   Vc. (van IVb) Philippus Cornelisz. OUSSOREN, ged. Wilnis zondag 24 april 1785, tr. (1) Maria van VLIET, tr. (2) ald. woensdag 6 mei 1812 Marretje SPRUIJT, geb. ald. ca. 1780, dr van Izaak SPRUIT en Antje VERMEULEN.
   Vd. (van IVb) Dirk Corneliszn. OUSSOREN (OUDSHOORN), ged. Wilnis zondag 12 aug. 1787, overl. ald. zaterdag 15 sept. 1860, tr. (1) Harmijntje BLOM, tr. (2) Oudhuizen zondag 25 okt. 1829 Martijntje MAAYEN, geb. Benschop ca. 1797, dr van Gerrit MAAYEN en Aagje BLOM, tr. (3) Wilnis zondag 25 juni 1843 Jannigje STAM, geb. Harmelen ca. 1791, dr van Samuel STAM en Willemijntje STEKELENBURG.
   Ve. (van IVb) Jacob Corneliszn. OUTSHOORN, ged. Wilnis zondag 21 febr. 1790, tr. (1) mog. vóór 1812 Pietje (Pietertje) SCHIPPER, tr. (2) Oudhuizen zondag 13 febr. 1831 Weijntje van der VLIET, geb. Tienhoven ca. 1805, dr van Willem van der VLIET en Jacoba van der WILT.
   VIa. (van Vb) Cornelis Pieterszn. OUSSOREN, geb. Linschoten zondag 10 sept. 1815, overl. Bodegraven donderdag 2 nov. 1865, tr. (1) ald. zaterdag 19 febr. 1842 Aagje van DAM, geb. ald. dinsdag 16 febr. 1819, dr van Johannes van DAM, bouwman, en Ariaantje JONKER, tr. (2) Ingetje van DAM, geb. ca. 1821, dr van Pieter van DAM en Elisabeth van der MEI (?).
   VIb. (van Vb) Jannigje OUSSOREN, geb. Linschoten donderdag 11 sept. 1817, tr. Vinkeveen vrijdag 24 nov. 1837 Dirk OUSSOREN (OUDSHOORN), geb. Kockengen mog. 1815, zn van Dirk Corneliszn. OUSSOREN (OUDSHOORN) en Harmijntje BLOM.
   VIc. (van Vb) Bart OUSSOREN, geb. Linschoten vrijdag 31 aug. 1821, bouwman (1847), landbouwer (1876), overl. Apeldoorn maandag 9 aug. 1886, tr. (1) Zwammerdam vrijdag 10 dec. 1847 Grietje STOLKER, geb. Bodegraven ca. 1824, overl. Aalsmeer zaterdag 24 april 1869, dr van Cornelis STOLKER en Henderijntje KASTELEIJN, tr. (2) Apeldoorn zaterdag 30 maart 1878 Wijntje van SOEST, geb. Kockengen zaterdag 7 nov. 1812, overl. Apeldoorn zondag 8 maart 1885, dr van Antonie van SOEST en Hendrikje HARING, eerder gehuwd met Gottlieb SEGLI.
   VId. (van Vb) Aalbert OUSSOREN, geb. Ruwiel dinsdag 21 dec. 1824, landbouwer, overl. Nieuweramstel vrijdag 8 maart 1889, tr. (1) Vinkeveen & Waverveen mog. 1847 Jannetje de KRAAIJ, geb. Wilnis, overl. vóór 1850, dr van Klaas de KRAAIJ en Jannetje STAM, tr. (2) Loenersloot vrijdag 3 mei 1850 Elisabeth FOKKER, geb. ald. zondag 25 juli 1830, overl. Amstelveen dinsdag 2 april 1912, dr van Jan FOKKER en Judikje van DIJK.
   VIe. (van Vc) Cornelis OUSSOREN, geb. Vinkeveen ca. 1820, veehouder, landbouwer, overl. 's-Graveland vrijdag 4 nov. 1898 oud 79 jaar volgens acte nr. 27 van 5 november 1898., tr. (1) Loenersloot vrijdag 1 okt. 1841 Maria (Mietje) KORVER, geb. Ter Aa ca. 1822, overl. vóór dinsdag 31 dec. 1844, dr van Teunis KORVER en Willemijntje FOKKER, tr. (2) Loosdrecht zaterdag 11 juli 1846 Marretje STAM, geb. mog. ald. ca. 1823, overl. 's-Graveland donderdag 17 april 1873 oud 50 jaar volgens acte nr. 14 van 18 april 1873., dr van Jan STAM en Marretje DOLMAN.
   VIf. (van Vc) IJda OUSSOREN, tr. Vinkeveen & Waverveen woensdag 11 juni 1851 Jan van HARTEN, geb. Achttienhoven mog. 1820, zn van Sander van HARTEN en Aletta BOUTHOORN.
   VIg. (van Vd) Willem OUSSOREN, geb. Kockengen mog. 1810, tr. (1) Zegveld zondag 23 sept. 1832 Grietje BURGGRAAF, geb. ald. ca. 1806, dr van Aart BURGGRAAF en Marrigje de WAIJER, tr. (2) Oudhuizen maandag 7 okt. 1850 Neeltje LANKHORST, geb. Reeuwijk mog. 1815, dr van Hendrik LANKHORST en Aaltje UITHOLD.
   VIh. (van Vd) Dirk OUSSOREN (OUDSHOORN), geb. Kockengen mog. 1815, tr. Vinkeveen vrijdag 24 nov. 1837 Jannigje OUSSOREN, geb. Linschoten donderdag 11 sept. 1817, dr van Pieter Cornelisz. OUTSHOORN (OUSSOREN) en Neeltje MEESTERS.
   VIi. (van Ve) Cornelis OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen ca. 1814, tr. (1) Zegveld vrijdag 25 maart 1842 Johanna (Anna) ( Anna) FOKKER, geb. ald. ca. woensdag 1 jan. 1812, overl. vóór 1857, dr van Seger FOKKER en Elisabeth de HAAN, tr. (2) Kamerik-Mijzijde zaterdag 31 jan. 1857 Gerritje BRAND, geb. ald. mog. 1820, dr van Philippus BRAND en Gerritje BLOM.
   VIj. (van Ve) Dirk OUSSOREN, geb. Oudhuizen mog. 1828, tr. (1) ald. zaterdag 21 dec. 1850 Jannetje van DIJK, geb. Zeist ca. 1817, dr van Aalbert van DIJK en Martje LEERMNAN, tr. (2) Vinkeveen zaterdag 1 okt. 1859 Teuntje van DUIJN, geb. ald. mog. 1826, dr van Jan van DUIJN en Meinsje VERMEULEN.
   VIk. (van Ve) Mattheus Jacobszn. OUSSOREN, geb. Wilnis zaterdag 25 febr. 1832, ged. (Christelijk Afgescheiden), veehouder, tr. Ruwiel donderdag 28 nov. 1861 Marritje SCHERPENZEEL, geb. Kockengen vrijdag 15 april 1836, ged. (Christelijk Afgescheiden), dr van Gijsbert SCHERPENZEEL en Willemijntje GRIFFIOEN.
   VIl. (van Ve) Willem Jacobszn. OUSSOREN, geb. Oudhuizen mog. donderdag 12 dec. 1844, overl. Oukoop mog. vrijdag 18 sept. 1914, tr. Abcoude-Baambrugge donderdag 26 april 1877 Mensje GRIFFIOEN, geb. Nieuweramstel mog. 1853, overl. 1933, dr van Gerrit GRIFFIOEN en Aaltje van der VLIET.
   VIIa. (van VIb, VIh) Pieter OUSSOREN, geb. Vinkeveen ca. 1838, tr. ald. vrijdag 31 maart 1865 Leentje VERHOEF, geb. ca. 1837, dr van Jan VERHOEF en Leentje WASSENAAR.
   VIIb. (van VIb, VIh) Dirk OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen vrijdag 4 juli 1851, los werkman, overl. ald. zondag 12 okt. 1924, tr. ald. vrijdag 19 okt. 1877 Elisabeth van HARSELAAR, geb. Maarn donderdag 30 juli 1857, ged. (ned.herv.), overl. Vinkeveen zaterdag 25 dec. 1920, dr van Maas van HARSELAAR en Teuntje OVERVEEN.
   VIIc. (van VIb, VIh) Hendrik OUSSOREN, geb./ged. Vinkeveen & Waverveen zondag 5/donderdag 30 maart 1854, overl. ald. woensdag 4 april 1928, tr. ald. donderdag 16 nov. 1876 Dieuwertje KORVER, geb. Vinkeveen & Waverveen dinsdag 15 april 1856, overl. Vinkeveen donderdag 15 maart 1894, dr van Klaas KORVER en Trijntje van der VAART.
