Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de kwartierstaat aan van Van der Meer - Pleune. Deze kwartierstaat is gemaakt door mijn vader Leen van der Meer.

De kwartierstaat van Van der Meer - Pleune is de kwartierstaat van mijzelf en mijn broers Dick en Peter van der Meer.

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

Rob van der Meer
1a VAN DER MEER, mr. Dirk Ronald (Dick), geb. 's-Gravenhage 29 april 1956, jurist, ondertr./tr. Leiderdorp/Rijswijk 6 juni 1983/11 mei 1984 Adriana Albertina (Adrie en soms Puck) ROMIJN, geb. ' s-Gravenhage 11 mei 1958, dr van Albert Pieter ROMIJN, adviseur Ned.Sport Federatie, en Adriana ROELS.

  1b VAN DER MEER, dr. ir. Robert Arthur (Rob), geb. 's-Gravenhage 31 aug. 1959, scheikundig ingenieur, ondertr./tr. Rijswijk/Delft 26 jan./6 mei 1987 ing. Marleen van der WILLIK, geb. Gouda 5 dec. 1963, mileukundig adviseur, dr van Klaas Pieter van der WILLIK, grossier in schoenen, en Fietje Maria OUSSOREN.

  1c VAN DER MEER, Peter Erik (Peter), MBA, geb. 's-Gravenhage 13 juni 1962, directeur.

  Generatie I
  2. VAN DER MEER, Leendert, geb. 's-Gravenhage 25 jan. 1924, voorheen Hoofd Ouderenbeleid, bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, ondertr./tr. 's-Gravenhage 19 april/11 juli 1951

  3. PLEUNE, Jannigje, geb. Rotterdam 31 okt. 1926.

  Generatie II
  4. VAN DER MEER, Dirk Pieter, geb. 's-Gravenhage 8 febr. 1901, stucadoor, overl./begr. ald. 21/25 juli 1968, tr. ald. 19 jan. 1924

  5. GOUT, Hendrika Philippina, geb. Amsterdam 22 juli 1901, overl. 's-Gravenhage 21 nov. 1985.

  6. PLEUNE, Marinus Cornelis, geb. Rotterdam 22 dec. 1896, makelaar in onroerend goed, voornamelijk in landerijen, tot het jaar 1929. Daarna zakenman en sinds het einde der 30er jaren procuratiehouder bij de firma Lekkerkerk., overl. Rotterdam 3 maart 1963, tr. (2) ald. 4 febr. 1959 Catharina Maria Helena van der KANT, geb. ald. 24 okt. 1914, overl./begr. Groningen 1/5 febr. 1998, dr van Johannes Franciscus Antonius van der KANT en Helena Apolonia Maria GERLACH, tr. (1) Rotterdam 21 juni 1916

  7. BOTH, Neeltje, geb. Rotterdam 5 nov. 1897, overl. Leidschendam 22 dec. 1958.

  Generatie III
  8. VAN DER MEER, Johannes Theodorus, geb. 's-Gravenhage 30 aug. 1868, kurkensnijder, korporaal KNIL, overl. 's-Gravenhage 9 april 1904, tr. ald. 2 maart 1887

   Johannes (waarschijnlijk was zijn roepnaam Jan) was van 1887 tot 1899 in dienst bij het KNIL; nam in 1889 deel aan krijgsverrichtingen in Atjeh, waarvoor hij het Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen 1873-1890 ontving. Werd in 1891 korporaal. Kwam in 1897 terug in Nederland en werd in 1899 uit de sterkte gebracht. Ontving bij K.B. van 9 december 1899 een pensioen van f 200,= per jaar wegens ongeschiktheid voor de militaire dienst uit hoofde van lichaamsgebreken in de strijd opgedaan.

  9. HOPMAN, Alida Lucia, geb. 's-Gravenhage 8 maart 1859, wasvrouw, strijkster, overl. ald. 21 april 1938.

  10. GOUT, Marinus, geb. 's-Gravenhage 13 april 1865, drukker, Was vermoedelijk de eerste offsetdrukker in Nederland, waar hij werkte bij de firma Mortelmans te 's-Gravenhage, later gevestigd te Rijswijk, overl. 's-Gravenhage 29 dec. 1944, tr. Leiden 22 mei 1889

  11. MICHEL, Helena Suzanna, geb. Noordwijk 17 maart 1865, overl. 's-Gravenhage 8 sept. 1946.

  12. PLEUNE, Marinus Cornelis, geb. Brouwershaven 8 nov. 1848, metselaar, overl. Rotterdam 21 dec. 1910, tr. (1) Brouwershaven 30 okt. 1875 Wilhelmina Jacomina van der HAVEN, geb. ald. 21 aug. 1855, overl. Rotterdam 16 aug. 1886, dr van Teunis van der HAVEN, kleermaker, en Elisabeth Jacoba van HEKKE, tr. (2) ald. 3 nov. 1886

  13. HAAK, Catharina Jacoba, geb. Bodegraven 28 mei 1856, overl. Rotterdam.

  14. BOTH, Willem, geb. Berkenwoude 15 juli 1870, melkboer, overl. Rotterdam 15 okt. 1941, tr. ald. 11 febr. 1895

  15. BOTH, Jannigje, geb. Bodegraven 5 jan. 1874, overl. Rotterdam 11 jan. 1950.

  Generatie IV
  16. VAN DER MEER, Willem Pieter, geb. 's-Gravenhage 23 dec. 1838, kastenmaker, meubelmaker, overl. ald. 20 maart 1905, tr. ald. 7 aug. 1867

  17. VAN MEERTEN, Adriana, geb. Amerongen 8 juli 1839, overl. 's-Gravenhage 2 mei 1922.

  18. HOPMAN, Johannes, geb. 's-Gravenhage 6 okt. 1825, overl. ald. 6 febr. 1894, tr. ald. 11 dec. 1861

  19. RODE, Elisabeth, geb. Apeldoorn 12 dec. 1825, overl. 's-Gravenhage 31 maart 1909.

   Bij het huwelijk in 1861 is onder ede vermeld dat er van Elisabeth Rode geen geboorteacte bestaat; de namen van haar ouders, alsmede de geboortedatum zijn daarbij opgegeven.

  20. GOUT, Cornelis Hermanus, geb. 's-Gravenhage 18 okt. 1837, arbeider, overl. Leiden 9 dec. 1910, tr. 's-Gravenhage 30 dec. 1863

  21. BOMBERG, Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 23 maart 1839, naaister, overl. ald. 27 maart 1925.

  22. MICHEL, Adrianus Carel, geb. Noordwijk 26 dec. 1821, overl. Leiden 25 okt. 1885, tr. Noordwijk 5 juni 1845

  23. SILJADE, Wilhelmina Elisabeth, geb. Lisse 19 sept. 1824, overl. Leiden 13 mei 1913.

  24. PLEUNE, Anthonie, geb. Tholen 10 okt. 1822, metselaar, tr. Brouwershaven 17 juni 1847

  25. VAN DEN BERGE, Louwrina, geb. Bruinisse 1 maart 1824, overl. Brouwershaven 7 nov. 1882.

  26. HAAK, Leendert, geb. Mijdrecht 6 nov. 1830, schipper, overl. Rotterdam 7 juli 1884, tr.

  27. VAN DEN HEUVEL, Annigje, geb. Nieuwkoop 11 febr. 1829, overl. Rotterdam 18 dec. 1905.

  28. BOTH, Leendert, geb. Berkenwoude 3 nov. 1837, boerenwerkman, tr. ald. 3 nov. 1865

  29. SLINGERLAND, Adriana, geb. Ouderkerk a/d IJssel 6 jan. 1842, overl. Berkenwoude 13 juni 1888.

  30. BOTH, Arie Cornelis, geb. Nieuwkoop 17 okt. 1847, bouwman, landbouwer, overl. Rotterdam 10 febr. 1921, tr. Reeuwijk 17 maart 1871

  31. HOOGENDIJK, Neeltje, geb. Reeuwijk 17 dec. 1852, overl. Rotterdam 10 juni 1924.

  Generatie V
  32. VAN DER MEER, Johannes Theodorus, geb. 's-Gravenhage 2 juni 1810, timmerman, oppasser, koopman, overl. ald. 16 nov. 1898, tr. ald. 18 nov. 1835

  33. MEIJER, Hannetta Margrita, geb. 's-Gravenhage 9 juni 1803, overl. ald. 18 jan. 1882.

  34. VAN MEERTEN, Adrianus, ged. Amerongen 13 okt. 1799, wagenmaker, overl. ald. 11 mei 1853, tr. (1) ald. 12 april 1823 Johanna Cornelia van de HAAR, geb. Veenendaal 1799, overl. Amerongen 20 febr. 1825, tr. (2) ald. 28 nov. 1828

  35. TOLLENAAR, Gijsje, geb. Rhenen 20 okt. 1802, overl. Amerongen 6 aug. 1846.

  36. HOPMAN, Dirk, ged. Warmond 25 april 1792, schipper, overl. 's-Gravenhage 14 sept. 1852, tr. ald. 11 nov. 1818

  37. MONDRIAAN, Antonia, geb./ged. 's-Gravenhage 7/13 dec. 1795, dienstbode,werkster, overl. ald. 11 sept. 1842.

  38. RODE, Johan, tr.

  39. HENDRIKS, Petronella.

  40. GOUT, Philippus, geb./ged. 's-Gravenhage 13/20 mei 1804, schoenmaker, overl. ald. 23 aug. 1859, tr. ald. 4 nov. 1829

  41. AALSLOOT, Margaretha, geb./ged. 's-Gravenhage 22/25 juli 1804, dienstbode,wasvrouw, overl. ald. 16 febr. 1866.

  43. BOMBERG, Jacoba Johanna, geb. Huckelhoven (Du) 17 nov. 1801, naaister, overl. 's-Gravenhage 18 jan. 1886.

  44. MICHEL, Nicolaas, geb. Dieden 26 febr. 1775, dDorpsbode, overl. Noordwijk 20 nov. 1848, tr. (2) Petronella (Pietertje) GLASBURG, geb. Alphen a/d Rijn 14 dec. 1786, ged. ald. 16 dec. 1786, overl. Noordwijk 10 okt. 1812, dr van Jan Jansz. GLASBURG(H) en Sijtje LUGTENBURG, tr. (1) ald. 12 maart 1814

  45. GLASBURGH, Jannetje, ged. Alphen a/d Rijn 4 juli 1789, overl. Noordwijk 27 nov. 1868.

  46. SILJADE, Hendrik, ged. Coevorden 20 mei 1781, konstabel-majoor, tr. Den Helder 28 febr. 1823

   Hendrik Siljade is na 25 juni 1825 overleden aan boord van Z.M. Fregat "Bellona"onder kommando van Kapitein H.M. Dibbetz.1.

  47. HAMERSMA, Philippina Clara, geb. Amsterdam 8 febr. 1805, overl. ald. 23 okt. 1889, tr. (2) ald. 25 nov. 1835 Hendrik Cornelis CORNELISSE, geb./ged. Amsterdam 14/24 aug. 1808, wijnkopersknecht, overl. ald. ca. 1889.

  48. PLEUNE, Marinus, ged. Oud-Vossemeer 31 dec. 1797, overl. Tholen 30 maart 1829, tr. ald. 14 april 1820

  49. STORMEZAND, Cornelia, geb./ged. Stavenisse 3/5 juli 1791.

  50. VAN DEN BERGE, Jan, ged. Bruinisse 25 mei 1777, overl. ald. 16 sept. 1840, tr.

  51. ADDISON, Jannetje, ged. Bruinisse 23 nov. 1783, overl. ald. 24 juni 1838.

  52. HAAK, Leendert, geb./ged. Zevenhuizen 27 nov./18 dec. 1785, schippersknecht, overl. Mijdrecht 24 dec. 1855, tr.

  53. VAN LEEUWEN, Klara, ged. Mijdrecht 24 april 1791, overl. ald. 14 dec. 1855.

  54. VAN DEN HEUVEL, Arie, ged. (GE) Amsterdam 22 maart 1799, nachtwacht, overl. Nieuwkoop 21 maart 1873, tr. ald. 6 mei 1824

  55. OOSTERLAEK, Trijntje Jans, geb./ged. (GE) Nieuwkoop 14/21 jan. 1801, overl. ald. 23 nov. 1861.

  56. BOTH, Willem, ged. Stolwijk 27 aug. 1802, overl. Berkenwoude 16 juni 1854, tr. ald. 14 jan. 1826

  57. VAN HERK, Pietertje, geb./ged. (GE) Berkenwoude 1/13 jan. 1805, overl. ald. 30 aug. 1858.

  58. SLINGERLAND, Jacob, ged. (GE) Lekkerkerk 1 april 1802, bouwman,rentenier, overl. Berkenwoude 18 jan. 1881, tr. Ouderkerk a/d IJssel 20 jan. 1827

  59. MARKUS, Maria, ged. Ouderkerk a/d IJssel 11 april 1807, overl. Berkenwoude 18 okt. 1881.

  60. BOTH, Klaas, ged. Stolwijk 16 mei 1809, landbouwer, overl. Nieuwkoop 8 okt. 1876, tr.

  61. VERKAIK, Jannigje, geb./ged. (GE) Stolwijk 9/30 dec. 1810, overl. Nieuwkoop 31 jan. 1882.

  62. HOOGENDIJK, Eeuwoud, geb. Ouderkerk a/d IJssel 4 sept. 1815, bouwman, overl. Reeuwijk 2 febr. 1856, tr. ald. 11 juni 1839

  63. KWAKERNAAK, Jannigje, geb. Reeuwijk 17 febr. 1820, overl. ald. 18 april 1864, tr. (2) ald. 9 april 1857 Arie OOSTERLING.

  Generatie VI
  64. VAN DER MEER, Willem, ged. 's-Gravenhage 22 okt. 1777, overl. ald. 9 dec. 1816, tr.

  65. OLINGIUS, Maria Cornelia, ged. 's-Gravenhage 28 juni 1778, overl. ald. 3 nov. 1855.

  66. MEIJER, Georg August, ged. Schadek (Du) 26 febr. 1771, kleermaker, overl. 's-Gravenhage 28 jan. 1841, tr. ald. 1 aug. 1802

  67. STAM, Maria Catharina, ged. 's-Gravenhage 8 maart 1771, begr. ald. 10 aug. 1810.

  68. VAN MEERTEN, Klaas, geb. Ingen ca. 1762, wagenmaker, overl. Amerongen 27 febr. 1831, ondertr. ald. 1 juni 1792

  69. VAN REE, Trijntje, ged. Amerongen 4 jan. 1767, overl. ald. 7 jan. 1854.

  70. TOLLENAAR, Wilhelmus, ged. Utrecht 14 juli 1778, overl. Rhenen 29 okt. 1821, ondertr. Utrecht 20 febr. 1798

  71. VAN MAANEN, Jannetje, ged. Rhenen 9 okt. 1774, overl. ald. 29 april 1849.

  72. HOPMAN, Lodewijk, ged. Leiden 3 okt. 1764, werkman, overl. Warmond 13 sept. 1822, tr. ald. 15 mei 1791

  73. VAN BRUINSWAART, Magteld (Matje), ged. Warmond 7 juli 1765, overl. ald. 28 aug. 1822.

  74. MONDRIAAN, Johannes, ged. 's-Gravenhage 11 sept. 1759, overl. ald. 7 nov. 1815, tr. ald. 6 maart 1785

  75. MOOT, Maria, overl. 's-Gravenhage 6 dec. 1802.

   Jongedochter van Voorburg.

  80. GOUT, Glaudi, ged. 's-Gravenhage 7 juli 1767, overl. ald. 18 juni 1842, ondertr./tr. ald. 3/16 mei 1802

  81. WOEST, Johanna Catharina, ged. 's-Gravenhage 12 mei 1776, overl. ald. 29 jan. 1812.

  82. AALSLOOT, Johannes, ged. 's-Gravenhage 12 mei 1776, overl. ald., tr./tr. kerkel. ald. 5 okt. 1800

  83. MOL, Catrina, ged. 's-Gravenhage 28 maart 1779.

  86. BOMBERG, Johann Wilhelm, ged. Rotterdam 31 maart 1772, overl. ws. Ratheim (Du), tr. Rotterdam 8 juli 1792

  87. GRONEMAN (GROENEMAN), Johanna, ged. Goes 28 aug. 1765.

  88. MICHEL, Conrad, tr.

  89. TORN, Sophia.

  90. GLASBURG(H), Jan Jansz., ged. Noordwijk 10 dec. 1752, overl. ald. 23 aug. 1824, tr. Alphen a/d Rijn 6 juni 1779

  91. LUGTENBURG, Sijtje, ged. Zwammerdam 19 okt. 1755, overl. ws. Noordwijk.

  92. SILJADE, Eduard, tr.

  93. SELDERS, Willemina.

  94. HAMERSMA, Jelle, ged. Amsterdam 25 dec. 1777, opper-stuurman bij de Nederlandsche Marine op ZM Brik van Oorlog "Irene"., tr. Amsterdam 18 maart 1803

  95. SCHAAP, Susanne, ged. Amsterdam 17 juni 1772, overl. ald. 20 jan. 1847.

  96. PLEUNE, Pieter Marinus, ged. Oud-Vossemeer 29 sept. 1772, overl. Tholen 2 april 1812, tr. Oud-Vossemeer 11 april 1797

  97. DE VOGEL, Cornelia, geb./ged. Tholen 30 dec. 1775/3 jan. 1776, overl. ald. 31 maart 1836, tr. (1) vóór 1796 Aarnoud AARNOUDSE, overl. vóór 1797.

  98. STORMEZAND, Anthony (Ant(h)onie), ged. Oud-Vossemeer 29 jan. 1758, overl. Tholen 6 sept. 1822, tr.

  99. ROSEMOND, Jannetje, ged. Stavenisse 20 maart 1763.

  100. VAN DEN BERGE, Lodewijk Jacobsz., ged. Bruinisse 12 nov. 1754, overl. ald. 6 dec. 1815, ondertr./tr. ald. 28 juli/22 aug. 1775

  101. ZOETER (SOETER), Adriana Jans, ged. Bruinisse 30 sept. 1753, overl. ald. vóór 1815.

  102. ADDISON, Johannes, ged. Zwartewaal 16 nov. 1755, overl. Bruinisse 16 sept. 1832, tr.

  103. SMOUT, Maria Willems, ged. Bruinisse 12 juli 1755, overl. ald. vóór 1806.

  104. HAAK, Jan Leendertsz., ged. Zevenhuizen 14 mei 1758, tr.

   Er is geen huwelijksacte gevonden, maar zoon Leendert uit deze relatie is als Leendert Haak door het leven gegaan.

  105. BREEDTVELD, Engetje, ged. Zevenhuizen 10 nov. 1754.

  106. VAN LEEUWEN, Jacob, ged. Oudshoorn 19 maart 1758, overl. Mijdrecht 8 okt. 1832, tr. ald. 26 dec. 1784

  107. VAN WIERINGEN, Neeltje, ged. Mijdrecht 28 april 1764.

  108. VAN DEN HEUVEL, Jacob, ged. Sliedrecht 28 febr. 1747, overl. Nieuwkoop 21 maart 1814, ondertr. Heinenoord 3 sept. 1781, tr. verm. Nieuwkoop

  109. VAN VEEN, Annetje Pieters, ged. Nieuwkoop 3 mei 1761, overl. ald. 21 sept. 1844.

  110. OOSTERLAEK, Jan Gerritsz., ged. Nieuwkoop 12 jan. 1763, overl. ald. 7 nov. 1814, ondertr. ald. 24 aug. 1787, tr. verm. Nieuwkoop

  111. VEEN, Aaltje Willems, ged. Nieuwkoop 9 sept. 1759, overl. ald. 11 maart 1836.

  112. BOTH, Pieter, ged. Stolwijk 25 maart 1781, landbouwer, bouwman, overl. ald. 3 aug. 1858, tr. ald. 4 juli 1802

  113. OUDENES, Marrigje, ged. Waarder 21 mei 1780, overl. Stolwijk 11 okt. 1811.

  114. VAN HERK, Leendert, ged. Berkenwoude 11 febr. 1776, landbouwer, overl. ald. 12 mei 1849, tr. ald. 4 mei 1799

  115. DE JONG, Maria, ged. Stolwijk 7 sept. 1766, overl. Berkenwoude 20 maart 1805.

  116. SLINGERLAND, Aart Jacobsz., ged. Lekkerkerk 21 okt. 1770, overl. ald. 27 nov. 1843, tr. ald. 15 april 1798

  117. DEKKER, Cornelia Adriaansdr., ged. Lekkerkerk 7 juni 1772, overl. ald. 18 april 1855.

  118. MARKUS, Klaas, ged. Ouderkerk a/d IJssel 1 dec. 1778, bouwman, overl. ald. 16 mei 1844, tr. ald. 14 april 1805

  119. NOORLANDER, Gerrigje Andriesse, ged. Ouderkerk a/d IJssel 29 okt. 1779.

   Bij de doop op 31-10-1779 van Gerrigje Andriesdr. Noorlander zijn getuigen: (1) Annigje van Oosten en (2) Pietertje Noorlander. Bij het overlijden van Klaas Markus, echtgenoot van Gerrigje Andriesdr. Noorlander in 1844 leeft, volgens de overlijdensacte, Gerrigje nog. Er is van haar geen overlijden gevonden in Ouderkerk a/d IJssel in de periode 1844-1912.

