Geneology of Rob van der Meer
Hieronder treft u de genealogie aan van de familie Pleune. Deze genealogie is gemaakt door mijn vader Leen van der Meer.

Het is vrijwel zeker dat de oorsprong van dit geslacht Pleune op het eiland Tholen ligt, tenzij stamvader Pieter Jansz. zich van elders op dit eiland heeft gevestigd. Zijn nakomelingen hebben zich in Zeeland verspreid over een aantal eilanden, namelijk Schouwen-Duiveland, Walcheren, St. Filipsland en Zuid-Beveland.

In de 19e eeuw en daarna vertrokken veel naamdragers Pleune uit Tholen naar Rotterdam. De achtergrond van deze migratie ligt, zoals meestal het geval is, in het gebrek aan werkgelegenheid in Zeeland, dat toen overwegend agrarisch was geörienteerd. Andere Pleunes, namelijk Adriaan, Maarten, Jacobus en Leendert, vertrokken naar Amerika. Een deel van deze naamdragers Pleune stamt af van Aarnoud Pleune, geboren circa 1610 in Tholen, of van Wouter Pietersz. Pleune, die ongeveer in hetzelfde jaar geboren is in Strijenham. Andere naamdragers Pleune, die zich in Amerika hebben gevestigd, zijn nazaten van stamvader Pieter Jansz. Pleune en opgenomen in deze genealogie. Het vermoeden bestaat dat alle naamdragers Pleune afkomstig zijn van één gemeenschappelijke voorvader, maar dit is tot op heden niet aangetoond. Voor de Amerikaanse naamdragers Pleune wordt verwezen naar de publicatie van 1986 door Ronald F. Pleune Sr., getiteld "The genealogies of Adriaan, Maarten, Jacobus and Leonard Pleune, immigrated in the 1800's from the island of Tholen to the Grand Rapids," waarvan in 1988 een exemplaar is gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

Veel leesplezier!