   VIId. (van VIc) Cornelis OUSSOREN, geb. Zwammerdam woensdag 3 dec. 1851, landbouwer, koetsier, tr. (chr.geref.) Amsterdam woensdag 23 febr. 1876 Fijtje STAM, geb. Nieuweramstel zaterdag 3 mei 1856, dr van Geerlof STAM en Jannetje KARSSEMEYER.    VIIe. (van VId) Jan OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen zaterdag 3 april 1852, landbouwer, tr. Nieuwkoop donderdag 14 maart 1878 Heiltje de KONING, geb. Hazerswoude vrijdag 10 nov. 1854, dr van Cornelis de KONING, landbouwer, en Cornelia SCHOUTEN.
   VIIf. (van VId) Neeltje OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen woensdag 28 sept. 1853, overl. Haarlem zondag 21 jan. 1934, tr. (1) Amstelveen woensdag 11 juni 1873 Hendrik VERBURG, tr. (2) Nieuwer-Amstel vrijdag 18 mei 1877 Arien KNIBBE, geb. Andijk 1849, overl. 1923, zn van Engel KNIBBE en Antje ROOKER.
   VIIg. (van VId) Ds. Cornelis OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen donderdag 2 april 1868, Predikant van de Gereformeerde Kerk in Nederland, overl. Rijswijk woensdag 28 okt. 1942, begr. ald. zaterdag 31 okt. 1942, Algemene Begraafplaats aan de Sir Winston Churchilllaan aldaar., tr. Kampen donderdag 31 aug. 1899 Jentje GREVE, geb. Ambt-Vollenhove maandag 8 maart 1875, overl. Rijswijk dinsdag 26 febr. 1957, dr van Hermen Post GREVE en Derkje DOORNINK.
   VIIh. (van VIe) Dirk Albertus OUSSOREN, geb. 's-Graveland woensdag 17 juli 1861, vrachtrijder, tr. ald. vrijdag 3 maart 1893 Wijntje GIJZEL, geb. ald. zondag 13 mei 1866, dr van Pieter GIJZEL en Maria WOUDENBERG, eigenaresse van een metselaarszaak.
   VIIi. (van VIg) Aart OUSSOREN, geb. Wilnis ca. 1836, schutjager, overl. zondag 13 okt. 1878, tr. mog. Nieuwer-Amstel woensdag 3 okt. 1866 Geertruida ROOS, geb. Uithoorn woensdag 23 dec. 1840, overl. mog. Amsterdam mog. zondag 5 april 1931, dr van Jorriaan ROOS en Jantje SPAAR.
   VIIj. (van VIi) Jacob OUSSOREN, geb. Zegveld mog. 1843, tr. Vinkeveen & Waverveen vrijdag 11 dec. 1874 Geertje VERWEIJ, geb. Waverveen ca. 1856, dr van Pieter VERWEIJ en Jacoba van der HORST.
   VIIk. (van VIj) Jacob OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen ca. 1863, tr. ald. vrijdag 11 maart 1887 Jannetje van der WILT, geb. ald. ca. 1863, dr van Gerrit van der WILT en Neeltje de HAAN.
   VIIl. (van VIk) Gijsbert OUSSOREN, geb. Loenen maandag 28 jan. 1867, ged. (Christelijk Afgescheiden), overl. zaterdag 26 sept. 1931, tr. Vinkeveen vrijdag 19 april 1889 acte nr. 8 van 1889. Annigje de JONG, overl. Woerden woensdag 12 nov. 1941, dr van Gerrit de JONG en Weintje KORVER.
   VIIm. (van VIk) Cornelis OUSSOREN, geb. Loenen donderdag 11 april 1872, tr. Breukelen-Nijenrode vrijdag 12 maart 1897 Marretje HOOGENDOORN, geb. Ruwiel dinsdag 17 maart 1874, dr van Hendrik HOOGENDOORN en Aaltje de LANGE.
   VIIn. (van VIl) Jakob OUSSOREN, geb. Loenersloot donderdag 12 aug. 1897, overl./begr. Oukoop/Nieuwer-Ter-Aar vrijdag 18/dinsdag 22 juni 1971, tr. donderdag 3 april 1924 Hendrikje SPRUIT.
   VIIIa. (van VIIb) Maas OUSSOREN (AUSSOREN), geb. Vinkeveen & Waverveen zondag 18 juni 1882, tr. Breukelen-Nijenrode vrijdag 18 dec. 1914 Maria COPIER, geb. Vreeland zondag 11 jan. 1885, overl. Leiden zondag 30 aug. 1925, dr van Willem COPIER en Wilhelmina van OIJEN.
   VIIIb. (van VIIb) Jan OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen maandag 23 sept. 1889, meubelmaker, tr. ald. vrijdag 23 nov. 1917 Gerritje VOORHAAR, geb. Utrecht zondag 20 okt. 1889, dr van Hndrik VOORHAAR en Aaltje KOK.
   VIIIc. (van VIIc) Klaas OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen dinsdag 12 nov. 1878, graanhandelaar, overl. Utrecht maandag 15 sept. 1947, tr. Vinkeveen & Waverveen donderdag 20 dec. 1923 Grietje VOORNEVELD, geb. ald. dinsdag 29 maart 1898.
   VIIId. (van VIIc) Dirk OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen vrijdag 14 okt. 1881, los werkman, grossier in fruit, overl. Rotterdam maandag 30 aug. 1954, tr. (1) Vinkeveen & Waverveen vrijdag 9 jan. 1903 Gerritje de JONG, geb. Ammerstol ca. 1884, overl. mog. Rotterdam vóór woensdag 1 mei 1907, dr van Jan de JONG en Elisabeth de VAAL, tr. (2) ald. woensdag 1 mei 1907 Eefje Francisca DONKER, geb. ald. donderdag 11 jan. 1883, overl. Rotterdam dinsdag 25 juni 1907, tr. (3) Vinkeveen & Waverveen mog. 1913 Helena Augusta van REIJSWOUD, geb. Rotterdam vrijdag 24 aug. 1888, overl. ald. zaterdag 23 okt. 1954, dr van Arie van REIJSWOUD en Wilhelmina Rosette ERINGAARD.
   VIIIe. (van VIIc) Pieter OUSSOREN, geb./ged. (ned.herv.) Vinkeveen & Waverveen/Vinkeveen zondag 5 okt./zondag 2 nov. 1884, veehouder, tr. Vinkeveen & Waverveen mog. donderdag 30 jan. 1908 Jannetje HOOGENDOORN, geb. ald. dinsdag 16 nov. 1886, dr van Willem HOOGENDOORN, veehouder, en Cornelia OUDSHOORN.
   VIIIf. (van VIId) Geerlof OUSSOREN, geb. Amsterdam maandag 23 juni 1879, tr. Dorothea Johanna KLAASSEN, geb. Schiedam dinsdag 6 jan. 1874.
   VIIIg. (van VIId) Bart Pieter OUSSOREN, geb. Nieuweramstel zondag 22 sept. 1895, winkelier, overl. 's-Gravenhage dinsdag 6 sept. 1966, tr. ald. woensdag 30 okt. 1918 Catharina Maria FRANSEN, geb. ald. zaterdag 2 maart 1889, overl. 's-Gravenhage maandag 21 nov. 1983, dr van Johannes FRANSEN en Maria van OS.
   VIIIh. (van VIIe) Aalbert Cornelis OUSSOREN, geb. Nieuweramstel ca. zondag 2 april 1899, veehouder, overl. Amstelveen donderdag 11 sept. 1975, tr. Nigtevecht donderdag 1 mei 1924 Johanna KERSBERGEN, geb. ald. ca. woensdag 18 april 1900, overl. Amstelveen donderdag 28 juni 1984, dr van Gerrit Jacob KERSBERGEN en Marretje GRIFFIOEN.    VIIIi. (van VIIg) Dr. Aalbertinus Herman OUSSOREN, geb. Coevorden donderdag 15 jan. 1903, Predikant, overl. Ontario (Canada) maandag 11 nov. 1968, De begrafenis vond plaats in St. Catherines, Ontario, Pleasant View Memorial Gardens. Ontario (Canada) vrijdag 15 nov. 1968, tr. donderdag 27 nov. 1930 Anthonina Catharina MEULENBERG, geb. dinsdag 18 dec. 1900.
   VIIIj. (van VIIg) Elisabeth Antonia OUSSOREN, geb. Baarland woensdag 22 april 1908, tr. donderdag 22 febr. 1934 J HUISJES, arts.
   VIIIk. (van VIIg) Cornelis Willem (Kees) OUSSOREN, geb. Opperdoes maandag 3 juni 1912, tuinder, overl. De Lier maandag 14 maart 1994, tr. ald. donderdag 21 dec. 1939 Maria Jacoba van der WEL, geb. ald. zondag 1 april 1917.
   VIIIl. (van VIIh) Dirk Albertus OUSSOREN, geb. 's-Graveland zaterdag 3 nov. 1906, Acte nr.59 van 1906, overl. Port Huron, Michigan,USA nov. 1998, tr. Maria Helena SMIDT, geb. Amsterdam ca. 1908, overl. Port Huron, Michigan,USA donderdag 14 mei 1998.