  120-121=112-113.

  122. VERKAIK, Arie, ged. Berkenwoude 25 dec. 1781, bouwman, overl. Stolwijk 22 dec. 1840, tr. ald. 30 nov. 1806

  123. VAN ECK, Aletta, ged. Stolwijk 5 maart 1786, overl. ald. 25 juni 1868.

  124. HOOGENDIJK, Peijen, ged. Ouderkerk a/d IJssel 13 april 1788, bouwman, overl. Reeuwijk 4 maart 1867, tr. Ouderkerk a/d IJssel 11 mei 1815

  125. NOORLANDER, Maria Ariens, ged. Bergschenhoek 6 maart 1791, overl. Reeuwijk 20 april 1864.
  Getuige bij de doop op 6-3-1791 van Maria Ariens Noorlander is Dieuwertje Kindermaker.

  126. KWAKERNAAK, Cornelis, ged. Gouderak 13 sept. 1767, bouwman, overl. Reeuwijk 15 april 1841, tr. ald. 31 dec. 1812

  127. ZUYDAM, Jannigje, ged. Haastrecht 8 dec. 1782, overl. Reeuwijk 15 maart 1863.

  Generatie VII
  128. VAN DER MEER, Pieter, ged. 's-Gravenhage 5 dec. 1732, overl. ald. 22 okt. 1815, ondertr. ald. 28 dec. 1760

  129. VAN DALEN, Maria, ged. 's-Gravenhage 13 april 1732, begr. ald. 16 febr. 1810.

  130. OLINGIUS, Johannes, ged. 's-Gravenhage 24 febr. 1740, tr. (1) ald. 3 mei 1767 Aaltje HEEBINK, geb. Varsseveld, overl. Rijswijk, tr. kerkel. (2) 10 aug. 1777

  131. DE GRAAF, Maria, ged. Rijswijk (Gld) 24 mei 1750.

  132. MAYER, Johann Christian, ged. Schadek (Du) 16 mei 1731, tr. ws. ald.

  133. JOHANNETTI, Christiane Catherine, geb. ws. Schadek (Du).

  134. STAM(M), Jan, ondertr. 's-Gravenhage 22 april 1759

  135. REGENBOGEN, Helena Katarina, geb. Hamm (Du).

  136. VAN MEERTEN, Hendrik, geb. 1734, overl. Ingen 4 mei 1807, tr. ws. ald. 1762

  137. VAN DE PEPPEL, Adriana.

  138. VAN REE, Klaas Aartse, tr.

  139. JACOBSE, Jannigje.

  140. TOLLENAAR, Dirk, ged. Utrecht 16 okt. 1754, tr. ald. 17 april 1775

  141. NULLEN, Christina, ged. Utrecht 14 maart 1751, overl. ald. 22 aug. 1796.

  142. VAN MAANEN, Gijsbert, ged. Rhenen 5 juni 1746, overl. ald. 13 dec. 1811, ondertr./tr. ald./Eck en Wiel 15 mei/6 juni 1773

  143. VAN DER MARC(K)T, Jacobjen, geb. Eck en Wiel 1747, overl. Rhenen 6 dec. 1823.

  144. HOPMAN, Dirck Dircksz., ged. Leiden 14 sept. 1728, greijnwerker, tr. (1) ald. 9 mei 1749 Susanna DU SOIT, impost op begr. ald. 12 okt. 1753, dr van Gerrit du SOIS en Helena de BIJE, tr. (2) Leiden 9 mei 1762

  145. ALLIAUME, Marta.

  146. VAN BRUYNSWAARD, Matthijs, ged. Zandvoort 13 okt. 1737, tr. Warmond 9 sept. 1764

  147. NIEROP, Antje, ged. Warmond 23 sept. 1742.

  148. MONDRIAAN, Joris, ged. 's-Gravenhage 23 april 1738, korendrager, tr. ald. 24 april 1757

  149. KIBERON, Catharina, ged. 's-Gravenhage 16 nov. 1738.

  160. GOUT, Kornelis, ged. 's-Gravenhage 16 jan. 1729, begr. ald. 27 sept. 1784, tr. ald. 8 aug. 1756

  161. DE GEE, Catherina, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1728, overl. ald. 3 sept. 1795, tr. (1) ald. 16 april 1747 Johannes ROMIJN, ged. Voorburg 29 nov. 1722, soldaat, overl. 's-Gravenhage 27 okt. 1755.

  162. WOEST, Philippus, ged. 's-Gravenhage 24 april 1740, soldaat, tr. (2) ald. 20 juli 1783 Clasina de SWART, tr. (1) ald. 27 maart 1763

  163. DE HAAN, Catharina, ged. 's-Gravenhage 21 febr. 1740.

  164. AALSLOOT, Lodewijk, ged. 's-Gravenhage 21 sept. 1746, tr. ald. 29 okt. 1769

  165. BIJLEVELD, Jannetje, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1743.

  166. MOL, Arij, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1754, tr. ald. 26 juli 1778

  167. VAN DEN BERGH, Grietje.

  172. BOMBERG, Johann Valentin, geb. Farnroda (Du) ca. 1735, overl. Rotterdam 19 dec. 1817, tr. ald. 28 april 1771

  173. BREWER, Maria Catharina, geb. Schwanenberg (Du) ca. 25 sept. 1749, overl. Rotterdam 16 aug. 1823.

  174. GRONEMAN (GROENEMAN), Adolph Frederik, ged. Herbede (D) 11 aug. 1733, organist-klokkenist Zierikzee (1757-1760) en Goes (1760-1767), overl. tussen 1780 en 1793, ondertr. (1)/tr. Dordrecht/Alkmaar 29 aug./22 sept. 1754 Margareta LARES, overl. vóór 1761, ondertr. (2)/tr. Goes 10/31 maart 1761

  175. KEETLAAR, Jacoba Johanna, ged. Goes 10 april 1735, overl. tussen 1786 en 1793.

  180. GLASBURGH, Jan Jansz., ged. Noordwijk 22 juni 1721, overl. ald. ca. 18 aug. 1799, tr. (1) ald. 22 mei 1747 Sara Jacobse VERRUIJT, tr. (3) Noordwijk 16 dec. 1760 Hester van der HOLST, tr. (2) ald. 16 jan. 1752

  181. LANGEVELT, Marijtje, ged. Noordwijk 7 mei 1719, overl. ald. 4 sept. 1758, tr. (1) ald. 8 mei 1740 Cornelis Jacobus OUWEHAND, overl. ws. Noordwijk ca. 1751.

  182. LUGTENBURG, Pieter Jansz., ged. Alphen a/d Rijn 29 april 1714, overl. Zwammerdam 30 mei 1805, ondertr. ald. 11 okt. 1754

  183. ADMIRAAL, Magteltje, ged. Zwammerdam 11 juli 1723, overl. ald. 17 dec. 1810.

  188. HAMERSMA, Sioerdt, ged. Sneek 9 dec. 1724, tr. (1) Amsterdam 7 jan. 1763 Elisabeth THOMA, tr. (2) ald. 22 april 1768

  189. VAN DEN ENDE, Philippina, ged. Beverwijk 21 aug. 1746, overl. Amsterdam 10 jan. 1782.

  190. SCHAAP, Cornelis, ged. Amstelveen 14 nov. 1745, tr. Amsterdam 3 nov. 1769

  191. BASTIAANS, Clara, ged. Amsterdam 29 jan. 1747.

  192. PLEUNE, Marinus, ged. Tholen 10 dec. 1747, overl. Oud-Vossemeer 14 maart 1803, tr. ald. 2 okt. 1767

  193. STOUTEN, Cornelia, ged. Oud-Vossemeer 13 sept. 1745, overl. ald. 16 maart 1797.

  194. DE VOGEL, Adriaan, ged. Tholen 18 nov. 1742, overl. ald. tussen 30 sept. 1781 en 12 febr. 1783, tr.

  195. VAN DER KLOOSTER, Joppa (Jobje), ged. Sint Annaland 31 dec. 1741, overl. Tholen 1 maart 1808.

  196. STORMEZAND, Hendrik, ged. Sint-Maartensdijk 11 maart 1731, tr.

  197. VAN DRIEL, Cornelia.

  198. ROSEMOND, Louis (Lowijs), ged. Stavenisse 12 jan. 1721, burgemeester,schepen,gezworene, overl. ald. 10 sept. 1777, tr. (1) N. N., overl. ald. 1 febr. 1751, tr. (2) na 1 febr. 1751

  199. PRIEM(S), Maetje, ged. Sint-Maartensdijk 9 mei 1723.

  200. VAN DEN BERG(E), Jakobus Lodewijkse, ged. Bruinisse 27 febr. 1723, ondertr./tr. ald. 6 sept./1 okt. 1746

  201. VAN HULLE, Laurijntje Johanness, geb. Bruinisse, ged. ald. 20 febr. 1717.

  202. ZOETER, Jan Leendertse, ged. Bruinisse 21 sept. 1720, ondertr./tr. ald. 30 maart/24 april 1752

  203. WITTE, Pieternelle Janss, ged. Dreischor 2 nov. 1732.

  204. ADDESON, Jan Jonasse, geb. Zuidland, tr. (2) Bruinisse 7 okt. 1782 Treijntje MEULDIJK, tr. (1) Zwartewaal 23 juni 1754

  205. DE LIGT, Jannetje Johannese, ged. Zwartewaal 9 juli 1730, overl. na 6 april 1777.

  206. SMOUT, Willem, ged. Bruinisse 15 okt. 1724, overl. ald. vóór 1806, ondertr./tr. ald. 27 dec. 1748/16 jan. 1749

  207. WAAL, Willemijntje, ged. Bruinisse 6 april 1727, overl. ald. 19 jan. 1806.

  208. HAAK, Leendert Jansz., geb./ged. Zevenhuizen 23/26 okt. 1732, impost op begr. ald. 23 okt. 1757, tr. ald. 23 okt. 1757

  209. BONTENBAL, Arjaantje Claassen, geb./ged. Zevenhuizen 20/27 april 1732, tr. (2) ald. 15 nov. 1772 Jan van DELFT.

  210. BREETVELT, Pieter Pietersz., ged. Zevenhuizen 9 jan. 1704, tr. (1) ald. 14 sept. 1727 Jannetje Arijens van NOORD, tr. (2) ald. 15 febr. 1739 Geertje Maartensdr. den OUDEN, tr. (3) Zevenhuizen 7 maart 1745

  211. OVEREIJNDE(R), Marijtje Pietersdr., ged. Zevenhuizen 4 nov. 1714.

  212. VAN LEEUWEN, Arij Jacobsz., ged. Zevenhuizen 16 okt. 1718, tr. Alphen a/d Rijn 28 jan. 1748

  213. RIJNSBURGER, Neeltje Klaasse, ged. Alphen a/d Rijn 27 april 1727.

  214. VAN WIERINGEN, Hendrik, ged. Nieuwkoop 17 dec. 1722, begr. Mijdrecht 21 april 1784, tr. (1) ws. Nieuwkoop Elsje ZANSON, tr. (2) Mijdrecht 15 april 1742 Maagje IJsbrands SCHIPPER, tr. (3) ald. 30 dec. 1759

  215. OSSEVOORT, Neeltje.

  216. VAN DEN HEUVEL, Pieter Jacobsz., tr. (2) ca. 1753 Pleuntie LANGSTRAAT, tr. (1) ca. 1746

  217. LANGSTRAAT, Lijsbeth Cornelisdr., impost op begr. Sliedrecht 27 april 1753.

  218. VAN VEEN, Pieter Hendriksz., tr.

  219. VAN EIJCK, Arriaantje Joosten, ged. Nieuwkoop 27 juli 1732.

  220. OOSTERLAAK, Gerrit Jansz., geb. ws. Benschop, tr. (1) Nieuwkoop 6 april 1761 Marietje Teunisse van STAVEREN, ged. ald. 17 febr. 1732, overl. vóór 1763, tr. (3) Zevenhoven 1 april 1763 Marretje Teunisse KRUYSHEER, tr. (2)

  221. BLIJLEVEN, Annetje Andriesdr., ged. Nieuwkoop 26 mei 1737, overl. vóór 12 jan. 1763.

  222. VAN VEEN, Willem Amen, ged. Nieuwkoop 17 juni 1736, overl. ald. 27 mei 1816, tr. ald. 29 jan. 1759

  223. OUTSHOORN, Pietertje Maartens, ged. Nieuwkoop 21 jan. 1734.

  224. BOTH, Willem, ged. Stolwijk 23 maart 1731, impost op begr. ald. 4 juli 1804, tr. ald. 26 aug. 1764

  225. DE HEER, Cornelia, ged. Stolwijk 25 sept. 1735.

  226. OUDENES (DEN OUDEN), Hendrik, ged. Zwammerdam 17 juli 1757, tr. Waarder 6 febr. 1780

  227. DE JONG, Cornelia, ged. Zwammerdam 23 aug. 1760.

  228. VAN HERK, Cornelis Willemse, ged. Ouderkerk a/d IJssel 5 jan. 1738, tr. ald. 7 dec. 1766

  229. VERHEUL, Sophia (Fijgje) Leendertsdr., ged. Ouderkerk a/d IJssel 7 mei 1741, overl. Berkenwoude 16 jan. 1821.

  230. DE JONG, Jan Ariensz., tr. Berkenwoude 21 jan. 1748

  231. ROSKAM, Niesje Ariense, geb. ws. Goudriaan.

  232. SLINGERLAND, Jacob Adriaansz., ged. Lekkerkerk 14 mei 1741, overl. ald. 11 dec. 1819, ondertr. ald. 13 maart 1767

  233. VERBOOM, Teuntje Aartsdr.(Bastiaanse), ged. Lekkerkerk 12 febr. 1741, impost op begr. ald. 8 okt. 1788.

  234. DEKKER, Adriaan Cornelisz., ged. Lekkerkerk 22 maart 1730, tr. ald. 5 april 1761

  235. DE VRIES, Ariaantje Willemsdr., ged. Lekkerkerk 17 april 1740.

  236. MARKUS, Teunis Claasse, ged. Berkenwoude 17 maart 1754, bouwman, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel 22 juli 1833, tr. Ouderkerk a/d IJssel ca. 20 sept. 1776

  237. HOOGENDIJK, Maria, ged. Ouderkerk a/d IJssel 30 april 1758, overl. ws. Nieuwerkerk a/d IJssel.

  238. NOORLANDER, Andries Leendertsz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 9 april 1730, impost op begr. ald. 16 okt. 1807, tr. ald. 14 nov. 1765

  239. STREEFLAND, Maria Gerritsdr., ged. Lekkerkerk 16 nov. 1738, impost op begr. Ouderkerk a/d IJssel 13 april 1801.

  244. VERKAIK, Jan Ariensz., ged. Berkenwoude 18 juni 1747, ondertr. ald. 25 jan. 1776

  245. SCHILT, Trijntje Dirkse, ged. Lekkerkerk 7 juli 1754.

  246. ECK, Gerrit Willemsz., ged. Stolwijk 3 mei 1742, ondertr. (1) ald. 12 jan. 1769 Marrigje Foppe KALIS, overl. vóór 1771, tr. (2) ald. 29 sept. 1771

  247. KLOOT, Jannigje Jacobse, ged. Haastrecht 28 maart 1745.

  248. HOOGENDIJK, Ewout, ged. Ouderkerk a/d IJssel 8 sept. 1765, impost op begr. Nieuwerkerk a/d IJssel 15 juni 1796, begr. Ouderkerk a/d IJssel, tr. ald. 17 april 1785

  249. HOOGERWEERT, Geertrui, ged. Ouderkerk a/d IJssel 6 sept. 1761, overl. ws. Nieuwerkerk a/d IJssel na 1815.

  250. NOORLANDER, Arie Cornelisz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 22 juni 1755, tr. Bergschenhoek 4 maart 1787

  251. JONKER, Crystina, ged. Bergschenhoek 4 maart 1753, overl. Ouderkerk a/d IJssel 6 aug. 1826.

  252. KWAKERNAAK, Teunis, ged. Goudriaan 27 juni 1728, overl. Zwammerdam 11 aug. 1812, tr. Stolwijk 6 nov. 1763

  253. KORVER, Marrigje Cornelisdr., ged. Berkenwoude 14 nov. 1734, overl. Zwammerdam 18 nov. 1792.

  254. ZUIDAM, Pieter, ged. Waarder 28 febr. 1751, overl. Nieuweramstel 20 sept. 1797, tr. Haastrecht 18 maart 1781

  255. DE JONGH, Neeltje, geb. ws. Jaarsveld ca. 1755, overl. Reeuwijk 31 maart 1827.

  Generatie VIII
  256. VAN DER MEER, Willem Pietersz., ged. 's-Gravenhage 20 okt. 1698, overl. ald. vóór 4 febr. 1735, tr. kerkel. 23 jan. 1729

   Willem overleed na 6 huwelijksjaren circa 1734. Zijn vrouw verkocht op 13 november 1739 de huizen van haar man aan Johannes Menningh - mogelijk haar broer -, die kastelein was van "De Nieuwe Doelen".[2]

  257. MENNINGH, Catharina.

  258. VAN DALEN, Abraham, ged. 's-Gravenhage 23 april 1706, tr. ald. 20 mei 1725

  259. VAN DEN BOSCH, (Anna?) Maria, geb. ws. 's-Gravenhage ca. 1705.

  260. OLINGIUS, Albertus Johannes, ged. 's-Gravenhage 16 sept. 1695, ondertr. ald. 6 aug. 1719

  261. VAN DER WEIJDE, Maria Frank, geb. ws. 's-Gravenhage ca. 1700.

  262. VAN DE GRAAF(F), Jan Dirkse, geb./ged. Rijswijk (Gld) 24/26 dec. 1709, ondertr. ald. 30 april 1740

  263. WILLEMSE, Cornelia, ged. Rijswijk (Gld) 10 juli 1707.

  264. MAYER, Johann Georg, geb. ws. Schadek (Du) ca. 1700, tr. ws. ald. ca. 1730

  265. N, Sophia, geb. ws. Schadek (Du) ca. 1705.

  272. VAN MEERTEN, Klaas Jansse, tr. Lienden 27 maart 1718

  273. VAN INGEN, Willemke, tr. (1) ca. 1712 Crijn Ariens van WIJCK, overl. vóór 1717.

  280. TOLLENAAR, Jacobus, ged. Utrecht 28 okt. 1731, tr. ald. 25 dec. 1752

  281. BOGAARD, Anna Catharina, ged. Utrecht 2 okt. 1729, begr. ald. 13 maart 1799.

  282. NULLE(N), Willem, tr. Utrecht 16 dec. 1750

  283. MEIS(EN), Maria, ged. Utrecht 5 sept. 1723, tr. (1) ald. 28 sept. 1740 Dirck GROOT, overl. ws. ald. vóór 1750.

  284. VAN MAANEN, Dirck, ged. Rhenen 27 april 1721, tr. ald. 3 mei 1744

  285. VAN GROENEVELD(T), Jannigje Jans, geb. ca. 1720.

  286. VAN DER MARCK, Merkus, tr. ws. Eck en Wiel ca. 1745

  287. VAN OGTEN, Ladewee, geb. ca. 1720.

  288. HOPMAN, Dirck, geb. Leiden ca. 1700, tr. ald. 25 sept. 1722

  289. LASSCHUIT, Anna, geb. Leiden ca. 1700, overl. ald. tussen 31 dec. 1785 en 7 jan. 1786.

  292. VAN BRUIJNSWAART, Jelger, geb. Leeuwarden ca. 1710, tr. ca. 1735

  293. KONINGH, Aaltje, ged. Zandvoort 10 april 1712.

  294. NIEROP, Willem, ged. Warmond 28 mei 1713, tr. ald. 28 mei 1741

  295. PANNEKOEK, Magteld, ged. Apeldoorn 22 maart 1716.

  296. MONDRIAAN, Joris, ged. 's-Gravenhage 13 okt. 1705, overl. ald. 10 nov. 1767, tr. ald. 28 april 1726

  297. MULDER, Antonia, ged. 's-Gravenhage 8 juli 1703, begr. ald. 11 mei 1786.

  298. KIEVERON, Anthonie, ged. 's-Gravenhage 25 april 1693, tr. ald. 28 april 1715

  299. VAN DER VINK, Klasina, ged. 's-Gravenhage 13 maart 1696.

  320. GOUT, Hendrik, ged. 's-Gravenhage 12 maart 1702, begr. ald. 16 jan. 1772, tr. ald. 9 jan. 1729

  321. HOOGSTRATEN, Barbera, ged. 's-Gravenhage 20 jan. 1700, overl. ald. 30 dec. 1779.

  322. DE GEE, David, geb. ca. 1695, tr. ca. 1720

  323. NETIES, Angeniet, geb. ca. 1700.

  324. WOEST, Harmanus, ged. 's-Gravenhage 21 nov. 1706, soldaat, tr. ald. 7 mei 1730

  325. HERLEE, Gerritje (Gardina), ged. 's-Gravenhage 24 mei 1705, overl. ald. 30 mei 1781.

   Als namen worden ook gebruikt: Herlee, Herle, Harle, Harley, Arle, al dan niet met accenten op de (voor)laatste e. erritje is overleden aan "verval van krachten" en pro deo begraven op het Noorderkerkhof.