Rob van der Meer

© Dr.Ir. R.A. van der Meer
Rob van der Meer
I. Pieter Jansz. PLEUNE, geb. ca. 1635, tr. (1) Maetje JAGT, geb. ca. 1610, overl. Strijenham vóór 1671, tr. (2) Poortvliet 8 nov. 1671 Pieternella Anthonisse VERHAGE.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Pietersz., geb. Poortvliet ca. 1660, volgt II.
II. Jan Pietersz. PLEUNE, geb. Poortvliet ca. 1660, overl. ald. ca. juli 1717, tr. (1) Elisabeth JACOBSE, tr. (2) ald. 21 april 1708 Jobje Leenders DANSSER, tr. (3) Poortvliet 15 april 1714 Pieternella STOFFELS.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Jansz., geb. Poortvliet ca. 1685, volgt III.
III. (van II) Pieter Jansz. PLEUNE, geb. Poortvliet ca. 1685, overl. ald. 14 febr. 1748, ondertr./tr. ald. 13 maart/12 mei 1711 Adriana ARISSEN, geb. Den Doel bij Antwerpen ca. 1685, overl. Poortvliet 13 april 1774.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, geb. Poortvliet ca. 1713, volgt IV.
IV. (van III) Jacobus PLEUNE, geb. Poortvliet ca. 1713, overl. ald. 19 febr. 1755, tr. ald. ca. 1738 Cornelia SNOUK, geb. ca. 1710, overl. Poortvliet 17 febr. 1750, dr van Jan SNOECK en Cornelia BOOMERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, ged. Tholen 30 april 1741.
 2. Marinus, ged. Tholen 10 dec. 1747, volgt V.
V. (van IV) Marinus PLEUNE, ged. Tholen 10 dec. 1747, overl. Oud-Vossemeer 14 maart 1803, tr. ald. 2 okt. 1767 Cornelia STOUTEN, ged. ald. 13 sept. 1745, overl. Oud-Vossemeer 16 maart 1797, dr van Jacob STOUTEN en Eva FOCKEE (FOKKE).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Marinus, ged. Oud-Vossemeer 29 sept. 1772, volgt VI.
VI. (van V) Pieter Marinus PLEUNE, ged. Oud-Vossemeer 29 sept. 1772, overl. Tholen 2 april 1812, tr. Oud-Vossemeer 11 april 1797 Cornelia de VOGEL, geb./ged. Tholen 30 dec. 1775/3 jan. 1776, overl. ald. 31 maart 1836, wed. van Aarnoud AARNOUDSE, dr van Adriaan de VOGEL en Joppa (Jobje) van der KLOOSTER.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus, ged. Oud-Vossemeer 31 dec. 1797, volgt VII.
VII. (van VI) Marinus PLEUNE, ged. Oud-Vossemeer 31 dec. 1797, overl. Tholen 30 maart 1829, tr. ald. 14 april 1820 Cornelia STORMEZAND, geb./ged. Stavenisse 3/5 juli 1791, dr van Anthony (Ant(h)onie) STORMEZAND en Jannetje ROSEMOND.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, geb. Tholen 23 jan. 1821, volgt VIIIa.
 2. Anthonie, geb. Tholen 10 okt. 1822, volgt VIIIb.
VIIIa. (van VII) Pieter PLEUNE, geb. Tholen 23 jan. 1821, tr. ald. 3 mei 1849 Christina LAROOY, geb. Sint Annaland 1 juni 1823.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus, geb. Oude Tonge 6 febr. 1850, volgt IXa.
 2. Thona Hendrika, geb. Nieuwerkerk 8 sept. 1854.
 3. Hendrikus, geb. Brouwershaven 12 mei 1859, overl. Grand Rapids, Michigan, USA 8 sept. 1941, tr. Nettie HERSTEIN, geb. 24 mei 1862, overl. ald.
IXa. (van VIIIa) Cornelis Marinus PLEUNE, geb. Oude Tonge 6 febr. 1850, overl. Grand Rapids, Michigan, USA 2 maart 1931, tr. Minnie THOMAS, geb. 17 aug. 1852, overl. ald. 11 okt. 1938.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 29 maart 1874, tr. ald. 21 juni 1900 Henry SPRIK (SPRICK), geb. Grand Haven, Michigan, USA 1873, meat cutter.
 2. Anthony T, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 3 nov. 1876, overl. Cedar Rapids,Iowa,USA, tr. Grand Rapids, Michigan, USA 18 juni 1908 Catherine G HOEBEKE.
 3. Fred L, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 2 jan. 1879, volgt Xa.
 4. Peter, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 30 jan. 1881, overl. ald. 30 jan. 1882.
 5. Peter Henry, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 17 mei 1883, volgt Xb.
 6. Grace, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 2 okt. 1885, overl. ald., tr. ald. 19 okt. 1910 Albert OLTMAN.
 7. Henry M, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 11 juni 1893, volgt Xc.
Xa. (van IXa) Fred L PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 2 jan. 1879, newspaper stereotyper, overl. ald. 13 febr. 1967, tr. ald. 2 jan. 1901 Cornelia de KOEYER (VIOJER), geb. NewHolland, Michigan, USA 22 febr. 1877, overl. Grand Rapids, Michigan, USA 18 aug. 1959.

Uit dit huwelijk:

 1. Russell Edward, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 21 okt. 1901, volgt XIa.
 2. Stanley, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 1903, overl. ald. 1921.
 3. Chester, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 9 juli 1905, newspaper sales, overl. ald. 23 juni 1935, tr. South Bend, Indiana, USA 7 juni 1930 Irene de YOUNG, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 8 april 1907, securities sales.
 4. Frances M, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 7 juli 1907.
 5. Ethel Irene, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 20 jan. 1909, tr. ald. 23 maart 1929 Howard Henry KELLY, geb. Pittsburgh, Pennsylv., USA 27 jan. 1906, property buyer for state Mich., overl. Grand Rapids, Michigan, USA 18 maart 1973.
 6. F Gordon, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 26 juli 1916, volgt XIb.
XIa. (van Xa) Russell Edward PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 21 okt. 1901, doctor, tr. Chicago, Illinois, USA 1928 Etta Noreen ENGELS.

