Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de genealogie aan van Dirk Gerritsz. van der Willik. Deze genealogie is gemaakt door mijn vader Leendert van der Meer.

Dirk Gerritsz. van der Willik is een van de voorvaderen van mijn echtgenote, Marleen van der Willik.

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

Rob van der Meer
I. Dirk Gerritsz. van der WILLIK, tr. Trijntje Dirks ROBOL.

Uit dit huwelijk:

 1. Ary Dirkse van der WILLIK, ged. Bleiswijk 10 juni 1708. Bij zijn doop wordt Arij Dirkse "geheft" door de vrouw van de broer van de moeder, namelijk Grietie Jacobs Matenes. De moeder is Trijntje Dirks Robol;de broer van Grietie heet dus....Dirksz. Robol en deze broer is getrouwd met Grietie Jacobs Matenes.
 2. Gerrit Dirkse van der WILLIK, ged. Bleiswijk 25 febr. 1712. Bij de doop op 25 februari 1712 wordt Gerrit "geheft" door Neeltie, zijn vaders zuster, volgt II.
II. Gerrit Dirkse van der WILLIK, ged. Bleiswijk 25 febr. 1712. Bij de doop op 25 februari 1712 wordt Gerrit "geheft" door Neeltie, zijn vaders zuster., ondertr. (1) Boskoop 7 jan. 1752 Claasje Ariens MATENES, ged. Bleiswijk 4 dec. 1723, dr van Ary Claasse MATENES en Jannetje Krijnen van RIJN, tr. (2) Berkel 22 jan. 1769 Lena Andriesdr. KAASKOPER, eerder gehuwd met Jacob Jansz. HOORNWEG.

  Bij de ondertrouw in Boskoop op 7-1-1752 van Gerrit en Claasje betalen zij elk een impost van f 6,=; beiden woonden toen in Boskoop. Deze belasting toont aan dat zij bij hun huwelijk tot de welgestelden behoorden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk van der WILLIK, ged. Boskoop 27 aug. 1752, volgt IIIa.
 2. Ary Gerritse van der WILLIK, ged. Boskoop 28 april 1754, volgt IIIb.
 3. Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 18 jan. 1756, tr. ald. 31 jan. 1784 Jannetje KEYZER.
 4. Jan van der WILLIK, ged. Boskoop 22 mei 1757.
 5. Trijntje van der WILLIK, ged. Boskoop 31 dec. 1758.
 6. Jan van der WILLIK, ged. Boskoop 21 maart 1762.
 7. Trijntje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 4/8 april 1764.
IIIa. (van II) Dirk van der WILLIK, ged. Boskoop 27 aug. 1752, overl. ald. 22 mei 1834, tr. (1) ald. 28 maart 1783 Klazina HOORNWEG, dr van Jacob Jansz. HOORNWEG en Lena Andriesdr. KAASKOPER, tr. (2) Boskoop 22 mei 1789 Niesje Jansdr. de BOER, dr van Jan BOER en Aaltje de GROOT.