   326. DE HAAN, Nicolaas Engelen, ged. 's-Gravenhage 3 nov. 1705, tr. ald. 6 nov. 1735

  327. BERLA, Cecilia, geb. Arnhem ca. 1710.

  328. VAN AALSLOOT, Lodewijk, ged. 's-Gravenhage 28 dec. 1708, tr. ald. 18 dec. 1729

  329. VAN GOGH, Maria, ged. 's-Gravenhage 22 jan. 1713.

  330. BIJLEVELT, David, ged. 's-Gravenhage 29 juli 1699, tr. ald. 12 aug. 1725

  331. AALSLOOT, Katarina, ged. 's-Gravenhage 18 okt. 1702.

  332. MOL, Nicolaas, ged. 's-Gravenhage 3 maart 1726, tr. ald. 27 sept. 1744

  333. KLAWOUDT, Catrina, ged. 's-Gravenhage 14 febr. 1725.

  334. VAN DEN BERGH, Gerrit, tr.

  335. NIEUWENHUIJSEN, Magtelt.

  344. BOMBERG, Johann Georg, geb. ca. 1705, overl. Farnroda (Du), tr.

  345. GIEBERS, Johanna Margaretha, overl. Farnroda (Du).

  346. BREWER, Nicolas Anthonie, geb. Schwanenberg (Du) ca. 1690, tr.

  347. QUAST, Helena Sophia, geb. Schwanenberg (Du) ca. 1690.

  348. GRONEMAN, Jost Ludowicus, overl. vóór 9 aug. 1754, tr.

  349. WIESMAN, Maria Elisabeth, overl. 13 okt. 1754.

  350. KEETLAER, Jacobus, ged. Axel 3 jan. 1700, Bburgemeester van Goes 1741-'4, overl. Goes 11 april 1760, tr. ald. 10 jan. 1724

   Mr. Jacobus Keetlaer was Raad van Goes op 24-6-1729 en schepen van 1733-1734, van 1736-1741, van 1743 -1744 en van 1746 - 1748.Hij was secretaris van 24-6-1730 tot 11-4-1760.

   351. VERKAT, Maria, ged. Goes 11 okt. 1697.

  360. GLASBURG, Jan Claesz., ged. Noordwijk 3 okt. 1683, impost op begr. ald. 30 nov. 1762, tr. ald. 7 jan. 1707

  361. VAN VLIET, Pietertie Jansdr., ged. Noordwijk 21 febr. 1677, overl. ald. na 11 juni 1747.

  362. LANGEVELD, Cornelis Cornelisz., ged. Noordwijk 26 dec. 1683, tr. ald. 28 jan. 1714

  363. BLOCK, Gerretie Cornelisdr., geb. Zaandam ca. 1689.

  364. LUGTENBURG, Jan Philipsz., ged. Alphen a/d Rijn 12 aug. 1685, overl. Zwammerdam 15 okt. 1750, tr. Alphen a/d Rijn 8 maart 1711

  365. SWANENBEEK, Sijtje Pieters, ged. Zwammerdam 27 okt. 1686.

  366. ADMIRAAL, Frederik Dirksz., geb. Lange Ruige Weide ca. 1695, tr. Waarder 20 febr. 1718

  367. DEN TOOM, Anna Dirkse, geb. Bergambacht ca. 1695.

  376. HAMMERSMA, Jelle Sioerdts, ged. Sneek 20 sept. 1700, tr. (2) Pyttje WILLEMS, ondertr. (1) ald. 19 dec. 1722

   Volgens het Quotisatiekohier van 1749 woont Jelle Sioerdts, melktapper, buiten de Noorderpoort van Sneek.

  377. JOUWSTRA, Fockien Jarighs, geb. ca. 1695, overl. vóór 1749.

   Fockien wordt bij haar huwelijk met familienaam Jouwstra genoemd; zij is niet in Sneek gedoopt.

  378. VAN DEN ENDE, Jan Jansz., geb. Beverwijk ca. 1710, tr. ald. 16 mei 1734

  379. WEELINK, Gerardina, geb. Amsterdam ca. 1710.

  380. SCHAAP, Pieter Willemsz., overl. Amstelveen 23 juli 1755, tr. ald. 16 juli 1741

  381. VAN DER VLIET, Lijsbeth Cornelia.

  382. BASTIAANSZ., Pieter, geb. Amsterdam ca. 1713, overl. ald. 28 jan. 1776, tr. ald. 29 okt. 1734

  383. VAN AKOOY, Clara, ged. Amsterdam 21 juni 1713, overl. ald. 31 maart 1787.

  384. PLEUNE, Jacobus, geb. Poortvliet ca. 1713, overl. ald. 19 febr. 1755, tr. ald. ca. 1738

  385. SNOUK, Cornelia, geb. ca. 1710, overl. Poortvliet 17 febr. 1750.

  386. STOUTEN, Jacob, geb. Oud-Vossemeer ca. 1716, overl. ald. 25 maart 1748, tr. (2) Arjaantje DEMMENS, overl. ald. 9 juni 1739, tr. (1) tussen 1739 en 1742

  387. FOCKEE (FOKKE), Eva, begr. Oud-Vossemeer 10 okt. 1749.

  388. DE VOGEL, Jan Gabriels, overl. Tholen 22 okt. 1770, ondertr. (2)/tr. ald. 17 okt./7 nov. 1764 Dina ROGGEBAND, overl. ald. 7 april 1786, ondertr. (1)/tr. Tholen 10 april/5 mei 1737

  389. BRIES (BRIS,BRIJS), Teuntje, geb. Tholen, overl. ald. 28 nov. 1763.

  390. RUYGHAVER ALIAS CLOOSTER, Marcus Janse, ged. Sint Annaland 14 febr. 1706, ondertr. (2)/tr. ald. 30 mei/15 juni 1749 Pieternella ACKERMANS, geb. Poortvliet, tr. (1) Sint Annaland 11 mei 1732

  391. BOEKS (BAAKS,SLOOT,ENZ.), Cornelia, ged. Sint Annaland 28 jan. 1711, overl. ald.

  392. STURMESANT, Anthonie, ged. Sint-Maartensdijk 14 aug. 1701, tr.

  393. DE KORTE, Maria.

  396. ROSEMONT, Dankert Lowyse, overl. Stavenisse 16 sept. 1734, ondertr. (1) ws. ald. Leuntje Isaac van DIJCKE, overl. ald. 10 aug. 1718, ondertr. (2)/tr. Stavenisse 18 maart/3 mei 1719

  397. STEP, Jannetje Paulusse, ged. Stavenisse 19 okt. 1692, overl. ald.

  398. PRIEM, Isaak, ged. Stavenisse 25 okt. 1693, tr.

  399. HAGE, Sara Cornelis, ged. Sint-Maartensdijk 3 mei 1705.

  400. VAN DEN BERG, Lodewijk Jacobs, ged. Bruinisse 11 okt. 1699, tr.

  401. VAN DEN HOUDEN, Tannetje Jans, ged. Bruinisse 1 dec. 1697.

  402. VAN HULLE, Johannis Danielse, geb. Haamstede, tr. (1) Bruinisse 16 mei 1686 Maddeleentje MACHIELS, tr. (2) ald. 10 okt. 1710

  403. MAARTENS, Tannetje, ged. Bruinisse 4 maart 1685, tr. (1) ald. Jacob HOEK, ondertr. (3) ald. 31 jan. 1721 Jacob Pieterse de RIJKE.

  404. SOETER, Leendert Jansze, ged. Bruinisse 11 april 1688, tr.

  405. LIERE, Dingetje Jans, ged. Bruinisse 17 dec. 1695.

  406. DE WITTE, Jan, tr.

  407. BOLLE, Adriaentie Pieterss.

  408. ADESON, Jonas, tr. Zuidland 21 aug. 1712

  409. HEINDIJK, Maartje Symons, tr. (1) Zuidland 3 jan. 1709 Lambregt JANS, eerder gehuwd met N.N.

  410. DE LIGT, Johannes Maggielse, tr. (2) Zwartewaal 19 juni 1735 Maartje SCHELVIS, tr. (1) ald. 8 jan. 1730

  411. VAN BERGEN, Aagje Jans, ged. Zwartewaal 24 aug. 1698.

  412. SMOUT, Ary Willemze, tr.

  413. KAGENAAR, Kornelia Kornelisse, ged. Bruinisse 23 dec. 1693.

  414. DE WAAL, Joost Gabrielse, ged. Dreischor 16 nov. 1698, schoolmeester, overl. tussen 13 nov. 1747 en 4 okt. 1748, tr. (2) Bruinisse 11 april 1736 Tannetje Joris DUBBEL, ondertr. (1)/tr. ald. 7/22 mei 1726

  415. BAL, Marya Jans, ged. Bruinisse 26 okt. 1698.

  416. HAAK, Jan Leendertsz., ged. Zevenhuizen 4 nov. 1696, marktschipper, impost op begr. ald. 7 dec. 1756, tr. (1) ald. 17 aug. 1721 Kornelia Pieters PAK, tr. (2) Zevenhuizen 7 okt. 1731

  417. VAN OSCH, Catrijna Pelisse, ged. Moerkapelle 9 juli 1702, impost op begr. Zevenhuizen 31 maart 1766.

  418. BONTENBAL, Claas Stoffelse, ged. Berkel 27 mei 1703, vleeshouwer, overl. Zevenhuizen 14 nov. 1768, tr. ald. 22 dec. 1726

  419. VAN DER HOEF, Aaltje Leenderts, ged. Zevenhuizen 1 febr. 1696, overl. ald. 8 jan. 1757.

  420. BREETVELT, Pieter Pietersz., geb. ca. 1670, impost op begr. Zevenhuizen 14 mei 1719, tr. ald. 13 jan. 1692

  421. VAN RIJN, Aefje Willems.

  422. OVEREIJNDER, Pieter Cornelisz., ged. Zevenhuizen 28 okt. 1691, impost op begr. ald. 27 nov. 1750, tr. ald. 5 aug. 1714

  423. SOLLEBOL, Ariaantje Dane, geb. Zevenhuizen ca. 1690, ged. ald. 8 febr. 1693, impost op begr. ald. 17 mei 1742.

  424. VAN LEEUWEN, Jacob Ariense, impost op begr. Zevenhuizen 3 okt. 1718, ondertr./tr. ald. 30 nov./16 dec. 1708

  425. DE BRUIJN, Klaasje Gerrits, overl. na 3 okt. 1738.

  426. RIJNSBURGER, Klaas Dirksz., ged. Oudshoorn 14 febr. 1694, tr. ald. 6 sept. 1722

  427. OUTSHOORN, Grietje Dirkse, ged. Oudshoorn 27 jan. 1697.

  428. VAN WIERINGEN, Jan Pietersz., geb. ca. 1680, tr. Nieuwkoop 8 mei 1714

  429. ROSCAM, Ingetje Hendriks, geb. ca. 1685.

  438. VAN EYK, Joost Jillisz., tr.

  439. VAN LEIDEN, Annetje Sijmons.

  442. BLIJLEVEN, Andries Willemsz., ged. Nieuwkoop 5 juli 1676, tr.

  443. TEISTERMAN, Marrigje Gerritsdr.

  444. VAN VEEN, Aam Willemsz., tr. (1) Neeltje W van VLIET, tr. (2) Nieuwkoop 24 jan. 1735

  445. TEISTERMAN, Trijntje Jans, tr. (2) Fuls van VLIET.

  446. OUTSHOORN, Maarten Pietersz., tr. Nieuwkoop 11 april 1719

  447. HOOGEVEEN, Marretje Pietersdr.

  448. BOTH, Klaas Jacobsz., ged. Polsbroek 26 febr. 1704, impost op begr. Stolwijk 5 maart 1788, ondertr. ald. 20 jan. 1727

  449. VAN ROSSE, Marrigje Willems.

  450. DE HEER, Aard Gerritse, geb. ca. 1715, tr.

  451. DE GROOT, Marrigje Ariens, geb. ca. 1715.

  452. OUDENES, Cars Teunisse, ged. Waarder 5 april 1706, tr. (1) ald. 8 dec. 1737 Jaapje Gerrits (OP den) MIDDAG, geb. Hei- en Boeicop ca. 1710, overl. ws. Waarder vóór 24 nov. 1743, tr. (2) ald. 24 nov. 1743

  453. BIJEMAN, Marietje Willems, geb. Waarder ca. 1720.

  456. VAN HERK, Willem Cornelisz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 16 jan. 1707, tr. ald. 13 maart 1735

  457. SCHOUT(EN), Pietertje Teunisdr., ged. Ouderkerk a/d IJssel 11 nov. 1711.

  458. VERHEUL, Leendert Joppen, ged. Ouderkerk a/d IJssel 7 febr. 1712, overl. ws. Berkenwoude, tr. ald. 26 april 1733

  459. KLIP, Niesje Ariens, ged. Berkenwoude 31 juli 1712, overl. ws. ald.

  464. SLINGERLAND, Adriaan Janse, ged. Streefkerk 21 febr. 1712, tr. Lekkerkerk 19 dec. 1737

  465. VAN DEN HOEK, Neeltie Jacobsen, ged. Lekkerkerk 15 mei 1712, impost op begr. ald. 22 okt. 1800.

  466. [(VERBOOM), Aart Bastiaanse, geb. ws. Lekkerkerk ca. 1710, impost op begr. ald. 31 juli 1776, tr. (1) ald. 29 nov. 1730 Lijsbeth JACOBSE, ged. Berkenwoude 31 juli 1695, overl. Lekkerkerk vóór 1740, tr. (2) ald. 29 april 1740

  467. DE JAGER, Marie Jillisse, ged. Lekkerkerk 7 okt. 1714, impost op begr. ald. 14 dec. 1777.

  468. DEKKER, Cornelis Jacobsz., ged. Alblasserdam 24 juli 1698, ondertr. Lekkerkerk 4 febr. 1718

  469. GOUWENS, Ariaantje Dirkse, ged. Lekkerkerk 29 dec. 1697, overl. ald. 28 juni 1764.

  470. DE VRIES ('T FRIES), Willem Pietersz.(Jans), ged. Bergambacht 19 aug. 1708, tr. Lekkerkerk 28 jan. 1731

  471. 'T RIET, Maria Cornelisdr., ged. Lekkerkerk 30 juni 1709.

  472. MARKUS, Claas Teunisse, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 3 febr. 1715, tr. Berkenwoude 19 aug. 1753

  473. DEN OUDEN, Neeltje Cornelis, ged. Bergambacht 6 okt. 1715, tr. (1) Berkenwoude 31 maart 1737 Pieter Ariensz. EVEGROEN, overl. ald. vóór 19 aug. 1753.

  474. HOOGENDIJK, Cornelis, ged. Ouderkerk a/d IJssel 18 juli 1728, overl. ald. 29 juni 1802, tr. ald. 8 mei 1757

  475. JONGEBREUR, Marija Arijens, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 2 dec. 1731, overl. Ouderkerk a/d IJssel 12 april 1811.

  476. NOORLANDER, Leendert Cornelisz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 27 april 1698, tr. ald. 27 dec. 1725

  477. ANDRIESSE, Lijsbeth.

  478. STREEFLAND, Gerrit Jansz., ged. Meerkerk 2 sept. 1708, impost op begr. Ouderkerk a/d IJssel 26 mei 1777, tr. ald. 2 mei 1734

  479. SLAPPENDEL, Ariaantje Wouterse, ged. Polsbroek 1 dec. 1709.

  488. VERKAIK, Arie Goossensz., ondertr. Berkenwoude 6 okt. 1730

  489. JONGENEEL, Neeltje Dame.

  490. SCHILT, Dirk Aartse, geb. Wijngaarden ca. 1710, tr. Lekkerkerk 23 nov. 1736

  491. STAM, Claasje Pietersse.

  492. VAN E(C)K, Willem Cornelis, geb. ca. 1710, impost op begr. Stolwijk 25 aug. 1790, ondertr. ald. 16 april 1733

  493. BOELHOUDER, Wijntje Abrahamse.

  494. KLOOT, Jacob Willemsz., ged. Groot-Ammers 1 april 1700, ondertr. Haastrecht (eveneens impost Gouderak 7-1-1735 voor aangifte ondertrouw) 7 jan. 1735, tr. ald. 23 jan. 1735

  495. NEUTEBOOM, Celia Jacobs, geb. ca. 1710.
  J.d. van Beneden Haastrecht; woonde omstreeks de datum van ondertrouw op 7-1-1733 te Gouderak.

  496-497=474-475.

  498. HOOGERWAARD, Peijen, ged. Ouderkerk a/d IJssel 28 jan. 1742, tr. Nieuw-Lekkerland 8 april 1761

  499. BROERE, Adriana Teunisse, ged. Nieuw-Lekkerland 20 jan. 1734.

  500. NOORLANDER, Cornelis Claasz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 22 febr. 1719, tr. ald. 21 april 1743

   Cornelis bezat de weren 60,68,72,73,74,78 C en G, huis 96, eem boomgaard en schuurtjes. Bij de verponding bezat hij een huis, schuren, 8 morgen, 6 hont en 50 roeden land.Bij de doop van Cornelis Claeesz. op 22-2-1719 zijn getuigen: (1) Cornelis Claesz. Noorlander en (2) Annigje Cornelisdr. Noorlander.

  501. WOUTERSE, Hilligje, ged. Nieuw-Lekkerland 16 jan. 1724.

  502. JONKER, Dirk (Jan Diederik), tr.

  503. PERDIEK, Aeltje.

  504. KWAKERNAAK, Willem Teunisz., ged. Hoornaar 5 febr. 1702, overl. Goudriaan 9 maart 1762, tr. ald. 8 febr. 1727

  505. ROSKAM, Maria Woutersdr., ged. Goudriaan 21 sept. 1687, overl. ald. 9 aug. 1762, tr. (2) Arij JILLISZ., geb. ca. 1700, overl. ca. 1725.