Uit dit huwelijk:

 1. Ann.
 2. Peter.
 3. John.

XIb. (van Xa) F Gordon PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 26 juli 1916, physician, tr. Niagara Falls, NewYork, USA Katherine van RAALTE.

Uit dit huwelijk:

 1. Steven.
 2. Martha.
 3. Timothy.

Xb. (van IXa) Peter Henry PLEUNE, geb. Grand Rapids,Michigan,USA 17 mei 1883, overl. Louisville, Kentucky, USA, tr. Louise BOUB.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaret, tr. William HARVIN.
Xc. (van IXa) Henry M PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 11 juni 1893, overl. ald. maart 1970, tr. ald. 7 okt. 1915 Else VENEKLASSEN, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 31 aug. 1891, overl. ald. 1 jan. 1972.

Uit dit huwelijk:

 1. Mark C, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 18 febr. 1919, volgt XIc.
XIc. (van Xc) Mark C PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 18 febr. 1919, tr. Paw Paw, Michigan, USA 23 maart 1942 Rosemary G SMITH, geb. ald. 13 juni 1921, architect.

Uit dit huwelijk:

 1. Mark C, geb. Coral Gables, Florida, USA 14 dec. 1944, volgt XIIa.
 2. Thomas Scott, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 19 maart 1947, volgt XIIb.
XIIa. (van XIc) Mark C PLEUNE, geb. Coral Gables, Florida, USA 14 dec. 1944, appliance repair, tr. Grand Rapids, Michigan, USA 3 sept. 1965 Mary PLASMAN, geb. ald. 2 febr. 1945.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeffery, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 4 juni 1967.
 2. Andrew P, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 21 okt. 1979.
XIIb. (van XIc) Thomas Scott PLEUNE, geb. Grand Rapids, Michigan, USA 19 maart 1947, engineer, tr. Kalamazoo, Michigan, USA 28 juni 1969 Gay Louise BLANCHARD, geb. ald. 8 juni 1946.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Todd, geb. Atlanta, Georgia, USA 12 okt. 1974.
 2. Scott Benjamin, geb. Atlanta, Georgia, USA 7 juli 1977.
 3. Carrie L, geb. Chicago, Illinois, USA 16 jan. 1979.
VIIIb. (van VII) Anthonie PLEUNE, geb. Tholen 10 okt. 1822, metselaar, tr. Brouwershaven 17 juni 1847 Louwrina van den BERGE, geb. Bruinisse 1 maart 1824, overl. Brouwershaven 7 nov. 1882, dr van Jan van den BERGE en Jannetje ADDISON.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis, geb. Brouwershaven 8 nov. 1848, volgt IXb.
 2. Anthonie.
 3. Jan.
IXb. (van VIIIb) Marinus Cornelis PLEUNE, geb. Brouwershaven 8 nov. 1848, metselaar, overl. Rotterdam 21 dec. 1910, tr. (1) Brouwershaven 30 okt. 1875 Wilhelmina Jacomina van der HAVEN, geb. ald. 21 aug. 1855, overl. Rotterdam 16 aug. 1886, dr van Teunis van der HAVEN, kleermaker, en Elisabeth Jacoba van HEKKE, tr. (2) ald. 3 nov. 1886 Catharina Jacoba HAAK, geb. Bodegraven 28 mei 1856, overl. Rotterdam, dr van Leendert HAAK, schipper, en Annigje van den HEUVEL.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anthonie, geb. Rotterdam 24 nov. 1876, overl. ald. 23 maart 1969, tr. ald. 21 aug. 1901 Martha Johanna SPEL, geb. Kralingen 29 okt. 1875, overl. Rotterdam 23 juli 1962.
 2. Laurina, geb. Rotterdam 5 sept. 1879.
 3. Elisabeth Jacoba, geb. Rotterdam 8 okt. 1880.
  Zij emigreerde naar Amerika, waar zij zich, als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen), vestigde in de staat Utah. Zij keerde terug naar Nederland, waar zij overleed.
 4. Jan, geb. Rotterdam 28 okt. 1881.
 5. Theunis, geb. Rotterdam 8 jan. 1883, varensgezel, overl. ald. 30 nov. 1961.
 6. Louwrina, geb. Rotterdam 24 april 1884.