Bij zijn eerste huwelijk behoorde hij tot de 4de klasse en betaalde f 6,= impost en bij zijn 2de huwelijk behoorde hij tot de 3de klasse, waarvoor hij f 12,= impost betaalde.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Klaasje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 17/22 febr. 1784.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 8/12 maart 1797, overl. ald. 17 juli 1797.
 2. Aaltje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 24/30 nov. 1800.
IIIb. (van II) Ary Gerritse van der WILLIK, ged. Boskoop 28 april 1754, overl. ald. 23 nov. 1808, ondertr. ald. 27 april 1781 Aafje Hendrikse HIJZELENDOORN, ged. Boskoop 6 nov. 1757, dr van Hendrik Kornelisz. HIJZELENDOORN en Dirkje Ariens DROOG.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 12/14 okt. 1781, overl. ald. 22 mei 1863, tr. ald. 5 mei 1809 Niesje BOER, ged. Boskoop 3 okt. 1783, overl. ald. 29 dec. 1868.
 2. Hendrik van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 27 febr./2 maart 1783, volgt IVa.
 3. Klaas van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 19/22 aug. 1784.
 4. Dirkje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 26 jan./2 maart 1786.
 5. Klaas van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 13/16 nov. 1788, volgt IVb.
 6. Lena van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 17/22 aug. 1790.
 7. Dirk van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 9 jan./6 sept. 1792.
 8. Geertje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 18/25 jan. 1795.
 9. Ary Ariense van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 5/17 sept. 1797, volgt IVc.
 10. Cornelis van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 10/17 nov. 1799, volgt IVd.
 11. Jannetje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 1/4 juli 1802.
IVa. (van IIIb) Hendrik van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 27 febr./2 maart 1783, tuinman, boomkweker, tr. ald. 26 april 1805 Maartje ARKEVELD, geb. Rijnsburg 6 maart 1782, dr van Abram ARKEVELD en Jannetje ERKEL.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 2/6 april 1806, overl. ald. 6 mei 1811.
 2. Jannigje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 29 mei/12 juni 1808, overl. ald. 23 juni 1808.
 3. Ariaantje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 30 juni/15 juli 1810, overl. ald. 20 nov. 1811.
 4. Aafje van der WILLIK, geb. Boskoop 8 sept. 1812.
 5. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 15 april 1815, volgt Va.
 6. Ary van der WILLIK, geb. Boskoop 7 dec. 1818, overl. vóór 1824.
 7. Maria Hendrika van der WILLIK, geb. Boskoop 20 juni 1822, overl. ald. 4 juli 1822.
 8. Ary van der WILLIK, geb. Boskoop 3 okt. 1824, overl. ald. 14 mei 1825.
 9. Abraham Arkeveld van der WILLIK, geb. Boskoop 25 nov. 1826, overl. ald. 12 juli 1827.
Va. (van IVa) Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 15 april 1815, werkman, tapper, boomkweker, overl. ald. 23 juli 1875, tr. ald. 29 juli 1836 Johanna KALIS, geb. Aarlanderveen 3 april 1812.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje van der WILLIK, geb. Boskoop 11 febr. 1837.
 2. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 7 juni 1838, volgt VIa.
 3. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 11 okt. 1840, volgt VIb.
 4. Jannetje van der WILLIK, geb. Zwolle 3 mei 1847, volgt VIc.
 5. Grietje van der WILLIK, geb. Boskoop 16 juli 1850.
 6. Hendrik van der WILLIK, geb. Boskoop 19 jan. 1853.
 7. Aafje van der WILLIK, geb. Boskoop 4 febr. 1854.
VIa. (van Va) Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 7 juni 1838, koopman, boomkweker, tr. Klazina HEIJNINGEN, geb. Alphen aan den Rijn 5 febr. 1837.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Christina van der WILLIK, geb. Boskoop 26 aug. 1862.
 2. Maria Catharina van der WILLIK, geb. Boskoop 22 okt. 1863.
 3. Catharina Hendrika van der WILLIK, geb. Boskoop 25 dec. 1864.
 4. Christina Petronella van der WILLIK, geb. Boskoop 18 nov. 1866.
 5. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 19 jan. 1868, overl. ald. 31 maart 1868.
 6. Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 26 maart 1869, overl. ald. 27 april 1871.
 7. Pieter Johannes van der WILLIK, geb. Boskoop 10 mei 1871.
 8. Clasina Marianna van der WILLIK, geb. Boskoop 9 nov. 1874, overl. ald. 8 maart 1875.
 9. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 1 juni 1877, overl. ald. 17 juni 1877.
 10. Clasina van der WILLIK, geb. Boskoop 22 dec. 1878, overl. ald. 1 april 1879.
VIb. (van Va) Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 11 okt. 1840, tr. Maria Jacoba GELDERMANS.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 6 maart 1865.
VIc. (van Va) Jannetje van der WILLIK, geb. Zwolle 3 mei 1847, tr. N.N.

  Jannetje van der Willik heeft een zoon Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 18 maart 1872. Met deze zoon heeft zij ingewoond bij haar ouders. Zij komt 28 april 1900 uit Boskoop ten huize van haar zoon in 's-Gravenhage wonen. Het gehele gezin van haar zoon vertrekt naar Waddinxveen. Dat geldt niet voor Jannetje. Zij staat voor deze korte periode in het Haagse Bevolkingsregister ingeschreven als Jannetje Bakhuizen, geb. van der Willik. Dit huwelijk van haar is niet gevonden.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 18 maart 1872, volgt VIIa.
VIIa. (van VIc) Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 18 maart 1872, koopman, tr. Elisabeth KORT, geb. ws. Wateringen 26 april 1871.