  506. CORVER, Cornelis Leendertsz., ged. Berkenwoude 16 nov. 1698, tr. ald. 4 mei 1732

  507. VAN DER HORDEN, Neeltje Willemsdr., geb. ca. 1700.

  508. ZUIJDAM, Dirk Ariensz., geb. ws. Oudewater ca. 1710, tr. ald. 30 nov. 1732

  509. VAN DER VEER, Aaltje Ariensdr., geb. ca. 1710.

  510. DE JONG, Gerrit, tr.

  511. JAARSVELD, Jannigje.

  Generatie IX
  512. VAN DER MEER, Pieter Claesz., geb. Rijswijk ca. 1650, bleker, overl. 's-Gravenhage 23 febr. 1728, ondertr./tr. ald. 26 maart/9 april 1684, tr. kerkel. ald. 9 april 1684
  Pieter was, evenals zijn vader, bleker, in elk geval tot de verkoop van diens blekerij op 6 november 1691.3Nadien kocht hij vele huizen, die hij naliet aan zoon Willem.
  513. VAN VINCKESTEIJN, Alijda Jacobs.
  516. VAN DALEN, Abraham, geb. ws. 's-Hertogenbosch ca. 1670, tr. 's-Gravenhage 29 april 1696
  517. VAN DOREN, Catarina, geb. ws. 's-Hertogenbosch ca. 1670.
  520. OLINGIUS, Johannes, geb. ca. 1675, tr.
  521. LOOFS, Anna Margrita, geb. ca. 1675.
  524. VAN DE GRAAFF, Dirk Lambertsz., geb. ca. 1680, tr.
  525. ADDO, Willemken, geb. ca. 1680.
  526. HERMANSE, Willem, geb. ca. 1680, tr. Rijswijk (Gld) 8 nov. 1705
  527. VAN WESTRENEN, Maria Corneliss, geb. ca. 1680.
  560. TOLLENAAR, Reinier, geb. ca. 1690, tr. Utrecht 20 febr. 1715
  561. VAN LUIJN, Lijsbeth, geb. ca. 1690, overl. Utrecht 28 nov. 1770.
  562. BOGAARD (UYTENBOGAARD), Dirk, geb. ca. 1700, tr.
  563. SCHOT, Gerarda.
  566. MEIS(EN), Frans, geb. ca. 1700, tr.
  567. DE MUNNIK, Engeltje.
  568. VAN MAANEN, Gijsbert Jansz., ged. Rhenen 3 jan. 1675, tr. ald. 6 febr. 1718
  569. BOOMS, Marie, geb. ca. 1670.
  576. HOPMAN, Dirk Hendriksz., ged. Leiden 25 juli 1666, tr. ald. 1 april 1689
  577. VAN DUIJN, Catarijn, geb. Leiden.
  578. N., N., tr.
  579. KONINGS, Jakomijntje.
  586. KONINGH, Matthijs Huge, geb. ca. 1685, tr.
  587. JOLIJ, Anna Samuels, geb. ca. 1690.
  588. VAN NIEROP, Cornelis Gerritsz., geb. ws. Warmond ca. 1680, tr. ald. 29 april 1708
  589. VLAANDEREN, Anna Willems, geb. ws. Warmond ca. 1685.
  590. PANNEKOEK, Gijsbert, geb. ca. 1690, tr.
  591. JANSEN, Trijn.
  592. MONDRIAAN, Willem Christiaans, geb. ca. 1677, begr. 's-Gravenhage 28 febr. 1761, tr.
  593. VAN DER HOEK, Willemijntje, ged. 's-Gravenhage 8 okt. 1673, overl. ald. 20 mei 1717.
  594. MULDER, Jan, tr.
  595. RIBBING, Elisabeth.
  596. KIEVERON, Jan, tr. 's-Gravenhage 17 nov. 1675
  jongeman van Rijssel (F)
  597. COULY (COLLE), Anneken (Anne).
  jongedochter van Brussel (B)
  598. VAN DER VINK, Arij Jacobs, geb. 's-Gravenhage ca. 1650, ondertr. ald. 12 sept. 1677
  599. DE MOLL, Catharina, geb. 's-Gravenhage ca. 1650.
  640. GOUT, Kornelis Pietersz., ged. 's-Gravenhage 14 sept. 1672, begr. ald. 13 juli 1752, tr. ald. 18 april 1694
  641. VAN LUTTEKENHUIJSEN, Beatrix, ged. 's-Gravenhage 3 okt. 1671, begr. ald. 15 febr. 1760.
  642. HOOGSTRATEN, Klaas, tr.
  643. RIJNAART, Hermina.
  648. WOEST, Hans Ulrijk, tr.
  649. AKEN, Anna Margriet.
  650. HERLE(E), Philips, ged. 's-Gravenhage 11 sept. 1675, overl. ald. 16 okt. 1750, begr. Rijswijk, ondertr. (1)/tr. 's-Gravenhage 6/20 mei 1696 Susanna SPRENGERS, tr. (2) ald. 19 nov. 1702
  651. WANEN, Sandrina (Sanderijn), ged. Tiel 18 sept. 1677, overl. 's-Gravenhage 12 dec. 1753.
  652. DE HAAN, Pieter, ged. 's-Gravenhage 4 aug. 1669, ondertr. ald. 1 mei 1692
  653. VAN DER LINDEN, Adriana, ged. 's-Gravenhage 15 juli 1674.
  656. VAN AALSLOOT, Jan Leendertsz., geb. 's-Gravenhage ca. 1665, ondertr. ald. 24 april 1695
  657. VAN EVELINCK (EVELINEN), Johanna, geb. Wassenaar ca. 1670.
  658. VAN GOGH, Vi(n)sent, ged. 's-Gravenhage 30 sept. 1674, tr. ald. 16 sept. 1696
  659. BIJLEVELT, Josina, ged. 's-Gravenhage 12 jan. 1676, overl. ws. ald.
  660. BIJLEVELT, Jakobus, ged. 's-Gravenhage 15 febr. 1673, ondertr. ald. 13 maart 1695
  661. GREVELAAR, Anna Katharina, geb. ws. 's-Gravenhage.
  662-663=656-657.
  666. KLAWOUT, Arent Evertse, ged. 's-Gravenhage 21 april 1697, ondertr. ald. 5 april 1722
  667. VAN ENGELEN, Barbara.
  700. KEETLAER, Adolf, ged. Goes 26 maart 1669, predikant te Goes,rector, overl./begr. Goes 7/12 mei 1721, tr. 's-Gravenpolder 29 maart 1699
  701. HOBIUS, Johanna.
  702. VERKAT, Jan, tr.
  703. BROUWERS, Jacoba.
  720. GLASBURG, Claes Cornelisz., ged. Noordwijk 26 dec. 1646, overl. ald. na 2 jan. 1716, tr. ald. 15 mei 1672
  721. JANSDR., Trijntje.
  724. LANGEVELT, Cornelis Cornelisz., geb. Noordwijk ca. 1660, ondertr. ald., tr. Valkenburg 27 april 1681
  725. WESTERBAEN, Jaepie Cornelisse, geb. Katwijk a/d Rijn ca. 1660.
  728. LUGTENBURG, Philips Jansz., tr. (1) Alphen a/d Rijn 16 jan. 1678 Elisabeth Azarias SNIKKENBURG, tr. (2) ald. 27 maart 1682 Leentje Willemsdr. van der SPRUIJT, tr. (3) Zwammerdam 28 nov. 1683
  729. VAN DER HORST, Marrieckje.
  730. SWAANENBEEK, Pieter Jansz., tr. (1) Korsje Mattheusdr. LINDENBURG, tr. (2) Zwammerdam 25 nov. 1685
  731. HONSELAAR, IJdigje Gijsen.
  752. HAMERSMA, Sioerdt Wybes, geb. ca. 1670, ondertr./tr. Sneek 28 mei/12 juni 1692
  753. JELLES, Claeske, ged. Sneek 15 maart 1671.
  Belijdenis Sneek 26-4-1694, won. op het Kleinzand.
  754. JOUWSTRA, Jarigh Hendriks, tr.
  755. N., N.
  768. PLEUNE, Pieter Jansz., geb. Poortvliet ca. 1685, overl. ald. 14 febr. 1748, ondertr./tr. ald. 13 maart/12 mei 1711
  769. ARISSEN, Adriana, geb. Den Doel bij Antwerpen ca. 1685, overl. Poortvliet 13 april 1774.
  770. SNOECK, Jan, tr. Poortvliet ca. 1699
  771. BOOMERS, Cornelia.
  772. STOUTEN, Jacob Willemse, overl. Oud-Vossemeer 21 mei 1725, tr. vóór 1711
  773. DANE, Pieternella Johannese.
  780. RUYGHAVER, Jan Marcus, ged. Sint Annaland 9 mei 1670, overl. ald. 8 febr. 1733, ondertr./tr. ald. 3/21 april 1697
  781. CONINGH, Lena Willems, geb. Oud-Vossemeer, overl. Sint Annaland 10 sept. 1728.
  782. BAACK (BAECK), Cornelis Simonse, geb. Sommelsdijk ca. 1665, begr. Sint Annaland 5 febr. 1725, tr. (1) ald. 10 juli 1688 Maria Marinis NOOM, geb. ald., tr. (2) Maria Crijnss FAAS, ondertr. (3)/tr. Sint Annaland 15 jan./4 febr. 1705
  783. DE WITTE, Jobtje Ewouts, geb. Sint Annaland 26 maart 1671, overl. ald. ca. april 1742.
  784. STURMESANT, Hendrik Abramse, ged. Sint-Maartensdijk 1 okt. 1656, tr. ald. vóór 1693
  785. KOE(C)KE, Adriana Jacobse.
  792. ROOZEMOND, Lowys, tr.
  793. MOERLAND, Jannetje.
  794. STEP, Paulus Marinus, ged. Stavenisse 24 sept. 1662, overl. ald. 16 april 1732, tr. Sint-Maartensdijk 15 april 1686
  795. APOSTEL, Jacomijntje Rokus, overl. Stavenisse 6 mei 1720.
  796. PRIEM, Jacob, ged. Stavenisse 24 aug. 1664, tr.
  797. JOHANNES, Matje (Matie).
  798. HAGE, Cornelis Isaacs, geb. Poortvliet, ondertr. (1)/tr. Stavenisse 28 april/16 mei 1690 Jannetje JANS, overl. vóór 1703, ondertr. (2)/tr. ald. 15 juni/7 juli 1703
  799. QUAEK, Lysbeth.
  800. VAN DEN BERGE, Jacob Lodewijkse, tr.
  801. KONINGS, Syetje.
  802. DIRKSE, Jan, tr.
  803. ADRIAENS, Neeltje.
  806. ABRAHAMSE, Maerten, ged. Bruinisse 15 nov. 1654, overl. na 18 aug. 1686, ondertr. ald. 22 mei 1684
  807. SUERENDONK, Danijntje Jans, ged. Bruinisse 11 sept. 1661, overl. na 17 maart 1709, tr. (2) (C) Sirjansland 1707 Cornelis Janse BACKER.
  808. SOETER, Jan Adriaens, ondertr. Bruinisse 12 mei 1679, tr. Sirjansland
  809. TACK, Matie Jacobs, ged. Bruinisse 15 nov. 1654.
  810. LIERE, Jan Jacobse, ondertr. (2) Bruinisse 18 juni 1722 Adriaantje HAGENS, ondertr. (1) ald. 8 juni 1691
  811. DIRKS, Pieternella, ged. Bruinisse 23 sept. 1663.
  826. KAGENAAR, Cornelis Jasperse, tr. (2) Josijntje JOOS, ondertr. (3) Bruinisse 26 maart 1694 Jacomijntje ADRIAENS, ondertr. (1) ald. jan. 1691
  827. CORNELIS, Maetje.
  828. DE WAAL, Gabriel Joosse, ged. Dreischor 13 okt. 1669, overl. na 9 dec. 1706, tr.
  829. (OOLE), Prijntje Cornelisse, ged. Zonnemaire 12 maart 1673, overl. na 6 april 1727.
  830. BAL, Johannes Janse, ged. Bruinisse 13 sept. 1665, schepen en gezworene van, overl. na 2 juli 1738, ondertr. ald. 29 maart 1696
  831. PIJPELINGS, Willemijntje.
  832. HAAK, Leendert Jansz., geb. Zevenhuizen ca. 1665, impost op begr. ald. 2 dec. 1721, tr. (2) ald. 25 nov. 1713 Geertje Korneliss SCHOUTEN, tr. (1) Zevenhuizen 10 sept. 1695
  833. VAN DER KLAAUW, Annitje Corneliss, ged. Zevenhuizen 24 jan. 1672, impost op begr. ald. 27 dec. 1712.
  834. VAN OS, Pelis Arents, geb. Zevenhuizen ca. 1665, impost op begr. ald. 26 juni 1749, tr. ald. 20 april 1696
  835. VAN SANTEN, Hester Janss, ged. Zevenhuizen okt. 1673, impost op begr. ald. 5 sept. 1716.
  836. BONTENBAL, (Chri)stoffel Claasse, ged. Zevenhuizen 22 febr. 1671, impost op begr. ald. 4 okt. 1719, tr. Moerkapelle 23 okt. 1695
  837. VAN SANTEN, Ariaentje Jans, ged. Zevenhuizen 22 maart 1671, impost op begr. ald. 29 jan. 1756.
  838. VAN DER HOEFF, Leendert Leenders, mr. timmerman, impost op begr. Zevenhuizen 24 jan. 1737, tr.
  839. BUBBESON, Trijntje Abrams, ged. (]]) Zoetermeer 22 febr. 1660, impost op begr. Zevenhuizen 30 okt. 1698.
  840. BREEDTVELD, Pieter Pietersz., overl. vóór 1677, tr. (1) Zevenhuizen 18 dec. 1650 Jannetge Jans van der CHIJS, ondertr. (2) ald. 3 dec. 1656
  Pieter Pietersz. is bij zijn huwelijk jongeman van Zevenhuizen.
  841. DE GROOT, Maertge Dirckx, impost op begr. Zevenhuizen 2 aug. 1703, tr. (2) ald. 7 febr. 1677 Pieter Janse SCHRIECK.
  844. OVERRIJNDER, Cornelis Jansse, impost op begr. Zevenhuizen 23 mei 1726, tr. ald. 26 okt. 1687
  Cornelis Jansse is bij zijn huwelijk jongeman van Zevenhuizen.
  845. DE JONGE, Maritje Pieters, impost op begr. Zevenhuizen 5 april 1738.
  846. SOLLEBOL (SOL), Daniel Cornelisse, impost op begr. Zevenhuizen 19 mei 1738, tr. ald. 23 sept. 1674
  Daniel woont bij zijn huwelijk aan het Zuideinde van Zevenhuizen.
  847. VAN VLIET, Maritje Elders, impost op begr. Zevenhuizen 10 juli 1748.
  848. VAN LEEUWEN, Arij Jansz., impost op begr. Zevenhuizen 31 dec. 1732, ondertr. ald. 22 aug. 1683
  849. EVENBLIJ, Maritje Klaas, geb. Zevenhuizen 1659, impost op begr. ald. 29 juni 1716.
  850. DE BRUYN, Gerrit Ariense, impost op begr. Zevenhuizen 4 dec. 1720, ondertr. ald. 3 nov. 1681
  jongeman van Zevenhuizen.
  851. CORNELIS, Willemtje.
  852. REIJNSBURGER, Dirck Sijmonsz., ged. Alphen a/d Rijn 6 mei 1660, overl. vóór 14 aug. 1708, tr. (1) Oudshoorn 14 jan. 1685 Pietje CORNELIS, tr. (2) ald. 10 april 1689
  jongeman uit de Ridderbuurt
  Jongedochter van Wensveen, wonende Oudshoorn.
  853. VAN DER HALS, Maertje Pieters, geb. Woubrugge, impost op begr. Oudshoorn 12 jan. 1740.
  854. OUTSHOORN, Dirk Dirksz., geb. ws. Zoeterwoude ca. 1672, impost op begr. Oudshoorn 27 dec. 1735, tr. kerkel. ald. 25 nov. 1696
  jongeman in de Ridderbuurt
  855. CAPTEIJN, Jannetje Dirkse, ged. Oudshoorn 6 okt. 1674, impost op begr. ald. 30 mei 1740.
  884. BLIJLEVEN, Willem Andriesz., tr.
  885. VERHOEF, Lijsbeth Elberts.
  896. BOTH, Jacob Klaesen, tr.
  Jacob is vermeld als jongeman van Noordeloos, won.aan de Zuid Polsbroek. Hij was lidmaat in Polsbroek op 20 september 1694 en diaken aldaar op 1 januari 1696. Er is van hem een acte van indemniteit Polsbroek-Stolwijk uit 1724.
  897. LEKKERKERKER, Meijntie (Meijnsje) Janss.
  Meijntie is vermeld als lidmaat in Polsbroek.
  904. OUDENES, Theunis Floren, ged. Waarder 5 jan. 1667, tr. ald. 20 jan. 1692
  905. VAN DIJK, Lijsbeth Jans, geb. ws. Oudewater.
  912. VAN HERK, Cornelis Ariense, impost op begr. Ouderkerk a/d IJssel 6 april 1747, tr. ald. 15 april 1696
  Cornelis is bij zijn huwelijk jongeman van Ouderkerk aan den IJssel.
  913. SEGWAERT, Joostje Willemsdr., ged. Ouderkerk a/d IJssel 8 dec. 1675, impost op begr. ald. 30 aug. 1745.
  914. SCHOUTEN, Teunis Pietersz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 15 dec. 1680, bouwman, impost op begr. ald. 19 dec. 1756, tr. ald. 22 maart 1705
  Teunis testeert 11 mei 1727. Hij is vermeld in het Weerboek op 23 september 1733, tesamen met Leendert Cornelisz. de Jong, in Weer nr. 70. Hij heeft in 1749 in totaal 7 melkkoeien en 1 vaars in het hoorngeld en 2 hond bezaaid land. De aangifte van het overlijden wordt door zoon Arij gedaan.
  915. NOORLANDER (NOIRLANDER), Merritje (Margje) Abrahamsdr., ged. Ouderkerk a/d IJssel 25 dec. 1677, impost op begr. ald. 12 juli 1752 (haar man doet aangifte van overlijden).
  Getuigen bij de doop op 25-12-1677 van Merritje Abrahamsdr. Noorlander zijn: (1) Jacob Hoff, (2) Barber Claes (Noorlander?) en (3) Ariaantje Cornelis (vermoedelijk haar moeder).
  916. VERHEUL, Job Ariense, tr. Ouderkerk a/d IJssel 31 aug. 1710
  917. VAN DER DUSSE, Krijntje Teunisse.
  918. KLIP, Arie Meesen, geb. verm. Stolwijk, tr. Berkenwoude 23 aug. 1699
  jongeman van Stolwijk, won. Berkenwoude
  919. PRONK, Fijtje Jacobse, geb. verm. Berkenwoude.
  jongedochter van Berkenwoude
  928. SLINGELAND, Jan Teunisz., geb. Streefkerk, tr. ald. 29 maart 1711
  929. STREEFLAND, Annigje Ariens.
  930. JACOBSZE, Eeuwit, ondertr. Lekkerkerk 25 april 1705
  931. AARTSE, Trijntie.
  934. JAGER, Jillis Ariensz., ged. Lekkerkerk 27 febr. 1692, tr. ald. 20 maart 1712
  jongeman van Lekkerkerk
  935. JACOBSE, Weijntje, ged. Bergambacht 21 jan. 1691.
  942. 'T RIET, Cornelis Claesz., geb. Lekkerkerk, ged. ald. 17 nov. 1675, overl. ald. 29 juni 1755, ondertr. Lekkerkerk 27 nov. 1705
  Impost trouwen f. 3,=; impost begraven f. 6,= en kerkrecht daarbij f. 6:4.
  943. DE WAARD, Ariaantie Janss, ged. Lekkerkerk 16 maart 1679, overl. ald. 22 sept. 1750.
  944. MARKUS, Teunis Claasse, ged. Streefkerk 4 april 1695, tr. Nieuwerkerk a/d IJssel 16 jan. 1715
  945. VERBRUGGE, Leena Claass, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel.
  946. DEN OUDEN, Cornelis Sijbrandsz., tr. Bergambacht 3 dec. 1706
  947. BARENDSE, Grietje.
  948. HOOGENDIJK, Ewout, ged. Kapelle a/d IJssel 14 aug. 1695, tr. (2) Trijntje Franks van DIJK, tr. (1) Ouderkerk a/d IJssel 9 juli 1724
  949. RUIJGHOOFT, Marijtje Pieterse, ged. Ouderkerk a/d IJssel 18 dec. 1701.
  950. JONGEBREUR, Arij Cornelisz., tr. Nieuwerkerk a/d IJssel 20 april 1721
  951. DE JONG, Ariaantje Cornelisse.
  952. NOILANDER, Cornelis Claesz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 5 febr. 1662, tr. vóór 22 dec. 1686
  Genoemd op lijst bouwlieden Stolwijk 1700.Bij de doop van Cornelis Claesz. in 1662 zijn getuigen: (1) Pieter Abrams (Noorlander?), (2) Thijs Pieters en (3) Maritje Dirxs.
  953. BOERTJE, Lijsbeth Huijbers.
  956. STREEFLAND, Jan Gerritsz., ged. Meerkerk 19 juni 1681, tr.
  957. BASTIAANSE, Maria.
  958. SLAPPENDEL, Wouter Hendrikse, ged. Polsbroek 5 febr. 1651, tr. ald. 5 dec. 1694
  won. zuid Polsbroek
  959. PAULUS, Margje.
  jongedochter van en won. zuid Polsbroek, belijdenis Polsbroek 30 maart 1695.
  988. KLOOT, Willem Jacobsz., ged. Groot-Ammers 18 dec. 1678, overl. ald. ca. 10 mei 1752, ondertr. (2) ald. 24 okt. 1711 Ariaantje Melisdr. NATZEIL, overl. Groot-Ammers 17 febr. 1764, tr. (1) vóór 1700
  Willem stond ingeschreven als lidmaat te Groot-Ammers in 1724.
  989. DAVIDSDR., Neeltje, overl. vóór 24 okt. 1711.
  Neeltje is lidmaat te Groot-Ammers 7-4-1703.
  996. HOOGERWAART (HOGENWAARD), Teunis, geb. ws. Kralingen ca. 1700, tr. (1) Aagje WITLOKTUIN, tr. (2) Ouderkerk a/d IJssel 18 nov. 1736
  997. VAN BEL, Geertruij Stoffelse, tr. (1) Krimpen a/d Lek 13 febr. 1732 Gerrit van KRALINGEN, overl. vóór 1736.
  Geertruy Stoffelse van Bel woont bij haar huwelijk met Teunis Hoogerwaart in Krimpen a/d IJssel.
  998. BROERE, Theunis Pieterse, tr. vóór 21 dec. 1719
  999. ARIENS, Jacomijntje.
  1000. NOORLANDER, Claes Cornelisz., ged. Ouderkerk a/d IJssel 22 juli 1691, tr. ald. 13 april 1716
  Impost trouwen f. 6,=. Won. in 1749 in de Cromme Polder in Ouderkerk a/d IJssel. Hij bezat 6 koeien, 1 paard en 1 hond bezaaid land.Bij de doop van Claes Cornelisz. zijn getuige:(1) Leendert Claesz. Noirlander, (2) Jan Jans. Amereus en (3) Belitje Cornelis.
  1001. TEEUW, Lijsbeth (Lijsje) Dirkse.
  1002. MEESE, Wouter, tr.
  bouwman, schepen/heemraad Nieuw Lekkerland 1723-1724.
  1003. DE BOER, Maria Ariense.