   VIIIm. (van VIIi) Willem OUSSOREN, geb. mog. Nieuweramstel maandag 13 maart 1871, koetsier, overl. Amsterdam vrijdag 10 dec. 1920, tr. Jannigje Cornelia BOSHUIZEN, geb. Utrecht ca. 1877, overl. Amsterdam donderdag 11 juni 1936, dr van Cornelis BOSHUIZEN en Maria de VRIES.
   VIIIn. (van VIIi) Jurriaan OUSSOREN, geb. Nieuwer-Amstel dinsdag 31 maart 1874, voerman, overl. Amsterdam dinsdag 18 april 1916, tr. ald. woensdag 13 jan. 1897 Frederika Cornelia de GROOT, geb. ald. dinsdag 31 okt. 1876, dr van Ambrosius de GROOT en N. N.
   VIIIo. (van VIIi) Janus OUSSOREN, geb. Nieuwer-Amstel donderdag 22 maart 1877, timmerman, tr. mog. Amsterdam donderdag 5 sept. 1907 Alida van BEEST, geb. Nieuwer-Amstel zaterdag 12 dec. 1868, dr van Hendrik van BEEST en N. N.
   VIIIp. (van VIIl) Matheeuwis OUSSOREN, geb. Zegveld zondag 5 okt. 1890, bedrijfsveehouder, overl. Woerden zondag 4 april 1965 3) Zegveld donderdag 20 maart 1913 Marrigje de LEEUW, geb. ald. ca. 1886, dr van Arie de LEEUW en Teuntje NAP.
   VIIIq. (van VIIl) Ds. Jacob OUSSOREN, geb. Zegveld donderdag 15 sept. 1898, Predikant, overl. woensdag 22 mei 1968, tr. Woerden donderdag 16 mei 1929 Trijntje WIELENGA, overl. Apeldoorn zaterdag 22 mei 1993.
   VIIIr. (van VIIm) Mattheus OUSSOREN, geb. Loenen zaterdag 18 juni 1898, veehouder, overl. ald. donderdag 31 aug. 1967, tr. Kockengen donderdag 17 april 1924 Ermpje van DOMMELEN, geb. Alkemade zondag 17 dec. 1899, overl. Loenen maandag 23 maart 1953, dr van Hendrik van DOMMELEN en Gijsberta van ZWIETEN.
   VIIIs. (van VIIm) Marinus Willem OUSSOREN, geb. Loenen maandag 15 febr. 1904, veehouder, overl. Vinkeveen zondag 14 dec. 1980, tr. donderdag 18 nov. 1926, tr. kerkel. Maarssen Jannetje NAGEL, geb. Ruwiel maandag 31 aug. 1903.
   VIIIt. (van VIIm) Wijnand OUSSOREN, geb. Loenen maandag 11 nov. 1907, kaaswinkelier, overl. Amsterdam donderdag 26 jan. 1984, tr. Achttienhoven donderdag 21 mei 1942 Annigje de GROOT, geb. ald. donderdag 29 juni 1911.
   IXa. (van VIIId) Dirk OUSSOREN, geb. Rotterdam vrijdag 3 sept. 1915, tr. 's-Gravenhage donderdag 24 maart 1955 Adriana (Jeanne) TREFFERS, geb. Rotterdam vrijdag 14 jan. 1921, dr van Johannes TREFFERS en Elisabeth REICHER.
   IXb. (van VIIIe) Jan OUSSOREN, geb. Vinkeveen & Waverveen maandag 11 maart 1918, overl. De Ronde Venen maandag 20 nov. 1995, tr. Vinkeveen & Waverveen donderdag 28 okt. 1943 Helena van DRIE, geb. Amsterdam dinsdag 18 mei 1920.
   IXc. (van VIIIf) Dr. Hendrik Leendert OUSSOREN, geb. Dordrecht ca. woensdag 10 april 1912, Leraar wiskunde, Rector van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, Rijksadviseur voor orgels., overl. Wassenaar donderdag 24 okt. 1974, tr. ald. donderdag 25 april 1940 Svanhilde Ruth von KROGH-BENTZON, geb. Bergen (Noorwegen) maandag 8 febr. 1915.
   IXd. (van VIIIg) Fietje Maria OUSSOREN, geb. 's-Gravenhage vrijdag 28 dec. 1923, tr. (vergadering gelovigen) ald. vrijdag 21 mei 1948 Klaas Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop woensdag 19 sept. 1923, groothandelaar in schoenen, overl./begr. Gouda/Boskoop woensdag 5/maandag 10 maart 1997, zn van Pieter van der WILLIK en Petronella Johanna EMMINGA.
   IXe. (van VIIIl) Dirk OUSSOREN, geb. Hilversum 1936, tr. N.N.
   IXf. (van VIIIl) Petrus Willem OUSSOREN, geb. 's-Graveland okt. 1944, tr. Patricia REYNOLDS.
   IXg. (van VIIIm) Aart OUSSOREN, geb. Amsterdam ca. 1901, chauffeur, tr. ald. woensdag 28 okt. 1925 Cornelia ZANDERS, geb. ald. vrijdag 9 sept. 1904, dr van Herman Christiaan ZANDERS en N. N.
   IXh. (van VIIIm) Cornelis OUSSOREN, geb. Amsterdam ca. zondag 21 dec. 1902, magazijnbediende koffie/thee, chauffeur bedden en tapijten, overl./begr. ald. woensdag 24/maandag 29 dec. 1958, tr. ald. woensdag 24 april 1929 Adriana BOSZHARD, geb. Amsterdam zondag 26 jan. 1902.
   IXi. (van VIIIm) Janus OUSSOREN, geb. Amsterdam zondag 13 aug. 1905, chauffeur (expeditie), tr. ald. woensdag 30 nov. 1927 Johanna ZWAREKANT, geb. ald. dinsdag 12 juni 1906, dr van Petrus ZWAREKANT en N. N.
   IXj. (van VIIIn) Aart OUSSOREN, geb. Amsterdam maandag 27 sept. 1897, taxichauffeur, tr. ald. woensdag 5 dec. 1923, gescheiden ald. donderdag 1 april 1948 (scheiding ingeschreven Amsterdam 27 mei 1948) van, gescheiden van Maria PLAT, geb. Amsterdam vrijdag 21 juli 1905, dr van Laas PLAT en Maria WEBER.
   IXk. (van VIIIn) Jurriaan OUSSOREN, geb. Amsterdam dinsdag 22 april 1902, koetsier, kellner, tr. ald. woensdag 1 sept. 1926, gescheiden ald. vrijdag 7 sept. 1928 (scheiding ingeschreven op 28 december 1928) van Antonia Frederica Wilhelmina SPINHOVEN, geb. Amsterdam vrijdag 30 dec. 1904, dr van Antonie Fredericus Wilhelmus SPINHOVEN en Tjerkje FEKKES.
   IXl. (van VIIIn) Ambrosius OUSSOREN, geb. Amsterdam vrijdag 13 nov. 1903, koetsier, chauffeur, tr. ald. vrijdag 15 aug. 1924 Magdalena Gerritdina HOUTHUIJSE, geb. ald. woensdag 12 febr. 1902.
   IXm. (van VIIIr) Ermpje Matthea OUSSOREN, geb. Loenen maandag 21 april 1941, overl. ald. dinsdag 28 nov. 1995, tr. (1) Arie HOOGENDOORN, geb. Ruwiel donderdag 19 nov. 1942, overl. Kockengen dinsdag 5 sept. 1967, tr. (2) Joost Marcelis FOKKER, geb. Loenersloot vrijdag 23 april 1937.
   X. (van IXf) Maria OUSSOREN, tr. N. BROWN.
Noten
1) Vermeldingen inzake de predikanten in deze genealogie zijn mede gebaseerd op het boek Honderd veertig jaar gemeenten en predikanten van de Gereformeerde kerken in Nederland.(Leusden 1974).In dat boek is als voorletter van Ds. Cornelis Oussoren vermeld: K. kennelijk een afkorting van zijn roepnaam "Kees".
2) Bij het samenstellen van deze genealogie is gebruik gemaakt van diverse gegevens uit de verzamelingen van het CBG te 's-Gravenhage.
3) Zie N. Plomp en Z. Plomp-Kamphuis,Het nageslacht van Jan de Leeuw en Aaltje van der Wind, Woerden 1977.