  Op 28 april 1900 komt de moeder van Jan: Jannetje Bakhuizen-van der Willik, bij hem in Den Haag inwonen. Korte tijd later vertrekt het gehele gezin naar Waddinxveen, uit welke plaats het zich - waarschijnlijk enige tijd voor de geboorte van de kinderen - in Den Haag had gevestigd. Alleen hieruit blijkt dat zijn moeder gehuwd was (geweest). Niet blijkt dat hij een andere naam dan van der Willik draagt. Zie ook Generatie VIc (Jannetje van der Willik).

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 11 mei 1893.
 2. Jan van der WILLIK, geb. 24 okt. 1896.
 3. Johannes van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 22 april 1898.
 4. Johannes van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 19 jan. 1900.
IVb. (van IIIb) Klaas van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 13/16 nov. 1788, tr. ald. 13 april 1810 Henderijntje van KLEEF, ged. ald. 6 sept. 1789, dr van Cors van KLEEF en Antje van VELZEN.

  Woonde in bij zijn zoon Gerrit (geb.2-12-1827) toen hij uit Noordeloos kwam.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 14/30 sept. 1810, overl. ald. 30 juni 1868, tr. ald. 16 mei 1832 Pieter van PRUISEN, geb. ca. 1811, rietdekker, overl. vóór 1868.
 2. Trijntje van der WILLIK, geb. Boskoop 29 maart 1825.
 3. Korstiaan van der WILLIK, volgt Vb.
 4. Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 2 dec. 1827, volgt Vc.
Vb. (van IVb) Korstiaan van der WILLIK, boomkweker, tr. Johanna Margaretha VERHOEF.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas van der WILLIK, geb. Zoetermeer 24 nov. 1859.
 2. Korstina van der WILLIK, geb. Boskoop 7 sept. 1865.
Vc. (van IVb) Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 2 dec. 1827, boomkweker, overl. 's-Gravenhage 19 okt. 1902, tr. Marytje VERKERK, geb. Boskoop 22 juni 1827, overl. 's-Gravenhage 27 dec. 1898.

  Hij vestigde zich 10 februari 1877 te 's-Gravenhage en woonde o.m. Loosduinseweg 35, (Korte)Groenewegje 194, Sirtemastraat 86, Twentstraat 196 a en Sumatrastraat 18, later op nr.30.

  Uit dit huwelijk:

 1. Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 23 okt. 1854, volgt VId.
 2. Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 26 okt. 1859, volgt VIe.
 3. Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 28 aug. 1863, volgt VIf.
VId. (van Vc) Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 23 okt. 1854, boomkweker, (gemeente)werkman, overl. 's-Gravenhage 19 febr. 1932, tr. Neeltje van der STER, geb. Vlaardingen 21 april 1852, overl. 's-Gravenhage 10 nov. 1919.

  Klaas vertrok op 10 februari 1877 uit Boskoop naar 's-Gravenhage. Het gezin vertrekt in april 1882 naar Wassenaar en keert later terug in Den Haag.

  Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Geertruida van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 10 maart 1877.
 2. Geertruida Marijtje van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 3 juli 1879.
 3. Cornelia van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 8 nov. 1881, overl. ald. 8 mei 1884.
 4. Cornelia van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 2 mei 1885, muziekonderwijzeres.
 5. Gerritje van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 22 dec. 1888, naaister.
 6. Pieter Nicolaas van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 22 juli 1890, kantoorbediende, koopman in pharmaceutische producten, tr. ald. 14 juli 1922 Josephine Augusta Helena Maria van DIJK, geb. Rotterdam 29 nov. 1893. Vertrekt naar Voorburg (Kon. Wilhelminalaan 9).
 7. Nicolaas van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 2 febr. 1893, volgt VIIb.
VIIb. (van VId) Nicolaas van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 2 febr. 1893, elektrotechnicus, tr. ald. 12 sept. 1924 Alida Lambertha Hermina STERKENBURG, geb. Ede 29 sept. 1898, onderwijzeres O.L., dr van Hermanus Sirnus STERKENBURG, onderwijzer, en Wilhelmina Gerardina VELDHUIZEN.