  1008. QUAKERNAAK (KWAKERNAAK), Teunis Dirkse, ondertr./tr. Hoornaar 23 juni/15 juli 1696
  jongeman van Hoornaar
  1009. KOY, Hermtje Willems, ged. Hoornaar 25 dec. 1673.
  1010. (ROSKAM), Wouter Dircks, ged. Wijngaarden jan. 1664, ondertr./tr. Goudriaan 2/29 maart 1685
  1011. KON, Cornelia Jans, ged. Goudriaan 31 okt. 1655.
  1012. CORVER, Leendert Cornelisse, tr.
  1013. WILLEMS, Marrigje.
  Generatie X
  1024. VAN DER MEER, Claes Pietersz., geb. Rijswijk, bouwman, tr. ald. 20 febr. 1650
  Claes Pietersz.vestigt zich circa 1664 in 's-Gravenhage,wordt ingeschreven als nieuwe burger aldaar op 29 april 1692.4 Hij is, evenals zijn vader,bleker en koopt op 16 december 1675 de,eerst door hem gehuurde,blekerij "Het Bonte Paert" aan de Oost-Buitensingel.5 Ook zijn broer Willem en zijn zuster Aefje beoefenen het blekerijambacht;zij kopen een blekerij in de omgeving van de Blekerslaan.6
  1025. VAN DEN BURCH, Apolonia (Leuntje)Claess.
  1026. VAN VINCKESTEIJN, Jacob Engelen, overl. 's-Gravenhage 21 febr. 1711, ondertr. (2)/tr. ald. 5/19 april 1671, tr. kerkel. ald. 19 april 1671 Maertie Pieters van der MEER, geb. Rijswijk ca. 1635, dr van Pieter Claesz. van der MEER, bouwman,bleker,, Pieter Claesz. oefende vermoedelijk het cleerbleeckbedrijf uit in Rijswijk., en Trintgen Sijmonsdr. van den BERCH, tr. (1)
  1027. JANS, Pleuntje.
  1120. TOLLENAAR, Reijnier, tr.
  1121. BUSHOF, Maria Everts.
  1136. VAN MAENEN, Jan Gijsbertsen, ondertr. Rhenen 15 okt. 1671
  1137. HENDRICKX, Merritje.
  1152. HOPMAN, Henrick, tr. verm. Leiden
  1153. DIRCX, Catalijntje.
  1184. MONDRIAAN, Christiaan Dirckse, geb. ca. 1630, overl. na 1697, ondertr. (2)/tr. 's-Gravenhage 21 april/9 mei 1697 Annetje VERDIER, tr. (1) (C) 1660
  zijn beroep was soldaat, het laatst onder de compagnie van kapitein Christoffel Blancquet; deze compagnie was in 1674 gelegerd in Wijk bij Duurstede.
  1185. PAUWELS, Antoinette, overl. vóór 1697.
  1186. VAN DEN HOEK, Willem Willemse, tr.
  1187. MECKANJE, Machalijn (Magdalena) Joris.
  1280. GOUT, Pieter Cornelisz., geb. 's-Gravenhage tussen 1637 en 1645, begr. ald. 25 okt. 1704, tr. ald. 15 juli 1668
  1281. TIMMERS, Aeltien Aelbertsdr., ged. 's-Gravenhage 12 febr. 1645.
  1282. VAN LUTTEKENHUIZEN, Johannes, tr.
  1283. VAN DER KAAIJ, Maria Jansdr.
  1300. HERLEE (HARLE), Noel, geb. Luik (B), tr. (1) Hendrine MAURICE, tr. (2)
  1301. PLUMICK (PLUIMWIJCK), Jannetje.
  1302. VAN WANEN (WANUM), Peter, ged. Tiel 24 maart 1648, tr. (2) ald. 7 april 1689 Jenneken GERRITS, tr. (1) ald. 19 mei 1670
  1303. MOM, Maria, ged. Wijk bij Duurstede 10 aug. 1643, overl. Tiel vóór 7 april 1689.
  1304. HAEN, Roelof Joosten, geb. ws. Ravenswaaij, ondertr. 's-Gravenhage 14 febr. 1666
  1305. BANEVELT, Lijsbeth Pieters, geb. ws. 's-Gravenhage.
  1306. LINDEN, Willem Dirckss, geb. ws. 's-Gravenhage, ondertr. ald. 11 jan. 1671
  1307. VAN RENSEN, Annitje Marcus, geb. ws. Rijswijk.
  1316. VAN GOCH, Gerrit Gerritsz., ged. 's-Gravenhage 23 sept. 1639, ondertr. ald. 4 febr. 1663
  1317. VAN DUIJNEVELT, Anneken Dirckx.
  1318. BIJLEVELT, David, tr. 's-Gravenhage 22 juli 1668
  1319. FAES, Heinderijn.
  1320-1321=1318-1319.
  1400. KEETLAER, Jacobus, ged. Goes 3 sept. 1634, raad van Goes, begr. Goes 4 juli 1672, tr. ald. 19 mei 1655
  1401. SOUTE, Cornelia, geb. ws. Goes, begr. ald. 15 maart 1674, ondertr. (2)/tr. 's Heer Hendrikskinderen/Goes 27 jan./22 febr. 1673 Cornelis GORT.
  1402. HOBIUS, Jacobus, pensionaris van Brouwershaven.
  1504. HAMMERSMA, Wijbbe Sjoerdts, tr.
  Bij de doop van zijn laatste zoon Harmen werd de vader Wijbbe Sjoerds Hammersma genoemd; bij de overige kinderen is alleen zijn patroniem ( Wijbbe Sjoerdts )vermeld.
  1505. PIETERS, Arryaantje, ged. Sneek 2 febr. 1640.
  1506. RINNERTS, Jelle, ondertr./tr. Sneek 8/22 nov. 1668
  1507. BOOTES, Rigtsje.
  1508. JOUWSTRA, Hendrik, tr.
  1509. N., N.
  1536. PLEUNE, Jan Pietersz., geb. Poortvliet ca. 1660, overl. ald. ca. juli 1717, tr. (2) ald. 21 april 1708 Jobje Leenders DANSSER, tr. (3) Poortvliet 15 april 1714 Pieternella STOFFELS, tr. (1)
  1537. JACOBSE, Elisabeth.
  1540. SNOUCK, Jan, tr.
  1541. VERDAMME, Maria.
  1544. STOUTEN, Willem Adriaanse, overl. Oud-Vossemeer vóór 1707, tr.
  1545. POTTER, Josyntje Jacobse.
  1560. RUYGHAVER, Marcus Janse, tr. Sint Annaland ca. mei 1668
  1561. JANS, Maartina.
  1564. BAECK, Symon Cornelisz., ged. Sommelsdijk 3 juli 1643.
  1566. REYNIERSSE, Ewout, geb. Sint Annaland, overl. ald. na 1689, ondertr./tr. ald. 14 april/16 mei 1668
  1567. GILLISSE, Maria, overl. na 1689.
  1568. STORMESANT, Abraham, ged. Sint-Maartensdijk 8 april 1629, tr. ald. ca. 1653
  testeerde voor schepenen in St. Maartensdijk 5 mei 1667
  1569. SMALHEER, Gillisken Anthonis.
  1588. STEP, Marynis Janse, ged. Sint-Maartensdijk 6 juni 1638, tr.
  1589. JACOBS, Martha, overl. Stavenisse 1 april 1719.
  1592. PRIEM, Isaack, ged. Stavenisse 3 febr. 1636, ondertr. ald. 30 mei 1662
  1593. ENGELSEN, Maatje Cornelis.
  1596. HAGE, Izaac Cornelisse, smid te Poortvliet, overl. na 5 sept. 1663, tr.
  1597. VAN DIEST, Janneken Jansdr., geb. Sint Annaland na 1617.
  1604. PIETERSE, Dirk, ged. Zierikzee 12 dec. 1638, overl. na 1 juni 1706, tr. (2) Bruinisse 30 jan. 1675 Saartje Jacobs (BAL), ondertr. (3) ald. 2 febr. 1681 Catlijntje Jacobs de VRIES, tr. (1) ald. 19 dec. 1662
  1605. VISSER, Saertje Jans, ged. Bruinisse 2 nov. 1636.
  1612. MEERTENSEN, Abraham, ged. Bruinisse 10 maart 1608, schepen van Bruinisse, overl. tussen 2 mei 1658 en 23 april 1659, ondertr. (1) Bruinisse 28 maart 1636 Grijetken LEENDERTS, tr. (2) ald. 10 mei 1644
  1613. PAULUS, Tanneke, ged. Bruinisse 18 nov. 1620.
  1614. SUERENDONCK, Jan Pietersen, ged. Bruinisse 8 jan. 1626, overl. na 11 april 1686, tr. ald. 14 april 1654
  1615. (BAL), Maetje Davidts, ged. Bruinisse 14 jan. 1632, overl. tussen 11 nov. 1663 en 12 jan. 1665.
  1618. TACK, Jacob Bastiaanse, ged. Bruinisse 3 okt. 1621, tr. ald. 8 sept. 1647
  1619. MATTHEEUWIS, Leijntje, ged. Bruinisse 23 mei 1621.
  1620. LIERSE, Jacob Jan, ged. Bruinisse 26 dec. 1629, tr. (1) ald. 19 april 1654 Jacomijntje Jacobs HUGES, tr. (2) ald. aug. 1662
  1621. ARIAANS, Dingetie, ged. Bruinisse 16 maart 1636.
  1622-1623=1604-1605.
  1656. DE WAEL, Joos Gabrielse, ged. Bruinisse 23 sept. 1640, overl. na 16 nov. 1698, tr. (2) Dreischor 6 mei 1677 Jannetje PIETERS, tr. (3) ald. 17 april 1687 Bartjen Hendricks (VERMEER), ondertr. (1) ws. ald. 16 nov. 1668, tr. ws. Dreischor 11 dec. 1668
  Joos heeft een tweelingbroer: Leenhard
  1657. DINGEMANS, Heynewijf, ged. Dreischor 8 april 1646, overl. tussen 10 dec. 1673 en 9 april 1677.
  1658. OOLE, Cornelis Claesz, tr. (1) vóór 3 juli 1667 Tanneken JOOS, tr. (3) Dreischor 11 febr. 1681 Betje JANS, tr. (4) ald. 17 juli 1696 Pieternella KARELS, ondertr. (5) Bruinisse 21 juni 1702 Tanneken MARINISSE, ondertr. (2) Zonnemaire 25 april 1671
  woont Zonnemaire, later Dreischor
  1659. DE LIJST (LIJDT,LIES(T)), Catharina Arens, overl. na 15 aug. 1677.
  1660. BAL, Jan, ged. Bruinisse 20 juni 1628, tr. (2) ald. 29 jan. 1676 Jacomijntje DINGEMANS, tr. (1) ald. 3 nov. 1654
  penningmeester van de gemeente;diaken:1655-1656,1661-1662;ouderling:1665-1666,1669-1670,1673-1674,1681-1682,1686-1688,1691-1693,1700-1701.
  1661. VAN DER WERVE, Maria Jasperse, geb. Oosterland, overl. vóór 1676.
  1662. PIJPELING, Jan Stoffels, tr.
  1663. NOOM, Lijntje Cornelis.
  1664. HAACK, Jan Janse, tr.
  1665. VAN DER LEEUW, Maartie Leenderts, overl. na 6 juli 1690, tr. (2) Zevenhuizen 12 okt. 1677 Gerrit Cornelisse STOLCK, tr. (3) ald. 12 okt. 1683 Jan Maartense DUL.
  1666. VAN DER KLAAUW, Cornelis Jansz., ged. Zevenhuizen 16 nov. 1636, overl. ald. na 10 aug. 1682, ondertr. ald. 25 april 1666
  1667. BOON, Lijsbeth Cornelis.
  jongedochter van Moerkapelle
  1668. VAN OS, Arent, ged. Pijnacker 8 febr. 1637, notaris te Hazerswoude, tr. vóór 12 jan. 1660
  1669. VAN LEEUWEN, Maria Wolferts, ged. Zoetermeer 13 juli 1636.
  1670. VAN SANTEN, Johannes Jans, impost op begr. Berkel 28 maart 1714, tr. Zevenhuizen 15 jan. 1668
  jongeman van Zevenhuizen
  1671. BACKER, Neeltje Cornelis, geb. Zevenhuizen 1647, impost op begr. ald. 26 april 1719.
  1672. BONTENBAL, Klaas Jans, secretaris van en notaris te, Zevenhuizen, overl. tussen 12 okt. 1680 en 20 dec. 1686, tr. (2) Zevenhuizen 26 nov. 1673 Ariaantje Abrams van der VREE, tr. (1)
  jongeman van Zevenhuizen
  1673. DE VLIEGH, Lijntje Theunis, ged. Zevenhuizen 23 mei 1644.
  1674-1675=1670-1671.
  1676. VAN DER HOEFF, Lenert Lenertsz., schepen van Zevenhuizen, overl. tussen 14 aug. 1678 en 15 okt. 1685, ondertr. Zevenhuizen 15 mei 1644
  jongeman van Maasland
  1677. VERGILST, Sara Jacobs, impost op begr. Zevenhuizen 28 april 1699.
  1678. BUBBESON, Abram Arents, overl. tussen 3 sept. 1694 en 28 nov. 1694, tr. Maassluis 26 okt. 1657
  jongeman van Maassluis
  1679. VAN DER ARENT, Aaltje Jacobs, overl. na 1 febr. 1696.
  jongedochter van Zouteveen
  1680. BREETVELT, Pieter Maertensz. jonge, geb. Zevenhuizen ca. 1608, tr. (1) ald. 26 jan. 1631 Ariaentje PLEUNEN, overl. 1652, tr. (2) ald. 1 jan. 1653
  1681. HUIJGEN, Neeltje.
  jonge dochter van Bleiswijk.
  1688. OVERRIJNDER, Jan Dircksz., geb. Zevenhuizen ca. 1616, tr. (1) ald. 15 jan. 1640 Maertge CORNELIS, tr. (2) ald. 15 maart 1643 Heijltien Ariens RUIJCHAVER, ondertr. (3) Zevenhuizen 19 maart 1656
  1689. VAN SWALLA, Tryntie Jans, overl. tussen 24 juni 1685 en 14 dec. 1689, tr. (1) Zevenhuizen 11 juli 1641 Michiel Dircksz. VERMEER.
  1692. SOLBOL, Cornelis Jans, geb. 1604, overl. na 13 aug. 1660, tr.
  1693. DANIELS, Annetje.
  1694. VAN OVERMAES, Eldert Engebrecht, tr. (2) vóór 1645 N.N., ondertr. (1) Zevenhuizen 26 maart 1645
  1695. JACOBS, Geertie.
  jongedochter van Nieuwerkerk in Zeeland
  1698. EVENBLIJ, Claes Ariensz., tr. Zevenhuizen 3 jan. 1644
  jongeman van Zevenhuizen
  1699. JONGEBUEREN, Maartje Cornelis, impost op begr. Zevenhuizen 10 jan. 1699, tr. (2) ald. 29 jan. 1679 Leendert Klaasse EVENBLIJ.
  jongedochter van Zevenhuizen
  1700. BRUYNSS, Ary Willem, overl. na 15 jan. 1662, ondertr. Zevenhuizen 15 jan. 1662
  jongeman van Zevenhuizen
  1701. VAN DER SPRUYT, Maartje Symons, ged. Zevenhuizen 10 nov. 1636, impost op begr. ald. 19 sept. 1719.
  1704. REIJNSBURGER, Simon Dircksz., overl. tussen 25 nov. 1660 en 17 maart 1672, tr. Alphen a/d Rijn 25 nov. 1643
  Simon is bij zijn huwelijk jongeman,wonende in Oudshoorn.In 1650 woont hij in de Ridderbuurt in het Ambacht Oudshoorn.
  1705. VAN LEEUWEN, Annetgen Maertensdr., overl. vóór 1708.
  Jongedochter wonende aan de Goutschen Sluijs onder Alphen.Annetgen Maertensdr.,wonende in Oudshoorn, koopt van haar broer Pieter Maertensz. van Leeuwen hooiland in de Rietveldse Polder.
  1710. CAP(E)TIJN, Dirck Jansz., tr. Oudshoorn jan. 1674
  Jongeman van de Ridderbuurt te Outshoorn.
  1711. LEENDERTS, Marritje.
  Marritje is een jongedochter van de Meije, mede wonend in de Ridderbuurt.
  1792. BOTH, Claes Ghijsberts, overl. Noordeloos 24 juli 1708, tr. Polsbroek 30 juli 1660
  Claes is bij zijn huwelijk jongeman van Noordeloos. Hij was lidmaat in Polsbroek op 1 januari 1700. Hij bezat een hofstede in Polsbroek op 30 november 1689 en op 17 december 1693.
  1793. WILLEMS, Maijtgen (Metgen), overl. Polsbroek 10 sept. 1711.
  Maijtgen was bij haar huwelijk jongedochter van Polsbroek.
  1808. OUDENES, Floor Geertse, tr.
  1809. N., N.
  1824. VAN HERK, Arijen Hendriksz., overl. Ouderkerk a/d IJssel 6 maart 1698, tr. tussen 1663 en 1664
  Arijen wordt vermeld als kerkmeester in Ouderkerk aan den IJssel in 1674 en als heemraad in 1676.
  1825. PIETERSDR., Ariaantje, overl. Ouderkerk a/d IJssel 19 juli 1705.
  1826. SEGWAERT, Willem Jacobsz., ged. Delft 23 aug. 1643, grutter, ondertr. ald. 31 dec. 1667
  1827. PIETERSDR., Lijsbeth.
  1828. WAERT/SCHOUTEN, Pieter Ariensz., geb. ca. 1650, begr. Ouderkerk a/d IJssel 15 mei 1726, tr. vóór 18 okt. 1676
  Pieter woont in de polder "De Zijde" in een woning die afkomstig is van de ouders van zijn vrouw.
  1829. SCHEEPMAKER, Leentje Pietersdr., begr. Ouderkerk a/d IJssel 23 febr. 1718.
  1830. NOORLANDER, Abraham Claesz., tr. vóór 1677
  Het is niet zeker - en tot op heden niet bewezen - dat Abraham Claesz. Noorlander een zoon is van Claes Abramsz. Noirlander. Gelet op de doopgetuigen bij de kinderen van Abraham zijn er echter ruime aanwijzingen dat hij de eerste zoon is uit het huwelijk van Claes Abramsz. Noirlander en Anneken Pieters Versloot.
  1831. SOST, Adriaantje Cornelisdr.
  1836. CLIP, Mees Cornelissen, ondertr. Stolwijk 15 maart 1664
  jongeman van Stolwijk
  1837. MAEIJLOOIJEN, Niessien Ariens.
  jongedochter van Stolwijk
  1868. GILLISZ., Ary, ondertr./tr. Streefkerk/Lekkerkerk 7/24 dec. 1687
  jongeman van Lekkerkerk
  1869. ARIENS, Grietge, ged. Streefkerk 18 jan. 1665.
  1870. AARTSEN, Jacob.
  1884. 'T RIET, Claas Cornelis, tr. Lekkerkerk 3 juli 1675
  1885. CORNELIS, Antonia.
  1886. DE WAART, Jan Gorisse, tr. Lekkerkerk 13 dec. 1671
  1887. PRINS, Jacobje Joris, overl. Zevenhuizen 18 dec. 1761.
  1888. MARKUS, Claas Teunis, tr.
  1889. CLAASS, Stijntje.
  1896. HOOGENDIJK, Cornelis Willemsz., tr.
  1897. N., N.
  1898. RUIGHOOFD, Pieter Willemsz., tr. Ouderkerk a/d IJssel 6 maart 1701
  1899. WEGGEMAN, Maria Jans.
  1904. NOIRLANDER, Claes Abramsz., overl. vóór 5 mei 1671, tr.
  Claes Abramsz. Noirlander komt voor in transporten en boedelbeschrijvingen van Ouderkerk a/d IJssel van 17-5-1662, Inventaris 21 en 22, d.d. 5-5-1671 en 3-12-1674, alsmede van 18-1-1679.
  1905. VERSLOOT, Anneken Pieters, begr. Ouderkerk a/d IJssel 28 sept. 1679.
  1906. BOERTJEN, Huybert Leendert, overl. 13 sept. 1686.
  Huybert verkoopt 3/8 morgen land aan zijn broer Adryaen van 't Weechien, schoolmeester te Lekkerkerk, op 27-2-1645. Hij wordt voorts genoemd nij de koop en verkoop van land in 1661, 1662, 1663 en 1666.
  1912. STREEFLANT, Gerrit Jansz.
  1916. SLAPPENDEL, Hendrik Wouterse, geb. ws. Polsbroek, tr.
  jongeman van Polsbroek, won. zuid Polsbroek; belijdenis Polsbroek 16 april1656; lidmaat Polsbroek 1660 en 1694.
  1917. PANCKEN, Dirckjen.
  jongedochter uit Benschop
  1976. CLOOT, Jacob Jansz., geb. ws. Groot-Ammers-Gelkenes ?, overl. ca. 1695, ondertr. (1)/tr. Nieuwpoort 5 okt./2 nov. 1642 Heyltien HENDRICKSDR., overl. tussen 5 maart 1667 en 20 dec. 1671, dr van Heyndrick Heyndricksz. COCK de OUDE en Reymtgie (Leuntgen) TEUNISDR., tr. (2) Groot-Ammers 20 dec. 1671
  1977. ADVOCAAT, Weijntje Willemsdr., geb. Groot-Ammers-Liesveltseveer.
  1992. HOOGERWAARD, Peijen Ariensz., ged. Kralingen 11 nov. 1668, turfmaker en veenmaker, overl. vóór 1747, tr. ald. 15 jan. 1696
  1993. LEEFLANG, Aagje Davidsdr., geb. Kralingen 26 sept. 1674, overl. ald. tussen 19 sept. 1749 en 24 sept. 1749.
  2000-2001=952-953.
  2004. JACOBSEN, Mees, tr.
  Mees is in 1697 bouwman in Nieuw Lekkerland.
  2005. WOUTERS, Hillighje.
  2016. QUAKERNAAK (QUAKERNACK), Dirk (An)thonissen, jongeman van Herwijnen 24-1-1662, chirurgijn tot Herwijnen, ondertr. Herwijnen 14 sept. 1661
  Er is hier sprake van een vermoedelijk ouderschap.
  2017. (VAN) BREUMELEN, Dirxken Handrix.
  Dirxken is j.d. van Herwijnen
  2018. WOUTERS, Willem, tr.
  Belijdenis Hoornaar Pasen 1690.
  2019. WILLEMS, Teuntje.
  Belijdenis Hoornaar Pasen 1695.
  2020. WOUTERS, Dirk, ondertr./tr. Wijngaarden 14 maart/7 april 1658
  jongeman van Wijngaarden
  2021. TEUNIS, Grijetjen.
  jongedochter van Wijngaarden
  2022. KON, Jan Aertsz., ged. Goudriaan 21 febr. 1616, ondertr./tr. Schoonhoven 6 jan./2 febr. 1655
  2023. CORNELIS, Pietertje.
  jongedochter van Giessen
  Generatie XI
  2048. VAN DER MEER, Pieter Claesz., bouwman,bleker,, Pieter Claesz. oefende vermoedelijk het cleerbleeckbedrijf uit in Rijswijk., tr. Rijswijk 15 jan. 1625
  2049. VAN DEN BERCH, Trintgen Sijmonsdr.
  2052. VAN VINCKENSTEIJN, Engel Cornelis, tr.
  2053. HEIJNDRICKS, Aeltgen.