Index op PARENTEEL
van
Pieter Pieterszn. OUTSHOORN


|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|T|U|V|W|Z|

                       - B -
Bakker, Willempje ( -1880) ...................... {VIe(2).4}
Balder, Jacobus Philippus (1893- ) .............. {VIIc.6}
Balder, Jan ..................................... {VIIc.6}
Basten, Klasina Johanna van ..................... {Ve(1).3}
Batelaar, Johannes .............................. {VIa(1).3}
Beest, Alida van (1868- ) ....................... {VIIIo}
Beest, Hendrik van (1837-1916) .................. {VIIIo}
Bitter, Lubertus ................................ {VIIIm.4}
Blanken, Cornelia ............................... {VIIk.2}
Blankman, L J ................................ {VIIIi.2}
Blom, Aagje ..................................... {Vd}
Blom, Gerritje .................................. {VIi}
Blom, Harmijntje ................................ {Vd}, {VIb}
Blom, Neeltje ................................... {VIIb.7}
Boer, Pauw den .................................. {VIIIh.8}
Bond, Johanna de ................................ {VIi(1).2}
Bongenaar, Gijsbertje ........................... {VIId.1}
Boom, Maartje (1886- ) .......................... {VIIIe.1}
Borman, Klaas ................................... {Vc(2).1}
Borman, Lambertus (1808- ) ...................... {Vc(2).1}
Borreman, Jannetje .............................. {VIb.6}
Bos, Johanna .................................... {Vc(2).2}
Bosch, Geurt van den ............................ {VIk.1}
Bosch, Janny van den ( -2000) ................... {VIIIh.8}
Bosch, Judikje van den (1865-1936) .............. {VIk.1}
Boshuizen, Cornelis ............................. {VIIIm}
Boshuizen, Jannigje Cornelia (1877-1936) ........ {VIIIm}
Bosselaar, Aarnout van .......................... {Ve(1).3}
Bosselaar, Jacobus (1828- ) ..................... {Ve(1).3}
Boszhard, Adriana (1902- ) ...................... {IXh}
Bouthoorn, Aletta ............................... {VIf}
Bouthoorn, Gerrit ............................... {Vc(2).2}
Bouthoorn, Gerrit (1801- ) ...................... {Vc(2).2}
Braam, Maaike ................................... {VIIIh.3}
Brand, Gerritje (1820- ) ........................ {VIi}
Brand, Philippus ................................ {VIi}
Breij, Cornelis Johannes (1909-1980) ............ {VIIh.7}
Brown, N. ....................................... {X}
Brown, Peter Zachary (1994- ) ................... X.2
Brown, Zoe ...................................... X.1
Burggraaf, Aart ................................. {VIg}
Burggraaf, Beertje (Baartje) Philipsdr. (1758-1828) {IVb}
Burggraaf, Grietje (1806- ) ..................... {VIg}
Burggraaf, Philippus ............................ {IVb}
Burrggraaf, Elsje ............................... {VIb.4}
                       - C -
Chrispijn, Jacobus Gijsbertus ................... {VIIh.2}
Copier, Maria (1885-1925) ....................... {VIIIa}
Copier, Willem (1848-1921) ...................... {VIIIa}
Corry ........................................... {VIIIh.4}
                       - D -
Dam, Aagje van (1819- ) ......................... {VIa}
Dam, G. van ..................................... {VIIIq.1}
Dam, Ingetje van (1821- ) ....................... {VIa}
Dam, Johannes van ............................... {VIa}
Dam, Pieter van ................................. {VIa}
Davelaar, Engeltje .............................. {Va.2}
Dijk, Aalbert van ............................... {VIj}
Dijk, Jannetje van (1817- ) ..................... {VIj}
Dijk, Judikje van (1807-1850) ................... {VId}
Dogterom, Jannegie .............................. {Vb}
Dolman, Marretje ................................ {VIe}
Domburg, Christina .............................. {VIIj.2}
Dommelen, Ermpje van (1899-1953) ................ {VIIIr}
Dommelen, Hendrik van (1872- ) .................. {VIIIr}
Donker, Eefje Francisca (1883-1907) ............. {VIIId}
Doorn, Willem van ............................... {VIb.3}
Doorn, Willem van (1837- ) ...................... {VIb.3}
Doornink, Derkje ................................ {VIIg}
Drie, Helena van (1920- ) ....................... {IXb}
Duijn, Jan van .................................. {VIj}
Duijn, Teuntje van (1826- ) ..................... {VIj}
                       - E -
Emminga, Petronella Johanna ..................... {IXd}
Eringa, S. ( -1987) ............................. {VIIg.3}
Eringaard, Wilhelmina Rosette ................... {VIIId}
Everts, G.A. .................................... {IXc.2}
Eykelenboom, Aaltje ............................. {Ve(1).2}
                       - F -
Feddema, Dirkje (1890- ) ........................ {VIIk.2}
Feddema, Gerrit ................................. {VIIk.2}
Fekkes, Tjerkje ................................. {IXk}
Fokker, Elisabeth (1830-1912) ................... {VId}
Fokker, J. ...................................... {VIIIs.1}
Fokker, Jan (1806-1859) ......................... {VId}
Fokker, Johanna (Anna) (1812-1857) .............. {VIi}
Fokker, Johanna Antonia (1970- ) ................ IXm(2).1
Fokker, Johannes ................................ {VIIIr.1}
Fokker, Joost Marcelis (1937- ) ................. {IXm}
Fokker, Joost Mattheus (1971- ) ................. IXm(2).2
Fokker, Marinus Hendrik (1979- ) ................ IXm(2).4
Fokker, Mattheus Joost (1973- ) ................. IXm(2).3
Fokker, Reyertje ................................ {VIk.1}
Fokker, Seger ................................... {VIi}
Fokker, Willemijntje ............................ {VIe}
Fransen, Catharina Maria (1889-1983) ............ {VIIIg}
Fransen, Johannes ............................... {VIIIg}
                       - G -
Gijsen, Aagje ................................... {VIIc.1}
Gijzel, Pieter ( -1893) ......................... {VIIh}
Gijzel, Wijntje (1866- ) ........................ {VIIh}
Goes, Marretje .................................. {IVb.9}
Greft, Annetje van der .......................... {Ve(2).2}
Greve, Hermen Post .............................. {VIIg}
Greve, Jentje (1875-1957) ....................... {VIIg}
Grieken, Huibert ................................ {VIIb.7}
Grieken, Maarten (1874- ) ....................... {VIIb.7}
Griffioen, A.S. ................................. {VIIIt.3}
Griffioen, Gerrit ............................... {VIl}
Griffioen, Marretje ............................. {VIIIh}
Griffioen, Mensje (1853-1933) ................... {VIl}
Griffioen, Willemijntje ......................... {VIk}
Groenendijk, Teunis ............................. {II.2}
Groot, Ambrosius de ............................. {VIIIn}
Groot, Annigje de (1911- ) ...................... {VIIIt}
Groot, Frederika Cornelia de (1876- ) ........... {VIIIn}
Groot, Jan Willem de ............................ {VIIh.2}
Groot, Louise de (1901- ) ....................... {VIIh.2}
Grootendorst, Hendrik ( -1880) .................. {VIe(2).4}
Grootendorst, Pieter ............................ {VIe(2).4}
                       - H -
Haan, Elisabeth de .............................. {VIi}
Haan, Jan de (1836- ) ........................... {VIb.6}
Haan, Neeltje de ................................ {VIIk}
Haan, Tijmen de ................................. {VIb.6}
Ham, Grietje van der ............................ {Ve(1).2}
Haring, Hendrikje ............................... {VIc}
Harselaar, Elisabeth van (1857-1920) ............ {VIIb}
Harselaar, Maas van ............................. {VIIb}
Hart, Marretje van 't ........................... {Ve(2).3}
Harten, Jan van (1820- ) ........................ {VIf}
Harten, Philippus van (1853- ) .................. VIf.1
Harten, Sander van .............................. {VIf}
Harten, Willemijntje van ........................ {Vc(2).3}
Hess, C ......................................... {VIIIr.2}
Hoecken, S.R. van ............................... {IXc.3}
Hoogendijk, E.L. ................................ {VIIIh.2}
Hoogendijk, J. .................................. {VIIIh.6}
Hoogendoorn, Arie (1942-1967) ................... {IXm}