  Zij komt volgens het Bevolkingsregister van 's-Gravenhage (1913 tot 1939) op 2 september 1920 uit Magelang.

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 26 nov. 1925.
VIe. (van Vc) Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 26 okt. 1859, bloemist, (gemeente)knecht, tr. 's-Gravenhage 23 nov. 1880 Jeanne Madelaine VOOYS, geb. Katwijk 6 okt. 1857.

  Hij komt met zijn ouders uit Boskoop op 10 december 1877. Het gehele gezin, dat op die datum 5 personen telt, vertrekt op 11 januari 1892 naar Loosduinen, Begraafplaats Nieuw Eikenduinen.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Pieternella van der WILLIK, geb. 10 april 1882.
 2. Pieternella Maria van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 16 juli 1885.
 3. Gerritje Cornelia van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 4 aug. 1888.
 4. Cornelis Gerrit van der WILLIK, geb. Loosduinen 7 juni 1892, volgt VIIc.
 5. Pieter van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 3 okt. 1898, volgt VIId.
VIIc. (van VIe) Cornelis Gerrit van der WILLIK, geb. Loosduinen 7 juni 1892, bloemist, meteropnemer-water, tr. Geertruida Maria SCHREINER, geb. 's-Gravenhage 3 mei 1894, dr van Wilhelmus Antonie SCHREINER, winkelier in de Geest 73, en Geertruida Hendrika Adriana EVERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Wilhelmus van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 19 mei 1919.
 2. Gerardus Cornelis van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 13 mei 1921.
 3. Cornelis Gerrit van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 13 juli 1927.
 4. Geertruida Maria van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 23 maart 1929.
VIId. (van VIe) Pieter van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 3 okt. 1898, tr. ald. 14 febr. 1934 Magdalena Jakoba Mathisa WEBER, geb. Rotterdam 3 mei 1891.

Uit dit huwelijk:

 1. Robert Pierre van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 5 juli 1934.
VIf. (van Vc) Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 28 aug. 1863, schrijver, kantoorbediende, deurwaarder, accountant, overl. 's-Gravenhage 20 juni 1933, tr. ald. 21 sept. 1887 Maria Arendina ALBERS, geb. Zwolle 5 juni 1861, overl. 's-Gravenhage 14 mei 1889. Zij komt uit Zwolle op 11 november 1882.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 5 aug. 1888.
IVc. (van IIIb) Ary Ariense van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 5/17 sept. 1797, boomkweker, overl. ald. 28 dec. 1870, tr. (1) ald. 8 mei 1822 Margje (Marytje) RIJNSBURGER, ged. Outshoorn/Alphen a/d Rijn 26 nov. 1790, overl. Boskoop 9 febr. 1865, dr van Klaas RIJNSBURGER en Grietje van der ZAAL, tr. (2) 's-Gravenhage 23 aug. 1865 Johanna LINDE, wed. van Johan Hendrik Gijsbert MEIJER.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 8 dec. 1823, volgt Vd.
 2. Ary van der WILLIK, geb. Boskoop 20 febr. 1825, overl. ald. 15 mei 1825.
 3. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 14 april 1827, volgt Ve.
 4. Johannes Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 29 juni 1830, overl. ald. 19 jan. 1831.
 5. Johannes Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 22 nov. 1831, overl. ald. 18 jan. 1833.
 6. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 7 april 1836, overl. ald. 6 aug. 1836.
Vd. (van IVc) Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 8 dec. 1823, boomkweker, tr. Klaasje van KLEEF, geb. ald. 31 juli 1823.

Uit dit huwelijk:

 1. Ary van der WILLIK, geb. Boskoop 13 maart 1849.
 2. Trijntje van der WILLIK, geb. Boskoop 24 maart 1850, overl. ald. 9 maart 1852.
 3. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 1 juni 1853, overl. ald. 5 jan. 1863.
 4. Trijntje (Treintje) van der WILLIK, geb. Boskoop 4 nov. 1854.
 5. Margje van der WILLIK, geb. Boskoop 2 nov. 1857.
 6. Margje van der WILLIK, geb. Boskoop 9 okt. 1860, overl. ald. 8 jan. 1871.
 7. Dirk van der WILLIK, geb. Boskoop 1 mei 1862.
 8. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 1 juni 1865, overl. ald. 17 aug. 1865.
 9. Grietje van der WILLIK, geb. Boskoop 12 juli 1866.
Ve. (van IVc) Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 14 april 1827, boomkweker, overl. ald. 16 nov. 1899, tr. (1) ald. 6 juni 1856 Elisabeth OUWERKERK, geb. Boskoop 6 maart 1827, overl. ald. 14 maart 1868, dr van Pieter OUWERKERK en Maria van WIJK, tr. (2) ald. 2 juli 1869 Johanna Christina BOUTER, geb. Reeuwijk 24 okt. 1840, dr van Cornelis BOUTER en Johanna Catharina ESVELD.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 24 maart 1857, tr. Dirkje GOUDKADE, overl. ald. 19 mei 1891.
 2. Maria van der WILLIK, geb. Boskoop 10 okt. 1859, overl. ald. 27 aug. 1886, tr. ald. 27 aug. 1886 Gerrit SCHOLTEN, geb. Boskoop 9 nov. 1858, overl. Rotterdam 30 april 1948, zn van Arie SCHOLTEN en Margrietha Adriana LEEDE.
 3. Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 4 april 1862.
 4. Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 28 jan. 1865, volgt VIg.
 5. Theunis van der WILLIK, geb. Boskoop 4 febr. 1868.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 13 juni 1870, overl. ald. 29 juni 1870.
 2. Margje van der WILLIK, geb. Boskoop 21 mei 1873.
 3. Johanna Catharina van der WILLIK, geb. Boskoop 26 jan. 1876.
 4. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 20 april 1878, overl. ald. 15 aug. 1878.
 5. Cornelia van der WILLIK, geb. Boskoop 27 febr. 1881.
VIg. (van Ve) Klaas van der WILLIK, geb. Boskoop 28 jan. 1865, timmerman-aannemer, begrafenis-ondernemer, eigenaar en exploitant van een autobus-onderneming, overl. ald. 15 maart 1938, tr. ald. 1 aug. 1890 Catharina van WAGENINGEN, geb. Boskoop 12 okt. 1867, overl. ald. 26 dec. 1936, dr van Arie van WAGENINGEN, dagloner, en Wilhelmina Johanna LEKKEL.

  Woonde Boskoop, Zijde 44. In begin 1915 stichtte Klaas van der Willik een partikuliere autobusonderneming met de naam "Vooruit". Hij kocht een autobus van het merk Spijker-Saurer, gebouwd bij Trompenburg in Amsterdam. De bus woog 4.300 kg, had een 30 pk motor en kon een snelheid van 22 tot 25 km per uur halen.Er was plaats voor 20 personen binnen in de bus en 12 buiten, boven op de imperiaal. De eerste proefrit werd gehouden op 25 maart 1915; er werd in 55 minuten naar Leiden gereden, een afstand waar voordien met de boot - en dat was de enige reismogelijkheid - 2 1/2 uur over werd gedaan. Er werd driemaal daags een dienst gereden Boskoop-Leiden-Alphen-Bodegraven-Gouda-Boskoop en omgekeerd. Het was de eerste autobus in deze omgeving en de derde in geheel Nederland. In de laatste jaren van de eerste wereldoorlog was benzinegebrek er de oorzaak van dat er niet gereden kon worden, maar op 14 juli 1919 werd de dienst hervat. Op 9 oktober 1920 stopte de eigenaar met deze autobusdienst en verkocht de bus naar Friesland.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van der WILLIK, geb. Boskoop 29 mei 1891, overl. ald. 8 aug. 1980, tr. Jan NIESING, geb. Zwammerdam 4 juni 1889, overl. Boskoop 16 maart 1973, zn van Willem NIESING en Willemina FOKKER.
 2. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 8 april 1893, volgt VIIe.
 3. Johannes Willem van der WILLIK, geb. Boskoop 9 maart 1895, volgt VIIf.
 4. Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 17 mei 1897, volgt VIIg.
 5. Thimon van der WILLIK, geb. Boskoop 24 maart 1899, tr. Hildegard KUCHELSBERG.
 6. Wilhelmina Johanna van der WILLIK, geb. Boskoop 31 dec. 1900, overl. ws. ald. juni 1988, tr. Willem de KLOE.
 7. Marie van der WILLIK, geb. 22 sept. 1902.
 8. Catharina van der WILLIK, geb. Boskoop 30 sept. 1904, overl. USA 21 febr. 1979, tr. P.H. KOOY, geb. 25 jan. 1903, overl. ald. 2 dec. 1977.
 9. Theunis van der WILLIK, geb. Boskoop 4 febr. 1906, overl. ald. 26 jan. 1912.