  2560. GOUT, Cornelis Engbertsz., geb. Vianen 1610, meester-schoenmaker, op het Binnenhof te 's-Gravenhage, overl. 's-Gravenhage tussen 26 jan. 1659 en 23 juni 1662, tr./tr. kerkel. ald. 5 dec. 1634/1 febr. 1636
  Hij werd niet alleen de stamvader van de Haagse tak van de familie Gout, maar ook van een tak die zich de Gou noemde, alsmede van een tak die de naam (de) Gouw droeg. Al deze takken hebben tot op heden (1994) nakomelingen.De voorouders van Cornelis Engbertsz. Gout zijn uitgebreid behandeld door mr.dr. L. de Gou.7 Een zo volledig mogelijke genealogie Gout, de Gou en de Gouw is, evenals een genealogie van der Meer, in bewerking.
  2561. BOSVLIET, Dignum.
  2562. TIMMERS, Aelbert Jansz., tr.
  2563. DAMMASDR., Neeltje.
  2564. VAN LUTTEKENHUIJSEN, Jan, tr.
  2565. VAN WOUW, Maria Claesdr.
  2604. VAN WANUM, Jan Jacobsz., tr. Tiel 6 april 1645
  jongeman van Wamel; hij is gedoopt onder patroniem en neemt later de naam "van Wanum" aan.
  2605. N., N.
  2606. MOM, Anthonis Aertse, tr. (1) Wijk bij Duurstede 27 april 1620 Maycken Jilis VERKERCKSDR., tr. (2) ald. 24 nov. 1633 Marickjen Cornelisdr. VERNOY, tr. (4) ald. 23 nov. 1654 Geertruyd Teunis BOS, tr. (3) Wijk bij Duurstede 27 mei 1638
  2607. VAN DARTHUIJZEN, Neeltje Cornelisdr.
  2632. VAN GOCH, Gerrit Jansz., overl. 's-Gravenhage ca. 1648, tr. (1) ald. 28 april 1630 Sanderijn PIETERSDR., tr. (2) ald. 11 maart 1631
  2633. SOMMERS, Aeltje Centen.
  2800. KEETLAER, Dominicus, geb. Goes mei 1599, begr. ald. 24 april 1656, ondertr. ald. 4 jan. 1625, tr. 26 jan. 1625
  2801. BOONE, Anna, begr. Goes 18 dec. 1653.
  2802. SOUTE, Marinus Willem, dijkgraaf, begr. Goes 15 juni 1673, tr. (2) Martijntje Claesdr. SERESDORP, tr. (1) ald. 20 april 1626
  2803. VAN OOSTEE, Lysbeth Adolfsdr., geb. Yerseke, begr. Goes 14 maart 1642.
  3010. JACOBS, Pieter, soldaat, tr. Sneek 27 maart 1635
  Pieter is vermeld als soldaat, afkomstig uit Swichum. Bij zijn huwelijk wordt hij "Adelborst onder kolonel Jacket van Onnersma" genoemd. Als lidmaat in 1655 is hij vermeld als snijder, wonend "op de Schein".
  3011. ROMCKES, Auck.
  Zij is vermeld als afkomstig uit Raedt, waarmee waarschijnlijk (volgens het trouwfiche) Rauwerd wordt bedoeld.
  3012. JELLES, Rinnert, tr. Sneek 14 sept. 1627
  Jongeman, afkomstig uit Sneek; lidmaat aldaar 1655, wonend op de Pol, nu Gedempte Pol.
  3013. SYMONS, Auck.
  Bij het huwelijk wordt Auck Symons vermeld als : afkomstig uit Sneek.
  3072. PLEUNE, Pieter Jansz., geb. ca. 1635, tr. (2) Poortvliet 8 nov. 1671 Pieternella Anthonisse VERHAGE, tr. (1)
  3073. JAGT, Maetje, geb. ca. 1610, overl. Strijenham vóór 1671.
  3120. RUYGHAVER, Jan Marcusse, tr.
  3121. N, N.
  3122. MAARTENSE, Jan, tr.
  3123. CORNELIS, Adriaantje.
  3128. BAECK, Cornelis Symonsz., geb. ca. 1600, overl. na 1668, tr. (1) Dirksland 18 april 1627 Elisabeth GERARD, eerder gehuwd met Adriaen CHRISTIAENSEN, tr. (3) Sommelsdijk 10 febr. 1658 Katalyna JANS, geb. Goes, tr. (2)
  Cornelis is 12-2-1662 doopgetuige te Sommelsdijk; compareert 6-5-1668 voor baljuw en schepenen; is bij zijn eerste huwelijk op 18-4 1627 wellicht j.m. van Zonnemaire.
  3129. CORNELIS, Neeltje, geb. ca. 1610, overl. vóór 1658.
  3132. REINIERSSE, Reinier, tr.
  3133. MATTEEUSS, Jannetje.
  3136. STORMESANT, Hendrick, tr. Sint-Maartensdijk
  3137. HUBREGTS, Maria.
  3138. SMALHEER, Tonis Jansen, geb. ca. 1605, tr.
  woont Sint-Maartensdijk
  3139. LENERS, Blasijntien, overl. vóór 2 febr. 1639.
  3176. STEP, Johannes, tr.
  3177. PAUELS, Janneken.
  3184. PRIEM, Jacob, geb. Scherpenisse, tr. Stavenisse 3 jan. 1627
  3185. ISAECKS, Pieterken, geb. Stavenisse.
  3192. HAGE, Cornelis Cornelisse, geb. Yerse(ke)dam, tr. (1) Jopke MARINUS, tr. (2) na 1634 Janneke marinus.
  3194. VAN DIEST, Jan Jans, tr.
  3195. CORNELIS, Elisabeth.
  3208. DIRCXSZ, Pieter, ged. Bruinisse 8 april 1607, meekrapstamper, overl. vóór 10 juni 1662, tr. ald. 27 maart 1633
  3209. LAMBRECHTS, Neelken, ged. Bruinisse 8 febr. 1612, overl. vóór 7 jan. 1664, tr. (2) ald. 25 sept. 1663 Willem Eduwaerts THANTEFOORT.
  3210. VISSER, Jan Gerritse, ondertr. Bruinisse 1624
  jongeman van Noordgouwe in Zeeland
  3211. CARELS, Pieternella.
  jongedochter van Leiden
  3224. MATHIJS, Maerten, begr. Bruinisse 27 jan. 1652, tr. vóór 22 april 1597
  3225. JACOBS, Lauken, begr. Bruinisse 6 okt. 1637.
  3226. PAUWELS DE JONGE, Pauwel, overl. tussen 12 juni 1623 en 19 febr. 1625, tr. vóór 18 mei 1612
  3227. FRANCKE, Catalina, ged. Bruinisse 26 febr. 1592, overl. ws. ald. 6 okt. 1644, tr. (2) ws. ald. 9 aug. 1626 Jan Marinus FAEY.
  3228. SUERENDONCK, Pieter Leenderts, begr. Bruinisse 28 jan. 1640, tr. ald. 1623
  jongeman van Oosterland in Zeeland
  3229. JANS, Neelke.
  jongedochter van Bruinisse
  3230. BAL, David Maertense, begr. Bruinisse 16 april 1630, tr. ald. 16 april 1630
  jongeman van Bruinisse
  3231. BAELDE, Abigael Jacobs, ged. Bruinisse 4 mei 1608, overl. na 12 jan. 1665.
  3236. TACK, Basteyaen Franke, ged. Bruinisse 15 sept. 1590, overl. na 6 maart 1640, tr. (2) ald. 5 febr. 1630 Toonken CORNELIS, tr. (1) ald. 1618
  3237. BAELDE, Maaike Jacobs.
  jongedochter van Zierikzee
  3238. THONIS, Mattheus, tr. Bruinisse sept. 1617
  jongeman van Bruinisse
  3239. CORNELIS, Abigael, ged. Bruinisse 22 juli 1596.
  3240. LEGIERSE(LIERSE), Jan, tr. Bruinisse 14 maart 1609
  jongeman van Bruinisse
  3241. JOBSDR., Pieternella.
  jongedochter van Nieuwerkerk in Zeeland
  3242. GRIJP, Adriaan Janse, geb. Bruinisse 1597, ondertr. ald. 1621
  3243. CORNELIS, Neeltgen.
  jongedochter van Bruinisse
  3312. DE WAELI, Gabriel Joose, geb. Lendelede(bij Kortrijk)B., tr. Bruinisse 2 okt. 1635
  3313. LEENHARDS, Neeltje.
  jongedochter van Bruinisse
  3314. HIOBSE, Dingemans, overl. vóór mei 1675, tr.
  3315. BIJSTERS, Maetje Cornelis.
  3318. DE LIJST(DE LIJSQ,LIES(T), Adriaan Jansz., overl. tussen 1654 en 7 febr. 1658, tr. (2) vóór 1654 Maeijke ARIENS, tr. (1) (v) 1641
  jongeman van Meeres in Vlaanderen (B.)
  3319. VERHAGEN, Sara, geb. 1603, overl. na 1641.
  jongedochter van Brouwershaven
  3320. BAL, Marinus Meertense, geb. Bruinisse ca. 1597, tr. ald. 1620
  penningmeester, belijdenis Bruinisse 22 december 1617, diaken 1623-1624, ouderling 1629-1630, 1633-1634, 1637-1638 te Bruinisse
  3321. DOM(E), Jannetje Cornelisdr., geb. Bruinisse.
  belijdenis Bruinisse 1-7-1616
  3322. VAN DER WERVE, Jasper Cornelisse, tr.
  3323. VLOEHIL, Neelken, ged. Bruinisse 12 jan. 1612, overl. Oosterland.
  3330. VAN DER LEEUW, Leendert Baltens, overl. vóór 6 juli 1690, tr.
  3331. VAN DER BRUYN, Magteltie Maartens, overl. na 6 juli 1690.
  3332. VAN DER CLAUW, Jan Cornelis, overl. na 22 aug. 1660, tr. Zevenhuizen 2 maart 1636
  jongeman van Zevenhuizen
  3333. MOIJMEIJSGEN, Annetge Ariens, overl. na 27 dec. 1643.
  3336. VAN OS, Peel Reyers, smid, overl. na 24 juni 1654, tr. vóór 20 nov. 1633
  wonend Aan de Laan te Pijnacker
  3337. JACOBS, Grietgen, overl. na april 1669.
  3338. VAN LEEUWEN, Wolfert, ged. Zoetermeer 3 febr. 1613, secretaris van Zegwaard, overl. vóór 12 jan. 1660, tr. Zoetermeer 21 aug. 1633
  3339. VERMEER, Appolonia, overl. tussen 1 maart 1648 en 12 jan. 1660.
  jongedochter van Zevenhuizen
  3340. VAN SANTEN, Jan Jans, overl. tussen 11 okt. 1684 en 1 juli 1685, tr. Zevenhuizen 16 mei 1644
  woont te Zevenhuizen
  3341. KAMPHUYSEN, Susanna Wessels, ged. Goudriaan 26 dec. 1621, overl. tussen 13 mei 1699 en 13 aug. 1710.
  3342. BACKER, Cornelis Jacobsz., tr. Zevenhuizen 22 maart 1643
  jongeman van Zevenhuizen
  3343. ARIENSDR., Maertgen, geb. 1623, overl. na 28 febr. 1659, tr. (2) Zevenhuizen 10 juni 1657 Claes Arents van der PLAS.
  jongedochter van Hiilegersberg
  3344. BONTENBAL, Jan Claessen, klerk bij notaris Hola te, Gouda, notaris te Zevenhuizen, overl. 28 dec. 1651, tr. Zevenhuizen 4 juli 1632
  3345. VAN DER PLAS, Grietgen Gerrits, overl. na 1674.
  3346. DE VLIEGH, Theunis Cornelisz., bode van Schieland, overl. tussen 18 febr. 1669 en 1671, ondertr. Zevenhuizen 18 jan. 1643
  jongeman van Bleskensgraaf
  3347. VAN DER HOECK, Ariaantje Claes, overl. na 1671.
  jongedochter van Zevenhuizen
  3352. VAN DER HOEFF, Leendert Leendertsz., overl. na 29 juli 1661, tr.
  woont Maasland
  3353. PIETERSDR., Willempke, overl. na 29 juli 1662.
  3354. VERGILST, Jacob Ariens, schepen van Zevenhuizen, overl. tussen 1 mei 1636 en 5 april 1652, tr.
  3355. CLAES, Neeltje, overl. tussen 16 sept. 1635 en 5 april 1652.
  3356. BUBBESON, Arent Lambrechtsz., mr. metselaar, tr. 8 mei 1631
  diaken 1641 en 1644; legde de eerstesteen van de Grote Kerk in Maassluis als zoon van de metselaar
  3357. ALEXANDERSDR., Grietje, overl. vóór 9 dec. 1643.
  3358. VAN DER ARENT, Jacob Jans, overl. tussen 15 dec. 1680 en 5 febr. 1683, tr. (2) Vlaardingen 22 nov. 1643 Hester Abrams CORPERSHOEK, tr. (3) vóór 1672 Marijtje Cornelis van der SPECK, tr. (1)
  3359. PERVEEN, Trijntje Claes.
  3360. BREETVELT, Maerten Pietersz. jonge, overl. Zevenhuizen vóór 26 mei 1642, tr. (2) vóór 10 juni 1618 Marritje JASPERSDR., tr. (1)
  3361. CRIJNEN, Marritgen, overl. Zevenhuizen vóór 14 okt. 1616.
  3376. OVERRIJNDER, Dirck Lenerts, overl. na 4 jan. 1629, tr. (2) Zevenhuizen 28 febr. 1629 Maertijntgen Ariens LISTIGEN, tr. (1)
  3377. (VERBEECK), Lijsbeth Gerrits, overl. vóór 4 jan. 1629.
  3378. DAMEN, Jan, ambachtsbewaarder, van Zevenhuizen, overl. tussen 2 nov. 1640 en 20 dec. 1649, tr.
  3379. CORNS, Jannitje, overl. tussen 10 jan. 1674 en 17 jan. 1682.
  3384. SOLBOL, Jan Willems, overl. vóór 28 juli 1608, tr. vóór 23 nov. 1593
  3385. JOCHEMS, Aeltge, overl. na 23 april 1636, tr. (2) vóór 28 juli 1608 Cornelis Jansz. CLEIJN.
  3396. EVENBLIJ, Adriaan Leenderts, schepen van Zevenhuizen, overl. na 7 mei 1656, tr. (1) ca. 1609 Maritje VASSENDR., tr. (2) na 1616
  3397. MAARTENSDR., Maartjen, overl. vóór 7 mei 1656.
  3400. BRUIJNTS, Willem Willems, overl. tussen 11 dec. 1666 en 11 juni 1674, tr. Zevenhuizen 31 dec. 1628
  jongeman van Zevenhuizen
  3401. OLIJ, Maertge Jans, overl. tussen 11 dec. 1666 en 11 juni 1674.
  jongedochter van Zevenhuizen
  3402. VAN DER SPRUYT, Symon Adriaens, tr. Zevenhuizen 19 mei 1624
  jongeman van Zevenhuizen
  3403. PLUENEN, Maartge.
  jongedochter van Zoetermeer
  3408. REIJNSBURGER, Dirck Claessen, overl. vóór 13 febr. 1653.
  kocht een "parcheeltien slachturff landt" in de Groote Polder van Oudshoorn 14-1-1650
  3410. VAN LEEUWEN, Maerten Pietersz., overl. vóór 29 juli 1672, tr.
  Maerten is molenmeester van de Kortsteekse polder onder Oudshoorn.
  3411. JANS, Jannetje, overl. vóór 29 juli 1672.
  3584. BOTH, Gijsbert Jorisz., geb. ca. 1590, overl. vóór 23 juli 1654, tr. (1) N.N., tr. (2)
  De naam van de echtgenote is nog niet met zekerheid vastgesteld.Zie daarvoor het reeds genoemde artikel van F.H.J.van Aesch.
  3585. Maeijken Claesdr.
  3648. [VAN HERK], Hendrick Arien Centensz., geb. ca. 1614, begr. Ouderkerk a/d IJssel 28 nov. 1682, tr. tussen 1640 en 1650
  Hendrik wordt vermeld als steenbakker te Krimpen a/d IJssel in de polder Langeland op de steenplaats van het Santrack. Hij wordt eveneens genoemd als heemraad tussen 1643 en 1675. Ook is hij in 1672 vermeld op de lijst van weerbare mannen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar.
  3649. CORNELISDR., Margje, begr. Ouderkerk a/d IJssel in de molenplaats 12 aug. 1693.
  3652. SEGWAERT, Jacob Claesz., backer in de Pepersteeg Delft, tr. Delft 4 mei 1631
  3653. CORNELISDR., Neeltje.
  3656. WAERT, Arien Theunisz., schout (1631-1658), tr. (1) Pietergen RAQUELSDR., overl. vóór 1635, tr. (2)
  Arien Waert gaat op 29 december 1635 een akkoord aan met de erfgenamen van zijn eerste vrouw. Hij verwerft op 24 januari 1638 het gehele eigendom van het huis. Op 10 januari 1639 verkoopt hij goederen te Ouderkerk aan den IJssel, die afkomstig zijn van de ouders van zijn eerste vrouw. Hij is vermeld als lidmaat in 1651 en 1657. Op 17 september 1658 woont hij in de "Opperstock" van Streefkerk.
  3657. CORNELISDR., Pietertgen.
  3658. SCHEEPMAKER, Pieter Willemsz., tr.
  3659. SOST, Martijntje Jacobsdr.
  3660-3661=1904-1905.
  3672. JANSZ., Cornelis, ondertr. Stolwijk 3 okt. 1626
  jongeman uit het Beijersche
  3673. MEESSEN, Weijntje.
  jongedochter van Stolwijk
  3738. ARIJENS, Arijen, tr.
  3739. PAUWELS, Marichie.
  3772. DE WAARD, Goris Jans.
  3796. RUIGHOOFD, Willem Cornelisz., tr.
  3797. SCHENK, Marrigje Pieters.
  3808. NOIRLANDER, Abram Claes, overl. tussen 8 jan. 1626 en 20 nov. 1626, tr. (2) 13 april 1614 Barbara JACOBSDR., tr. (1)
  3809. CORNELISDR., Elisabeth, overl. ca. 1613.
  3810. ROELEN (ROELOFS), Pieter Jaep (Jacobs), tr.
  3811. JACONSDR., Aechie.
  3834. CORNELISZ., Panck, ondertr. (2)/tr. Benschop 11/28 sept. 1653 Adriaantje PIETERS, tr. (1)
  lidmaat Benschop december 1645 en december 1650.
  jongedochter van Lakerveld
  3835. CORNELISSE, Lijsken, overl. vóór 11 sept. 1653.
  3952. CLOOT, Jan (Tonisz.?), geb. ca. 1590.
  Jan Cloot is mogelijk een zoon van Tonis Jansz. Cloot.
  3984. HOOGERWAART, Ary Peijensz., geb. ca. 1627, schepen te Kralingen in 1671, overl. vóór 6 jan. 1682, tr.
  8
  3985. WILLEMS, Trijntje, geb. ca. 1636, overl. na 9 mei 1697.
  3986. LEEFLANG, David Abrahamsz., geb. ca. 1640, tr. (2) Kralingen 5 nov. 1690 Grietje Arensdr. TRAPPERT, tr. (1) Zevenhuizen 13 nov. 1667
  David Leeflang is vermeld als j.m. van Zevenhuizen.
  3987. STOLCK, Marijtje Teunisdr., vermeld als j.d. van Kralingen, overl. na 1683.
  4034. VAN BREUMELEN (BRUMMEL), Hendrick Dircksz., steenbakker te Herwijnen 1662-, 1655, nabuer,pachter en bruycker, van den Hogenweerdt tot Herwijnen 23-3-1663, overl. tussen 10 juni 1665 en 26 nov. 1669, tr.
  4035. Cornelisken Jans, overl. 26 nov. 1669.
  4044. mog. JANS, Aert, tr. vóór 2 nov. 1614
  4045. mog. AERTS (ARIENS), Krijntken.
  Generatie XII
  4096. VAN DER MEER, Claes Maertensz., tr.
  Claes Maertensz.was aan het einde van de 16de eeuw bouwman in de Hoekpolder van Rijswijk. Hij bewoonde een boerderij die later bekend zou worden als (Nieuw) Rozenburg. Deze boerderij moest in de 60er jaren van de 20ste eeuw plaats maken voor flatgebouwen, waarvan er een de naam "Rozenburg" kreeg.Claes tekent als ingeland ter goedkeuring de jaarrekening van de molenmeester in de Hoekpolder in de jaren 1598 en 1601. In 1611 is hij zelf molenmeester. Zijn oudste zoon Aldert tekent deze rekening in de jaren 1629 en 1632. In 1633 tekent hij voor het eerst volledig "Aldert Claeszn.van der Meer";voorheen werd volstaan met voornaam en patroniem.Aldert zelf is molenmeester in de jaren 1662,1669 en 1676. Zoon Pieter zet de traditie voort in 1677 en volgende jaren.9 In 1680 wordt de boerderij overgedragen aan Leonard Haesbrouck.10 Een deel van het land gaat naar notaris Carel Dispontijn te 's-Gravenhage.11 Daarmee komt er een einde aan de vestiging van deze familie van der Meer in Rijswijk.
  4097. ALLERTSDR., Jannitje.
  5120. GOUT, Engbert Cornelisz., geb. 1585, meester-schoenmaker, leerlooier, huidenkoper en belastingpachter te Vianen, overl. na 10 mei 1647, tr.
  5121. CORNELISDR., Adriaantje, overl. vóór 10 mei 1647.
  Zijn echtgenote wordt vermeld 1609-1628.
  5122. BOSVLIET, Cornelis Jaspersz., tr.
  5123. JANSDR., Maertge.
  5266. BARENDSZ, Vincent, tr.
  5267. JANSDR., Barbera Blaris.
  5600. KETELAAR, Dignus, geb. Middelburg ca. 1562, rentmeester van Goes 1599-1600, ;schepen van Goes van 1601-1603, van 1605-1613; rentmeester van de Staten van Zeeland in 1591., overl./begr. Goes 26/30 dec. 1622, tr. (1) ald. maart 1588 Anna van MAERSSELAER, tr. (2) ald. 1593 Maria JASPERSDR., tr. (3) Goes 23 nov. 1596
  Komt uit Middelburg naar Vlake en wordt op 4-2-1590 poorter van Goes. Hij maakt een testament op 23-12-1622.
  5601. D'ECCLESIA, Susanna.
  Zij maakt (later vervallen) testamenten op 23-12-1618 en 21-4-1625; haar laatste testament dateert van 26-1-1626.
  5604. SOUTE, Willem Marinus, geb. Yerseke, overl. Goes 2 april 1624, tr. ald. 21 febr. 1599