Hoogendoorn, Gerrit (1877- ) .................... {VIIc.3}
Hoogendoorn, Hendrik ............................ {VIIm}
Hoogendoorn, Jaantje (1844-1919) ................ {VId(2).7}
Hoogendoorn, Jacob .............................. {VIIl.3}
Hoogendoorn, Jannetje (1886- ) .................. {VIIIe}
Hoogendoorn, Marretje (1874- ) .................. {VIIm}
Hoogendoorn, Paulus (1894- ) .................... {VIIl.3}
Hoogendoorn, Willem (1844-1923) ................. {VIIc.3}, {VIIIe}
Hoogeveen, Marijtje Pietersdr. (1691- ) ......... {II}
Hoogmoed, Leendert .............................. {VIIk.3}
Hoogmoed, Neeltje (1898- ) ...................... {VIIk.3}
Horst, Abraham van der (1842- ) ................. {VIb.4}
Horst, Jacoba van der ........................... {VIIj}
Horst, Leendert van der ......................... {VIb.4}
Houthuijse, Magdalena Gerritdina (1902- ) ....... {IXl}
Huisjes, Eila ................................... VIIIj.4
Huisjes, Henk ................................... VIIIj.1
Huisjes, Ineke .................................. VIIIj.3
Huisjes, J ...................................... {VIIIj}
Huisjes, Jan .................................... VIIIj.2
Huisjes, Johannes Anthony (1949- ) .............. VIIIj.6
Huisjes, Keesje ................................. VIIIj.5
                       - I -
Ingen, Jannetje van ............................. {VIIk.1}
                       - J -
Jansen Schreuder, Haasje ........................ {VIIc.6}
Jong, Annigje de ( -1941) ....................... {VIIl}
Jong, Arie de ................................... {VIIh.3}
Jong, Derk de ................................... {VIIh.3}
Jong, Evert Jan de .............................. {VIIc.1}
Jong, Gerrit de ................................. {VIIl}
Jong, Gerrit de (1873- ) ........................ {VIIc.1}
Jong, Gerritje de (1884-1907) ................... {VIIId}
Jong, Jan de .................................... {VIIId}
Jongh, Neeltje Pietersdr. de .................... {III}
Jonker, Ariaantje ............................... {VIa}
                       - K -
Kamperman, A.N. ................................. {VIIIt.2}
Karssemeyer, Jannetje (1823- ) .................. {VIId}
Kasteleijn, Henderijntje ........................ {VIc}
Katz, Aaltje .................................... {IVb}
Kersbergen, Gerrit Jacob ........................ {VIIIh}
Kersbergen, Johanna (1900-1984) ................. {VIIIh}
Kersbergen, Martinus ............................ {Ve(1).2}
Kersbergen, Pieter (1819- ) ..................... {Ve(1).2}
Kindt, M. ....................................... {VIIIh.7}
Klaassen, Dorothea Johanna (1874- ) ............. {VIIIf}
Knibbe, Arien (1849-1923) ....................... {VIIf}
Knibbe, Engel (1815-1870) ....................... {VIIf}
Koelman, Catharina .............................. {VIIh.3}
Kok, Aaltje ..................................... {VIIIb}
Kok, F. ......................................... {VIIIt.5}
Koning, Cornelis de ............................. {VIIe}
Koning, Heiltje de (1854- ) ..................... {VIIe}
Koningen, Teun .................................. {VIIIh.1}
Kooten, Jacob van (1867-1927) ................... {VId(2).8}
Korver, Dieuwertje (1856-1894) .................. {VIIc}
Korver, Klaas ................................... {VIIc}
Korver, Maria (Mietje) (1822-1844) .............. {VIe}
Korver, Teunis .................................. {VIe}
Korver, Weintje ................................. {VIIl}
Kraaij, Jannetje de ( -1850) .................... {VId}
Kraaij, Klaas de ................................ {VId}
Krogh-Bentzon, Svanhilde Ruth von (1915- ) ...... {IXc}
Kroon, Gijsbert (1834- ) ........................ {Ve(2).3}
Kroon, Jacobus .................................. {Ve(2).3}
Kruif, Maarten .................................. {VIIa.1}
Kruif, Maria (1877- ) ........................... {VIIa.1}
Kruijswijk, Dirk ................................ {VIIj.1}
Kruijswijk, Hendrika (1877- ) ................... {VIIj.1}
                       - L -
Lakerveld, Dirk ( -1782) ........................ {IVb}
Lamme, Geertruida ............................... {VIIb.1}
Lange, Aaltje de ................................ {VIIm}
Lankhorst, Hendrik .............................. {VIg}
Lankhorst, Neeltje (1815- ) ..................... {VIg}
Leermnan, Martje ................................ {VIj}
Leeuw, Arie de .................................. {VIIIp}
Leeuw, Marrigje de (1886- ) ..................... {VIIIp}
Levenloos (1869- ) .............................. VIIi.1
Levenloos (1901-1901) ........................... VIIg.1
Loenen, Jannetje ................................ {VIIl.3}
Louw, Aaltje van der (1870-1954) ................ {VIk.3}
Louw, Jan van der ............................... {VIk.3}
                       - M -
Maayen, Gerrit .................................. {Vd}
Maayen, Martijntje (1797- ) ..................... {Vd}
Manten, W.T. .................................... {VIIIs.4}
Matze, N. J. .................................... {VIIIq.2}
Meer, A.J. van der .............................. {VIIIh.9}
Meer, Robert Arthur van der (1959- ) ............ {IXd.4}
Meesters, Jan ................................... {Vb}
Meesters, Neeltje (1793-1825) ................... {Vb}, {VIh}
Mei (?), Elisabeth van der ...................... {VIa}
Meulenberg, Anthonina Catharina (1900- ) ........ {VIIIi}
Munnik, Marijtje ................................ {VIIc.7}
                       - N -
N., N. .......................................... {IXg}
N., N. .......................................... {IXi}
N., N. .......................................... {VIIIn}
N., N. .......................................... {VIIIo}
Nagel, Jannetje (1903- ) ........................ {VIIIs}
Nap, Teuntje .................................... {VIIIp}
Neut, Catharina de .............................. {VIIj.1}
Neut, Neeltje van der ........................... {VIb.3}
Niezen, A. ...................................... {VIIIh.5}
Niezen, Abram ................................... {VId(2).3}
Noodhoven, Johannes ............................. {IVb.9}
Noodhoven, Marretje (1798- ) .................... {IVb.9}
                       - O -
Oijen, Wilhelmina van (1850- ) .................. {VIIIa}
Okhuijzen, Dirk ................................. {Vc(2).3}
Okhuijzen, Dirk (1816- ) ........................ {Vc(2).3}
Oosterom, Gerrit van (1830-1907) ................ {VId(2).7}
Oosterom, Izak van (1869-1931) .................. {VId(2).7}
Os, Maria van ................................... {VIIIg}
Oudshoorn, Cornelia (1853-1929) ................. {VIIc.3}, {VIIIe}
Oudshoorn (Oussoren), Dientje (1819- ) .......... Va.1
Oudshoorn (Oussoren), Jan (1786- ) .............. IVa.1, Va
Oussoren, Aalbert (1824-1889) ................... Vb.5, VId
Oussoren, Aalbert Cornelis (1899-1975) .......... VIIe.3, VIIIh
Oussoren, Aalbertha (1893- ) .................... VIIe.1
Oussoren, Aalbertinus Herman (1903-1968) ........ VIIg.2, VIIIi
Oussoren, Aalbertinus Herman (1944- ) ........... VIIIi.4
Oussoren, Aaltje (1919- ) ....................... VIIIb.2
Oussoren, Aaltje Marretje (1933- ) .............. VIIIr.5
Oussoren, Aart (1836-1878) ...................... VIg(1).1, VIIi
Oussoren, Aart (1897- ) ......................... VIIIn.1, IXj
Oussoren, Aart (1901- ) ......................... VIIIm.1, IXg
Oussoren, Aart (1928- ) ......................... IXj.3
Oussoren, Adriana Cornelia (1938- ) ............. IXh.2
Oussoren, Agnes Dorothea (1945- ) ............... IXc.2
Oussoren, Ali ................................... VIIn.4
Oussoren, Alida Petronella (1854-1876) .......... VIe(2).5
Oussoren, Ambrosius (1903- ) .................... VIIIn.4, IXl
Oussoren, Ambrosius (1936- ) .................... IXl.2
Oussoren, Anna .................................. IXb.2
Oussoren, Anna (1857-1883) ...................... VIe(2).7
Oussoren, Anna Catharina (1930- ) ............... VIIIq.1
Oussoren, Anna Diderica Huberta (1920- ) ........ IXg.1
Oussoren, Annetje (1814- ) ...................... Vc(2).2
Oussoren, Annigje Teuntje (1913- ) .............. VIIIp.1