VIIe. (van VIg) Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 8 april 1893, houthandelaar, achtereenvolgens te Amsterdam ( Fa. A. van der Willik & Zn. houtimporteurs), Warmond, Voorburg ( Westeinde 93 )., overl. Voorburg 18 nov. 1963, tr. (1) Zwammerdam 14 juni 1916 Gerritje (Gerrie) NIESING, geb. ald. 9 aug. 1892, overl. Amsterdam 12 april 1927, dr van Willem NIESING en Willemina FOKKER, tr. (2) Catharina Anna Maria (Toos) GROOTENDORST, geb. Boskoop 21 juli 1899, overl. 22 aug. 1967, dr van F.J. GROOTENDORST.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Klaas Willem van der WILLIK, geb. Boskoop 24 nov. 1917, houthandelaar, overl. Zwolle 1 april 1991, tr. (1) Voorburg 17 okt. 1939 Anna Paulowna TIP, geb. Westzaan 1 april 1918, overl. Sens (Frankrijk) 26 sept. 1971, tr. (2) Zwolle 28 dec. 1971 Anna Maria Margaretha van AMEROM, geb. Lisse 22 aug. 1921.
 2. Willem van der WILLIK, geb. Boskoop 16 nov. 1918, houthandelaar, fabrikant, tr. Rotterdam 24 juli 1941 Henriette Margaretha van der LAAN, geb. ald. 25 sept. 1918.
  Woonden het laatst in Nieuw Beijerland.
 3. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 5 maart 1920, volgt VIIIa.
 4. Catharina Willemina van der WILLIK, geb. Boskoop 24 juni 1921, tr. ca. 1950 Gerrit Willem van der STRAATEN, eigenaar van hotel Dreyeroord, te Oosterbeek, overl. 4 aug. 1982.
 5. Willemina Catharina Gerrij van der WILLIK, geb. Amsterdam 4 sept. 1922, tr. 23 mei 1946 G.W. van ESSEN.
 6. Johannes Pieter van der WILLIK, geb. Amsterdam 23 okt. 1923, tr. Marja VISSER.
 7. Dirk Lodewijk van der WILLIK, geb. Amsterdam 30 okt. 1925, tr. Jeanne EIGENHUIS.
  Woonden het laatst in Apeldoorn.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Flora van der WILLIK, geb. Amsterdam 12 jan. 1930, tr. 3 jan. 1952 P. SHARMAN.
 2. Gerrij Toos van der WILLIK, geb. Amsterdam 23 april 1931, tr. Jaap BLOK.
 3. Jan Lotsy Benjamin van der WILLIK, geb. Leiden 10 jan. 1933, tr. 5 april 1957 Gerda de BLIECK, overl. Paris, Ontario, Canada 15 juni 1984.
 4. Maria Elisabet van der WILLIK, geb. Warmond 10 maart 1934, tr. 7 okt. 1954 Sam ELLIS.
 5. Theodora van der WILLIK, geb. Westzaan 12 mei 1935, tr. (1) 21 mei 1955 H. KLOPPENBURG, tr. (2) 17 juni 1996 Menno van der VINNE.
 6. Agnes Metha Jeanne van der WILLIK, geb. 's-Gravenhage 9 okt. 1939, tr. Gerard SCHA.
VIIIa. (van VIIe) Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 5 maart 1920, tr. Grietje van DIJK.
Woonden het laatst in Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter 1 van der WILLIK.
 2. dochter 2 van der WILLIK.
 3. dochter 3 van der WILLIK.
VIIf. (van VIg) Johannes Willem van der WILLIK, geb. Boskoop 9 maart 1895, winkelier van "Het Warenhuis", te Boskoop, overl. Boskoop 22 febr. 1989, tr. (1) ald. 27 mei 1920 Marie Cornelia van EYK, geb. ald. 22 april 1897, overl. Boskoop 25 juni 1947, dr van Gerrit van EYK en Dieuwertje MULDER, tr. (2) Jannetje Kornelia bij de VAATE, geb. Scharendijke 9 dec. 1907, overl. Gouda 1 jan. 1987.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Dieuwertje van der WILLIK, geb. Boskoop 2 sept. 1921, tr. 8 okt. 1947 Arie HARING.
 2. Gerrit Johan van der WILLIK, geb. Boskoop 24 nov. 1922, tr. 5 april 1951 Geertruida Maria van LEEUWEN.
 3. Klaas van der WILLIK, tr. 5 aug. 1959 Alice Marianne SANDER.
 4. Dina Maria van der WILLIK, geb. Boskoop 22 juni 1925, tr. 22 dec. 1951 Pieter Teunis van LEEUWEN.
 5. Maria Johanna van der WILLIK, geb. Boskoop 29 jan. 1928, tr. 19 maart 1958 Willem HEIJBOER.
 6. Wilhelmina Johanna van der WILLIK, geb. Boskoop 5 juni 1932, tr. (1) 3 april 1957 Jacob Cornelis VOS, tr. (2) 21 aug. 1992 Aad BOUWER.
 7. Elisabeth van der WILLIK, geb. Boskoop 2 febr. 1934, tr. 18 jan. 1956 Hendrik KOETSIER.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hans Cornelis Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 1 jan. 1955, volgt VIIIb.
VIIIb. (van VIIf) Hans Cornelis Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 1 jan. 1955, tr. 24 nov. 1977 Sytske van KLAVEREN.