 7. Cornelis Johannes, geb. Rotterdam 8 juni 1885, conducteur RET, overl. Rotterdam 15 sept. 1954, tr. ald. 7 febr. 1917 Leentje VIJG, geb. 20 mei 1886, overl. na 1954.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Louwerinus, geb. Rotterdam 28 aug. 1887, fotograaf. Hij oefende sinds 24-5-1929 het beroep van fotograaf uit, waarbij hij gebruik maakte van een woonwagen, waarin een donkere kamer was aangebracht. Hij was getrouwd. Hij overleed circa 2 jaar na het overlijden van zijn vrouw te Groningen., overl. Groningen 9 jan. 1939.
 2. Jan, geb. Kralingen 1 april 1892, bakker.
  Hij emigreerde naar New Ark, New Yersey, USA. Hij is, vermoedelijk na 1946 in Seattle, USA, overleden. Hij zou in Amerika getrouwd zijn en kinderen hebben.
 3. Leendert, geb. Kralingen 4 okt. 1894, volgt Xd.
 4. Marinus Cornelis, geb. Rotterdam 22 dec. 1896, volgt Xe.
 5. Anna Maria.
 6. Catharina Jacoba, geb. Rotterdam 4 sept. 1899.
Xd. (van IXb) Leendert PLEUNE, geb. Kralingen 4 okt. 1894, overl. Rotterdam 20 nov. 1969, tr. ald. 22 sept. 1920 Helena Margaretha VERHAGEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis Willem, geb. Rotterdam 16 april 1923, overl. Munster (BRD) 17 april 1945.
 2. Leo, geb. Rotterdam 5 juli 1924, volgt XId.
 3. Pieternella Helena, geb. Rotterdam 25 april 1934, tr. ald. 1 mei 1957 L G L POTHOVEN.
 4. Willy, geb. Rotterdam 7 aug. 1937, maatschappelijk werkster.
XId. (van Xd) Leo PLEUNE, geb. Rotterdam 5 juli 1924, schilder, overl. Dungog (NSW) Australie 17 nov. 1975, tr. (1) Rotterdam 17 juli 1946 E C HENNEKES, tr. (2) ws. ald. 1957 Elisabeth van IJZENDOORN.
Na het overlijden van haar echtgenoot Leo Pleune op 17 november 1975 in Dungog (NSW) Australie, keerde zij met haar drie kinderen terug naar Rotterdam.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Helena Eleonora, geb. ws. Rotterdam 17 febr. 1947.
  Zij emigreerde naar Canada.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Rini, geb. ws. Dungog (NSW) Australie 1958.
 2. Helen, geb. ws. Dungog (NSW) Australie 1960.
 3. Freddy, geb. ws. Dungog (NSW) Australie 1962.
Xe. (van IXb) Marinus Cornelis PLEUNE, geb. Rotterdam 22 dec. 1896, makelaar in onroerend goed, voornamelijk in landerijen, tot het jaar 1929. Daarna zakenman en sinds het einde der 30er jaren procuratiehouder bij de firma Lekkerkerk., overl. Rotterdam 3 maart 1963, tr. (1) ald. 21 juni 1916 Neeltje BOTH, geb. ald. 5 nov. 1897, overl. Leidschendam 22 dec. 1958, dr van Willem BOTH, melkboer, en Jannigje BOTH, tr. (2) Rotterdam 4 febr. 1959 Catharina Maria Helena van der KANT, geb. ald. 24 okt. 1914, overl./begr. Groningen 1/5 febr. 1998, dr van Johannes Franciscus Antonius van der KANT en Helena Apolonia Maria GERLACH.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Jacoba Jannigje, geb. Rotterdam 23 nov. 1916, overl. Heemstede 25 april 1995, tr. Haarlem 8 mei 1941 Willem Fredrik MISSET, geb. ald. 31 jan. 1904, pianostemmer, overl. Heemstede 15 aug. 1996, zn van Willem Fredrik MISSET en Jansje OTTO.
 2. Willem Marinus Cornelis, geb. Rotterdam 6 mei 1920, volgt XIe.
 3. Marinus Cornelis, geb. Rotterdam 26 maart 1924, volgt XIf.
 4. Jannigje, geb. Rotterdam 31 okt. 1926, ondertr./tr. 's-Gravenhage 19 april/11 juli 1951 Leendert van der MEER, geb. ald. 25 jan. 1924, voorheen Hoofd Ouderenbeleid, bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, zn van Dirk Pieter van der MEER, stucadoor, en Hendrika Philippina GOUT.
XIe. (van Xe) Willem Marinus Cornelis PLEUNE, geb. Rotterdam 6 mei 1920, eigenaar van een zonweringsbedrijf, overl. ald. 21 nov. 1996, tr. ald. 17 maart 1943 Jannigje BOTH, geb. Rotterdam 10 aug. 1923, dr van Arie Cornelis BOTH en Wilhelmina van den BERG.