Oussoren, Ariaantje (1845- ) .................... VIa(1).2
Oussoren, Arie Anne (1947- ) .................... VIIIt.4
Oussoren, Arie Cornelis (1933- ) ................ VIIIh.7
Oussoren, Augusta (1921-1994) ................... VIIId(3).2
Oussoren, Barend Cornelis (1893- ) .............. VIId.8
Oussoren, Bart (1821-1886) ...................... Vb.4, VIc
Oussoren, Bart (1888-1889) ...................... VIId.6
Oussoren, Bart Pieter (1895-1966) ............... VIId.9, VIIIg
Oussoren, Beertje (1813- ) ...................... Vc(2).1
Oussoren, Bertus ................................ VIIIl.3
Oussoren, Clasina Hndrika (1899-1917) ........... VIIIn.2
Oussoren, Clazina Elizabeth (1937- ) ............ VIIIs.4
Oussoren, Cornelia Johanna (1927- ) ............. VIIIg.3
Oussoren, Cornelia Neeltje (1936- ) ............. VIIIh.9
Oussoren, Cornelis .............................. VIIIl.4
Oussoren, Cornelis (1814- ) ..................... Ve(1).1, VIi
Oussoren, Cornelis (1820-1898) .................. Vc(2).4, VIe
Oussoren, Cornelis (1851- ) ..................... VIc(1).3, VIId
Oussoren, Cornelis (1868-1942) .................. VId(2).5, VIIg
Oussoren, Cornelis (1868-1892) .................. VIe(2).12
Oussoren, Cornelis (1872- ) ..................... VIk.4, VIIm
Oussoren, Cornelis (1878- ) ..................... VIIj.1
Oussoren, Cornelis (1902-1958) .................. VIIIm.2, IXh
Oussoren, Cornelis (1927- ) ..................... VIIIr.3
Oussoren, Cornelis (1934- ) ..................... VIIIs.3
Oussoren, Cornelis (1940-1940) .................. VIIIh.11
Oussoren, Cornelis (1942-2000) .................. VIIIh.12
Oussoren, Cornelis (1946- ) ..................... VIIIt.3
Oussoren, Cornelis Johannes (1900- ) ............ VIIh.4
Oussoren, Cornelis Johannes (1944-1994) ......... VIIIk.1
Oussoren, Cornelis Marinus (1934- ) ............. VIIIi.2
Oussoren, Cornelis Pieterszn. (1815-1865) ....... Vb.1, VIa
Oussoren, Cornelis Willem (1912-1994) ........... VIIg.6, VIIIk
Oussoren, Dieke ................................. VIIn.10
Oussoren, Dieuwertje (1894-1991) ................ VIIc.7
Oussoren, Dieuwertje (1902-1984) ................ VIIl.6
Oussoren, Dieuwertje (1909- ) ................... VIIIe.1
Oussoren, Dina .................................. VIIIq.3
Oussoren, Dina (1818- ) ......................... Ve(1).2
Oussoren, Dirk .................................. IXe.3
Oussoren, Dirk .................................. VIIn.7
Oussoren, Dirk (1828- ) ......................... Ve(1).4, VIj
Oussoren, Dirk (1851-1924) ...................... VIb.2, VIh.2, VIIb
Oussoren, Dirk (1881- ) ......................... VIIb.2
Oussoren, Dirk (1881-1954) ...................... VIIc.4, VIIId
Oussoren, Dirk (1890- ) ......................... VIIk.2
Oussoren, Dirk (1915- ) ......................... VIIId(3).1, IXa
Oussoren, Dirk (1936- ) ......................... VIIIl.1, IXe
Oussoren, Dirk Albertus (1860-1861) ............. VIe(2).8
Oussoren, Dirk Albertus (1861- ) ................ VIe(2).9, VIIh
Oussoren, Dirk Albertus (1906-1998) ............. VIIh.6, VIIIl
Oussoren, Dirkiena Elisabeth (1906- ) ........... VIIg.3
Oussoren, Dirkje (1865- ) ....................... VIe(2).11
Oussoren, Dirkje (1879- ) ....................... VIIc.3
Oussoren, Elberdina (1863- ) .................... VIe(2).10
Oussoren, Elisabeth ............................. VIIb.7
Oussoren, Elisabeth (1846- ) .................... VIa(1).3
Oussoren, Elisabeth (1849- ) .................... VIa(2).1
Oussoren, Elisabeth (1873-1929) ................. VId(2).8
Oussoren, Elisabeth (1931- ) .................... VIIIh.6
Oussoren, Elisabeth Antonia (1908- ) ............ VIIg.4, VIIIj
Oussoren, Elisabeth Hendrika (1921- ) ........... VIIIb.3
Oussoren, Elise ................................. IXe.1
Oussoren, Emma Maria (1938-1996) ................ VIIIh.10
Oussoren, Ermpje Matthea (1941-1995) ............ VIIIr.9, IXm
Oussoren, Evertje (1861- ) ...................... VIc(1).7
Oussoren, Evertje (1869- ) ...................... VId(2).6
Oussoren, Fietje Maria (1923- ) ................. VIIIg.2, IXd
Oussoren, Frederike Cornelia (1915-1917) ........ VIIIn.6
Oussoren, Geerlof (1879- ) ...................... VIId.2, VIIIf
Oussoren, Geertruida (1917- ) ................... VIIIm.6
Oussoren, Geertruida Alida (1908- ) ............. VIIIo.1
Oussoren, Geertruida Hendrica (1931- ) .......... VIIIr.4
Oussoren, Gerardus (1926- ) ..................... VIIIb.6
Oussoren, Gerrit ................................ VIIl.2
Oussoren, Gerrit (1927- ) ....................... VIIIb.7
Oussoren, Gerrit Jacob (1929- ) ................. VIIIh.4
Oussoren, Gerrit Johannes (1938-1943) ........... VIIIr.8
Oussoren, Gerrit Johannes (1943- ) .............. VIIIr.10
Oussoren, Gerrit Martinus (1924- ) .............. IXl.1
Oussoren, Gert .................................. VIIn.5
Oussoren, Gijsbert (1867-1931) .................. VIk.2, VIIl
Oussoren, Gijsbert Willem (1932- ) .............. VIIIq.2
Oussoren, Gijsbertha (1926- ) ................... VIIIr.2
Oussoren, Gretha (1931- ) ....................... VIIIb.9
Oussoren, Grietje (1856- ) ...................... VIc(1).5
Oussoren, Grietje (1876- ) ...................... VIId.1
Oussoren, Heiltje (1925- ) ...................... VIIIh.1
Oussoren, Hendrijntje (1850- ) .................. VIc(1).2
Oussoren, Hendrik (1854-1928) ................... VIb.5, VIh.5, VIIc
Oussoren, Hendrik (1922- ) ...................... VIIIb.4
Oussoren, Hendrik (1924- ) ...................... VIIIc.1
Oussoren, Hendrik (1935- ) ...................... VIIIr.6
Oussoren, Hendrik Leendert (1912-1974) .......... VIIIf.2, IXc
Oussoren, Hendrika (1933- ) ..................... VIIIb.10
Oussoren, Hendrikje (1931- ) .................... VIIIs.2
Oussoren, Henk .................................. VIIn.8
Oussoren, Herman Cornelis (1910- ) .............. VIIg.5
Oussoren, Hilletje (1885-1890) .................. VIId.5
Oussoren, IJda .................................. Vc(2).5, VIf
Oussoren, Jaap .................................. VIIn.6
Oussoren, Jacob (1843- ) ........................ VIi(1).1, VIIj
Oussoren, Jacob (1863- ) ........................ VIj(2).1, VIIk
Oussoren, Jacob (1864-1935) ..................... VIk.1
Oussoren, Jacob (1898-1968) ..................... VIIl.4, VIIIq
Oussoren, Jacoba (1836- ) ....................... Ve(2).2
Oussoren, Jacobus (1927- ) ...................... VIIIc.3
Oussoren, Jakob (1897-1971) ..................... VIl.1, VIIn
Oussoren, Jan (1819- ) .......................... Vb.3
Oussoren, Jan (1849-1876) ....................... VIe(2).3
Oussoren, Jan (1852- ) .......................... VId(2).1, VIIe
Oussoren, Jan (1867- ) .......................... VIIa.1
Oussoren, Jan (1889- ) .......................... VIIb.4, VIIIb
Oussoren, Jan (1917- ) .......................... VIIIb.1
Oussoren, Jan (1918-1995) ....................... VIIIe.2, IXb
Oussoren, Jan (1928- ) .......................... VIIIh.3
Oussoren, Jan Albert (1896- ) ................... VIId.10
Oussoren, Janna Maria (1897- ) .................. VIIe.2
Oussoren, Jannetje (1825- ) ..................... Ve(1).3
Oussoren, Jannetje (1845- ) ..................... VIb.4, VIh.4
Oussoren, Jannetje (1877- ) ..................... VIIc.1
Oussoren, Jannetje (1878- ) ..................... VIIb.1
Oussoren, Jannetje (1881- ) ..................... VIId.3
Oussoren, Jannie ................................ IXb.3
Oussoren, Jannigje (1817- ) ..................... Vb.2, VIb, {VIh}
Oussoren, Jannigje (1870-1946) .................. VId(2).7
Oussoren, Jannigje Cornelia (1912- ) ............ VIIIm.5
Oussoren, Jannigje Cornelia Geertruida (1928- ) . IXi.1
Oussoren, Janus (1877- ) ........................ VIIi.4, VIIIo
Oussoren, Janus (1905- ) ........................ VIIIm.3, IXi
Oussoren, Jentina Bertha (1914-1992) ............ VIIg.7
Oussoren, Jentina Bertha (1950- ) ............... VIIIk.4
Oussoren, Joanne ................................ IXa.1
Oussoren, Johanna (1889- ) ...................... VIIc.6
Oussoren, Johanna (1926- ) ...................... VIIIc.2