Uit dit huwelijk:

 1. Elles Stephany van der WILLIK, geb. 12 april 1980.
 2. Joost Bernardo Floor van der WILLIK, geb. 17 maart 1983.
 3. Suzanne Marie-Louise van der WILLIK.
VIIg. (van VIg) Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 17 mei 1897 (groot)handelaar in klompen, begrafenis-ondernemer, overl. ald. 28 maart 1972, tr. Nijkerk 8 juni 1922 Petronella Johanna EMMINGA, geb. ald. 13 juni 1896, dr van Klaas EMMINGA, schoenmaker, en Frederika van BRUMMELEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 19 sept. 1923, volgt VIIIc.
 2. Frederika Catherina Petronella van der WILLIK, geb. Boskoop 9 febr. 1925, tr. Koos BALJET.
 3. Icolaas Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 7 april 1927, tr. Gerrie N ?
 4. Catherina Johanna van der WILLIK, geb. Boskoop 14 sept. 1928, overl. 's-Gravenhage 7 nov. 1977.
VIIIc. (van VIIg) Klaas Pieter van der WILLIK, geb. Boskoop 19 sept. 1923, groothandelaar in schoenen, overl./begr. Gouda/Boskoop 5/10 maart 1997, tr. 's-Gravenhage 21 mei 1948 Fietje Maria OUSSOREN, geb. ald. 28 dec. 1923, dr van Bart Pieter OUSSOREN en Catharina Maria FRANSEN.