  5605. ADRIAANS, Petronella, geb. Goes.
  5606. VAN OOSTEE, Adolf Jans, secretaris en kerkmeester van, Yerseke, overl. 2 mei 1632, tr.
  Huwelijkse voorwaarden van 30-9-1598.
  5607. KEMPE, Cornelia Cornelisdr., begr. Goes 25 okt. 1649.
  6024. RENNERTS, Jelle, tr.
  6025. N., Emsche.
  6240. RUYGHAVER, Marcus, tr.
  6241. N, N.
  6256. BAECK, Sijmon, geb. ca. 1570.
  6352. STEP, Marinus, tr.
  6353. N., N.
  6368. PRIEM, Jacob, tr.
  6369. N., N.
  6416. PETERSE, Dirck, geb. Zuidland een thans verloren gegaan gebied ten zuiden van Zierikzee, tr. (2) ca. 1614 Janneke PALINCKMANS, tr. (1) vóór 1614
  6417. CORNELIS, Adriaantje.
  6418. LAMBRECHTS, Lambrecht, tr. (2) ca. 1614 Crijntgen JOBS, tr. (3) Neele LEENDERTS, tr. (4) Bruinisse 6 nov. 1640 Anneke Jans BOGERT, ondertr. (1) ald. 22 sept. 1607
  jongeman van Bruinisse
  6419. OUDEMANS, Maaike Adriaents, tr. (1) Bruinisse 4 sept. 1604 Anthonis Jacobsz. CLOPPER.
  afkomstig van Vlaanderen
  6454. BASTIAENS, Franke, overl. na 1625, tr.
  6455. (MATHEUSZ ?), Mayke.
  6460. BAL, Maerten Martinusse, geb. Bruinisse, overl. ald. 5 sept. 1644, tr. ald. 30 mei 1595
  6461. VAN GASTELEN, Maeyke Davids, overl. Bruinisse 16 nov. 1632.
  6462. BAELDE, Jacob Jacobs, geb. Dranouter (B), overl. Bruinisse, tr. (2) Leiden 8 april 1609 Jacobmijntgen BAELDENS, tr. (1) ald. 6 mei 1589
  is saaiwerker te Leiden, woont Grijpskerke, Dreischor en Zierikzee van 1599 tot 1606, is predikant te Bruinisse van 1606 tot 1616, overlijdt einde 1616 te Bruinisse
  6463. BOCCHELJOENS, Catherina, geb. Loker (B), overl. Bruinisse 12 mei 1608.
  6474-6475=6462-6463.
  6478. JACOBSE, Cornelis, tr.
  6479. HAERT, Lene Cornelis.
  6484. GRIJP, Jan Adriaense, tr.
  6485. Huijgewijf.
  6664. VAN DER CLAUW, Cornelis Foppen, geb. Zoetermeer, overl. na 18 juli 1625, tr. tussen 1610 en 1611
  6665. ADRIAENS, Lysbeth, overl. na 9 jan. 1613.
  6666. GRIENDT,BIJGEN. JONGEMOYMEIJSGEN, Adriaen Adriaens Jonge, overl. tussen 15 dec. 1625 en 24 juni 1634, tr. vóór 7 dec. 1611
  6667. VAN AERTSBERCH, Maritje Jacobs, overl. tussen 27 nov. 1635 en 14 mei 1637.
  6672. PEELEN, Reyer, overl. na 25 nov. 1640, tr.
  6673. N, N.
  6674. ARENTSZ., Jacob, timmerman, overl. Pijnacker tussen 3 nov. 1641 en 24 juni 1654, tr.
  6675. MAERTENSDR., Annetje, overl. Pijnacker 23 juni 1647, begr. 24 juni 1654.
  6676. VAN LEEUWEN, Jan Wolphertsz., scheepstimmerman, Schout, van Zegwaard, overl. tussen 28 mei 1639 en 25 okt. 1652, tr. vóór 1610
  6677. CLAESDR., Antonetta, overl. tussen 25 okt. 1652 en 6 juli 1672.
  6678. VERMEER, Jan Dircks, schout van Zevenhuizen, overl. tussen 28 april 1659 en 12 jan. 1660, tr.
  6679. CORNELISDR., Maritgen, overl. na 1 april 1634.
  6682. CAMPHUYSEN, mr Wessel Evertse, ondertr. Schoonhoven en Schoonrewoerd 22 okt. 1617, tr. Goudriaan
  schoolmeester te Goudriaan en Zevenhuizen, secretaris te Goudriaan
  6683. GOVERTSDR., Neeltgen.
  6686. SPEELMAN, Arien Cornelis, overl. tussen 16 febr. 1640 en 18 febr. 1654, tr. (2) vóór 16 febr. 1640 Ingetje Cornelis (VERSIJDEN), tr. (1) ca. 1617
  won. Hillegersberg
  6687. CLAESSE, Maritge, overl. tussen 1633 en 1636.
  6688. BONTENBAL, Claes Michiels, overl. 3 juli 1623, tr. ca. 1600
  schepen van Zevenhuizen, Remonstrant
  6689. VAN ALPHEN, Magtelt Jansdr., overl. Gouda 5 mei 1638, tr. (2) ald. 13 april 1626 Jan Crijnen van der IJSSEL.
  6690. HUIJGEN, Gerrit Wouter, overl. tussen 3 nov. 1634 en 24 jan. 1652, tr.
  won. Zevenhuizen
  6691. BOSGEN ( BOSCH), Neeltgen Adriaans.
  6692. THONISZ., Cornelis, overl. vóór 2 april 1628, tr.
  won. Bleskensgraaf
  6693. WOUTERS, Lijntge, overl. vóór 14 okt. 1638.
  6694. VAN DER HOOCK, Claes Cornsz., bode te Zevenhuizen, overl. tussen 3 dec. 1624 en 16 maart 1628, tr.
  6695. (VERGILST), Maritgen Adriaensdr., overl. na 16 maart 1628.
  6712. BUBBESON, Lambrecht Fransz., overl. Maassluis nov. 1654, tr. (2) ald. 11 okt. 1615 Maertgen Cornelis STERREBERG, tr. (1)
  komt met attestatie van Scheveningen naar Maassluis oktober 1613, metselaar, diaken (contra-remonstrant)
  6713. BOM, Jannetje Arents, overl. ca. 1615.
  6716. VAN DER ARENT, Jan Ariensz., alias van Polanen, overl. vóór 22 mei 1637, tr.
  6717. JACOBS, Aeltgen, overl. vóór 27 mei 1637.
  6720. BREETVELT, Pieter Cornelisz.(van), geb. verm. Bleiswijk ca. 1532, overl. vóór 16 mei 1609.
  Pieter Cornelisz. bezat sedert 1555 een woning met landerijen, liggende in Breetvelt binnen Zevenhuizen. 12
  6754. VERBEECK, Gerrit Hendricxsz., overl. tussen 16 sept. 1620 en juni 1622, tr.
  won. Zevenhuizen
  6755. PIETERSDR., Geertgen, overl. na juni 1622.
  6756. JORISZ., Daem, overl. tussen 23 nov. 1593 en 15 juli 1612, tr. vóór 23 nov. 1593
  6757. JOCHEMSDR., Maritgen, overl. vóór 15 juli 1612.
  6770. CORNELISZ., Jochem, overl. vóór 23 nov. 1593, tr.
  6771. MAERTENSDR., Marretgen, overl. na 23 nov. 1593.
  6792. EVENBLIJ, Lenert Michiels, overl. tussen 10 sept. 1607 en 29 dec. 1610.
  won.Zevenhuizen
  6800. BRUYNTS, Willem Claesz., overl. tussen 6 april 1639 en 22 sept. 1655, tr. tussen 29 dec. 1601 en 18 april 1605
  vermeld te Zevenhuizen
  6801. VAN REEUWIJCK, Maritgen Willemsdr.
  6802. OLIJ, Jan Willems, overl. tussen 23 sept. 1638 en 5 dec. 1650, tr. na 11 april 1605
  won. Zevenhuizen
  6803. VERBEECK, Jaepgen Gerritsdr., overl. tussen 23 sept. 1638 en 5 dec. 1650, tr. (2) vóór 11 april 1605 Adriaen Jansdz. BOSCH.
  6804. VAN DER SPRUYT, Adryaen Cornelis, overl. tussen 4 nov. 1635 en 31 dec. 1638, tr.
  won. Zevenhuizen
  6805. SYMONSDR., Maritje, overl. na 31 dec. 1638.
  6806. HOGERVORST, Pleun Cornelisz., dekker, overl. tussen 27 febr. 1633 en 11 juni 1638, tr.
  won. Zoetermeer
  6807. MAERTENS, Adriaentje, overl. na 1622.
  7168. BOTH, Joris Adriaensz., geb. ca. 1560, overl. 28 mei 1612.
  Er is tot nu toe geen acte gevonden waarin Joris [Adriaensz.][Both] voluit wordt genoemd. Zijn bestaan wordt echter ontleend aan diverse acten.
  7296. [VAN HERK], Arien Sentesz., geb. ca. 1553, steenbacker Krimpen a/d IJssel, begr. Ouderkerk a/d IJssel 27 nov. 1639, tr. (1) ca. 1578 Leentgen WILLEMSDR., geb. ca. 1540, overl. tussen 1585 en 1600, dr van Willem GENESZ., eigenaar steenplaats, tr. (2) ca. 1600
  7297. CRIJNENDR., Neeltje, geb. ca. 1568, begr. Ouderkerk a/d IJssel 20 okt. 1638, tr. (1) Rijsoort 24 juli 1588 Heyman AERTSZ., geb. ca. 1560, overl. vóór 1600.
  7304. VAN SEGWAERT, Claes Ariensz., ballemaecker Leiden en Delft, tr. Delft 6 aug. 1606
  Claes woonde vóór zijn huwelijk te Leiden.
  7305. CORNELISDR., Jannigje.
  7312. WAERT, Anthonis Gerritsz., schout ( 1632 ), overl. ca. 1632, tr.
  Woont in Ammerstol. Koopt 10 november 1624 een huis en sluit op die datum een schuldbekentenis af ten bedrage van f 300,= voor de aankoop van het huis. 13
  7313. HERMANSDR., Pietertgen.
  7314. CORNELISZ., Cornelis, steenman, tr.
  7315. ANTHONISDR., Wyventgen.
  7616. NOIRLANDER, Claes Pietersz., overl. vóór 1618.
  7904. CLOOT, Tonis Jansz.
  Tonis Jansz. Cloot verkocht op 17 mei 1602 18 gemeten roeden land te Den Bommel (ZH) aan Dirck Arens.14
  7968. HOGERWAERT, Peyen Adriaansz., geb. ca. 1600, landbouwer en landeigenaar te, Ommord onder Hillegersberg, ondertr./tr. Hillegersberg/Rotterdam 16/31 maart 1624
  Peyen Hogerwaert is vermeld als j.m. van Zoetermeer; hij is beleend te Hillegersberg op 3-5-1638 en 27-5-1639.
  7969. verm. WILLEMSDR., Trijntgen, overl. na 9 maart 1639.
  7970. MICHIELEN, Willem Cornelis, overl. na 19 jan. 1662, tr.
  Wonend te Hilligersberg.
  7971. CORNELIS, Teuntje, overl. vóór 30 april 1639.
  7974. STOLCK, Teunis Cornelisz., overl. na 21 mei 1671, tr.
  Teunis woont te Kralingen.
  7975. PIETERS, Grietje.
  8068. (VAN BRUMMELEN), Dirck Jans, steenbakker te Ravenswaay, begr. Ravenswaay (in de kerk) kort vóór 12 jan. 1651.
  Generatie XIII
  8194. WILLEMSZ., Allert, tr.
  8195. N., N.
  10240. GOUT, Cornelis Jaspersz., geb. tussen 26 jan. 1531 en 26 aug. 1531, koopman, gildemeester van het timmerliedengilde en kerkmeester te Vianen, overl. tussen 27 febr. 1600 en 28 jan. 1603, tr.
  10241. ENGBERTSDR., Jannichje.
  10242. GIJSBERTSZ., Cornelis, tr.
  10243. CLAESDR., Maria.
  10244. BOSVLIET, Jasper Mauritsz., tr.
  10245. N,, N.
  11200. KETELAAR, Jacob, geb. ca. 1530, overl. vóór 1596, tr.
  11201. Josynke, begr. Goes 2 juni 1606.
  vermeld in 1596.
  11208. SOUTE, Marinus.
  11210. LAURENS, Adriaen Adriaensz., ouderman van Goes, overl. Goes 12 nov. 1601, tr.
  11211. HUYSSEN, Elisabeth.
  11212. VAN OOSTEE, Jan Oulaars, overl. 1608, tr.
  11213. VAN STEENE, Margaretha.
  13328. VAN DER CLAUW, Fop Cornelis, overl. tussen 1622 en 1625, tr. (2) Marritje ADRIAANS, tr. (3) Marritje CHIELE, tr. (1)
  won. Zoetermeer
  13329. DIRCX, Maertgen.
  13330. VAN AERTSBERCH, Arien Arijensz., overl. na 9 jan. 1613, tr.
  won. Zevenhuizen
  13331. ADRIAENS, Sophytjen, overl. vóór 7 dec. 1611.
  13332. GRIENT BIJGENAAMD OUDEMOIJMEIJSGEN, Adriaen Adriaens Ouwe, overl. na 24 aug. 1628, tr.
  won. Zevenhuizen
  13333. CORNELIS, Trijntje, overl. tussen 1 sept. 1636 en 14 mei 1637.
  13334. VAN AERTSBERCH, Jacob Adriaens.
  vermeld te Zevenhuizen
  13354. CORNELISZ., Claes.
  van Moordrecht, won.1622 te Zegwaard
  13356. VERMEER, Dirck Jansz., geb. ca. 1545, overl. tussen 2 dec. 1630 en 29 mei 1636, tr.
  won. Zevenhuizen
  13357. ADRIAANS, Pleuntgen, overl. vóór 21 dec. 1615.
  13364. CAMPHUYSEN, Evert Wesselsz., geb. ws. Deventer ca. 1560.
  vermeld Goudriaan 21 oktober 1618
  13376. BONTENBAL, Michiel Claesz., overl. tussen 27 april 1597 en 20 mei 1607, tr.
  13377. ARYENS, Grietgen.
  13386. ADRIAENS, Wouter, overl. na 2 april 1628.
  13390. VERGILST, Adriaan Jacobs, overl. vóór 1 sept. 1614, tr.
  won. Zevenhuizen
  13391. KERSDOCHTER, Ariaentgen, overl. na 1 sept. 1614.
  13602. VAN REEUWYCK, Willem Pietersz., overl. vóór 29 april 1601, tr. (1) N. N., tr. (2)
  vermeld te Zevenhuizen
  13603. VERDUYN, Crijntgen Ariensdr., overl. tussen 29 april 1601 en 27 okt. 1601.
  13604. OLI(MAN), Willem Jacobsz., overl. tussen 10 jan. 1610 en 18 april 1612, tr. (2) vóór 12 juli 1609 Anneken CORNELISDR., tr. (1)
  won. Zevenhuizen
  13605. DIRCXDR., Baertgen, overl. vóór 11 okt. 1602.
  13606-13607=6754-6755.
  13608. SPRUIJT, Cornelis Mathijsz., tr. vóór 26 maart 1571
  ambachtsbewaarder van Zevenhuizen 1584 tot 1586
  13609. TEUNIS, Lijsbeth, overl. vóór 3 maart 1601.
  14336. BOTH, Adriaen Cornelisz., geb. mog. Noordeloos, tr.
  14337. Aentje Jorisdr.
  14592. JANSZ., Vincent, geb. ca. 1525, overl. na 1561, tr. ca. 1548
  Vincent Jansz. wordt vermeld in 1557 en 1561 in de lijsten van de 10de penning van Krimpen aan den IJssel op de grond die zijn vader, Jan Voppensz., in 1553 alléén en in 1557 samen met zijn zoon Vincent huurde. De aan deze grond grenzende eigen grond staat in 1557 nog op naam van "Jan Voppensz.".
  14593. PIETERSDR., N.N.
  14608. VAN SEGWAERT, Arien, tr.
  14609. N., N.
  14624. WAERT, Gerrit Jansz., burgemeester van Ammerstol, overl. vóór 20 aug. 1629, tr. (1) N.N., tr. (3) Adriaentgen CORNELISDR., tr. (2)
  Gerrit Jansz. Waert, wonende in Ammerstol, wordt vermeld in het register van haardsteden in de jaren 1604, 1606 en 1610. Hij voert van 1608 tot 1621 de administratie van de boedel van zijn broer Thonis.
  Adriaentgen verkoopt, tesamen met de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man, Gerrit Jansz. Waert, op 20, 25 en 27 augustus 1629 een aantal goederen.
  14625. N., N.
  14626. SNELLEN, Herman, tr.
  14627. CORNELISDR., Ariaantgen.
  15936. HO(O)GERWAERT, Ary Peyensz., geb. ca. 1570, landeigenaar, landbouwer, won.aan de Brouckweg onder Zoetermeer in 1599, wonend Ommord onder Hillegersberg van 1611 af., overl. na 9 maart 1637, ondertr. (2) Zoetermeer 13 nov. 1611 Maritgen ADRIAENSDR., tr. (1) vóór 1600
  15937. LEENDERTSDR., Janneken, overl. vóór 18 juli 1610.
  15938. ADRIAENSZ., Willem, geb. na 9 juni 1553, landbouwer te Ommoord, later, te Hillegersberg. Onmondig 18-3-1575; mondig 22-3-1586. Wonend aan de Rijskade na 1586. Beleend te Hilligersberg 8-5-1575 en 22-3-1586., overl. vóór 26 nov. 1613, tr. (1) na 18 maart 1575 Neeltjen (Noortge) LEENDERDSDR., overl. vóór 1587, tr. (2) ca. 1587 Pleuntjen Jansdr. (EYCKENHOUT), tr. (3) tussen 20 okt. 1602 en 27 april 1603
  15939. (VAN DER MEER?), Neeltje Philipsdr., overl. tussen 1639 en 1642, tr. (2) Seveer JEROENSZ., tr. (3) na 1637 Arent CORNELISZ.
  15940. MICHIELS, Cornelis, overl. 14 aug. 1711.
  Wonend te Hillegersberg.
  15942. PLEUNEN, Cornelis, overl. na 30 april 1639, tr.
  15943. PHILIPS, Trijntje, overl. na 16 dec. 1623.
  15948. STOLCK(MAN), Cornelis Jansz., geb. ca. 1584, bouwman, welgeboren man van Schieland, ambachtsbewaarder en schepen, van Kralingen, overl. Kralingen tussen 13 juni 1670 en 21 mei 1671, ondertr. (2) Hillegersberg 14 febr. 1637 Neeltje Claesdr. (de GROOT), tr. (1) vóór 5 okt. 1608
  15949. Neeltje Fransdr., geb. ca. 1584, overl. Kralingen vóór 30 aug. 1636.
  Generatie XIV
  20480. GOUT, Jasper Petersz., vermeld als koopman en herbergier te Vianen vanaf 1539, rentmeester van het goed Nyensteyn onder Hagenstein, overl. tussen 20 okt. 1568 en okt. 1569, tr.
  20481. JANSDR., Peterke, overl. tussen 20 maart 1542 en okt. 1543.
  22424. VAN OOSTEE, Oulaars Cornelisse, tr.
  22425. VAN HEIJNE, Catharina.
  26668-26669=13330-13331.
  28672. BOTH, Cornelis.
  De naam Cornelis volgt alleen uit het patroniem van Adriaen en Cornelis. Het is wel waarschijnlijk dat Adriaen en Cornelis broers zijn, maar dit is niet gebaseerd op acten. Zij zijn vermoedelijk geboren uit het huwelijk van Cornelis Both met N.N.15
  29184. VOPPENSZ., Jan, geb. ca. 1500, overl. ca. 1563, tr.
  Jan Voppensz. woonde circa 1557 te Krimpen a/d IJssel; hij bezat ook land in Ouderkerk a/d IJssel, genaamd "het Vlietweer" en was eigenaar van polder in de Zijde.16
  29185. N., N.
  29248. "DEN OUDEN", Jan Gerritsz., geb. ca. 1520, schepen van Ammerstol in 1591, overl. vóór 23 april 1608, tr.
  Vermeld in 1579. Is geld schuldig in 1581, 1583 en in 1599 aan Marichen Dirksdr. vanwege de aankoop van 2 hond land.
  29249. WOUTERSDR., Sijgje (?).
  31872. PIETERSZ., Peije, overl. tussen 25 febr. 1603 en 26 maart 1604, tr. (1) N.N., mog. tr. (2)
  Peije Pietersz. is vermeld te Ouderkerk a/d IJssel 9-3-1586. Hij woont in 1597 aan de Brouckweg onder Zoetermeer. Hij verkoopt 3 hon "slachtslant" op 25-2-1603.
  Peije Pietersz. trouwt vermoedelijk (2) met Aefgen Pietersdr.Het is niet zeker uit welk huwelijk zijn zoon Ary Peyensz. Ho(o)gerwaert wordt geboren.
  31873. PIETERSDR., Aefgen, overl. na 26 maart 1604.
  31874. VRANCKENSZ., Lenert Henrick, overl. tussen 8 juni 1609 en 18 juli 1610, tr. (1) N.N., tr. (2)
  De kleinzoons van Lenert Henrick Vranckensz. noemen zich Grotius.Hij woont in Bleiswijk.
  31875. CORNELISDR., Grietje, overl. vóór 13 dec. 1592.
  31876. CORNELISZ., Adriaen, overl. tussen 13 jan. 1570 en 10 maart 1575, tr. (1) vóór 9 juni 1553 N.N., tr. (2) N.N., tr. (3) Willemtgen PIETERSDR., tr. (4)
  Leenman van de grafelijkheid van Holland te Hillegersberg. Ook vermeld als wonend te Ommoord.
  31877. JACOBSDR., Adriaentge, tr. (2) Jan CORSZ.
  Adriaentge Jacobsdr. is vermeld in 1601 als wonwnd te Hillegersberg.
  31878. JOOSTENSZ., Philip, overl. na 1611, tr. (1) N.N., tr. (2)
  Philip Joostensz. is vermeld als gegoed in Ommoord in 1565 en 1567.
  31879. (VAN DER MEER ?), Neeltje Jacobusdr., overl. vóór 1589.
  31880. FEIJSZS., Michiel, overl. vóór 14 aug. 1611.
  31887. MAERTENS, Pleuntje, overl. vóór 16 dec. 1623.
  Wonend te Hillegersberg.
  31896. STOLCK(MAN), Jan Anthonisz., geb. ca. 1555, landeigenaar te Nieuwerkerk, aan den IJssel en Zevenhuizen, overl. tussen 2 mei 1640 en 15 maart 1641, tr. ca. 1580
  31897. CORNELISDR., Neeltje, overl. vóór 5 maart 1637.
  Generatie XV
  40960. GOUT, Peter, vermeld als koopman en herbergier te Buren 1516-1520 en als wagenmeester van de graaf van Buren 1529, tr.

