Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de kwartierstaat aan van de familie Levinson. Deze kwartierstaat is gemaakt door mijn vader Leen van der Meer.

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Ik heb een aantal gegevens - die feitelijk niet direct in een kwartierstaat thuishoren - ontleend aan het vele malen geciteerde boek Matsewa. Ik heb een diepe bewondering voor de samenstellers van dat boek.

Het heeft moeite gekost om deze kwartieren samen te stellen door het veelvuldig verwisselen van woonplaats door de gezochte personen. Omdat in een aantal gevallen niet kon worden achterhaald naar welke plaats de betrokken persoon was vertrokken, zijn verdere gegevens tot op heden niet gevonden.Van kwartier 33 af wordt het nog lastiger, al zijn wel enige namen bekend. Er bestaat geen relatie met Dr. Aäron Levinson, geb. circa 1771 in Zweeds Pommeren, o.m. stadsdoctor in Zierikzee, overleden Zierikzee 30.9.1821, getrouwd met Tannij Kappelmans, overleden na 1835, vermoedelijk te Middelburg. Dit echtpaar had een zoon Frans Alexander Levinson, ziekenvader garnizoenshospitaal, geb. Zierikzee 12.1.1804, trouwt Bergen op Zoom 3.12.1835 Anna Elisabeth Noblesse, geb. Vlissingen 12.4.1810, dr. van Joseph Nicolaas Noblesse en Caroline Mous, beiden zonder beroep en wonende te Antwerpen. Frans en Anna erkennen bij hun huwelijk hun dochter Anna Maria Noblesse, geb. Antwerpen 16.10.1831 [11].


1. LEONARD LEVINSON, geb. Rotterdam 24.3.1892, vertegenwoordiger van o.m. Nationaal Kasregisters, Kapitein landmacht in kamp Scheveningen voor politieke gedetineerden 1945 tot circa 1947, overl. Vlaardingen 29.7.1959, tr. Rotterdam 21.12.1916 JOHANNA AUGUSTA LOUISA VERROEN ( rk), geb. Rotterdam 31.7.1893, overl. Alkmaar 14.11.1977, dr van Johannes Antonius Mathijs Verroen en Catharina Augusta Stöcker.

    Leonard en zijn vrouw emigreerden in 1953 naar Australië om zich bij het gezin van hun dochter Elly Johanna, geb. 's-Gravenhage 14.9.1923, getrouwd met Hans Roels, te voegen en woonden enige tijd in Warragamba. In 1957 kwamen zij, evenals Elly, Hans en kinderen, weer terug, waarna Leonard Levinson en zijn vrouw zich vestigden in Vlaardingen bij het gezin van hun zoon Robert Levinson, geb. 's-Gravenhage 7.12.1921 en getrouwd met Riet Schlichters. De weduwe van Leonard Levinson verhuisde met zoon Robert en gezin naar Enkhuizen en later naar Bergen aan Zee, alwaar zij vervolgens haar intrek nam in een verzorgingstehuis voor bejaarden. Robert Levinson verbleef als mijnbouwkundig ingenieur in vele landen, o.m. in Suriname, waar een zoon werd geboren. De tweede zoon van het echtpaar Levinson -Verroen, Edward Sydney Levinson, geb. 's-Gravenhage 21.11.1919, overleed 1943 in kamp Vught. Na haar scheiding vestigde Elly Levinson zich in Zeeland. Rob Levinson vestigde zich aan het einde van de jaren 80 als antiquair in België, o.m. te Ostende.


2. SIMON LEVINSON , geb. Brielle 19.4.1866, diamantklover,handelsreiziger te Rotterdam, overl. Hilversum 10.2.1943, tr. (2) Bussum 25.9.1930 ERNA GRÜNEBERG, tr. (1) Amsterdam 11.8.1888

3. RACHEL VAN VRIESLAND, geb. Amsterdam 26.4.1856, overl. vermoedelijk circa 1928.

4. JACOB LEVINSON , geb. Lith ( Oss) 10.8.1834, koopman, winkelier, overl. Brielle 10.1.1888, tr. Amsterdam 20.4.1865 (vertrekt officieel uit Oss op 9.6.1865)

5. MIETJE SALOMONS , geb. Utrecht 18.11.1835, modiste, overl. Brielle 14.3.1905.
Over dit echtpaar kan ik een aantal gegevens vermelden, die afkomstig zijn uit het boek Matsewa. Deze gegevens bieden naar mijn overtuiging een goed inzicht in opvattingen en achtergronden van de familie Levinson, zoals die aan mij en mijn vrouw bekend zijn uit onze contacten met Pa en Ma ( Leonard) Levinson-Verroen.
Jacob Levinson, winkelier in mode-artikelen en Mietje Salomons vestigden zich enkele maanden na hun huwelijk in Brielle en gingen wonen op Zuideinde 22, naast de HBS. Hun komst was een aanwinst voor de Joodse gemeenschap. Na tien jaren "van Brielle geen opgave" wordt in de Ned. Isr. Jaarboekjes vanaf 1877 de samenstelling van de besturen weer vermeld. Vanaf dat jaar staat Jacob Levinson erin, samen met Joseph Cohen en Samuël Philipse als leden van de kerkeraad.. Met Abraham van den Berg zit hij in het schoolbestuur en met Benjamin Morel in het Pieusgesticht. In 1884/85 vormde hij samen met David Wiesebron het Kerk- en Armbestuur. Na zijn overlijden werd in dit bestuur en in het Pieusgesticht Izak van Buren benoemd. Er werden 8 kinderen geboren in dit gezin. De zonen kregen uiteenlopende beroepen. Simon (1866) die met de Amsterdamse Rachel van Vriesland trouwde, werd diamantklover. Leonard (1867) die in 1898, voor de tijd van 5 jaren gedetacheerd was bij het Kon.Ned.Indisch leger, bracht het tot majoor bij de infanterie. Maurits (1868) werd boekhouder en trouwde met Rachel Roos. Hij overleed in 1934 in Amersfoort.
Na de drie zoons kwamen er nog vijf dochters. Bertina (1870), Henriëtte (1872), Jeannette (1874) die ongehuwd bleven. De jongste dochter Ida (1879) trouwde in 1909, in Brielle, met Leon Elias Elze, geboren in Rotterdam en als handelsreiziger in Brussel woonachtig. In 1925 kwam Ida als weduwe uit Parijs naar Brielle terug. Frederika (Riek) (1876) werd onderwijzeres in Heenvliet, maar moest haar baan opzeggen toen ze in het huwelijk trad met Met Jacob Maurits Haas uit Hellevoetsluis, klerk bij de posterijen.
Op grafsteen 43 van de begraafplaats Geervliet is het volgende vermeld: "En Ja'akov ging zijns weegs"P.T." . Een oprecht man die zich zijn hele leven heeft ingezet ten behoeve van zijn gemeente plichtsgetrouw voor de armen van zijn volk en ook voor die in het heilige land, moge het herbouwd en weer bewoond worden, met zijn medeleven waren de mensen geholpen, hij hield toezicht op het joodse onderwijs, leerling van een wijze in zijn huis en geliefd bij ieder die hem kende, de geachte heer Ja'akov zoon van Leeb Levinson, hij ging de Eeuwigheid in in zijn heilige woongemeente Brielle op dinsdag 26 tewet en werd hier begraven op donderdag 28e 5648. T.N. Ts. B.H.
Ook Mietje Salomons, echtgenote van Jacob, had bestuurlijke functies. Zo was ze bestuurslid van de damesvereniging "Chewrat Masjiem" die mooie kleden maakte voor de synagoge en bij het overlijden van een vrouw uit de gemeente zorgden voor de overledene. In het gezin van Jacob en Mietje was ook nog plaats voor andere familieleden. Zo was Jacques Simon Salomons uit Amsterdam, een broer van Mietje, lange tijd in huis. Hij verkocht manufacturen in de herbergen van bijn alle dorpen. In 1881 kwam Jitta Levinson uit Oss, een zuster van Jacob, bij haar broer in huis. Ook werd Frankje Salomons vanaf 1871 bij haar tante opgeleid tot modiste. Zij trouwt op 16.08.1876 in Brielle met Levi Cohen.
Na het overlijden van hun ouders bleven Henriëtte en haar zusters Bertina en Jeanette bij elkaar en dreven gedrieën het modewinkeltje in het Zuideinde (nu Nobelstraat) te Brielle. Jeanette deed de huishouding. In 1925 kwam zus Ida als weduwe van Leon Elias Elze terug uit Parijs. Zij wist alles van de nieuwste mode en ging zo af en toe naar Parijs voor ideeën of om inkopen te doen. Na het overlijden van Henriëtte op 27.01.1927 zijn Bertine en Jeanette naar Amersfoort vertrokken. Ida ging naar Amsterdam. Bertine overleed in 1934 en Ida in 1941, beiden in Amersfoort. Jeannette in 1943 in Auschwitz.

6. SIMON MARCUS VAN VRIESLAND , geb. 's-Gravenhage 20.12.1823, banketbakker, overl. Amsterdam 23.10.1886, tr. 's-Gravenhage 30.7.1851

7. REBECCA PRESBURG , geb. Amsterdam 18.9.1830, overl. Amsterdam 22.5.1877.

8. LEVIE ( LEONARD ) LEVINSON, geb. Bergen op Zoom 5.1.1802, overl. Oss 11.7.1881, tr. Geffen 5.7.1827

9. JEANETTE VAN DEN BERGH , geb. Geffen 25.12.1802, overl. Oss 10.3.1869.

10. SIMON SALOMONS , geb. Maarssen 11.10.1789, overl. Utrecht 2.12.1843, tr. Utrecht 20.3.1822

11. BETJE SALOMONS BERLIJN, geb. Utrecht (acte van bekendheid) 12.12.1800, overl. na 1843 ( niet in Utrecht ).

12. MEIJER MARCUS VAN VRIESLAND, geb. Culemborg circa 1780, overl. 's-Gravenhage 19.3.1847, tr. (niet in Culemborg) circa 1822

13. RACHEL MERTZ, geb. Culemborg circa 1791, overl. 's-Gravenhage 29.10.1869.

14. BERNARD ABRAHAM PRESBURG, geb. Presburg 15.10.1784, koopman, debitant in de loterij, tr. Amsterdam 26.5.1815

15. CATO GAIM COHEN geb. Amsterdam circa 1791, overl. Amsterdam 8.11.1835.

16. ALEXANDER LEVINSON, geb. circa 1765, overl. vermoedelijk Bergen op Zoom 8.9.1844, tr. wellicht Bergen op Zoom

17. ALLEGONDA VAN DER WIELEN ( Gonda Isaacs van der Wielen ).

18. SADOC (ZADOC) VAN DEN BERGH tr.

19. BETJE VAN DER WIELEN