  Bij het huwelijk van Klaas Pieter van der Willik en Fietje Maria Oussoren waren als getuigen aanwezig Elias van der Veen, oud 57 jaar, timmerman, wonende te 's-Gravenhage, oom van de bruid en Icolaas Arie van der Willik, oud 21 jaar, kantoorbediende en wonende in Boskoop, broer van de bruidegom. Tevens waren aanwezig de ouders van de bruid en van de bruidegom, namelijk Bart Pieter Oussoren, winkelier in manufacturen en Catharina Maria Fransen, alsmede Pieter van der Willik, grossier in schoenen en klompen en Petronella Johanna Emminga.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bart van der WILLIK, geb. Hazerswoude 28 febr. 1949, volgt IX.
 2. Bert van der WILLIK, geb. Hazerswoude 11 maart 1950, ambtenaar PTT.
 3. Rob van der WILLIK, geb. Boskoop 19 febr. 1954, restaurant-kok.
 4. ing. Marleen van der WILLIK, geb. Gouda 5 dec. 1963, mileukundig adviseur, tr. Delft 6 mei 1987 dr.ir. Robert Arthur van der MEER, geb. 's-Gravenhage 31 aug. 1959, scheikundig ingenieur, Hoofd van het laboratorium van Waterschap Friesland te Leeuwarden, zn van Leendert van der MEER, oud-Hoofd Ouderenbeleid WVC, en Jannigje PLEUNE.
IX. (van VIIIc) Pieter Bart (Peter) van der WILLIK, geb. Hazerswoude 28 febr. 1949, Opper radio-en radarmonteur bij de Kon. Ned. Marine, overl. Den Helder juli 1998, tr. Boskoop 28 juli 1978 Bea HORSMAN, geb. 31 jan. 1949, dr van Johannes HORSMAN en Jeanette Maria de RIDDER.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Jan Bart van der WILLIK, geb. Den Helder 31 mei 1979.
 2. David van der WILLIK, geb. Den Helder 19 okt. 1981.
IVd. (van IIIb) Cornelis van der WILLIK, geb./ged. Boskoop 10/17 nov. 1799, boomkweker, tr. ald. 1 juni 1825 Neeltje van HEIJNINGEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje van der WILLIK, geb. Boskoop 20 maart 1826, overl. ald. 27 maart 1826.
 2. Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 17 sept. 1827, volgt Vf.
 3. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 12 juni 1829.
 4. Maria van der WILLIK, geb. Boskoop 20 sept. 1830.
 5. Aafje van der WILLIK, geb. Boskoop 12 juli 1832, overl. ald. 9 aug. 1835.
 6. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 7 okt. 1833.
 7. Dirk van der WILLIK, geb. Boskoop 6 febr. 1836.
 8. Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 20 april 1840, volgt Vg.
 9. Hendrik van der WILLIK, geb. Boskoop 13 okt. 1844, volgt Vh.
Vf. (van IVd) Arie van der WILLIK, geb. Boskoop 17 sept. 1827, tr. Klaasje FRISSEL, geb. ald. 3 nov. 1830.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der WILLIK, geb. Boskoop 23 juni 1856.
 2. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 25 juli 1859.
 3. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 4 aug. 1862, overl. ald. 15 okt. 1862.
 4. Trijntje van der WILLIK, geb. Boskoop 17 juli 1863.
 5. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 4 okt. 1865.
Vg. (van IVd) Gerrit van der WILLIK, geb. Boskoop 20 april 1840, boomkweker, tr. Philippina Cornelia van WILGEN, geb. ald. 25 sept. 1840.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 31 juli 1866, overl. ald. 8 april 1867.
 2. Christina Elisabeth van der WILLIK, geb. Boskoop 5 nov. 1867.
 3. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 1 aug. 1869, overl. ald. 19 aug. 1870.
 4. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 10 maart 1871.
 5. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 16 juni 1875, overl. ald. 2 juni 1876.
 6. Aart Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 15 sept. 1876, overl. ald. 27 dec. 1878.
 7. Dirk van der WILLIK, geb. Boskoop 23 maart 1878, overl. ald. 11 sept. 1879.
Vh. (van IVd) Hendrik van der WILLIK, geb. Boskoop 13 okt. 1844, boomkweker, tr. Jacomina SCHOEMAKER, geb. ald. 7 mei 1845.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus van der WILLIK, geb. Boskoop 25 maart 1869, overl. ald. 14 nov. 1870.
 2. Hermanus van der WILLIK, geb. Boskoop 25 dec. 1870.
 3. Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 12 aug. 1872.
 4. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 13 sept. 1874.
 5. Johannes van der WILLIK, geb. Boskoop 10 nov. 1877, volgt VIh.
 6. Dirk Cornelis van der WILLIK, geb. Boskoop 18 okt. 1879.
VIh. (van Vh) Johannes van der WILLIK, geb. Boskoop 10 nov. 1877, overl. Gouda 24 juni 1942, tr. Boskoop 8 aug. 1902 Elizabeth van VEEN, geb. Waddinxveen 22 jan. 1878, overl. Boskoop 13 dec. 1952, dr van Maarten van VEEN en Neeltje van OOSTEROM.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik van der WILLIK, geb. Boskoop 15 juni 1903.
 2. Maarten van der WILLIK, geb. Boskoop 6 febr. 1905.
 3. Hermanus van der WILLIK, geb. Boskoop 24 febr. 1907.
 4. Johan van der WILLIK, geb. Boskoop 28 nov. 1908.
 5. Neeltje van der WILLIK, geb. Boskoop 29 april 1914.