  40961. N, N.

  58368. MERTENSZ., Vop, geb. ca. 1470, overl. ca. 1545, tr.

   Vop Mertensz. bezat diverse gronden. Hij verkoopt samen met zijn broer Michiel op 8 juni 1494 een huis en erf buitendijks gelegen in Ouderkerk aan den IJssel.

  58369. N., N.

  58496. N., Gerrit, geb. 1495, tr.

   Gerrit leefde vermoedelijk in Ammerstol. Zijn kinderen brengen op 3 juni 1579 hun dijk voor de tijd van 6 jaar onder een "warinc", ingaande op 15 juni 1579. [17]

  58497. N., N.

  63744. PIJENSZ., Pieter, overl. tussen 1572 en 9 maart 1586, tr.

   Pieter Pijensz. bouwde een huis in Ouderkerk a/d IJssel op een erf dat hij in erfpacht kreeg op 10-11-1528. Hij is vermeld als eigenaar van 4,5 morgen land in de polder "De Zijde" onder Ouderkerk a/d IJssel op 17-3-1558.

  63745. JANSDR., Anna Wouter.

  63754. JACOBSZ., Jacob Dirck, overl. na 24 maart 1572.

   Jacob Dirck Jacobsz. is vermeld als wonende te Ommoord onder Hillegersberg in 1539, 1543, 1553 en 1572. Hij is beleend te Hillegersberg op 28-8-1539; deze leen is overgedragen op 24-3-1572. Ook is hij vermeld als aangeslagen voor 46 morgen en 5 hond land te Hillegersberg in 1543 en voor 47 morgen aldaar in 1553.

  63756. PHILIPSZ., Joost Pieter.

   Joost Pieter Philipsz. is beleend te Hillegersberg op 24-9-1526; deze leen is overgedragen op 11-1-1541. Hij is daar ook beleend op 19-10-1538, welke leen eveneens is overgedragen op 11-1-1541.

  63758=63754.

  Generatie XVI
  81920. GOUT, Dirk Petersz., vermeld 1482-1483 als koopman en herbergier bij het veer in Beusichem in het graafschap Buren., tr.

   Zijn echtgenote is vermeld als weduwe in 1518.

  81921. N, N.

   Zijn echtgenote wordt vermeld als weduwe in 1518.

  116736. POUWELSZ., Merten, geb. ca. 1430, tr.

   Merten Pouwels woonde tegenover de kerk in Ouderkerk aan den IJssel.Hij is vermeld als heemraad op 11 november 1470 en als schout in 1475.Op 8 juni 1494 worden tenminste 2 van zijn kinderen vermeld, namelijk Vop en Michiel Mertensz..

  116737. N., N.

  127490. JANSZ., Wouter, schout te Ouderkerk a/d IJssel.

   Wouter Jansz. is als Schout vermeld over de perioden 1488-1501 en 1519-1530.

  127508. JACOBSZ., Dirck.

   Dirck Jacobsz. is vermeld als wonend te Ommoord onder Hillegersberg. Hij is aangeslagen voor 18,5 morgen land aldaar.

  127512. PHILIPSZ., Pieter, overl. vóór 24 sept. 1526.

   Pieter Philipsz., wonend vermoedelijk te Hillegersberg is aldaar vermeld in 1509 en 1512. In 1519 was hij Ambachtsbewaarder aldaar. Op 18-1-1502 is hij beleend met de helft van een leen en op 18-2-1526 met het gehele leen. Hij had ook nog andere lenen te Hillegersberg.

  Generatie XVII
  163840. GOUT, Peter, tr.

  163841. N, N.

  254980. BOUDIJNSZ.(OOK BOUWENSZ.), Jan, geb. ca. 1470, heemraad 1453-1471 en in 1473, tr.

   Jan Boudijnsz. is vermeld als schout van 1474-1487/1488 van Ouderkerk a/d IJssel. Hij is gegoed in de polder "De Zijde" onder die plaats. Hij schonk aan de Heilige Geest van Ouderkerk a/d IJssel een rente van 2 pond Hollands per jaar, waarvoor jaarlijks voor hem en zijn vrouw op zondag na Sint Jacobsdag (25 juli)een mis zou worden gelezen.

  254981. PIETERSDR., Lijsbeth.

  Generatie XVIII
  509962. VOPPENSZ., Pieter, tr.

   Pieter Voppensz. is vermeld als landpoorter van Dordrecht in de jaren 1445 en 1450. Hij was heemraad van Ouderkerk a/d IJssel van 1453 tot 1455.

  509963. BESEMER, Ave (ook Ffye, Awijn), overl. vóór 1476.

  Generatie XIX
  1019924. HOENESZ., Vop (foppe), overl. vóór 12 juni 1409.

   Vop Hoenesz. is vermeld als belender van leenland te Ouderkerk a/d IJssel in 1396.

  1019926. BESEMER OCKERSZ., Jan [18], overl. vóór 18 juli 1423.

   Jan Besemer Ockersz. is vermeld als beleend te Giessen op 25-10-1421.

  Generatie XX
  1. ARA, Archief Ministerie van Marine na 1813, Reg.158/342.
  2. GA 's-Gravenhage, transport 13 november 1739,nr.1793.
  3. GA 's-Gravenhage, transport 6 november 1691, nr. 105.
  4. GA 's-Gravenhage,RA inv.1052,folio 3.
  5. GA 's-Gravenhage,transport 28 januari 1676, nr.614.
  6. GA 's-Gravenhage,transport 9 mei 1675, nr.510.
  7. Jaarboek CBG 1983,blz.103-139 en 1984,140-176.
  8. Literatuur inzake Hoogerwaart (verschillende spellingen): (1) K. J. Slijkerman, De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein, Ons Voorgeslacht 1981, blz. 50. (2) B. de Keijzer, De oudere generaties van de familie Hoogerwaard (Hillegersberg), Ons Voorgeslacht 1987, blz. 509 e.v. (3) B. de Keijzer, De oudere generaties van de familie Hoogerwaard (aanvullingen en verbeteringen), Ons Voorgeslacht 1989, blz. 1 e.v. (4) K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, Rotterdam ,1981, alsmede supplementen 1987, 1989 en 1992. (5) Kwartierstatenboek Deel XIII, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1995.
  9. rchief Hoogheemraadschap Delfland,Oud-archief Hoekpolder, inv.116 t/m 119.
  10. GA Rijswijk, R.A., inv.17,folio 60.
  11. GA Rijswijk, R.A.,inv.17, folio 60.
  12. Zie Gens Nostra 1970, blz. 73 e.v..
  13. Zie Hollandse stam- en naamreeksen, 1990, deel II,blz. 144 e.v.
  14. G.A. Oostflakkee, inv. 52. Zie ook O.V.1989, blz. 242.
  15. F.H.J. van Aesch.De oude generaties van een familie Both (Noordeloos), Gens Nostra 1998, 276-290.
  16. Ons Voorgeslacht, 1985,blz. 401.
  17. B. de Keyzer.Stamreeks Waert of Schouten (Ammerstol-Ouderkerk aan den IJssel) in Hollandse Stam- en naamreeksen, II, Rotterdam 1990, blz. 144 e.v..
  18. Zie: B. de Keijzer, De familie Besemer uit Ouderkerk a/d IJssel, in:Ons Voorgeslacht 1987,blz.729-744.
  Noten