Uit dit huwelijk:

 1. Mieke, geb. Rotterdam 24 mei 1945, tr. ald. Frans PALING, monteur centrale verwarming.
 2. Cock, geb. Rotterdam 6 juli 1946, volgt XIIc.
 3. Tom, geb. Rotterdam 7 mei 1948, eigenaar van een zaak in bloemsierkunst.
 4. Tineke, geb. Rotterdam 10 maart 1951, maatschappelijk werkster.
XIIc. (van XIe) Cock PLEUNE, geb. Rotterdam 6 juli 1946, examinator rijvaardigheidbewijzen, tr. ald. 21 maart 1969, scheiding Rotterdam 8 februari 1978 Marianna DOEVE, geb. Middelburg 8 sept. 1946.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis, geb. Rotterdam 29 sept. 1970.
 2. Dennis Alexander, geb. Rotterdam 25 april 1973.
XIf. (van Xe) Marinus Cornelis PLEUNE, geb. Rotterdam 26 maart 1924, filatelist, handelaar in postzegels, overl. ald. 15 febr. 1998, tr. (1) ald. 9 juni 1948, scheiding Rotterdam maart 1957. Johanna Cornelia NOBEL, geb. 9 juli 1928, tr. (2) 's-Gravenhage 7 juli 1961, scheiding Rijssen 1 juni 1988. Johanna den AANTREKKER, geb. 25 aug. 1938.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Cornelia (Anka), geb. Rotterdam 13 okt. 1948.
 2. Marianne, geb. Rotterdam 3 maart 1951.
 3. Ineke, geb. Rotterdam 1 okt. 1952.
 4. Judith (Judy), geb. Rotterdam 16 mei 1954.
 5. Rudy, geb. Rotterdam 5 dec. 1955, volgt XIId.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Josee, geb. 's-Gravenhage 26 nov. 1957, tr. Peter van DEVENTER, geb. Nijkerk 6 dec. 1951.
 2. Mary-Lou, geb. Leiden 30 dec. 1958, tr. Gerard SCHARTMAN, geb. Enter 18 nov. 1957.
 3. Ingrid, geb. Leiden 27 aug. 1960, tr. (1) Cornelis ROTTE, geb. Nieuwerkerk 2 febr. 1957, tr. (2) André BAKKES.
 4. Marinus Cornelis, geb. Leiden 15 aug. 1961, volgt XIIe.
 5. Nicolette, geb. 's-Gravenhage 31 dec. 1971, tr. Jan WESSELS.
XIId. (van XIf) Rudy (Ruud) PLEUNE, geb. Rotterdam 5 dec. 1955, tr. Wil OUWENS.

Uit dit huwelijk:

 1. Richard Alexander, geb. 21 jan. 1980.
 2. Wendy Thérèse, geb. 17 nov. 1982.

XIIe. (van XIf) Marinus Cornelis (Rinne) PLEUNE, geb. Leiden 15 aug. 1961, tr. xxxxxxx, geb. xxxxx.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis Lorenzo, geb. Goor 11 juli 1996.