Oussoren, Johanna (1930- ) ...................... VIIIh.5
Oussoren, Johannes Aalbertinus (1948- ) ......... VIIIk.3
Oussoren, Johannes Cornelis (1920-1921) ......... VIIIg.1
Oussoren, John .................................. VIIIi.5
Oussoren, Jurriaan (1874-1916) .................. VIIi.3, VIIIn
Oussoren, Jurriaan (1902- ) ..................... VIIIn.3, IXk
Oussoren, Jurriaan (1927- ) ..................... IXk.1
Oussoren, Juudje (1856- ) ....................... VId(2).3
Oussoren, Klaas (1878-1947) ..................... VIIc.2, VIIIc
Oussoren, Lambertus (1884- ) .................... VIIk.1
Oussoren, Lambertus (1924- ) .................... VIIIb.5
Oussoren, Lenie ................................. IXb.6
Oussoren, levenloos (1933- ) .................... VIIIi.1
Oussoren, Lynne ................................. IXe.2
Oussoren, Maaike Emma (1935- ) .................. VIIIh.8
Oussoren, Maria ................................. IXf.1, X
Oussoren, Maria ................................. VIIIl.5
Oussoren, Maria (1905- ) ........................ IXj.1
Oussoren, Maria (1928- ) ........................ IXk.2
Oussoren, Maria Geertruida (1908- ) ............. VIIIm.4
Oussoren, Maria Jentina (1941- ) ................ VIIIk.2
Oussoren, Marinus ............................... VIIn.9
Oussoren, Marinus Aalbertinus (1938- ) .......... VIIIi.3
Oussoren, Marinus Willem (1904-1980) ............ VIIm.2, VIIIs
Oussoren, Marinus Willem (1936-1983) ............ VIIIr.7
Oussoren, Marius (1902-1902) .................... VIIh.5
Oussoren, Marretje (1847-1871) .................. VIe(2).1
Oussoren, Marretje (1918- ) ..................... VIIIp.3
Oussoren, Marretje (1925- ) ..................... VIIIr.1
Oussoren, Marretje Cornelia (1898- ) ............ VIIh.3
Oussoren, Marretje Hendrikje (1928- ) ........... VIIIs.1
Oussoren, Marretje Jacobsdr. (1839- ) ........... Ve(2).3
Oussoren, Marretje Wijnanda (1943- ) ............ VIIIt.1
Oussoren, Marritje (1899-1917) .................. VIIl.5
Oussoren, Marritje (1927- ) ..................... VIIIh.2
Oussoren, Matheeuwis (1890-1965) ................ VIIl.1, VIIIp
Oussoren, Matthea (1940- ) ...................... VIIIs.5
Oussoren, Mattheus (1898-1967) .................. VIIm.1, VIIIr
Oussoren, Mattheus Jacobszn. (1832- ) ........... Ve(2).1, VIk, {VIIf(1).1}
Oussoren, Meindert (1891-1891) .................. VIIb.5
Oussoren, Meintje ............................... VIb.6, VIh.6
Oussoren, Meintje (1896- ) ...................... VIIb.6
Oussoren, Mensje (1818- ) ....................... Vc(2).3
Oussoren, Mieke ................................. IXb.4
Oussoren, Mindert ............................... VIIn.3
Oussoren, Neeltje (1821- ) ...................... Va.2
Oussoren, Neeltje (1844- ) ...................... VIb.3, VIh.3
Oussoren, Neeltje (1848-1854) ................... VIa(1).4
Oussoren, Neeltje (1848- ) ...................... VIc(1).1
Oussoren, Neeltje (1853-1934) ................... VId(2).2, {VIk.6}, VIIf
Oussoren, Neeltje (1861-1866) ................... VIa(2).3
Oussoren, Neeltje (1884-1886) ................... VIId.4
Oussoren, Neeltje (1891-1935) ................... VIId.7
Oussoren, Neeltje Hendrika (1917-1978) .......... VIIg.8
Oussoren, Nelly Adriana (1948- ) ................ VIIIt.5
Oussoren, Olav Sverre (1942- ) .................. IXc.1
Oussoren, Peter William (1970-1985) ............. IXf.2
Oussoren, Petrus Willem (1944- ) ................ VIIIl.2, IXf
Oussoren, Philippus (1844-1845) ................. VIe(1).2
Oussoren, Philippus (1848- ) .................... VIe(2).2
Oussoren, Philippus Cornelisz. (1785- ) ......... IVb.2, Vc
Oussoren, Piet .................................. IXb.1
Oussoren, Piet .................................. VIIn.2
Oussoren, Pieter (1838- ) ....................... VIb.1, VIh.1, VIIa
Oussoren, Pieter (1843-1844) .................... VIa(1).1
Oussoren, Pieter (1854-1882) .................... VIa(2).2
Oussoren, Pieter (1858-1880) .................... VIc(1).6
Oussoren, Pieter (1858-1876) .................... VId(2).4
Oussoren, Pieter (1884- ) ....................... VIIc.5, VIIIe
Oussoren, Pieter (1893- ) ....................... VIIh.1
Oussoren, Pieter Jacobus (1942- ) ............... VIIIs.6
Oussoren, Pieternella (1856- ) .................. VIe(2).6
Oussoren, Pietje ................................ VId(2).9
Oussoren, Pietje (1845- ) ....................... VIi(1).2
Oussoren, Pietje (1853- ) ....................... VIc(1).4
Oussoren, Pietje (1880- ) ....................... VIIj.2
Oussoren, Ragnhild Astrid (1947- ) .............. IXc.3
Oussoren, Sophia Dorothea Johanna (1907- ) ...... VIIIf.1
Oussoren, Teunis (1843-1901) .................... VIe(1).1
Oussoren, Teuntje Annigje (1914- ) .............. VIIIp.2
Oussoren, Tijmen (1895- ) ....................... VIIk.3
Oussoren, Truus (1925- ) ........................ VIIId(3).3
Oussoren, Wijnand (1869-1929) ................... VIk.3
Oussoren, Wijnand (1907-1984) ................... VIIm.3, VIIIt
Oussoren, Wijntje (1894- ) ...................... VIIl.3
Oussoren, Wijntje Anna Aaltje (1911-1995) ....... VIIh.7
Oussoren, Wilhelmina (1917- ) ................... VIIIa.1
Oussoren, Wilhelmina (1926- ) ................... IXj.2
Oussoren, Wilhelmina (1929- ) ................... IXg.2
Oussoren, Willem (1810- ) ....................... Vd(1).1, VIg
Oussoren, Willem (1871-1920) .................... VIIi.2, VIIIm
Oussoren, Willem (1874-1884) .................... VIk.5
Oussoren, Willem (1896-1968) .................... VIIh.2
Oussoren, Willem (1909-1912) .................... VIIIn.5
Oussoren, Willem (1929- ) ....................... VIIIb.8
Oussoren, Willem (1931- ) ....................... IXh.1
Oussoren, Willem (1944- ) ....................... VIIIt.2
Oussoren, Willem Jacobszn. (1844-1914) .......... Ve(2).4, VIl
Oussoren, Willemijntje (1877- ) ................. VIk.6, {VIIf(1).1}
Oussoren, Willemina Alida (1852- ) .............. VIe(2).4
Oussoren, Wim ................................... IXb.5
Oussoren, Wim ................................... VIIn.1
Oussoren (Aussoren), Maas (1882- ) .............. VIIb.3, VIIIa
Oussoren (Oudshoorn), Dirk (1815- ) ............. Vd(1).2, {VIb}, VIh
Oussoren (Oudshoorn), Dirk Corneliszn. (1787-1860) IVb.4, Vd, {VIb}
Outshoorn, Aaltje Cornelisdr. (1786- ) .......... IVb.3
Outshoorn, Aaltje Maartensdr. (1727- ) .......... II.2
Outshoorn, Cornelis Pieterszn. (1757-1827) ...... III.6, IVb
Outshoorn, Geertje Pietersdr. (1686- ) .......... I.2
Outshoorn, Jacob Corneliszn. (1790- ) ........... IVb.6, Ve
Outshoorn, Jan Maartenszn. (1731- ) ............. II.3
Outshoorn, Jan Pieterszn. (1748- ) .............. III.3
Outshoorn, Jan Pieterszn. (1750- ) .............. III.4
Outshoorn, Japik Corneliszn. (1788- ) ........... IVb.5
Outshoorn, Maarten Pieterszn. (1688- ) .......... I.3, II
Outshoorn, Maarten Pieterszn. (1743-1812) ....... III.1
Outshoorn, Maarten Pieterszn. (1754- ) .......... III.5, IVa
Outshoorn, Maria Pietersdr. (1759- ) ............ III.7
Outshoorn, Marijtje Pietersdr. (1686- ) ......... I.1
Outshoorn, Marrigje Cornelisdr. (1791- ) ........ IVb.7
Outshoorn, Marrigje Pietersdr. (1763- ) ......... III.9
Outshoorn, Marritje Cornelisdr. (1792- ) ........ IVb.8
Outshoorn, Mattheus Corneliszn. (1795- ) ........ IVb.9
Outshoorn, Pieter Maartenszn. (1720- ) .......... II.1, III
Outshoorn, Pieter Pieterszn. .................... I
Outshoorn, Pieter Pieterszn. (1746- ) ........... III.2
Outshoorn, Pietertje (1797- ) ................... IVb.10
Outshoorn, Pietertje Maartensdr. (1734- ) ....... II.4
Outshoorn, Pietertje Pietersdr. (1761- ) ........ III.8
Outshoorn, Trijntje Pietersdr. (1688- ) ......... I.4
Outshoorn (Oussoren), Pieter Cornelisz. (1785-1831) IVb.1, Vb, {VIh}
Overveen, Teuntje ............................... {VIIb}
                       - P -
Paul, Hubert ( -1976) ........................... {VIIIh.8}
Peinse vaan der Aa, Hendrikje ................... {Vc(2).1}
Pellevoems, Neeltje ............................. {IVa}
Pijlen, Jan Dirkszn. van (1683- ) ............... {I.1}
Plat, Laas ...................................... {IXj}
Plat, Maria (1905- ) ............................ {IXj}
Poortinge, K. ................................... {VIIIr.3}
                       - R -
Reicher, Elisabeth (1888- ) ..................... {IXa}
Reijswoud, Arie van ............................. {VIIId}
Reijswoud, Helena Augusta van (1888-1954) ....... {VIIId}
Reynolds, Patricia .............................. {IXf}
Rodenburg, D. ................................... {VIIIs.2}
Rooker, Antje ................................... {VIIf}
Roos, Geertruida (1840-1931) .................... {VIIi}
Roos, Jorriaan .................................. {VIIi}
Roosenboom, Gerrit .............................. {VIIj.2}
Roosenboom, Willem (1881- ) ..................... {VIIj.2}
Rosenboom, Grietje .............................. {VIk.3}
Ruwaarden, Jan Teuniszn. ........................ {I.1}
                       - S -
Samsom, Hendrik (1802- ) ........................ {Ve(1).2}
Samsom, Joost ................................... {Ve(1).2}
Scherpenzeel, Cornelis .......................... {VIc(1).2}
Scherpenzeel, Gijsbert .......................... {VIk}
Scherpenzeel, Marritje (1836- ) ................. {VIk}, {VIIf(1).1}
Schipper, Annigje (Annetje) (1794- ) ............ {Va}
Schipper, Pietje (Pietertje) .................... {Ve}
Schipper, Willem ................................ {Va}
Schmidt, Teune .................................. {VIIa.1}
Scholte, Aart (1891- ) .......................... {VIIb.6}
Scholte, Teunis ................................. {VIIb.6}
Schouten, Cornelia .............................. {VIIe}
Schouw, Marritje ................................ {VIIk.3}
Segli, Gottlieb ................................. {VIc}
Selm, J.D. van .................................. {VIIIs.5}
Smallegange, J. ................................. {VIIIk.2}
Smidt, Maria Helena (1908-1998) ................. {VIIIl}
Smulling, Maria Helena .......................... {VIIh.2}
Soest, Antonie van .............................. {VIc}
Soest, Wijntje van (1812-1885) .................. {VIc}
Someren, Christiaan van (1875- ) ................ {VIIb.1}
Someren, Johannes van ........................... {VIIb.1}
Spaar, Jantje ................................... {VIIi}
Sparnaay, Jan Dirk (1887-1979) .................. {VIIc.7}
Sparnaay, Leonardus Franciscus .................. {VIIc.7}
Spinhoven, Antonia Frederica Wilhelmina (1904- )  {IXk}
Spinhoven, Antonie Fredericus Wilhelmus ......... {IXk}
Spruijt, Marretje (1780- ) ...................... {Vc}
Spruit, Hendrikje ............................... {VIIn}
Spruit, Izaak ................................... {Vc}
Stam, Fijtje (1856- ) ........................... {VIId}
Stam, Geerlof (1822-1902) ....................... {VIId}
Stam, Jan ....................................... {VIe}
Stam, Jannetje .................................. {VId}
Stam, Jannigje (1791- ) ......................... {Vd}
Stam, Marretje (1823-1873) ...................... {VIe}
Stam, Samuel .................................... {Vd}
Stekelenburg, Willemijntje ...................... {Vd}
Stigter, Adriana de ............................. {Va.1}
Stolker, Cornelis ............................... {VIc}
Stolker, Grietje (1824-1869) .................... {VIc}
Stoof, Cornelis (1824- ) ........................ {Ve(2).2}
Stoof, Jacob .................................... {Ve(2).2}
                       - T -
Talma, Dirk (1882- ) ............................ {VIIIe.1}
Talma, Meindert (1908- ) ........................ {VIIIe.1}
Teisterman, Trijntje Jansdr. .................... {II.4}
Teuntje ......................................... {VIIb.6}
Treffers, Adriana (1921- ) ...................... {IXa}
Treffers, Johannes (1884- ) ..................... {IXa}
                       - U -
Uithold, Aaltje ................................. {VIg}
                       - V -
Vaal, Elisabeth de .............................. {VIIId}
Vaart, Trijntje van der ......................... {VIIc}
Valstar, L.D. ................................... {VIIIk.4}
Veen, Amen Willemszn. van ....................... {II.4}
Veen, Willem Amen van (1736- ) .................. {II.4}
Verbrugge, Arie Teunije (1816- ) ................ {Va.1}
Verbrugge, Jacobus .............................. {Va.1}
Verburg, Bart (1875- ) .......................... {VIk.6}, VIIf(1).1
Verburg, Hendrik ................................ {VIk.6}, {VIIf}
Verburg, Sander ................................. {VIIIh.10}
Verhoef, Jan .................................... {VIIa}
Verhoef, Leentje (1837- ) ....................... {VIIa}
Vermeer, C.E. ................................... {VIIIt.4}
Vermeulen, Antje ................................ {Vc}
Vermeulen, Meinsje .............................. {VIj}
Versloot, Jan ................................... {VIId.1}
Versloot, Pieter (1877- ) ....................... {VIId.1}
Verwaal, Hendrik (1844- ) ....................... {VIi(1).2}
Verwaal, Willem ................................. {VIi(1).2}
Verweij, Geertje (1856- ) ....................... {VIIj}
Verweij, Pieter ................................. {VIIj}
Verweij, T.C. ................................... {VIIIs.3}
Vink, Huibert de ................................ {Va.2}
Vink, Leendert de (1817- ) ...................... {Va.2}
Vis, Hendrika Klazina (1888- ) .................. {VIIk.1}
Vis, Klaas (1817- ) ............................. {Ve(1).2}
Vis, Maarten .................................... {VIIk.1}
Vis, Pieter ..................................... {Ve(1).2}
Vliet, Aaltje van der ........................... {VIl}
Vliet, J. van ................................... {VIIIk.1}
Vliet, Maria van ................................ {Vc}
Vliet, Marrigje van ............................. {Ve(1).2}
Vliet, Weijntje van der (1805- ) ................ {Ve}
Vliet, Willem van der ........................... {Ve}
Vlist, Hendrik van der .......................... {VIf.1}
Vlist, Neeltje van der .......................... {VIf.1}
Vogelaar, Arie .................................. {VId(2).6}
Voorhaar, Gerritje (1889- ) ..................... {VIIIb}
Voorhaar, Hndrik ................................ {VIIIb}
Voorneveld, Grietje (1898- ) .................... {VIIIc}
Vreugdenhil, J.B. ............................... {VIIIk.3}
Vries, Gerrit de ................................ {VId(2).9}
Vries, L. de .................................... {VIIId(3).3}
Vries, Maria de ................................. {VIIIm}
                       - W -
Waijer, Marrigje de ............................. {VIg}
Walbeek, W. van ................................. {VIIIs.6}
Wassenaar, Leentje .............................. {VIIa}
Weber, Maria .................................... {IXj}
Wel, Maria Jacoba van der (1917- ) .............. {VIIIk}
Wielen, Dina van der ............................ {Va}
Wielenga, Trijntje ( -1993) ..................... {VIIIq}
Willik, Bert van der (1950- ) ................... IXd.2
Willik, Klaas Pieter van der (1923-1997) ........ {IXd}
Willik, Marleen van der (1963- ) ................ IXd.4
Willik, Pieter van der .......................... {IXd}
Willik, Pieter Bart van der (1949-1999) ......... IXd.1
Willik, Rob van der (1954- ) .................... IXd.3
Wilt, Catharina van der ......................... {VIf.1}
Wilt, Gerrit van der ............................ {VIIk}
Wilt, Jacoba van der ............................ {Ve}
Wilt, Jannetje van der (1863- ) ................. {VIIk}
Woudenberg, Maria ............................... {VIIh}
                       - Z -
Zaal, Arie (1840- ) ............................. {VIa(1).2}
Zanders, Cornelia (1904- ) ...................... {IXg}
Zanders, Hendrik (1906- ) ....................... {VIIIo.1}
Zanders, Herman Christiaan ...................... {IXg}
Zielhuis, Martinus ( -1974) ..................... {VIIg.7}
Zwarekant, Johanna (1906- ) ..................... {IXi}
Zwarekant, Petrus ............................... {IXi}
Zwieten, Gijsberta van (1872- ) ................. {VIIIr}

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #