GENEALOGIE
van
Cornelis BOTH>index

   I. Cornelis BOTH [1138], tr. [394] ca. 1525 N. N. [1139].

   IIa. (van I) Adriaen Cornelisz. BOTH [1140], geb. verm. Noordeloos [62] ca. 1531, schepen van Noordeloos (1588,, 1610), overl. na donderdag 5 aug. 1610, tr. [395] Aentje Jorisdr. [1141], dr [396] van Joris Peter Jansz. [1142] en Mary (Gerritsdr.?) [1143].
   IIb. (van I) Cornelis Cornelisz. BOTH [1144], overl. verm. Noordeloos [62] vóór zaterdag 20 sept. 1572, tr. [397] Machtel Dirks [1147], overl. verm. Schoonhoven [10] na zondag 21 mei 1581.    IIIa. (van IIa) Joris [Adriaensz.] [BOTH] [1145], geb. ca. 1560, overl. vóór maandag 28 mei 1612, tr. [399] ca. 1585 N. N. [1153], die hertr. met [403] Bastiaen [1162].
   IIIb. (van IIa) Theunis Adriaensz. BOTH [1146], schepen van Noordeloos (1611 - 1617), overl. verm. Noordeloos [62] vóór dinsdag 7 juni 1639, tr. [413] N. N. [1175].
   IVa. (van IIIa) Mattheus Jorisz. BOTH [1156], geb. ca. 1588, tr. [402] Grietje Francken [1157], geb. Noordeloos [62], dr [401] van Frank Melchiorsz. [1158] en Claesje Hendriks [1159].
   IVb. (van IIIa) Ghijsbert Jorisz. BOTH [2], geb. ca. 1590, overl. vóór donderdag 23 juli 1654, tr. (1) [418] ca. 1622 N. N. [1181], tr. (2) [417] Maeijke Claesdr.(?) [1182].    Va. (van IVa) Joris Theeuwen (Mattheuszn.) BOTH [1160], overl. Noordeloos [62] zaterdag 7 mei 1701, tr. [405] vóór donderdag 13 jan. 1661 Anneken Anthonisdr. van ES [1163], overl. vóór donderdag 27 juni 1686, dr [404] van Anthonis Hendriksz. van ES [1164] en Neeltje LUIJTEN (?) [1165].
   Vb. (van IVb) Joris Gijsbertsz. BOTH [1183], armmeester van de Zuidzijde Noordeloos in 1670 en in 1671 als Armmeester van Hoornaar, overl. verm. Noordeloos [62] vóór donderdag 1 sept. 1689, ondertr. (1) [420] Streefkerk [124] vrijdag 17 dec. 1655, tr. Noordeloos [62] Arijaentje ARIJENSDR. [1189], geb. Streefkerk [124], overl. vóór maandag 1 nov. 1660, eerder gehuwd met [419] Arij PLEUNEN [1190], trouwt (huwelijkse voorwaarden) (2) [421] Noordeloos [62] zaterdag 10 april 1666 Jenneke Bastiaensdr. DONCK [1191].
   Vc. (van IVb) Peij Gijsbertsz. BOTH [1186], geb. ca. 1631, arbeider (1674), schepen van Noordeloos (1660-1674), overl. Hoornaar [107] tussen donderdag 16 mei 1680 en zaterdag 6 febr. 1683, tr. [423] Anneken DIRKS [1192], overl. vóór zaterdag 6 febr. 1683, dr [422] van Dirck (Jansz.?) [1193] en Jannichgen (Adriaans) BURGERS [1194].
   Vd. (van IVb) Claes Gijsberts BOTH [799], overl. Noordeloos [62] dinsdag 24 juli 1708, tr. [291] Polsbroek [2] zondag 30 juli 1662 Metie (Metgen,Maijtgen) WILLEMS [800], geb. ald. [2], overl. Noordeloos [62] donderdag 10 sept. 1711.    Ve. (van IVb) Mattheus (Teeuw) Gijsbertsz. BOTH [1187], geb. ca. 1640, bouwman, overl. tussen donderdag 18 jan. 1691 en donderdag 23 april 1693, tr. (1) [437] Noordeloos [62] zaterdag 18 febr. 1673 (huwelijkse voorwaarden) Hendrickje Ariens den BESTE [1217], dr [438] van Arien Theunis den BESTE [1219] en Hendrickje Jans (?) [1220], tr. (2) [440] ald. [62] zaterdag 6 maart 1683 Neeltje Pieters [1221], eerder gehuwd met [439] Arie Claesz. KLEIJ [1222].
   VIa. (van Vb) Jan Jorisz. BOTH [1622], geb. Noordeloos [62] ca. 1671, ondertr. (1) [612]/tr. ald. [62] zaterdag 3/zondag 18 jan. 1705 Cornelia PIETERSDR. [1627], ondertr. (2) [613]/tr. ald. [62] zaterdag 10 nov./zondag 2 dec. 1696 Jannigje DIRKSDR. [1628].
   VIb. (van Vd) Willem Claesz. BOTH [1072], geb. Noordeloos [62] ca. 1666, overl. verm. ald. [62] ca. 1702, ondertr. [372]/tr. ald. [62]/Utrecht [52] donderdag 18 jan./maandag 5 febr. 1691 Anna Jans van der BRINK LANKHAIR [1074], geb. Jutphaas [226] ca. 1667, dr [373] van Jan Jansz. van der BRINK LANKHAIR [1075], die hertr. met [430] Dirk Ariensz. SLINGERLAND [1208].    VIc. (van Vd) Jacob Claessen BOTH [4], Diaken Polsbroek 1 januari, 1696, Diaken (1704) en ouderling (1713) te Vlist en Bonrepas., begr. Stolwijk [3] maandag 11 dec. 1752, tr. [3] ca. 1690 Meijntie (Meijnsje) Jans LEKKERKERKER [6], geb. verm. Polsbroek [2] ca. 1666, begr. Stolwijk [3] vrijdag 21 jan. 1735, dr [433] van Jan Hubertsz LEKKERKERKER [1211], burgemeester van Polsbroek, en Neeltje Wouters SLAPPENDEL [1212].
   VId. (van Ve) Gijsbert Theeuwen BOTH [1218], geb. mog. Noordeloos [62] ca. 1673, schepen,waarsman Noordzijde, diaken 1706/1707, overl. Noordeloos [62] ca. 1745, ondertr. [441]/tr. ald. [62] zaterdag 16 febr./zondag 2 maart 1704 Teuntje Pieters HORDEN [1224], geb. ald. [62], overl. Noordeloos [62] vrijdag 18 febr. 1729.
   VIIa. (van VIb) Pey(Pay,Pouwel,Paulus)Willems BOTH [1076], ged. Noordeloos [62] donderdag 26 april 1691, overl. vóór dec. 1751, ondertr. [374]/tr. Giessen-Nieuwkerk [111] zaterdag 8/zondag 30 juni 1715 Geertruij Pietersdr. STIERMAN [1084], ged. ald. [111] ca. 1690, overl. Schelluinen [229] na dec. 1751, dr [622] van Pieter Pietersz. STIERMAN [1659] en Lijntje AERTSDR. [1660].
   VIIb. (van VIb) Mattheus (Teeuw) Willems BOTH [1079], geb. Noordeloos [62], ged. Meerkerk [106] donderdag 23 dec. 1694, ondertr. [428]/tr. Noordeloos [62]/Giessen-Nieuwkerk [111] zaterdag 23 maart/zondag 7 april 1715 Pleuntje Pieters STIERMAN [1206], dr [614] van Pieter Pietersz. STIERMAN [1636] en Jannigje [1637].
   VIIc. (van VIc) Jan Jacobsz. BOT [9], ged. Polsbroek [2] zondag 9 maart 1698, overl./begr. Ameide [61] ca. maandag 2 mei 1740/zaterdag 7 mei 1740, ondertr. [311] ald. [61] zaterdag 10 jan. 1722 Den 10den Januari 1722 sijn hier in Ameide ondertrouwt Jan Jacobsz. Both, j.m. van der Vlist, wonende aan den Ameijdense Sluijs en Theuntje Gerrits van den Ham, j.d. onder Jaarsveld. Sijn alhier getrouwt den 29 januari., tr. ald. [61] donderdag 29 jan. 1722 Theuntje Gerrits van den HAM [893], geb. Ameide [61] donderdag 22 aug. 1697, dr [310] van Gerrit Maartense van HAM [904] en Lysbeth HERMENS [905], die hertr. met [889] Gijsbert van der VEN [2316].
   VIId. (van VIc) Claas Jacobs BOTH [12], ged. Polsbroek [2] dinsdag 26 febr. 1704, overl. Stolwijk [3] woensdag 5 maart 1788, ondertr. [4] ald. [3] maandag 20 jan. 1727 Marrigje Willems van ROSSE [13], dr [7] van Willem van ROSSE [14] en N. N. [15].
   VIIIa. (van VIIa) Willem Paulusse BOT(H) [1085], ged. Hoornaar [107] zondag 3 nov. 1720, impost op begr. Slingeland [108] woensdag 17 aug. 1785, ondertr. (impost) (1) [375] ald. [108] vrijdag 26 nov. 1745 Hendrickje Teijssen de GELDER [1086], ged. (ned.herv.) Hoornaar [107] zondag 6 dec. 1711, impost op begr. Slingeland [108] maandag 17 okt. 1757, dr [443] van Tijs Eymerde de GELDER [1229] en Ariaantje GERRITS [1230], tr. (2) [476] (I) ald. [108] donderdag 30 maart 1758 Maaijke Ariensdr. STAM [1312], die hertr. met [475] Cornelis Jacobse KRIEK [1313].
   VIIIb. (van VIIb) Pieter Mattheusz. BOTH [1640], geb. Neder-Slingeland [227], ged. (ned.herv.) Giessen-Nieuwkerk [111] zondag 20 aug. 1719, overl. Noordeloos [62] ca. 1790, tr. [623] ald. [62] zondag 30 nov. 1749 Gerrigje Jacobs van der DONCK [1661], geb. Arkel [230] zondag 6 april 1721, overl. Noordeloos [62] zondag 15 juli 1792, dr [624] van Jacob Jansz. van der DONK [1662] en Aechie Jacobsdr. de GRAAF [1663].
   VIIIc. (van VIIc) Jan Jansz. BOT [886], ged. Ameide [61] zondag 17 aug. 1727, begr. Vreeswijk [66] vrijdag 29 juli 1808 in de kerk ten noorden van den predikstoel binnen het doophek. Monsieur Jan Both komt de kerk voor huur en openen van het graf en baar en beste kleed f. 7.12., ondertr. [312]/tr. ald. [66]/Utrecht [52] vrijdag 23 maart/zondag 8 april 1764 Maagje COLJE(E) [891], geb. Jaarsveld [70] ca. 1744, overl. Vreeswijk [66] maandag 7 dec. 1829, dr [313] van Jacob Jansz. COLJÉ [907] en Antje Gerritsdr. VERHOEF [908].
   VIIId. (van VIId) Willem Klaassen BOTH [17], ged. Stolwijk [3] vrijdag 23 maart 1731, overl. ald. [3] woensdag 4 juli 1804, tr. [5] ald. [3] zondag 26 aug. 1764 Cornelia de HEER [18], ged. Stolwijk [3] zondag 25 sept. 1735, overl. ald. [3] donderdag 27 aug. 1812, dr [6] van Aard Gerritse de HEER [19] en Marrigje Ariens de GROOT [20].
   IXa. (van VIIIa) Paulus BOTH(BODT) [1091], ged. Giessen-Nieuwkerk [111] zondag 30 okt. 1746, arbeider, overl./begr. Oud-Beijerland [109] donderdag 20/maandag 24 juni 1811, ondertr. (impost) [376] Sliedrecht [110] donderdag 18 april 1771 Ariaantje Cornelisdr. TIMMER [1092], ged. Brandwijk [126] zondag 2 mei 1745, overl. Sliedrecht [110] zaterdag 21 okt. 1820, dr [444] van Kornelis Eeuwitze TIMMER [1235] en Pietertje Jacobse BRANDT [1236].
   IXb. (van VIIIa) Matthijs BOTH [1232], geb. Neder-Slingeland [227], ged. Giessen-Nieuwkerk [111] zondag 25 jan. 1750, overl. Slingeland [108] maandag 5 maart 1781, tr. [616] vrijdag 13 okt. 1775 Dirkje ROMEIJN [1646], ged. Giessen-Nieuwkerk [111] zondag 27 juni 1751, overl. Slingeland [108].
   IXc. (van VIIIb) Mattheus BOTH [1664], geb. Giessen-Nieuwkerk [111] 1752, ged. (ned.herv.) ald. [111] zondag 19 nov. 1752, overl. Nieuwpoort [122] dinsdag 18 okt. 1831, tr. [634] ald. [122] Teuntje van DIJK [1685].    IXd. (van VIIIb) Arie BOT [1667], geb. Noordeloos [62] zondag 1 febr. 1761, ged. (ned.herv.) ald. [62], werkman, bijenhouder, overl. Gelkenes [233] woensdag 19 nov. 1817, tr. [625] Streefkerk [124] zondag 23 nov. 1794 Marrigje AALDIJK [1668], geb./ged. Sliedrecht [110] zaterdag 2/zondag 10 sept. 1775, overl. Gelkenes [233] vrijdag 17 okt. 1856, dr [626] van Cornelis Lauwz. AALDIJK [1669] en Annigje Cornelisdr. STIERMAN [1670].
   IXe. (van VIIIc) Jan Jansz BOTH [887], geb. Vreeswijk [66] dinsdag 25 dec. 1764, controleur der veenderijen, overl. Utrecht [52] dinsdag 26 okt. 1819, ondertr. [314]/tr. Arnhem [68] dinsdag 14 maart/woensdag 5 april 1786 Siena (Liza, Sijna) van den BROE(C)K [889], geb. mog. ald. [68], ged. (nederd.geref.) ald. [68] zondag 25 mei 1766, overl. Zuilen [290] zaterdag 19 april 1817, dr [355] van Jan van den BROE(C)K [999] en Janna KLAASEN [1000].
   IXf. (van VIIIc) Jacob Jansz. BOTH [883], geb./ged. Vreeswijk [66] dinsdag 17 juni 1766/zaterdag 17 aug. 1799, Aannemer van 's-Lands Werken, overl. Vreeswijk [66] woensdag 21 jan. 1829 nalatende 9 kinderen, ondertr. (1) [315]/tr. ald. [66]/Lopikerkapel [291] vrijdag 11/zondag 27 okt. 1793 Dirkje de COOLE [885], geb. Vreeswijk [66] ca. 1768, ged. ald. [66] zondag 25 sept. 1768, begr. ald. [66] zaterdag 1 nov. 1794, dr [890] van Lambertus de COOLE [2317] en Ariaantje van VELTHUYSEN [2318], tr. (2) [316] Jannigje BOOY [884], geb. ca. 1779, ged. Nieuwendam [328] zondag 8 aug. 1779, overl. Vreeswijk [66] zondag 2 nov. 1851, dr [891] van Gerrit Reintje BOOIJ [2319] en Antje de KRUIF [2320].
   IXg. (van VIIIc) Gijsbert Jansz. BOTH [863], geb. Vreeswijk [66] zondag 25 sept. 1768, timmerman-aannemer, begr. ald. [66] vrijdag 14 april 1809, begraven op het kerkhof; komt voor het gebruik van beste kleed en baar f 2.12.-., ondertr. [317] ald. [66] zaterdag 26 juli 1794 Annigje POTH [897], geb./ged. Vreeswijk [66] zaterdag 3/zondag 11 okt. 1772, begr. ald. [66] vrijdag 27 juli 1810, dr [318] van Hendrik Jacobse POTH [922] en Gijsberta VROLIJK [923].
   IXh. (van VIIIc) Gerrid BOTH [915], geb./ged. Vreeswijk [66] maandag 17/zondag 23 nov. 1783, grutter, overl. Amsterdam [89] zaterdag 13 febr. 1830 , nalatende 5 minderjarige kinderen., tr. [902] ald. [89] donderdag 25 febr. 1813 Maria HUYSKES [2335], geb. 1793, ged. ald. [89] zondag 28 juli 1793 in de Eylandskerk, overl. Nederhorst den Berg [295] vrijdag 17 maart 1848 (overleden aan een hevige slijmberoerte), dr [1398] van Hendrik Jan HUYSKES [3591] en Lucretia KLUPPER [3592].
   IXi. (van VIIId) Aart BOT [25], geb. in het Beijerse [304], ged. Stolwijk [3] zondag 20 aug. 1769, bouwman, overl. ws. Broek [11] zaterdag 13 sept. 1828, ondertr. [10]/tr. Stolwijk [3] vrijdag 18 maart/zondag 3 april 1796 Lena CASTELELEIJN [34], ged. ald. [3] zondag 3 sept. 1775, bouwvrouw, overl. Gouda [4] maandag 15 nov. 1841, dr [272] van Willem CASTELIJN [766] en Crijntje van BAAREN [767].
   IXj. (van VIIId) Claas BOTH [39], geb. Het Beijerse [405], ged. (nederd.geref.) Stolwijk [3] zondag 8 dec. 1771, bouwman, overl. Broek [11] zaterdag 19 sept. 1829, ondertr. (1) [12]/tr. Stolwijk [3] vrijdag 11/zondag 27 nov. 1796, tr. kerkel. (nederd.geref.) ald. [3] zondag 4 dec. 1796 Pietertje de JONG [40], ged. (nederd.geref.) Berkenwoude [6] zondag 10 juni 1770, overl. ald. [6] donderdag 20 febr. 1800 (de aangifte van het overlijden wordt gedaan op 20 februari 1800), dr [1404] van Cornelis de JONG [3599] en Aagje POTTUIT [3600], ondertr. (2) [13]/tr. Bergambacht [8] vrijdag 30 april/zondag 16 mei 1802 Neeltje Ariens de GROOT [41], ged. (nederd.geref.) ald. [8] zondag 25 mei 1777, bouwvrouw, overl. Broek [11] zondag 19 febr. 1843, dr [1405] van Ari Janse de GROOT [42] en Marie Cornelisse TREUREN [3602].
   IXk. (van VIIId) Pieter BOTH [30], geb. Het Beijerse [405], ged. Stolwijk [3] zondag 25 maart 1781 Getuige bij de doop was Annigje Jongheyd, huisvrouw van Gerrit de Heer, landbouwer,bouwman, overl. ald. [3] dinsdag 3 aug. 1858, ondertr. (1) [15] ald. [3] zaterdag 19 juni 1802 Bij aangifte van het huwelijk wordt een bedrag van f. 30 = betaald., tr. Stolwijk [3] zondag 4 juli 1802 Marrigje OUDENES [52], geb. Waarder [9] zondag 21 mei 1780, overl. Stolwijk [3] zondag 6 okt. 1811, begr. ald. [3] vrijdag 11 okt. 1811 ( 1 diep)., dr [14] van Hendrik Korsz. OUDENES [53] en Cornelia de JONG [54], tr. (2) [16] ald. [3] zaterdag 3 april 1813 Aryaantje JONKERS [55], geb./ged. Bergambacht [8]/Schoonhoven [10] jan./donderdag 13 jan. 1791, dr [18] van Jasper JONKERS [69] en Machteldje SAANEN (ZANEN) [70].
   Xa. (van IXa) Cornelis BOT [1239], geb./ged. Sliedrecht [110] vrijdag 21/zondag 23 jan. 1774, arbeider, overl. Oud-Beijerland [109] zaterdag 17 maart 1855, tr. [446] ald. [109] zondag 26 okt. 1800 Jannigje (Jannetje) MULLAARD [1240], ged. ald. [109] woensdag 13 sept. 1769, overl./begr. Oud-Beijerland [109] zaterdag 7/dinsdag 10 juni 1817, dr [478] van Dirk MULLAARD [1316] en Neeltje POLDERMAN [1317].
   Xb. (van IXa) Willem BOTH [1244], geb./ged. Sliedrecht [110] vrijdag 14/zondag 23 jan. 1780, arbeider (volgens overlijdensacte), overl. Oud-Beijerland [109] zondag 7 febr. 1847, ondertr. (1) [448] ald. [109] vrijdag 16 april 1802, impost op trouwen pro deo, tr. ald. [109] zondag 2 mei 1802 Maria BRUSSAARD [1245], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 25 jan. 1775, overl. Spijkenisse [58] dinsdag 16 dec. 1817, dr [451] van Maarten BRUSSAART [1249] en Trijntje van MUNNIKENHOF [1250], tr. (2) [449] Oud-Beijerland [109] zondag 26 nov. 1820 Kornelia van den BERG [1246], ged. Hoogvliet [187] zondag 18 aug. 1793, overl. Oud-Beijerland [109] vrijdag 11 febr. 1876, dr [480] van Jan van den BERG [1320] en Elizabeth de JONG [1321].
   Xc. (van IXa) Tijs BOT [1247], geb./ged. Sliedrecht [110] zaterdag 26 jan./zondag 3 febr. 1782, griendman, overl. Oud-Beijerland [109] vrijdag 27 dec. 1850, tr. [450] ald. [109] zondag 11 mei 1806 Elizabeth SCHEPMAN [1248], geb. Rotterdam [17], ged. ald. [17] zondag 5 sept. 1779, overl. Oud-Beijerland [109] zaterdag 22 jan. 1853, dr [481] van Hendrik SCHEPMAN [1322] en Neeltje GROOTENBOER [1323].
   Xd. (van IXa) Geerit BOT(H) [1089], geb./ged. Sliedrecht [110] dinsdag 20/zondag 25 jan. 1784, arbeider,griendwerker,,griendbaas,vleeshouwer,spekslager., overl. Oud-Beijerland [109] woensdag 2 juni 1858, tr. [377] ald. [109] zondag 11 mei 1806 Anna BRUSSAART [1090], geb./ged. ald. [109] woensdag 14 jan. 1778, arbeidster, overl. Oud-Beijerland [109] woensdag 13 dec. 1848, dr [451] van Maarten BRUSSAART [1249] en Trijntje van MUNNIKENHOF [1250].
   Xe. (van IXc) Pieter BOTH [2831], ged. Leerbroek [246] zondag 7 dec. 1777, arbeider, dagloner, overl. Gorinchem [131] zondag 5 dec. 1847, tr. [1102] Pietertje NIEUWPOORT [2832], geb. Giessen-Nieuwkerk [111] zondag 9 okt. 1785, overl. Gorinchem [131] donderdag 14 aug. 1828.
   Xf. (van IXc) Jacob BOTH [2006], geb./ged. (ned.herv.) Noordeloos [62] zondag 5 nov./donderdag 28 dec. 1786, akkerbouwer, overl. Hoornaar [107] woensdag 14 nov. 1866, tr. [756] Blokland Hoog [265] zondag 27 dec. 1812 Teuntje VINK [2009], ged. Beesd [268] zaterdag 1 nov. 1788, overl. Hoornaar [107] maandag 19 maart 1860, dr [755] van Hendrik VINK [2010] en Marigje KENNEWEG [2011].
   Xg. (van IXd) Cornelis BOT [1676], geb./ged. Groot-Ammers [232] maandag 4/zondag 10 april 1808, tr. [629] ald. [232] zaterdag 28 jan. 1837 Christijntje BROUWER van MIDDELKOOP [1681].
   Xh. (van IXd) Pieter BOT [1678], geb. Groot-Ammers [232] donderdag 10 nov. 1814, ged. (ned.herv.) ald. [232], werkman, bouwman, overl. Langerak [125] dinsdag 2 nov. 1897, tr. [630] ald. [125] zaterdag 7 aug. 1841 Teuntje GOEDHART [1682], geb. ald. [125] woensdag 13 dec. 1820, overl. Langerak [125] dinsdag 8 april 1862, dr [631] van Antonie GOEDHART [1683], veearts, en Pietertje de HAAN [1684].
   Xi. (van IXf) Jan Jacobsz. BOTH [917], geb./ged. Vreeswijk [66] zaterdag 26 april/zondag 4 mei 1794, Aannemer van 's-Lands Werken, tr. (1) [905] Vreeswijk [66] donderdag 13 mei 1819 (akte nr. 4). Geertje de KRUIFF [2348], geb. vrijdag 23 maart 1798, ged. Amsterdam [89] woensdag 9 mei 1798, overl. Vreeswijk [66] vrijdag 3 okt. 1828, dr [906] van Dirk de KRUIFF [2349] en Geertje van ALFEN [2350], tr. (2) [907] Vianen [299] donderdag 12 aug. 1830 (akte nr. 13). Johanna Wilhelmina van EFFEN [2351], dr [908] van Johannis Kornelis van EFFEN [2352] en Alida van der DOES [2353].
   Xj. (van IXf) Hendrik Rijntje BOTH [2344], geb. Vreeswijk [66] vrijdag 9 jan. 1824, timmerman, opzigter bij de Rijnspoorweg, overl. Rotterdam [17] woensdag 3 maart 1897, ondertr. [921] Woerden [135] zaterdag 18 febr. 1854, tr. ald. [135] donderdag 2 maart 1854 (akte nr. 2). Dirkje van der KAS [2371], geb. ald. [135] donderdag 12 juni 1828, overl. Rotterdam [17] donderdag 27 maart 1902, dr [922] van Albertus Cornelis van der KAS [2372] en Hendriena VEENENDAAL [2373].
   Xk. (van IXg) Jan Gijsbertus BOTH [2345], geb./ged. Vreeswijk [66] zondag 22 mei/zondag 12 juni 1796, arbeider, rijksontvanger der gemeente Wilnis, overl. Kralingen (Rotterdam) [298] dinsdag 3 maart 1874, tr. (1) [961] Vreeswijk [66] zondag 18 jan. 1829 Clasina Cornelia van der WIEL [2461], geb./ged. Breukelen [312] zaterdag 24 sept./zondag 2 okt. 1803, overl. Wilnis [313] donderdag 5 dec. 1839, dr [960] van Gerardus van der WIEL [2462] en Margarieta ten BRUMMELEN [2463], tr. (2) [965] ald. [313] zondag 15 aug. 1841 Grietje VERHOEF [2476], geb./ged. ald. [313] zaterdag 30 aug./zondag 7 sept. 1806, overl. Rotterdam [17] dinsdag 29 okt. 1895, dr [964] van Jan VERHOEF [2477] en Gijsje HOGENDOORN [2478].
   Xl. (van IXg) Hendrik BOTH [866], geb./ged. Vreeswijk [66] zondag 30 sept./zondag 7 okt. 1798, onderwijzer,koster,voorzanger, overl. Vrijhoeve-Capelle [64] dinsdag 15 nov. 1859, tr. [319] Veenendaal (Ut) [80] zaterdag 25 sept. 1819 Hendrika van SCHOONHOVEN [901], geb. ald. [74] zondag 4 maart 1798, overl. Loon op Zand [69] woensdag 19 dec. 1860, dr [320] van Jan Gerritsz. van SCHOONHOVEN [924] en Jannigje van LANGEVELDT [925].
   Xm. (van IXh) Hendrik Jan BOTH [2346], geb. Amsterdam [89] zaterdag 3 okt. 1818, grutter, winkelier, overl. Baarn [339] maandag 10 sept. 1894, tr. (1) [1013] Amsterdam [89] donderdag 27 april 1843 Christina Louisa KOPPE [2622], geb. ald. [89] donderdag 16 febr. 1815, overl. Brummen [42] zondag 6 nov. 1864, dr [1012] van Wouter KOPPE [2623] en Jacoba Rijnbrandina van LOENEN [2624], tr. (2) [1344] Arnhem [68] donderdag 5 okt. 1865 Diderika Aleida ter HORST [3489], geb. ald. [68] dinsdag 26 febr. 1833, dr [1397] van Gerrit ter HORST [3587] en Gerritje TIMMER [3588].
   Xn. (van IXi) Willem BOTH [35], geb./ged. Bloemendaal [270]/Waddinxveen [5] woensdag 6/woensdag 13 dec. 1797, bouwman, overl. Stolwijk [3] vrijdag 16 sept. 1864, tr. [20] Broek [11] donderdag 21 juni 1821 Margje HOL [75], geb. Stolwijk [3] donderdag 4 april 1799, overl. ald. [3] zaterdag 16 febr. 1861, dr [273] van Klaas HOL [768] en Weintje DEKKER [769].
   Xo. (van IXi) Jan BOTH [36], geb./ged. Bloemendaal [270] zondag 16/zondag 23 juli 1809, schepenjager,koopman, overl. Hoorn [12] maandag 7 mei 1860, tr. [25] Gouda [4] woensdag 25 febr. 1835, gescheiden Rotterdam [17] woensdag 22 dec. 1858 Scheiding van Tafel en Bed op verzoek van Dirkje Mol., van Dirkje MOL [88], geb. Gouda [4] dinsdag 21 juli 1812, overl. ald. [4] maandag 25 april 1870, dr [24] van Gijsbert MOL [89] en Johanna PAAUW [90].
   Xp. (van IXj) Willem BOTH [45], geb./ged. Zuidbroek [305] zondag 9/zondag 16 febr. 1806, bouwman, overl. Broek [11] maandag 21 nov. 1859, tr. [1406] ald. [11] vrijdag 11 dec. 1846 Arijaantje (Adriana) JONKERS [3603], geb. 1821, overl. Waddinxveen [5] dinsdag 29 aug. 1876, dr [1407] van Jan JONKERS [3604] en Jannigje van der HEK [3605], die hertr. met [1408] Gijsbert VERKERK [3606].
   Xq. (van IXj) Marinus BOTH [51], geb. Gouda [4] zondag 1 dec. 1816, overl. Hekendorp [13] vrijdag 8 jan. 1875, tr. [19] Broek [11] vrijdag 15 jan. 1841 Adriana van BAREN [71], geb. Bergambacht [8] zondag 27 juli 1817, dr [1191] van Koen van BAREN [3046] en Hilligje HOOGENDOORN [3047].
   Xr. (van IXk) Willem BOTH [56], geb. Stolwijk [3] vrijdag 27 aug. 1802, bouwman,tapper,kastelein, overl. Berkenwoude [6] vrijdag 16 juni 1854, tr. [33] ald. [6] zaterdag 14 jan. 1826 Pietertje van HERK [97], geb. ald. [6] dinsdag 1 jan. 1805, overl. Berkenwoude [6] maandag 30 aug. 1858, dr [26] van Leendert van HERK [98] en Maria de JONG [99].
   Xs. (van IXk) Hendrik BOTH [57], geb./ged. Stolwijk [3] dinsdag 21/zondag 26 febr. 1804, bouwman, overl. Gouderak [14] woensdag 6 maart 1878, tr. (1) [36] ald. [14] zaterdag 12 april 1828 Neeltje SCHOUTEN [123], geb. Stolwijk [3] zondag 2 dec. 1804, overl. Gouderak [14] maandag 17 sept. 1849, dr [34] van Willem SCHOUTEN [124], landbouwer, en Trijntje VERKAIK [125], tr. (2) [37] ald. [14] donderdag 1 mei 1856 Margje de GROOT [126], geb. ald. [14] zondag 15 maart 1818, overl. Reeuwijk [18] woensdag 15 jan. 1890, dr [35] van Jan de GROOT [127] en Cornelia den HARTOG [128], die hertr. met [1535] Klaas van DAM [131], bouwman.
   Xt. (van IXk) Cornelis BOTH [58], geb. Stolwijk [3] woensdag 22 mei 1805, bouwman, overl. Berkenwoude [6] zondag 28 maart 1869, tr. [41] Stolwijk [3] vrijdag 8 juli 1831 Marrigje ANKER [140], geb. ald. [3] dinsdag 13 juni 1809, ged. dinsdag 19 sept. 1809, bouwvrouw, overl. Berkenwoude [6] zondag 5 sept. 1880, dr [276] van Willem ANKER [774] en Jacoba BERGER [775].
   Xu. (van IXk) Klaas BOTH [61], geb. Stolwijk [3] dinsdag 16 mei 1809, bouwman, overl. Nieuwkoop [16] zondag 8 okt. 1876, tr. [43] Stolwijk [3] vrijdag 4 sept. 1829 Jannigje VERKAIK [151], geb./ged. ald. [3] zondag 9/zondag 30 dec. 1810, overl. Nieuwkoop [16] dinsdag 31 jan. 1882, dr [42] van Arij VERKAIK [152] en Aletta van ECK [153].
   Xv. (van IXk) Jasper BOTH [1016], geb. Stolwijk [3] woensdag 17 mei 1815, boerenwerkman, bouwman, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] zondag 30 dec. 1877, tr. [360] zaterdag 5 dec. 1835 Cornelia VERHEUL [162], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] zondag 28 april 1811, ged. ald. [20] zondag 5 mei 1811, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] donderdag 23 maart 1865, dr [46] van Louwrens VERHEUL [163] en Jacoba VERBOOM [164].
   Xw. (van IXk) Jan BOTH [63], geb. Stolwijk [3] zondag 23 maart 1817, bouwman, overl. Gouda [4] maandag 16 nov. 1885, tr. [49] Stolwijk [3] zaterdag 25 febr. 1843 Grietje de GRAAF [169], geb. ald. [3] vrijdag 19 mei 1820, dr [48] van Cornelis de GRAAF [170] en Aaltje van TIGGELEN [171].
   Xx. (van IXk) Pieter BOTH [64], geb. Stolwijk [3] zondag 2 jan. 1820, boerenwerkman, overl. Bodegraven [19] vrijdag 13 okt. 1871, tr. [51] Berkenwoude [6] zaterdag 20 maart 1841 Marrigje van DORP [175], geb. ald. [6] vrijdag 10 maart 1820, overl. Polsbroek [2] vrijdag 3 dec. 1875, dr [1195] van Wiggert van DORP [3060] en Neeltje van BOKKEN [3061].
   Xy. (van IXk) Marinus BOTH [66], geb. Stolwijk [3] vrijdag 17 maart 1826, bouwman, overl. ald. [3] donderdag 11 maart 1886, tr. [53] ald. [3] zaterdag 21 juni 1851 Maria van EIJK [177], geb. Stolwijk [3] zaterdag 9 aug. 1823, dr [52] van Jan van EIJK [178] en Aagje de BRUIJN [179].
   Xz. (van IXk) Adrianus Cornelis BOTH [67], geb. Stolwijk [3] donderdag 21 aug. 1828, bouwman, overl. Bergambacht [8] woensdag 24 juni 1908, tr. [58] Stolwijk [3] zaterdag 5 jan. 1850 Maartje DOGTEROM [192], geb. ald. [3] zaterdag 2 april 1825, overl. Bergambacht [8] vrijdag 26 jan. 1894, dr [56] van Willem DOGTEROM [193] en Pietertje van BAREN [194].
   XIa. (van Xa) Paulus BOT(H) [3381], geb./ged. Oud-Beijerland [109] zaterdag 8/zondag 9 dec. 1804, arbeider, overl. Spijkenisse [58] zaterdag 3 april 1880, tr. (1) [1307] Oud-Beijerland [109] zondag 3 mei 1835 Marijtje SCHIPPERS [3385], geb. Geervliet [359] woensdag 20 dec. 1809, overl. Oud-Beijerland [109] woensdag 18 jan. 1843, dr [1306] van Jacob SCHIPPERS [3386] en Neeltje de WINTER [3387], tr. (2) [1309] ald. [109] donderdag 19 sept. 1844 Geertrui KLEIN [3392], geb. ald. [109] woensdag 28 april 1813, overl. Klaaswaal [240] zondag 10 maart 1895, dr [1308] van Klaas KLEIN [3393] en Aagje van der SPUI [3394].
   XIb. (van Xb) Bastiaan BOTH [1703], geb./ged. Oud-Beijerland [109] maandag 8/zondag 14 juni 1812, overl. ald. [109] zondag 12 aug. 1849, tr. [638] Gorinchem [131] maandag 12 nov. 1838 Johanna de VORMER [1704], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 30 mei 1815, overl. ald. [109] woensdag 2 dec. 1868, dr [1117] van Poulus de VORMER [2860].
   XIc. (van Xb) Paulus BODT [2864], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 18 sept. 1820, arbeider, overl. ald. [109] zondag 17 jan. 1897, tr. [1119] ald. [109] donderdag 6 april 1843 Geertruy van ETTEN [2872], geb. Westmaas [130] dinsdag 6 nov. 1821, overl. Oud-Beijerland [109] vrijdag 12 april 1889, dr [1118] van Groeneveld van ETTEN [2873] en Ariaantje PENNING [2874].
   XId. (van Xb) Jan BOT [2866], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 13 febr. 1824, arbeider, overl. ald. [109] woensdag 10 aug. 1898, tr. [1121] ald. [109] donderdag 20 april 1848 Elizabeth BOOGAARD [2882], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 10 okt. 1812, overl. ald. [109] vrijdag 6 okt. 1893, dr [1120] van Johannis BOOGAARD [2883] en Boudewijna van den BOOGAARD [2884].
   XIe. (van Xb) Adrianus BOTH [2867], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 28 juli 1826, arbeider, overl. ald. [109] dinsdag 22 jan. 1907, tr. [1122] ald. [109] donderdag 25 jan. 1849 Elizabeth van der KOLK [2888], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 20 okt. 1826, overl. ald. [109] woensdag 2 dec. 1896, dr [1123] van Johannes van der KOLK [2889] en Jacoba ROODBOL [2890].
   XIf. (van Xd) Paulus BOTH [1087], geb./ged. Oud-Beijerland [109] vrijdag 3/zondag 5 okt. 1806, griendwerker, arbeider, winkelier, overl. ald. [109] zondag 15 april 1883, tr. (1) [378] Spijkenisse [58] maandag 2 mei 1831 Anna BAKKER [1088], geb./ged. Oud-Beijerland [109] zaterdag 24 jan./zondag 1 febr. 1807, overl. ald. [109] zaterdag 2 nov. 1850, dr [452] van Jan BAKKER [1251] en Aagje BAKKER [1252], tr. (2) [453] ald. [109] donderdag 19 juni 1851 Maartje KOOYMAN [1253], geb. Oud-Beijerland [109] zondag 19 juli 1812, dr [574] van Arie Hendriksz. KOOYMAN [1543] en Pleuntje KONIJNENDIJK [1544], wed. van [575] Kornelis BAARS [1545].
   XIg. (van Xd) Maarten BOTH [1254], geb./ged. Oud-Beijerland [109] vrijdag 23/zondag 25 dec. 1808, arbeider, griendman, overl. ald. [109] vrijdag 16 mei 1884, tr. (1) [483] ald. [109] zondag 23 april 1837 Fija SLUIMER [1324], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 24 aug. 1816, naaister, overl. ald. [109] woensdag 23 jan. 1861, dr [482] van Jan SLUIMER [1325] en Teuna van den BURG [1326], tr. (2) [1425] Johanna van GULIK [1327], geb./ged. ald. [109] zaterdag 28/zondag 29 okt. 1809, koopvrouw, overl. Oud-Beijerland [109] woensdag 17 april 1872, dr [484] van Leendert van GULIK [1328] en Emmetje van GIJN [1329], laatst gehuwd met [1424] Laurens KRAMER [1542], eerder gehuwd met [1423] Leendert van WAARDENBURG [3632].
   XIh. (van Xe) Cornelis BOTH [1689], tr. [633] Schelluinen [229] Antje de BOON [1690], geb. mog. vrijdag 12 sept. 1817, overl. Hardinxveld [228] woensdag 2 aug. 1865, dr [757] van Isaäc de BOON [2013], arbeider, en Aaltje de ROVER [2014].
   XIi. (van Xf) Hendrik BOTH [2019], geb. Hoornaar [107] mog. maandag 30 sept. 1833, ged. (ned.herv.), arbeider, overl. ald. [107] maandag 16 maart 1874, tr. [759] ald. [107] zondag 21 aug. 1859 Annigje LOEVE [2020], geb. Langerak [125] zaterdag 15 maart 1834, ged. (ned.herv.), dr [1476] van Leentje LOEVE [3737].
   XIj. (van Xg) Cornelis BOT [1771], geb. Groot-Ammers [232] woensdag 20 mei 1846, werkman, overl. donderdag 10 febr. 1921, tr. [667] ald. [232] zaterdag 24 juni 1871 Neeltje KENTIE [1776], geb. ald. [232] dinsdag 15 dec. 1840, overl. Groot-Ammers [232] vrijdag 20 sept. 1912.
   XIk. (van Xh) Arie BOT [1787], geb. Langerak [125] dinsdag 21 dec. 1841, herbergier te Goudriaan, overl. Goudriaan [225] dinsdag 29 jan. 1924, tr. (1) [1200] Geertrui van TUYL [3066], geb. Giessen-Nieuwkerk [111] maandag 16 juni 1845, overl. Goudriaan [225] zondag 8 juli 1888, dr [1199] van Arie van TUYL [3067] en Sijgje van de KOPPEL [3068], tr. (2) [671] ald. [225] donderdag 9 okt. 1890 Maria van den BERG [1792], geb. Noordeloos [62] woensdag 15 dec. 1858, overl. Meerkerk [106] woensdag 9 juli 1941.
   XIl. (van Xh) Antonie BOT [1789], geb. Langerak [125] dinsdag 2 juni 1846, ged. (ned.herv.) ald. [125], werkman, overl./begr. Willige-Langerak [243] vrijdag 13/woensdag 18 febr. 1920, tr. [675] Langerak [125] vrijdag 26 jan. 1872 Antje LABEE [1796], geb. ald. [125] vrijdag 12 juni 1846, ged. (ned.herv.) ald. [125], overl. Langerak [125] zaterdag 27 juli 1895, dr [674] van Jan LABEE [1797] en Merrigje SMIT [1798].
   XIm. (van Xh) Willem BOT [1790], geb. Langerak [125] donderdag 30 sept. 1847, ged. (ned.herv.) ald. [125], werkman, overl. ald. [125] donderdag 24 sept. 1931, tr. [676] Langerak [125] vrijdag 27 dec. 1878 Annigje MAASLAND [1799], geb. Streefkerk [124] zaterdag 19 jan. 1850, overl. Langerak [125] woensdag 23 aug. 1922, dr [738] van Arie MAASLAND [1944] en Janna BOUMAN [1945].
   XIn. (van Xh) Jacob BOT [1791], geb. Langerak [125] vrijdag 20 sept. 1850, ged. (ned.herv.) ald. [125], winkelier, werkman, tr. [677] ald. [125] vrijdag 2 jan. 1880 Annigje de RUITER [1800], geb. Langerak [125] vrijdag 25 jan. 1856, dr [747] van Arie de RUITER [1977] en Fijgje VERMEULEN [1978].
   XIo. (van Xi) Jacob BOTH [2374], geb. Vreeswijk [66] donderdag 21 okt. 1819, koopman, makelaar, overl. Amsterdam [89] vrijdag 22 okt. 1875, ondertr. [923]/tr. ald. [89] donderdag 11/donderdag 25 april 1844 Magdalena Christina CRAMER [2375], geb. ald. [89] maandag 24 sept. 1821, overl. Amsterdam [89] zondag 29 dec. 1889, dr [1011] van Jan Jacob CRAMER [2619], chirurgijn, en Catharina ROELOFSZ [2620].
   XIp. (van Xj) Jacob BOTH [2377], geb. Woerden [135] donderdag 25 okt. 1855, koffiehuishouder, bierhuishouder, koopman, overl. Rotterdam [17] dinsdag 10 aug. 1920, tr. [936] Ede [284] vrijdag 13 febr. 1880 Johanna Maria Sophia TAUW [2401], geb. Gouda [4] dinsdag 3 nov. 1857, winkeljuffrouw, overl. 's-Gravenhage [84] vrijdag 16 aug. 1929, dr [933] van Willem TAUW [2402] en Elisabeth KAARS [2403].    XIq. (van Xj) Carel Everhard Christiaan BOTH [2381], geb. Zevenaar [303] vrijdag 8 mei 1863, spoorbeambte, stationsassistent, overl. Utrecht [52] vrijdag 22 mei 1925, tr. [954] Kralingen [311] vrijdag 21 nov. 1890 (akt nr. 86). Jeanette LAMPE [2443], geb. Wijhe [310] zaterdag 11 sept. 1869, dr [953] van Carel Ferdinand LAMPE [2444] en Jeanette LANTZENDÖRFFER [2445].
   XIr. (van Xk) Hendrik BOTH [2484], geb. Wilnis [313] vrijdag 9 jan. 1846, winkelier in manufacturen, koopman, overl./begr. Nijmegen [209] maandag 4/vrijdag 8 sept. 1916, tr. (1) [969] Overschie [150] vrijdag 4 febr. 1870 Anna Maria Sophia BECKER [2485], geb. Vlissingen [317] zondag 8 maart 1846, overl. Rotterdam [17] zaterdag 30 dec. 1899, dr [968] van Johan Wilhelm Laurents BECKER [2486] en Johanna Henrietta CLAASSEN [2487], tr. (2) [1539] Nijmegen [209] donderdag 15 nov. 1906 Joanna Adriana Philippina HOOGENDONK [2520], geb. Amsterdam [89] zondag 15 maart 1874, dr [1541] van Johannes HOOGENDONK [3888] en Petronella Mathilde BRIEËT [3889].
   XIs. (van Xl) Jan Gijsbertus BOTH [867], geb. Veenendaal (Ge) [283] zondag 7 nov. 1819, wolkammer, klerk ter secretarie, overl. Veenhuizen [282] vrijdag 15 april 1887, tr. [321] Ede [284] zaterdag 22 nov. 1845 Maria KLOMP [894], geb. Veenendaal (Ge) [283] woensdag 25 okt. 1820, overl. ald. [283] donderdag 21 mei 1868, dr [862] van Gerrit KLOMP [2250] en Brandje HARDEMAN [2251].
   XIt. (van Xl) Gijsbertus BOTH [859], geb. Vrijhoeve-Capelle [64] dinsdag 12 okt. 1824, timmerman, overl. ald. [64] woensdag 28 juni 1905, tr. (1) [322] ald. [64] zaterdag 21 april 1849 Siebregtje BRUGMANS [890], geb. Loon op Zand [69] dinsdag 28 nov. 1826, winkelierster, overl. Vrijhoeve-Capelle [64] dinsdag 4 jan. 1881, dr [806] van Jacob BRUGMANS [2133] en Susanna Marianna TRETTE [2134], tr. (2) [807] ald. [64] dinsdag 29 april 1884 Arnoldina van der SCHANS [2135], geb. ald. [64] zondag 5 sept. 1830, overl. Vrijhoeve-Capelle [64] woensdag 10 febr. 1892, dr [808] van Dirk van der SCHANS [2136] en Neeltje van der HOEVEN [2137].
   XIu. (van Xl) Hendrikus BOTH [871], geb. Vrijhoeve-Capelle [64] woensdag 1 juli 1829, onderwijzer, overl. ald. [64] zaterdag 3 sept. 1892, tr. (1) [325] Capelle (NB) [280] donderdag 8 febr. 1855 (akte nr. 2) Adriana Maria van der HOEVEN [929], geb. ald. [280] donderdag 2 juni 1836, overl. Vrijhoeve-Capelle [64] dinsdag 21 jan. 1862 Zij is overleden aan een uitterende ziekte, dr [582] van Adriaan van der HOEVEN [1553] en Anna Maria van der HOEVEN [1554], tr. (2) [585] Grietje HEY [934], geb. Veenendaal (Ut) [74] zondag 21 jan. 1838, overl. Vrijhoeve-Capelle [64] woensdag 27 juni 1917, dr [1009] van Jacobus HEY [2612] en Willemijntje HIENSCH [2613].
   XIv. (van Xl) Jacob BOTH [875], geb. Vrijhoeve-Capelle [64] zondag 2 april 1837, kantoorbediende, Chef arbeiders spoorwegen, overl. Rotterdam [17] zondag 2 juli 1916, tr. [991] IJke (Zij wordt ook genoemd: "Ke", of "Jenneke"). de GRAAUW [2566], geb. Klundert [424] zaterdag 23 jan. 1830, overl. Rotterdam [17] dinsdag 24 dec. 1912, dr [1470] van Mattheus de GRAAUW [3725] en Johanna van DUN [3726].
   XIw. (van Xm) Hendrik Jan BOTH [2628], geb. Amsterdam [89] maandag 26 nov. 1849, landbouwer, arbeider, koopman, gevolgd door een periode als beambte der Hollandse IJzeren Spoorweg., tr. [1537] Brummen [42] zaterdag 28 dec. 1872 Aaltje STAPELVOORT [3879], geb. ald. [42] vrijdag 8 aug. 1845, overl. Zutphen [297] zondag 26 juni 1881, dr [1536] van Harmen Jansen STAPELVOORT [3880] en Aaltje WILLEMS [3881].
   XIx. (van Xm) Christiaan Jacobus Rijnbrandinus BOTH [3490], geb. Brummen [42] woensdag 18 juli 1866, onderwijzer, Directeur van een HBS in Soerabaia (N.O.I.), overl. 's-Gravenhage [33] maandag 22 mei 1950, begr. Rijswijk [37] donderdag 25 mei 1950 te 3 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kleiweg te Rijswijk. (De naam van de "Kleiweg" is gewijzigd in "Sir Winston Churchilllaan")., tr. [1346] Baarn [339] donderdag 10 okt. 1895 Maria Petronella ter SCHUUR [3491], geb. Amsterdam [89] donderdag 22 april 1869 (geboren in de Nieuwe Lelystraat 22)., overl. Soerabaia (N.O.I.) [389] donderdag 12 okt. 1922, dr [1345] van Izak ter SCHUUR [3492], banketbakker, en Petronella de JONG [3493].
   XIy. (van Xn) Aart BOTH [76], geb. Broek [11] maandag 6 aug. 1821, akkerbouwer,landbouwer, overl. Stolwijk [3] vrijdag 30 jan. 1880, tr. [62] ald. [3] zaterdag 17 aug. 1844 Jannigje KOOL [201], geb. ald. [3] woensdag 22 sept. 1824, overl. Stolwijk [3] donderdag 29 jan. 1880.
   XIz. (van Xn) Leendert BOTH [77], geb. Broek [11] zaterdag 22 mei 1824, boerenwerkman, overl. Stolwijk [3] zondag 28 april 1895, tr. [65] ald. [3] zaterdag 20 juli 1850 Aaltje de REDELIJKHEID [213], geb. ald. [3] woensdag 29 juli 1829, boerendienstbode (1850), overl. ws. Stolwijk [3] donderdag 21 dec. 1916, dr [63] van Arij de REDELIJKHEID [214] en Ariaantje MOYS [215].
   XIaa. (van Xp) Nicolaas Johannes BOTH [3607], geb. Broek [11] dinsdag 6 juli 1852, bouwman, overl. Gouda [4] zaterdag 31 maart 1917, tr. [1411] Bodegraven [19] donderdag 7 april 1887 Annigje VOORDOUW [3610], geb. ald. [19] dinsdag 30 okt. 1855, overl. Gouda [4] maandag 15 dec. 1924, dr [1410] van Cornelis VOORDOUW SIMONSZOON [3611] en Annigje BEIJEN [3612].
   XIab. (van Xp) Johannes Nicolaas JONKERS BOTH [3638], geb. Broek [11] vrijdag 11 nov. 1853, stalhouder, veehouder, paardenfokker, overl. Hekendorp [264] woensdag 18 jan. 1933, ondertr. [1432]/tr. Jutphaas [226] donderdag 12/vrijdag 27 april 1877 Alida Huiberta WINK [3643], geb. ald. [226] maandag 10 sept. 1855, overl. 's-Gravenhage [33] maandag 4 dec. 1922, dr [1489] van Pieter WINK [3775], bouwman, en Alida van BEUSEKOM [3776].
   XIac. (van Xq) Nicolaas BOTH [72], geb. Broek [11] zaterdag 4 okt. 1851, tuinman, overl. Gouda [4] woensdag 13 juli 1927, tr. [142] ald. [4] vrijdag 30 april 1886 Hendrikje van den BOSCH [449], geb. Kockengen [29] maandag 24 maart 1862, overl. Gouda [4] zondag 26 mei 1918, dr [140] van Rijk van den BOSCH [450] en Gerdina BOGAARD [451].
   XIad. (van Xr) Pieter BOTH [112], geb. Berkenwoude [6] woensdag 19 maart 1834, boerenwerkman,bouwman, overl. Stolwijk [3] donderdag 22 jan. 1920, tr. (1) [32] Berkenwoude [6] vrijdag 9 april 1858 Neeltje BAAS [113], geb. ald. [6] ca. 1837, overl. Stolwijk [3] 1862, dr [29] van Arie BAAS [109] en Geertje VERBURG [110], tr. (2) [76] ald. [3] zaterdag 21 febr. 1863 Agatha BAK [226], geb. ald. [3] donderdag 17 juni 1841, overl. Stolwijk [3] maandag 23 mei 1921, dr [66] van Dirk BAK [227] en Annigje VERHOOG [228].
   XIae. (van Xr) Leendert BOTH [115], geb. Berkenwoude [6] vrijdag 3 nov. 1837, boerenwerkman,bouwman,koopman, overl. ald. [6] zondag 1 febr. 1914, tr. [78] ald. [6] vrijdag 3 nov. 1865 Adriana SLINGERLAND [254], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] zondag 16 jan. 1842, overl. Berkenwoude [6] woensdag 13 juni 1888, dr [77] van Jakob SLINGERLAND [255], bouwman, rentenier, en Maria MARKUS [256].
   XIaf. (van Xs) Willem BOTH [129], geb. Gouderak [14] vrijdag 6 febr. 1829, bouwman, tr. [92] Broek [11] donderdag 2 maart 1854 Adriana BREEDIJK [289].
   XIag. (van Xs) Pieter BOTH [134], geb. Gouderak [14] donderdag 9 juni 1831, boerenwerkman, overl. Ouderkerk a/d IJssel [20] zaterdag 13 mei 1871, tr. [94] Stolwijk [3] woensdag 23 dec. 1857 Jannigje den UIL [293], overl. na 1871.
   XIah. (van Xs) Jan BOTH [138], geb. Gouderak [14] maandag 19 okt. 1840, overl. Gouda [4] maandag 20 dec. 1875, tr. [518] Neeltje de GROOT [1384], geb. ald. [4] maandag 7 maart 1836, overl. maandag 9 aug. 1909, dr [517] van Willem de GROOT [1385] en Marrigje van DAM [1386].
   XIai. (van Xt) Willem BOTH [141], geb. Stolwijk [3] donderdag 25 aug. 1831, boerenwerkman,bouwman, overl. ald. [3] dinsdag 27 dec. 1881, tr. [97] ald. [3] vrijdag 1 mei 1857 Neeltje SPEKSNIJDER [303], geb. Haastrecht [23] donderdag 4 febr. 1830, overl. na 1881, dr [95] van Gijsbert SPEKSNIJDER [304] en Maria van VLIET [305].
   XIaj. (van Xt) Cornelis BOTH [150], geb. Berkenwoude [6] donderdag 19 maart 1846, bouwman, overl. ald. [6] donderdag 7 nov. 1912, tr. [100] ald. [6] zaterdag 3 maart 1877 Elisabeth MOLENAAR [313], geb. Berkenwoude [6] dinsdag 5 okt. 1852, overl. ald. [6] dinsdag 21 aug. 1934, dr [99] van Huig MOLENAAR [314] en Neeltje van HERK [315], wed. van [98] Willem van VLIET [316].
   XIak. (van Xu) Arie BOTH [615], geb. Nieuwkoop [16] maandag 18 jan. 1836, melkkoper, koopman, landbouwer,winkelier, overl. Bodegraven [19] donderdag 2 maart 1916, tr. [223] ald. [19] vrijdag 30 nov. 1866 Marietje SCHEER [641], geb. Zegveld [39] vrijdag 13 aug. 1841, overl. Bodegraven [19] maandag 5 juli 1920, dr [847] van Maarten SCHEER [2215] en Maarigje ZAAL [2216].
   XIal. (van Xu) Willem BOTH [618], geb. Nieuwkoop [16] vrijdag 4 sept. 1840, koopman, tr. [224] Bodegraven [19] zaterdag 15 juni 1861 Cornelia VERBOOM [645], geb. Nieuw Lekkerland [40] maandag 12 maart 1838.
   XIam. (van Xu) Klaas BOTH [155], geb. Nieuwkoop [16] maandag 20 jan. 1845, veehouder te Nieuwkoop M 295, tr. (1) [225] N.N., tr. (2) [226] verm. Nieuwkoop [16] vrijdag 11 okt. 1878 Jannetje VERMEIJ [649], geb. ald. [16] woensdag 18 nov. 1846.
   XIan. (van Xu) Arie Cornelis BOTH [156], geb. Nieuwkoop [16] donderdag 14 okt. 1847, landbouwer (1871), bouwman, winkelier, overl. Rotterdam-Overschie [373] donderdag 10 febr. 1921, tr. [45] Reeuwijk [18] vrijdag 17 maart 1871 Neeltje HOOGENDIJK [157], geb. ald. [18] vrijdag 17 dec. 1852, overl. Rotterdam-Overschie [373] donderdag 10 jan. 1924, dr [44] van Eeuwout HOOGENDIJK [158] en Jannigje KWAKERNAAK [159].
   XIao. (van Xv) Pieter BOTH [165], geb. Stolwijk [3] maandag 25 april 1836, tr. [107] Capelle a/d IJssel [25] vrijdag 6 jan. 1871 Pietertje ZEVENBERGEN [329], geb. Stormpolder [24] Stormpolder maakt deel uit van de gemeente Krimpen aan den IJssel. vrijdag 19 juni 1840.
   XIap. (van Xv) Adrianus Jacobus BOTH [166], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] donderdag 27 okt. 1842, veldarbeider, bouwknecht, bouwman, overl. ald. [21] donderdag 15 april 1909, tr. [1106] ald. [21] donderdag 28 juni 1866 Adriana BOTH [176], geb. Berkenwoude [6] maandag 27 sept. 1841, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] zaterdag 4 maart 1916, dr [51] van Pieter BOTH [64], boerenwerkman, en Marrigje van DORP [175].
   XIaq. (van Xv) Jan BOTH [167], geb. ws. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] ca. 1846, bouwman,koopman, tr. [47] Gouderak [14] vrijdag 26 juni 1874 Maria Helena NOORLANDER [168], geb. ald. [14] ca. 1854, dr [138] van Cornelis NOORLANDER [436] en Geertje NOORDEGRAAF [437].
   XIar. (van Xx) Pieter BOTH [655], geb. Bodegraven [19] zaterdag 18 maart 1848, overl. Zegveld [38] vrijdag 22 jan. 1897, tr. [1196] ald. [38] vrijdag 11 sept. 1874 Anna van den TOORN [3062], geb. Bodegraven [19] vrijdag 31 aug. 1849, dr [1455] van Pieter van den TOORN [3689] en Janneke BUITENHUIS [3690].
   XIas. (van Xy) Pieter BOTH [185], geb. Stolwijk [3] maandag 21 jan. 1856, arbeider, landbouwer, overl. ald. [3] vrijdag 31 jan. 1936, tr. [112] Berkenwoude [6] zaterdag 4 sept. 1880 Dirkje PALSGRAAF [332], geb. ald. [6] zondag 1 mei 1859, overl. Stolwijk [3] donderdag 23 okt. 1941, dr [108] van Arie PALSGRAAF [333] en Krijntje ANKE [334].
   XIat. (van Xy) Jan BOTH [186], geb. Stolwijk [3] maandag 23 nov. 1857, arbeider, landbouwer, overl. ald. [3] vrijdag 23 juli 1926, tr. [117] ald. [3] vrijdag 13 juni 1884 Johanna BLONK [343], geb. ca. 1862, overl. na 1911, dr [113] van Pieter BLONK [344] en Johanna de BRUIJN [345].
   XIau. (van Xy) Marinus BOTH [189], geb. Stolwijk [3] zondag 18 jan. 1863, arbeider, boerenwerkman, overl. ald. [3] zaterdag 24 nov. 1917, tr. (1) [119] Gouda [4] zaterdag 12 febr. 1887 Aagje STIP [363], geb. Berkenwoude [6] dinsdag 12 jan. 1858, dr [118] van Adrianus STIP [364] en Flora VERKAIK [365], tr. (2) [122] Gouda [4] woensdag 17 juni 1891 Annigje van TRIET [366], geb. Sluipwijk [15] zaterdag 30 sept. 1854, overl. Stolwijk [3] maandag 7 febr. 1927, dr [120] van Daniel van TRIET [367] en Neeltje van VLIET [368], wed. van [121] Jacobus SPEKSNIJDER [369].
   XIav. (van Xy) Bastiaan BOTH [190], geb. Stolwijk [3] woensdag 8 febr. 1865, boerenwerkman, veehouder, landbouwer, overl. Hekendorp [13] maandag 6 febr. 1939, tr. [130] Stolwijk [3] vrijdag 8 juli 1887 Adriana ANKER [391], geb. ald. [3] zondag 28 febr. 1864, overl. Hekendorp [13] dinsdag 16 maart 1937, dr [126] van Jan Arie Hendrikszoon ANKER [392] en Geertje de JONG [393].    XIaw. (van Xy) Adrianus Cornelis BOTH [191], geb. Stolwijk [3] ca. 1869, landbouwer, overl. ald. [3] zondag 25 juli 1926, tr. [132] Gouderak [14] vrijdag 25 jan. 1895 Klaasje PALSGRAAF [409], geb. Berkenwoude [6] 1865, overl. Stolwijk [3] maandag 14 dec. 1936, dr [131] van Adrianus PALSGRAAF [410] en Lena van VLIET [411].
   XIax. (van Xz) Willem BOTH [198], geb. Bergambacht [8] vrijdag 15 dec. 1854, bouwman,veehouder, overl. Gouderak [14] zondag 29 jan. 1933, tr. [137] Stolwijk [3] vrijdag 5 jan. 1877 Jannigje VERKAIK [415], geb. ald. [3] maandag 26 nov. 1855, overl. ald. [3] vrijdag 24 juni 1904, dr [133] van Jan VERKAIK [416] en Maria HONKOOP [417].
   XIIa. (van XIb) Paulus BOTH [1706], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 22 sept. 1841, arbeider, overl. ald. [109] zaterdag 27 juni 1925, tr. [642] Adriana van ZANDVLIET [1707], geb. ald. [109] vrijdag 16 jan. 1846, overl. Rotterdam [17] woensdag 15 febr. 1939, dr [639] van Arend van ZANDVLIET [1708] en Sijgje BOENDER [1709].
   XIIb. (van XIb) Bastiaan BOTH [1712], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 21 aug. 1849, overl. ald. [109] zondag 25 maart 1900, tr. [640] ald. [109] donderdag 16 febr. 1871 Johanna HUISMAN [1713], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 4 dec. 1849, overl. ald. [109] maandag 24 febr. 1936, dr [641] van Arie HUISMAN [1714] en Hermina van der LINDEN [1715].
   XIIc. (van XIc) Jan BOTH [2879], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 2 febr. 1856, arbeider, overl. ald. [109] donderdag 22 dec. 1927, tr. (1) [1131] ald. [109] donderdag 17 juni 1880 Dingena HOOGMOED [2908], geb. Ouddorp [357] woensdag 30 jan. 1850, overl. Oud-Beijerland [109] zaterdag 25 aug. 1883, dr [1130] van Cornelis HOOGMOED [2909] en Lauwerina Kornelia van der WALL [2910], tr. (2) [1154] ald. [109] donderdag 28 maart 1895 Willempje van der SCHOOR [2962], geb. ald. [109] zondag 9 maart 1856, overl./begr. Oud-Beijerland [109] zondag 14/woensdag 17 juli 1935, dr [1153] van Pieter van der SCHOOR [2963] en Lijsje SMITS [2964].
   XIId. (van XIc) Adrianus BOTH [2880], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 19 juli 1859, arbeider, tuindersknecht, tuinman, overl./begr. Berkel en Rodenrijs [161] zondag 18/donderdag 22 jan. 1931, tr. [1133] Oud-Beijerland [109] donderdag 30 april 1891 Neeltje VERBAAS [2914], geb. ald. [109] woensdag 8 febr. 1865, overl. Berkel en Rodenrijs [161] jan. 1944, dr [1132] van Euft VERBAAS [2915] en Adriana LANGERVELD [2916].
   XIIe. (van XIf) Jan BOTH [1261], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 19 sept. 1832, inlandse kramer, koopman, winkelier, overl. ald. [109] vrijdag 19 april 1912, tr. [456] ald. [109] donderdag 14 mei 1857 Adriana HOOGENBOOM [1262], geb. Oud-Beijerland [109] zondag 28 dec. 1834, overl. ald. [109] maandag 24 maart 1873, dr [488] van Pieter HOOGENBOOM [1334] en Maria SNIJDER [1335].
   XIIf. (van XIf) Gerrit BOTH [1265], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 11 maart 1837, griendman, koopman, overl. Brielle [128] vrijdag 4 juli 1913, tr. (1) [457] Oud-Beijerland [109] donderdag 10 jan. 1861 Adriana HOOGWERF [1266], geb. ald. [109] woensdag 14 dec. 1836, overl. ald. [109] maandag 30 mei 1881, dr [489] van Jan HOOGWERF [1336] en Jenneke HOOGENBOOM [1337], tr. (2) [458] Klaasje HOEK [1267], geb. Numansdorp [188] ca. 1829, overl. Oud-Beijerland [109] woensdag 30 aug. 1893, dr [490] van Arie HOEK [1338] en Elizabeth BUNNIK [1339], laatst gehuwd met [577] Jan GROENEVELD [1547], eerder gehuwd met [576] Cornelis BOENDER [1546], tr. (3) [459] Jaapje MEIJNSTER [1268], geb. ald. [109] ca. 1840, dr [491] van Pieter MEIJNSTER [1340] en Klaziena HEMPEL [1341], eerder gehuwd met [578] Willem de VRIES [1548].
   XIIg. (van XIf) Arie BOTH [1093], geb./ged. Oud-Beijerland [109] woensdag 16 dec. 1840/zondag 17 jan. 1841, Inlandsch kramer, koopman in koloniale waren,winkelier., overl. Rotterdam [17] zaterdag 4 sept. 1920, tr. (1) [379] Oud-Beijerland [109] donderdag 18 mei 1865 Teuna BLOM [1094], geb./ged. ald. [109] donderdag 7/zondag 17 jan. 1841, overl. ald. [109] zaterdag 3 maart 1883, dr [460] van Jan BLOM [1271] en Willemijntje SCHIPPER [1272], tr. (2) [461] Heinenoord [129] vrijdag 11 april 1890 Pietertje de HEER [1273], geb. Piershil [190] ca. 1842, overl. Oud-Beijerland [109] donderdag 14 aug. 1913, dr [500] van Adrianus de HEER [1357] en Johanna GREIJN [1358], eerder gehuwd met [581] Casparus GERLINGS [1552].
   XIIh. (van XIf) Tijs BOTH [1270], geb./ged. Oud-Beijerland [109] woensdag 29 maart/zondag 23 april 1843, arbeider, griendwerker, koopman (steenkolenhandelaar), overl. Loosduinen [156] maandag 23 maart 1931, tr. [579] Oud-Beijerland [109] donderdag 4 mei 1871 Maria SMIT [1549], geb. ald. [109] donderdag 26 maart 1846, overl. Vlaardingen [88] donderdag 15 mei 1919, dr [580] van Johannes SMIT [1550] en Maria de VROED [1551].
   XIIi. (van XIg) Arend BOTH [3157], geb. Oud-Beijerland [109] donderdag 24 juni 1847, arbeider, houthakker, griendman, overl. 's-Gravenhage [33] dinsdag 14 jan. 1936, tr. (1) [1232] Oud-Beijerland [109] donderdag 13 okt. 1870 Catharina van GULIK [3168], geb. Hellevoetsluis [309] dinsdag 9 dec. 1845, dienstbode, overl. Oud-Beijerland [109] vrijdag 30 jan. 1874, dr [1231] van Leendert van GULIK [3169] en Helena Catharina van HARTINGSVELD [3170], tr. (2) [1234] ald. [109] donderdag 29 april 1875 Johanna KLOKKENBURG [3171], geb. Piershil [190] dinsdag 2 febr. 1847, overl. 's-Gravenhage [33] maandag 13 nov. 1933, dr [1233] van Dirk KLOKKENBURG [3172] en Annetje van WETTEN [3173].
   XIIj. (van XIg) Jan BOTH [3159], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 30 nov. 1850, arbeider, griendwerker, overl. ald. [109] zondag 21 april 1935, tr. [1236] ald. [109] woensdag 4 nov. 1874 Maria BOKHOVE [3183], geb. Oud-Beijerland [109] donderdag 23 dec. 1852, dienstbode, overl. ald. [109] donderdag 27 sept. 1923, dr [1235] van Maria BOKHOVE [3184].
   XIIk. (van XIh) Pieter BOTH [1691], geb. Schelluinen [229] vrijdag 12 febr. 1836, schipper, visser, arbeider, overl. Hardinxveld [235] maandag 10 maart 1913, tr. [635] Schelluinen [229] zaterdag 31 mei 1862 Jannigje PEELE [1692], geb. ald. [229] vrijdag 9 aug. 1839, overl. Hardinxveld [228] woensdag 26 april 1905, dr [1221] van Arie PEELE [3120] en Geertje GELDERBLOM [3121].
   XIIl. (van XIh) Pieter BOTH [3132], geb. Hardinxveld [228] maandag 22 dec. 1862, arbeider, tr. [1484] ald. [228] zaterdag 30 okt. 1886 Neeltje Marigje de HEER [3764], geb. ald. [228] donderdag 28 febr. 1867, overl. Hardinxveld [228] zaterdag 14 dec. 1929, dr [1483] van Jan de HEER [3765] en Marigje den DUNNEN [3766].
   XIIm. (van XIi) Jacob BOTH [2022], geb. Hoornaar [107] vrijdag 24 juni 1859, ged. (ned.herv.), werkman, koetsier, opperman, wachtsman, tr. [1096] Aagje VERKAIK [2822], geb. Stolwijk [3] zaterdag 24 sept. 1859, overl. Rotterdam [17] dinsdag 29 aug. 1922 (in het Diaconessenziekenhuis aan de Westersingel 111)., dr [1465] van Pieter VERKAIK [3707] en Lena BUITELAAR [3708].
   XIIn. (van XIi) Teunis BOTH [2021], geb. Hoornaar [107] donderdag 5 juli 1866, ged. (ned.herv.), eigenaar van een draai- en, zweefmolen., tr. (1) [764] Oud Alblas [144] donderdag 30 jan. 1890 Lijntje HARDAM [2040], geb. ald. [144] zondag 12 nov. 1865, overl. ald. [144] donderdag 19 maart 1896, tr. (2) [766] Oud Alblas [144] woensdag 2 juni 1897 Maria de KREIJ [2045], geb. ald. [144] zaterdag 21 maart 1868.
   XIIo. (van XIk) Pieter BOT [3074], geb. Ottoland [123] zondag 4 jan. 1874, tr. [1204] Goudriaan [225] donderdag 26 nov. 1903 Cornelia van de GRAAF [3076], geb. Papendrecht [371] maandag 25 okt. 1875, dr [1203] van Cornelis de GRAAF ( mogelijk van de GRAAF). [3077] en Cornelia de BORST [3078].
   XIIp. (van XIk) Cornelis BOT [1801], geb. Goudriaan [225] zondag 20 nov. 1892, metselaar, overl. Meerkerk [106] dinsdag 15 nov. 1966, tr. [683] Leerbroek [246] vrijdag 18 okt. 1912 Aagje de STIGTER [1812], geb. ald. [246] woensdag 23 jan. 1889, overl. Meerkerk [106] vrijdag 19 april 1957.
   XIIq. (van XIl) Jan BOT [1817], geb. Langerak [125] dinsdag 20 jan. 1874, ged. (ned.herv.) ald. [125], landbouwer, overl. Gouda [4] vrijdag 13 mei 1960, tr. [689] Bergambacht [8] vrijdag 6 jan. 1899 Marrigje KROONE [1825], geb. ald. [8] vrijdag 9 okt. 1874, overl. Gouda [4] dinsdag 5 juni 1956.
   XIIr. (van XIl) Maarten BOT [1818], geb. Langerak [125] donderdag 6 dec. 1877, timmerman, politieambtenaar, overl. vrijdag 15 maart 1940, tr. [688] Stolwijk [3] Aaltje ROSKAM [1824], geb. Mijdrecht [248] dinsdag 7 nov. 1882, overl. woensdag 15 okt. 1941.
   XIIs. (van XIl) Pieter BOT [1819], geb. Langerak [125] woensdag 18 jan. 1882, ged. (ned.herv.) ald. [125], klompenmaker, overl./begr. Willige Langerak [26] donderdag 7/maandag 11 jan. 1937, tr. [687] ald. [26] donderdag 25 mei 1916 Hendrina van BRUGGEN [1823], geb. ald. [26] maandag 18 juli 1892, overl./begr. Willige Langerak [26] zondag 19/donderdag 23 april 1959, dr [693] van Peter van BRUGGEN [1830], smid, en Francina VERHEIJ [1831].
   XIIt. (van XIm) Arie BOT [1949], geb. Langerak [125] donderdag 17 april 1884, ged. (ned.herv.), klompenmaker, sjouwersman, timmerman, overl. Nieuw Lekkerland [40] woensdag 3 jan. 1973, tr. [742] Nieuwpoort [122] donderdag 16 juli 1903 Lijntje SPRUIJTENBURG [1958], geb. Bergambacht [8] donderdag 13 sept. 1883, ged. (ned.herv.), overl. Dordrecht [121] zaterdag 1 nov. 1952, begr. Nieuw Lekkerland [40].
   XIIu. (van XIn) Arie BOT [1990], geb. Zwijndrecht [258] vrijdag 1 sept. 1899, kernmaker machinefabriek, overl. vrijdag 14 jan. 1977, tr. (1) [752] Alida van BERKEL [1995], geb. Delft [263] donderdag 31 aug. 1899, overl. ald. [263] donderdag 11 juli 1957, tr. (2) [753] Rijswijk [37] woensdag 7 okt. 1959 Janna Geertruida BEMENER [1994], geb. Delft [263] zaterdag 14 juni 1902, overl. na vrijdag 14 jan. 1977.
   XIIv. (van XIp) Hendrik Rijntje BOTH [2409], geb. Rotterdam [17] maandag 7 juli 1884, kantoorbediende, overl. 's-Gravenhage [33] zaterdag 7 dec. 1940, begr. ald. [33] woensdag 11 dec. 1940 op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan., tr. [938] Rotterdam [17] donderdag 16 juni 1910 (akte nr. 1407). Lena Marguerite NELEMANS [2410], geb. ald. [17] donderdag 27 dec. 1883, dr [937] van Christiaan NELEMANS [2411] en Marguerite BAKSTEEN [2412].
   XIIw. (van XIp) Willem BOTH [2414], geb. Rotterdam [17] vrijdag 16 april 1886, handelsreiziger, techniker olieboringen, overl. Bennebroek [348] vrijdag 29 sept. 1950, tr. (1) [940] Rotterdam [17] woensdag 29 juni 1910 (akte nr. 1490)., gescheiden ald. [17] dinsdag 18 nov. 1919 van Antonetta Maria Louisa van KUIL [2415], geb. Roosendaal en Nispen [167] zaterdag 29 juni 1889, kamerverhuurster, dr [939] van Jan Willem van KUIL [2416] en Carolina Cornelia BALFOORT [2417], tr. (2) [1442] Amsterdam [89] donderdag 12 okt. 1922, gescheiden ald. [89] donderdag 31 maart 1949, Vonnis en inschrijving van deze scheiding d.d.16 juni 1949., van Nelie Hermina LUBBERS [3658], geb. Vianen [299] vrijdag 18 mei 1888, dr [1441] van Pieter Wientje LUBBERS [3659] en Wilhelmina van der VRIJHOEF [3660].
   XIIx. (van XIp) Jacob BOTH [2422], geb. Rotterdam [17] zaterdag 13 april 1889, kantoorbediende, overl. Riverside-California-USA [419] maandag 23 jan. 1967, tr. [944] Rotterdam [17] woensdag 27 aug. 1924 (akte nr. 3036). Sophia Belia HAAS [2428], geb. Hellevoetsluis [309] zondag 9 aug. 1896, kantoorbediende, concertzangeres, zang pedagoge, overl. Rotterdam [17] maandag 13 okt. 1975, dr [943] van Meyer HAAS [2429] en Anna FRANKEN [2430].
   XIIy. (van XIq) Hendrik Rijntjes BOTH [2455], geb. Ede [284] zaterdag 16 april 1910, reclameontwerper, overl./begr. Amsterdam [89] maandag 7/vrijdag 11 sept. 1959, verloofd [1482] zondag 5 maart 1939 met, tr. ald. [89] woensdag 17 mei 1939, gescheiden ald. [89] dinsdag 30 dec. 1947 van Marie Louise van ITALLIE [3750], geb. Amsterdam [89] vrijdag 4 mei 1917.
   XIIz. (van XIr) Johan Gijsbertus BOTH [2488], geb. Rotterdam [17] woensdag 1 febr. 1871, winkelier in manufacturen en dameskleding, koopman in manufacturen en dameskleding., overl./gecremeerd ald. [17]/Velsen [318] woensdag 9/zaterdag 12 aug. 1944, tr. [971] Berlijn (Duitsland). [399] zaterdag 1 aug. 1896 Lina Henriette Selma Helene LOCKERT [2489], geb. ald. [399] maandag 14 okt. 1872, overl./gecremeerd Rotterdam [17]/Velsen [318] zaterdag 16/woensdag 20 aug. 1947, dr [970] van Johann Heinrich August LOCKERT [2490] en Henriette Auguste Emilie SOTZMANN [2491].
   XIIaa. (van XIr) Gijsbertus Jan BOTH [2508], geb. Rotterdam [17] vrijdag 9 okt. 1885, koopman in manufacturen, overl. Bussum [324] maandag 22 juli 1957, gecremeerd Velsen [318], ondertr. [980] Rotterdam [17] donderdag 16 sept. 1920, tr. ald. [17] donderdag 30 sept. 1920 (akte nr. 3888). Cornelia Elisabeth KOOREVAAR [2509], geb. ald. [17] zaterdag 9 april 1892, overl./gecremeerd Rotterdam [17]/Velsen [318] woensdag 10/zaterdag 13 jan. 1962, dr [979] van Josephus Albertus KOOREVAAR [2510] en Cornelia in 't VELD [2511].
   XIIab. (van XIs) Hendrik Hendricus BOTH [2252], geb. Sprang [67] zaterdag 5 sept. 1846, wolkammer, timmerman, overl. Veenendaal (Ge) [283] zondag 21 maart 1880, ondertr. [866]/tr. ald. [283] vrijdag 28 april/zaterdag 13 mei 1871 Catharina Maria KENNEDY [2257], geb. ald. [283] zondag 30 juni 1844, overl. Veenendaal (Ge) [283] dinsdag 1 juli 1879, dr [865] van Theodorus Franciscus KENNEDY [2258] en Aaltje de GOOIJER [2259].
   XIIac. (van XIt) Hendrikus BOTH [2230], geb. Loon op Zand [69] vrijdag 25 febr. 1859, broodbakker, spoorwegambtenaar, overl. Utrecht [52] dinsdag 28 april 1936, tr. [855] Deil [278] donderdag 13 sept. 1883 Johanna Geertruida van SON [2235], geb. ald. [278] dinsdag 9 okt. 1860, overl. Utrecht [52] zaterdag 12 okt. 1940, dr [854] van Jacobus Johannes van SON [2236] en Hendrika VERWIJ [2237].
   XIIad. (van XIt) Jacobus BOTH [2231], geb. Vrijhoeve-Capelle [64] woensdag 25 okt. 1871, broodbakker, overl. Waalwijk [205] donderdag 2 jan. 1941, tr. (1) [986] Besoijen [195] donderdag 7 nov. 1895 Jacoba Maria BLOK [2546], geb. ald. [195] donderdag 9 april 1874, overl. ald. [195] dinsdag 22 nov. 1921, tr. (2) [992] donderdag 28 mei 1925 Hendrika Johanna BOTH [2564], geb. Hooge en Lage Zwaluwe [329] donderdag 11 juli 1867, overl. Waalwijk [205] vrijdag 19 aug. 1949, dr [991] van Jacob BOTH [875], kantoorbediende, Chef arbeiders spoorwegen, en IJke (Zij wordt ook genoemd: "Ke", of "Jenneke"). de GRAAUW [2566].
   XIIae. (van XIu) Hendrik BOTH [1555], geb. Veen [76] woensdag 26 mei 1858, broodbakker, wethouder, overl./begr. Waalwijk [205] zondag 18/woensdag 21 juni 1939, tr. [586] Besoijen [195] woensdag 9 mei 1883 Johanna van der HAMMEN [1556], geb. ald. [195] zaterdag 12 mei 1855, overl. ald. [195] zondag 6 april 1924, dr [583] van Leendert van der HAMMEN [1557] en Maria BOGERS [1558].
   XIIaf. (van XIu) Adriaan Gerrit BOTH [932], geb. Vrijhoeve-Capelle [64] zondag 23 jan. 1870, broodbakker, handelsreiziger, winkelier, overl./begr. Leerdam [194] zondag 26/woensdag 29 nov. 1950, tr. [810] Vrijhoeve-Capelle [64] donderdag 1 okt. 1891 Johanna Pieternella HECTOR [2138], geb. Grijpskerke [271] zaterdag 6 mei 1865, onderwijzeres, dr [809] van Jacobus HECTOR [2139] en Johanna Pieternella POLEIJ [2140].
   XIIag. (van XIv) Matheus Willem BOTH [2629], geb. Zwaluwe [340] zondag 19 sept. 1869, kantoorbediende, rijksklerk, tr. [1431] Lochem [407] vrijdag 11 okt. 1895 Grada Hendrika NOSSENT [3636], geb. ald. [407] zondag 1 maart 1868, dr [1429] van Albert Jan NOSSENT [3634] en Johanna RENDINK [3635].
   XIIah. (van XIx) Jacobus Rijnbrandinus BOTH [3500], geb. 's-Gravenhage [33] woensdag 18 april 1900, ingenieur, overleden in 1945 in een Japans gevangenkamp., tr. [1350] Medan (N.O.I.) [390] woensdag 26 mei 1926 H. van RIJSINGE [3501].
   XIIai. (van XIy) Willem BOTH [206], geb. Stolwijk [3] zaterdag 11 aug. 1849, arbeider,kastelein,koopman, koopman in bloemen, overl. na 1907, tr. [171] Elisabeth de GRAAF [523], overl. na 1907.
   XIIaj. (van XIz) Willem BOTH [224], geb. Stolwijk [3] zondag 23 nov. 1862, boerenwerkman,arbeider, overl. Utrecht [52] woensdag 9 nov. 1938, tr. [144] Stolwijk [3] vrijdag 16 jan. 1885 Pietertje KNOOP [458], geb. ald. [3] ca. zaterdag 26 sept. 1863, overl. vóór 1915, dr [143] van Johannes KNOOP [459] en Cornelia BENSCHOP [460].
   XIIak. (van XIab) Willem Adrianus JONKERS BOTH [3639], geb. Waddinxveen [5] zaterdag 4 mei 1878, hoofdingenieur, overl. Mariadorf (Duitsland) [409] maandag 14 dec. 1936, begr. Aken (Duitsland) [408] donderdag 17 dec. 1936 op de begraafplaats "Vaalser Quartier"., tr. [1437] Marianne SMERZLIKAR [3652], geb. Wenen (Oostenrijk) [426], overl. Gratkern (Oostenrijk) [427] dinsdag 20 april 1965, begr. Aken (Duitsland) [408].
   XIIal. (van XIab) Pieter Alidanus JONKERS BOTH [3640], geb. Waddinxveen [5] zaterdag 17 mei 1879, huisarts in Nederland. In het voormalige Nederlandsch-Indië was hij "Gouvernementsarts"., overl. Sassenheim [215] zaterdag 2 april 1938, begr. Voorburg [36] woensdag 6 april 1938 (Oosterbegraafplaats te Voorburg)., tr. [1491] Utrecht [52] vrijdag 3 mei 1912 ( Hier was sprake van een "huwelijk met de handschoen" omdat de aanstaande echtgenoot in Nederlands-Indië als arts werkzaam was). Antje Hendrika HONING [3779], geb. 's-Gravenhage [33] zaterdag 13 sept. 1879, hoofdverpleegster, overl. ald. [33] zondag 20 okt. 1957, begr. Voorburg [36], dr [1490] van Egbertus HONING [3780] en Hendrika Antonetta de WIT [3781].
   XIIam. (van XIac) Marinus BOTH [455], geb. Gouda [4] zondag 16 juni 1889, witlofkweker, overl. ald. [4] donderdag 10 juli 1952, tr. [170] ald. [4] woensdag 27 aug. 1913 Agatha Pieternella HARDIJZER [520], geb. Gouda [4] ca. dinsdag 15 juli 1890, overl. ald. [4] na 1952, dr [169] van Johannes HARDIJZER [521] en Dirkje Agatha Pieternella ENDENBERG [522].    XIIan. (van XIad) Dirk BOTH [234], geb. Stolwijk [3] ca. vrijdag 4 nov. 1864, overl. Berkenwoude [6] dinsdag 22 mei 1956, tr. [70] ald. [6] vrijdag 28 febr. 1902 Meinsje de JONG [235], geb. ald. [6] maandag 3 aug. 1863, overl. Berkenwoude [6] vóór zaterdag 16 sept. 1939, dr [68] van Klaas de JONG [236] en Margje den OUDSTEN [237], wed. van [69] Arie HALLING [238].    XIIao. (van XIae) Jacob BOTH [260], geb. Gouderak [14] donderdag 6 aug. 1868, mandenmaker, overl. Berkenwoude [6] zondag 5 febr. 1961, tr. (1) [82] ald. [6] zaterdag 23 febr. 1895 Maria SUIJKER [261], geb. ald. [6] woensdag 2 dec. 1863, overl. Berkenwoude [6] dinsdag 31 dec. 1912, dr [81] van Jacob SUIJKER [263] en Fijgje BOELEN [264], wed. van [80] Wouter van den HEUVEL [262], tr. (2) [124] Ouderkerk a/d IJssel [20] donderdag 10 sept. 1914 Cornelia de JONG [376], geb. ald. [20] donderdag 11 jan. 1877, overl. ald. [20] zondag 27 nov. 1927, dr [255] van Cornelis de JONG [719] en Jannigje den BOER [718], tr. (3) [257] Berkenwoude [6] donderdag 9 juni 1932 Berdina BORMAN [722], geb. Kamerik [46] woensdag 19 dec. 1866, overl. Berkenwoude [6] maandag 11 sept. 1944, dr [256] van Nicolaas BORMAN [723] en Adriana SPIJKER [724].
   XIIap. (van XIae) Willem BOTH [266], geb. Berkenwoude [6] vrijdag 15 juli 1870, melkverkoper, overl. Rotterdam [17] woensdag 15 okt. 1941, begr. ald. [17] zaterdag 18 okt. 1941 (Begraafplaats Rotterdam - Crooswijk)., tr. [83] ald. [17] woensdag 11 dec. 1895 Jannigje BOTH [161], geb. Bodegraven [19] maandag 5 jan. 1874, overl. Rotterdam [17] woensdag 11 jan. 1950, dr [45] van Arie Cornelis BOTH [156], landbouwer (1871), bouwman, winkelier, en Neeltje HOOGENDIJK [157].
   XIIaq. (van XIae) Gerrit BOTH [273], geb. Berkenwoude [6] zaterdag 24 juni 1876, landbouwer, overl. ald. [6] dinsdag 26 jan. 1960, tr. [86] Gouderak [14] donderdag 20 febr. 1913 Gerrigje van den HEUVEL [274], geb. ald. [14] maandag 31 dec. 1888, overl. Berkenwoude [6] zondag 7 juni 1964, dr [85] van Teunis van den HEUVEL [275] en Adriana Wilhelmina BAAS [276].
   XIIar. (van XIae) Leendert BOTH [279], geb. Berkenwoude [6] zondag 6 juni 1880, veehoudersknecht, overl. Loenersloot [44] donderdag 19 okt. 1961, tr. [243] Stolwijk [3] vrijdag 5 febr. 1904 Geertruida OSKAM [694], geb. ald. [3] vrijdag 6 aug. 1875, overl. Gouderak [14] maandag 21 juli 1947, dr [88] van Bastiaan OSKAM [281] en Klazina BUITELAAR [282].
   XIIas. (van XIae) Klaas BOTH [283], geb. Berkenwoude [6] woensdag 13 febr. 1884, landbouwer, overl. Oudewater [45] woensdag 27 dec. 1972, tr. [90] Stolwijk [3] vrijdag 26 juni 1908 Mijntje Christina van DAM [284], geb. ald. [3] zondag 27 sept. 1885, overl. Bergambacht [8] vrijdag 8 dec. 1967, dr [89] van Willem Sijbrand van DAM [285] en Niesje van VLIET [286].
   XIIat. (van XIag) Willem BOTH [295], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] dinsdag 13 maart 1860, arbeider,bouwman,veehouder, tr. [153] Gouderak [14] vrijdag 10 febr. 1882 Antje MUDDE [475], geb. ald. [14] donderdag 21 mei 1857, overl. Ouderkerk a/d IJssel [20] vrijdag 25 dec. 1936, dr [152] van Leendert MUDDE [476] en Cornelia VISSER [477].
   XIIau. (van XIag) Marinus Simon BOTH [299], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] zondag 19 febr. 1865, overl. vóór 1948, tr. [172] Gouderak [14] woensdag 9 juni 1886 Catharina Maria FIJN [528], overl. Gouda [4] dinsdag 11 mei 1948.
   XIIav. (van XIah) Willem BOTH [1388], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] dinsdag 13 maart 1860, overl. vrijdag 1 maart 1918, tr. [519] vrijdag 21 maart 1890 Agatha VERWEIJ [1393], geb. zondag 23 sept. 1866, overl. dinsdag 22 jan. 1952.
   XIIaw. (van XIah) Hendrik BOTH [1390], geb. Stein [138] maandag 11 maart 1867, fabrieksarbeider, winkelier, bouwman, overl. Gouda [4] donderdag 31 mei 1951, tr. [520] ald. [4] woensdag 11 mei 1892 Margje Wilhelmina Barbara VERBREE [1399], geb. Alphen a/d Rijn [139] maandag 23 aug. 1869, overl. vrijdag 10 dec. 1937.
   XIIax. (van XIah) Pieter Marinus BOTH [1392], geb. dinsdag 14 jan. 1873, Hoofd van de Groen van Prinsterenschool te Gouda, overl. Waddinxveen [5] donderdag 2 sept. 1937, tr. [523] woensdag 12 aug. 1903 Cornelia GRAAFLAND [1423], geb. Schiedam [141] vrijdag 24 mei 1872, overl. ald. [141] donderdag 17 okt. 1940.
   XIIay. (van XIai) Gijsbert BOTH [307], geb. Stolwijk [3] woensdag 5 okt. 1859, koopman, arbeider, overl. Ouderkerk a/d IJssel [20] vrijdag 2 juni 1933 Hij was weduwnaar bij zijn overlijden., tr. [155] Bergambacht [8] vrijdag 30 sept. 1881 Lijntje BODE [482], geb. ald. [8] ca. 1855, overl. vóór 1933, dr [154] van Pieter BODE [483] en Grietje van der PIJL [484].
   XIIaz. (van XIai) Marinus BOTH [310], geb. Stolwijk [3] ca. vrijdag 31 juli 1868, boerenwerkman, tuinder, overl. ald. [3] donderdag 3 juni 1937, tr. [166] ald. [3] vrijdag 26 jan. 1894 Lena JONGKIND [508], geb. Bergambacht [8] dinsdag 15 juni 1869, overl. Stolwijk [3] zaterdag 11 sept. 1926, dr [165] van Cornelis JONGKIND [510] en Maria BUITELAAR [509].
   XIIba. (van XIaj) Cornelis BOTH [323], geb. Berkenwoude [6] woensdag 4 juni 1884, landbouwer, overl. Gouda [4] maandag 27 juni 1966, tr. [158] Berkenwoude [6] woensdag 21 juni 1911 Adriana de GROOT [491], geb. ald. [6] dinsdag 22 juli 1884, overl. ald. [6] zondag 8 febr. 1953, dr [157] van Jacobus de GROOT [492] en Neeltje HOOGENBOEZEM [493].
   XIIbb. (van XIak) Maarten BOTH [642], geb. Bodegraven [19] zondag 14 maart 1869, pakhuisknecht, kaaskoper, koopman, overl. ald. [19] vrijdag 8 maart 1929, tr. [852] Hekendorp [13] donderdag 2 juni 1892 Johanna Catharina PEULER [2229], geb. ald. [264] donderdag 9 jan. 1868, overl. Bodegraven [19] zondag 4 febr. 1951, dr [1101] van Johannes Cornelis PEULER [2829], koffiehuishouder, en Jannigje KINKET [2830].
   XIIbc. (van XIan) Klaas BOTH [160], geb. Nieuwkoop [16] zaterdag 28 okt. 1871, boerenarbeider, overl. Zeist [41] dinsdag 11 maart 1952, tr. (1) [230] Krijntje Wilhelmina BOOM [668], geb. Waddinxveen [119] maandag 26 dec. 1881, overl. Rotterdam [17] zaterdag 6 aug. 1949, tr. (2) [232] A. KRISPIJN [672], eerder gehuwd met [231] N.N.
   XIIbd. (van XIap) Pieter BOTH [2823], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] zondag 11 april 1875, arbeider, landarbeider, tr. [1097] Elizabeth Geertruida van der LEE [2824], geb. Rotterdam [17] vrijdag 8 juni 1883, dr [1108] van Willem van der LEE [2843] en Mendrika Margaretha HAM [2844].
   XIIbe. (van XIap) Adrianus BOTH [3852], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] donderdag 9 mei 1878, spoorwegwerker, overl. Gouda [4] dinsdag 30 juni 1942, begr. Nieuwerkerk a/d IJssel [21], tr. [1521] ald. [21] vrijdag 3 juli 1908 Gijsje VOGELAAR [3853], geb. ald. [21] vrijdag 6 april 1883, overl. Capelle a/d IJssel [25] zaterdag 7 mei 1988, begr. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] woensdag 11 mei 1988 (Algemene Begraafplaats)., dr [1526] van Pieter VOGELAAR [3864] en Johanna SCHOUTEN [3865].
   XIIbf. (van XIat) Marinus BOTH [354], geb. Stolwijk [3] zaterdag 3 okt. 1891, tuinman, tr. [159] ald. [3] vrijdag 23 febr. 1917 Anna Pieternella van DAM [495], geb. ald. [3] zondag 28 okt. 1894, dr [96] van Adrianus van DAM [312], landbouwer, en Maria BOTH [311].
   XIIbg. (van XIat) Jan Pieter BOTH [356], geb. Stolwijk [3] donderdag 30 aug. 1894, tuinman, boerenwerkman, tr. [161] ald. [3] vrijdag 24 okt. 1919 Johanna den OUDEN [498], geb. Haastrecht [23] 1898, dr [160] van Snel den OUDEN [499] en Willemijntje van der LAAN [500].
   XIIbh. (van XIav) Marinus BOTH [394], geb. Stolwijk [3] vrijdag 30 dec. 1887, tr. [163] Bergambacht [8] vrijdag 4 sept. 1914 Annigje SCHOLTEN [502], geb. ald. [8] 1890, dr [162] van Hendrik Johannes SCHOLTEN [503] en Janna VISSER [504].
   XIIbi. (van XIav) Jan BOTH [395], geb. Hekendorp [13] maandag 3 febr. 1890, melkveehouder, overl. Gouda [4] dinsdag 17 jan. 1967, tr. [221] Bergambacht [8] vrijdag 25 febr. 1921 Willemijntje RIJNEVELD [396], geb. Willige Langerak [26] (Willige Langerak behoort tot de gemeente Schoonhoven). ca. 1886, overl. Bergambacht [8] dinsdag 13 maart 1956, dr [127] van Hendrik RIJNEVELD [397] en Aartje SCHEP [398], eerder gehuwd met [996] M. SCHILT [2581].    XIIbj. (van XIax) Adrianus Cornelis BOTH [419], geb. Stolwijk [3] woensdag 16 juni 1880, veeverloskundige, overl. Rotterdam [17] zondag 1 dec. 1957, tr. [526] Zevenhuizen (ZH) [34] vrijdag 25 sept. 1908 Neeltje STOFBERG [1426], geb. ald. [34] zondag 16 juli 1882, overl. Rotterdam [17] zondag 1 april 1973.
   XIIbk. (van XIax) Jan BOTH [420], geb. Stolwijk [3] woensdag 9 nov. 1881, overl. Krimpen aan de Lek [143] zondag 1 nov. 1953, tr. [135] Stolwijk [3] vrijdag 16 jan. 1903 Jansje GRAVELAND [421], geb. Gouderak [14] dinsdag 7 sept. 1875, overl. Ouderkerk a/d IJssel [20] vrijdag 23 mei 1952, dr [134] van Willem GRAVELAND [422] en Jansje ANKER [786].
   XIIbl. (van XIax) Pieter BOTH [424], geb. Stolwijk [3] donderdag 31 juli 1884, bouwman te Stolwijk, arbeider, te Lekkerkerk (1906), later kruidenier ( met een hondekar), boomkweker en bouwman-veehouder te Reeuwijk, Zwammerdam en Boskoop, overl. Capelle a/d IJssel [25] woensdag 28 aug. 1968, tr. [346] Lekkerkerk [7] vrijdag 27 jan. 1905 Lijpje BERKOUWER [979], geb. ald. [7] woensdag 13 jan. 1886, overl. Zwammerdam [81] dinsdag 30 mei 1961.
   XIIIa. (van XIIa) Bastiaan BOTH [3407], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 27 okt. 1873, fabrieksarbeider, monstersteker, overl. Rotterdam [17] woensdag 19 nov. 1913, tr. [1316] ald. [17] woensdag 17 mei 1899 Anna COERT [3418], geb. Leeuwarden [219] vrijdag 14 jan. 1870, overl. Rotterdam [17] zondag 15 nov. 1914, dr [1315] van Gijsbertus COERT [3419] en Sara Harmens KEMPES [3420].
   XIIIb. (van XIIa) Arend BOTH [3414], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 20 aug. 1887, los werkman, fabrieksarbeider, tr. [1322] Martijntje KNOP [3430], geb. Rotterdam [17] zaterdag 11 febr. 1888, dr [1321] van Laurens KNOP [3431] en Adriaantje SMIT [3432].
   XIIIc. (van XIIb) Arie BOTH [1720], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 18 febr. 1874, werkman, overl. Rotterdam [17] vrijdag 18 nov. 1932, tr. (1) [646] Numansdorp [238] vrijdag 12 mei 1899 Elizabeth DUIVEN [1721], geb. Mijnsheerenland [237] dinsdag 6 sept. 1870, overl. Rotterdam [17] vrijdag 17 aug. 1900, dr [645] van Dirk DUIVEN [1722] en Anna de JONG [1723], tr. (2) [661] Numansdorp [188] donderdag 1 mei 1902 Lena DUIVEN [1759], geb. Mijnsheerenland [237] vrijdag 28 febr. 1873, overl. Rotterdam [17] woensdag 25 april 1945, dr [645] van Dirk DUIVEN [1722] en Anna de JONG [1723].
   XIIId. (van XIIb) Adrianus BOTH [1739], geb. Oud-Beijerland [109] zondag 13 nov. 1892, overl./begr. Rotterdam [17] woensdag 30 dec. 1970/maandag 4 jan. 1971, tr. [654] Oud-Beijerland [109] donderdag 21 aug. 1919 Adriaantje de RUITER [1740], geb. Klaaswaal [240] zaterdag 2 febr. 1895, overl./begr. Rotterdam [17] zondag 9/woensdag 12 juni 1985, dr [653] van Jan de RUITER [1741] en Pleuntje MAAT [1742].
   XIIIe. (van XIIc) Paulus BOTH [2911], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 23 aug. 1880, sigarenmaker, overl. ald. [109] zaterdag 25 febr. 1939, tr. [1150] Trijntje de BRUYNE [2948], geb. ald. [109] maandag 4 jan. 1892, overl. Oud-Beijerland [109] maandag 29 maart 1965, dr [1149] van Jacobus de BRUYNE [2949] en Cornelia LANG [2950].
   XIIIf. (van XIIc) Cornelis BOTH [2913], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 20 nov. 1882, bloemistarbeider, tuinman, overl. Hillegom [360] dinsdag 24 sept. 1968, tr. [1152] Heinenoord [129] vrijdag 4 mei 1906 Cornelia VERSCHOOR [2954], geb. ald. [129] maandag 21 jan. 1884, overl. Hillegom [118] donderdag 18 sept. 1958, dr [1151] van Hendrik Gerrit VERSCHOOR [2955] en Geertje BIJL [2956].
   XIIIg. (van XIId) Paulus BOTH [2920], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 22 febr. 1897, tuindersknecht, veilingknecht, emballagemeester bij de groentenveiling, overl. Rotterdam [17] zondag 2 okt. 1977, tr. [1156] Overschie [150] woensdag 1 juli 1925 Neeltje Cornelia van de MAREL [2966], geb. ald. [150] zondag 18 febr. 1900, overl. Rotterdam [17] zondag 2 okt. 1977, dr [1157] van Arend van de MAREL [2967] en Saartje van MANNEKES [2968].
   XIIIh. (van XIIe) Pieter BOTH [2579], geb. Oud-Beijerland [109] donderdag 26 okt. 1871, eigenaar van een bakkerij, broodbakker, overl. Rotterdam [17] dinsdag 14 mei 1940, tr. [1032] Maasdam [346] donderdag 29 april 1897 Willemijntje Elizabeth van OPDORP [2672], geb. ald. [346] zondag 7 jan. 1872, overl. Rotterdam [17] dinsdag 31 juli 1945, dr [1031] van Pieter Eliza Hubregt van OPDORP [2673] en Grietje ROOS [2674].
   XIIIi. (van XIIf) Pieter BOTH [2701], geb. Oud-Beijerland [109] donderdag 11 juni 1868, griendwerker, metselaar, aannemer van bouwwerken, overl./begr. Vlaardingen [88] woensdag 14/zaterdag 17 mei 1941, tr. [1043] Oud-Beijerland [109] zaterdag 16 aug. 1890 Pietje Bastiaantje STOLK [2702], geb. ald. [109] vrijdag 7 dec. 1866, overl. Vlaardingen [88] zaterdag 28 okt. 1944, dr [1044] van Arie STOLK [2703] en Bastiaantje BRUSSAARD [2704].
   XIIIj. (van XIIf) Jan BOTH [2765], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 26 febr. 1872, los-werkman, stoker, koopman, overl. Delft [263] maandag 18 febr. 1924, tr. [1073] Vlaardingen [88] woensdag 15 nov. 1899 Adriaantje GARDENIER [2766], geb. Spijkenisse [58] zondag 9 mei 1875, overl. Vlaardingen [88] zondag 28 juli 1940, dr [1072] van Hendrik GARDENIER [2767] en Jacoba KRAAK [2768].
   XIIIk. (van XIIf) Paulus BOTH [2288], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 9 maart 1874, goederenbesteller, koopman, overl./begr. Brielle [128] donderdag 1/maandag 5 febr. 1951, tr. [881] ald. [128] woensdag 23 febr. 1898 (acte nr. 6) Janna KRUIJNE [2289], geb. ald. [128] ca. woensdag 3 mei 1876, overl./begr. Vlaardingen [88] zondag 12/dinsdag 14 sept. 1954, dr [880] van Adrianus KRUIJNE [2290] en Margrieta Maggeltje DIJKGRAAF [2291].
   XIIIl. (van XIIf) Arie BOTH [2270], geb. Oud-Beijerland [186] vrijdag 24 aug. 1877, tr. [872] Brielle [128] zondag 19 mei 1901 Adriana HOKKE [2271], geb. ca. 1877, dr [871] van Frans HOKKE [2272] en Jannetje SCHOUTE [2273].
   XIIIm. (van XIIg) Paulus BOTH [1278], geb./ged. Oud-Beijerland [109] dinsdag 4/zondag 23 mei 1869, overl. Rotterdam [17] dinsdag 18 febr. 1947, begr. ald. [17] vrijdag 21 febr. 1947 (begraven in 1947 op de Algemene Begraafplaats "Crooswijk" en herbegraven op die begraafplaats op 7 oktober 1953)., tr. [463] Rhoon [193] donderdag 24 aug. 1893 Cornelia KOUWENHOVEN [1279], geb. Poortugal [192] zaterdag 3 april 1875, overl./begr. Rotterdam [17] vrijdag 14/woensdag 19 jan. 1955, dr [502] van Arie KOUWENHOVEN [1360] en Elizabeth van ROTTERDAM [1361].
   XIIIn. (van XIIg) Jan BOTH [1095], geb./ged. Oud-Beijerland [109] vrijdag 14 april/zondag 21 mei 1876, broodbakker, overl./begr. ald. [109] woensdag 21/vrijdag 23 juli 1954, tr. [380] ald. [109] donderdag 13 febr. 1902 Hendrika BAARS [1096], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 16 aug. 1884, overl./begr. Rotterdam [17]/Oud-Beijerland [109] maandag 31 maart/donderdag 3 april 1952, dr [467] van Jan BAARS [1293] en Neeltje VERMEULEN [1294].
   XIIIo. (van XIIh) Paulus BOTH [3445], geb. Vlaardingen [88] woensdag 24 juni 1885, schilder, steenkolenhandelaar, overl. Rotterdam [17] zaterdag 11 nov. 1978, tr. [1332] ald. [17] woensdag 20 nov. 1912 Johanna POST [3457], geb. Vlaardingen [88] zondag 5 sept. 1886, overl. Rotterdam [17] maandag 24 sept. 1979, begr. ald. [17] donderdag 27 sept. 1979 (Zuiderbegraafplaats)., dr [1331] van Leendert POST [3458] en Dina TER LAAK [3459].
   XIIIp. (van XIIi) Dirk BOTH [3176], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 9 aug. 1878, onderwijzer, overl. Apeldoorn [91] maandag 22 juni 1953, tr. [1238] Oud-Beijerland [109] woensdag 11 mei 1904 Krijntje SMIT [3195], geb. ald. [109] zaterdag 16 aug. 1879, overl. Haarlem [335] zondag 29 juli 1956, dr [1237] van Gerrit SMIT [3196] en Jaapje BLOM [3197].
   XIIIq. (van XIIj) Arend BOTH [3189], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 29 okt. 1884, stuurman kleine vaart., overl. Amsterdam [89] woensdag 6 okt. 1971, tr. [1245] ald. [89] woensdag 26 jan. 1916 Jannetje TEBBE [3214], geb. Nieuwer-Amstel [217] zondag 31 mei 1891, overl. Amsterdam [89] woensdag 22 maart 1961, dr [1440] van Johan Daniel TEBBE [3656], bakker, en Akke HARTKAMP [3657].
   XIIIr. (van XIIj) Bastiaan BOTH [3192], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 17 juni 1889, griendwerker, overl./begr. ald. [109] zaterdag 21/dinsdag 24 aug. 1971, tr. [1247] ald. [109] vrijdag 29 nov. 1912 Hilletje van den BERG [3218], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 8 aug. 1890, overl. ald. [109] vrijdag 15 nov. 1963, dr [1246] van Pieter van den BERG [3219] en Neeltje LUGTENBURG [3220].
   XIIIs. (van XIIj) Hendrik BOTH [3194], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 28 mei 1894, rijksklerk Directe Belastingen, adjunct commies Directe Belastingen, overl./begr. Rotterdam [17] vrijdag 30 mei/dinsdag 3 juni 1975, begr. op de begraafplaats ´Oud Kralingen`., tr. [1248] Rotterdam [17] woensdag 13 april 1927 Cornelia Pieternella van KOGELENBERG [3237], geb. Goes [377] vrijdag 5 jan. 1900, overl./begr. Rotterdam [17] woensdag 21/maandag 26 juni 1989, begr. op de begraafplaats ¹Oud Kralingen'.
   XIIIt. (van XIIk) Arie ( (Aai).) BOTH [1695], geb. Hardinxveld [228] zaterdag 16 april 1864, visser, roeier rijkswaterstaat, overl. ald. [228] zaterdag 2 sept. 1933, tr. [636] ald. [228] zaterdag 23 juni 1888 Aagje den BREEJEN [1696], geb. Hardinxveld [228] vrijdag 16 okt. 1868, overl. ald. [228] dinsdag 29 april 1919.
   XIIIu. (van XIIl) Pieter BOTH [3760], geb. Hardinxveld [228] donderdag 1 okt. 1896, dekknecht, los arbeider, bouwvakarbeider, overl. Gorinchem [131] woensdag 27 aug. 1969, tr. [1488] ald. [131] zaterdag 2 aug. 1930 Johanna de MAN [3771], geb. ald. [131] zondag 22 okt. 1899.
   XIIIv. (van XIIm) Pieter BOTH [2817], geb. Nieuw Lekkerland [40] zondag 26 jan. 1896, timmerman, tr. [1095] Rotterdam [17] woensdag 12 maart 1924 (akte nr. 34), gescheiden ald. [17] donderdag 19 maart 1931 (vonnis Rotterdam 23-7-1931) van Christina KLINGENS [2818], geb. ald. [17] vrijdag 31 jan. 1902, naaister, dr [1094] van Cornelis KLINGENS [2819] en Vijgerina van der KUIJ [2820].
   XIIIw. (van XIIn) Jan BOTH [2025], geb. Oud Alblas [144] zaterdag 14 nov. 1891, overl. Alblasserdam [132] donderdag 16 juli 1970, tr. [760] Brakel [266] woensdag 20 mei 1914 Martijntje van DALEN [2026], geb. ald. [266] maandag 2 nov. 1891, overl. Schoonhoven [10] woensdag 17 juli 1985.
   XIIIx. (van XIIn) Leendert BOTH [2047], geb. Dordrecht [121] vrijdag 9 nov. 1900, overl. Alblasserdam [132], tr. [768] Oud Alblas [144] donderdag 5 juli 1923 A. van HOFWEGEN [2053], geb. zondag 2 juli 1899, overl. Alblasserdam [132] 1987.
   XIIIy. (van XIIn) Teunis BOTH [2048], geb. Oud Alblas [144] dinsdag 5 nov. 1901, overl. Alblasserdam [132] donderdag 29 okt. 1931, tr. [769] ald. [132] donderdag 29 okt. 1931 Jenneke Christina HERLAAR [2054], geb. ald. [132] woensdag 26 april 1911.
   XIIIz. (van XIIn) Jacob BOTH [2049], geb. Oud Alblas [144] zaterdag 15 okt. 1904, overl. Dordrecht [121] woensdag 20 febr. 1980, tr. [770] Alblasserdam [132] donderdag 27 nov. 1930 Josina Johanna GAAL [2055], geb. ald. [132] zaterdag 24 maart 1906.    XIIIaa. (van XIIn) Marinus BOTH [2050], geb. Oud Alblas [144] zaterdag 18 april 1908, overl. Alblasserdam [132], tr. [771] ald. [132] donderdag 22 okt. 1931 Adriana GAAL [2056], geb. zondag 30 okt. 1910, die hertr. met [773] Meedenburg [2070].
   XIIIab. (van XIIp) Arie BOT [1813], tr. [684] N. den TOOM [1814].
   XIIIac. (van XIIq) Balt BOT [1837], geb. Bergambacht [8] dinsdag 8 maart 1904, landarbeider, timmerman, overl. ald. [8] woensdag 27 maart 1974, tr. [696] ald. [8] vrijdag 25 jan. 1929 Frieda Gezine WINTER [1838], geb. Petersfehn (Duitsland) [250] maandag 4 juni 1900.
   XIIIad. (van XIIq) Antonie BOT [1841], geb. Bergambacht [8] donderdag 18 okt. 1906, timmerman, boerenwerkman, overl. ald. [8] maandag 17 dec. 1984, tr. [698] Ammerstol [249] zaterdag 23 dec. 1933 Cornelia van LOON [1842].
   XIIIae. (van XIIq) Cornelis BOT [1845], geb. Bergambacht [8] maandag 22 maart 1909, visser, landarbeider, grondwerker, los werkman, overl. ald. [8] dinsdag 27 dec. 1988, tr. [700] Ammerstol [249] zaterdag 27 nov. 1937 Adriana Cornelia van den DOOL [1846], geb. Bergambacht [8] zondag 7 mei 1911, overl. ald. [8] na dinsdag 27 dec. 1988.
   XIIIaf. (van XIIq) Piet BOT [1849], geb. Bergambacht [8] dinsdag 6 april 1915, timmerman, overl. Gouda [4] zaterdag 22 april 1978, tr. [702] Bergambacht [8] donderdag 20 juni 1946 Janna GRAAFLAND [1850], geb. ald. [8] zaterdag 1 nov. 1919, overl. na zaterdag 22 april 1978.
   XIIIag. (van XIIq) Jan BOT [1851], geb. Bergambacht [8] vrijdag 16 juni 1916, smid, overl. Ammerstol [249] zondag 23 juli 1967, tr. [703] ald. [249] donderdag 8 dec. 1938 Cornelia BOER [1852], geb. ald. [249] zaterdag 20 nov. 1920, overl. Ammerstol [249] zondag 23 juli 1995.
   XIIIah. (van XIIq) Adrianus BOT [1854], geb. Bergambacht [8] woensdag 28 jan. 1920, timmermansknecht, onbezoldigd rijksveldwachter, overl. Hoorn [12] woensdag 8 nov. 1967, tr. [704] Stolwijk [3] donderdag 26 aug. 1948 Adriana Grietje ROMEIJN [1855], geb. ald. [3] zaterdag 22 okt. 1921, overl. 's-Gravenzande [253] woensdag 8 nov. 1967.
   XIIIai. (van XIIs) Antonie BOT [1865], geb. Willige Langerak [26] zaterdag 13 juli 1918, klompenmaker, overl./begr. Rotterdam [17]/Willige Langerak [26] dinsdag 10/zaterdag 14 april 1984, tr. (1) [712] Lopik [251] vrijdag 28 april 1950 Dirkje Ariana HOUWELING [1876], dr [714] van Adrianus HOUWELING [1878] en Aartje DAMSTEEG [1879], tr. (2) [713] Jantje BOERSMA [1877], dr [715] van Freerk BOERSMA [1880] en Dirkje MEURS [1881].
   XIIIaj. (van XIIs) Peter BOT [1868], geb. Willige Langerak [26] dinsdag 19 aug. 1919, opperman, grondwerker, overl./begr. Schoonhoven [10] dinsdag 14/vrijdag 17 maart 1967, tr. [708] ald. [10] woensdag 19 dec. 1945 Geertruida Maria STEKELENBURG [1869], die hertr. met [730] Jan den BRABER [1921].
   XIIIak. (van XIIu) Wilhelmus Gerardus BOT [2834], geb. Delft [263] vrijdag 7 dec. 1923, overl. ald. [263] woensdag 18 nov. 1987, tr. [1104] vrijdag 16 april 1948 Catharina Willemina ALBERTS [2835], 17, geb. dinsdag 17 sept. 1929, overl. mog. ald. [263] zaterdag 11 nov. 2000, dr [1103] van Hermanus Gerardus Antonius ALBERTS [2836] en Paulina Maria van den BOS [2837].
   XIIIal. (van XIIz) Hendrik August BOTH [2492], geb. Rotterdam [17] zondag 21 nov. 1897, koopman, overl. Zurich (Zwitserland) [320] dinsdag 21 april 1970, tr. (1) [972] Kittanning (USA) [321] maandag 18 aug. 1924 Margaret Crary SCHOTTE [2493], geb. ald. [321] donderdag 18 aug. 1898, overl. Davos (Zwitserland) [322] maandag 3 aug. 1936, gecremeerd ald. [322] donderdag 6 aug. 1936 ; de bijzetting vond plaats te Rotterdam op de Algemene Begraafplaats "Crooswijk" op 10 augustus 1936 te 3 uur., tr. (2) [973] Overschie [150] donderdag 21 juli 1938 Dora Margaretha RIEPER [2494], geb. Nortorf [445] vrijdag 18 nov. 1898, dr [1538] van Heinrich RIEPER [3886] en Magdalena KÜHLMAN [3887].
   XIIIam. (van XIIac) Jacobus Johannes BOTH [2238], geb. Capelle (NB) [280] vrijdag 5 juni 1885, beeldend kunstenaar, ambtenaar bij de Veeartsenijschool te Utrecht., overl. Utrecht [52] maandag 12 aug. 1957, begr. Bilthoven [327] vrijdag 16 aug. 1957 op "Dennenrust"., tr. [857] Arnhem [279] woensdag 14 okt. 1914 Cornelia Gerhardina Wilhelmina ROOZENDAAL [2239], geb. ald. [68] zondag 14 april 1889, dr [856] van Nicolaas Adrianus ROOZENDAAL [2240] en Gerhardina Hermina van MANEN [2241].
   XIIIan. (van XIIac) Hendrik Adriaan Cornelis BOTH [2242], geb. Capelle (NB) [280] maandag 2 april 1888, bankwerker, instrumentmaker, tr. [859] Utrecht [52] donderdag 21 sept. 1911 Johanna Margaretha KREMER [2243], geb. Venlo [281] zaterdag 15 aug. 1891, dr [858] van Hendrikus KREMER [2244] en Catharina Johanna KOLTHOF [2245].
   XIIIao. (van XIIac) Siegbertus BOTH [2246], geb. Capelle (NB) [280] donderdag 31 maart 1887, overl. Utrecht [52] woensdag 1 juli 1936, tr. [861] Zeist [41] donderdag 9 febr. 1911 (akte nr. 8). Betje van NOORT [2247], geb. Utrecht [52], dr [860] van Pieter van NOORT [2248] en Gerritje van de RIDDER [2249].
   XIIIap. (van XIIad) Gijsbertus Sibrecht BOTH [2548], geb. Besoijen [195] woensdag 13 juli 1898, broodbakker, overl. Sprang-Capelle [289] maandag 16 aug. 1948, tr. [988] ald. [289] donderdag 13 aug. 1925 Johanna Elisabeth VAROSSIEAU [2556], geb. Sprang [67] zaterdag 26 april 1902, overl. 's-Hertogenbosch [79] donderdag 8 mei 1947, dr [987] van Karel Johan VAROSSIEAU [2557] en Machieltje van IERSEL [2558].
   XIIIaq. (van XIIae) Hendrikus Leonardus BOTH [1568], geb. Besoijen [195] donderdag 28 febr. 1884, predikant, overl./begr. Wolfheze [198]/Arnhem [199] woensdag 25/zaterdag 28 juli 1962, tr. (1) [596] Nijmegen [209] dinsdag 23 april 1907 Aaltina Henderika SCHUURING [1580], geb. Coevorden [206] donderdag 10 jan. 1884, overl. Arnhem [199] maandag 27 april 1925, dr [591] van Johannes Evert SCHUURING [1581] en Trijntje HEMMES [1582], tr. (2) [594] De Bilt [216] donderdag 12 april 1928 Helena Johanna BEERHORST [1589], geb. Sassenheim [215] vrijdag 30 nov. 1883, overl./begr. Arnhem [68]/Sassenheim [215] vrijdag 9/maandag 12 juli 1937, dr [595] van Rolf Hendrik BEERHORST [1590] en Antje van der HORST [1591].
   XIIIar. (van XIIae) Leendert Hendrik BOTH [1569], geb. Besoijen [195] dinsdag 28 juli 1885, bakker, overl. Halsteren [200] vrijdag 18 april 1969, tr. [602] Apeldoorn [91] dinsdag 18 okt. 1921 Jacomina WEVERINK [1603], geb. ald. [220] dinsdag 24 jan. 1893, overl. Besoijen [195] vrijdag 28 mei 1937, dr [601] van Christaan Hendrik WEVERINK [1604] en Zwanetta Everdina BURLAGE [1605].
   XIIIas. (van XIIai) Aart BOTH [524], geb. Gouda [4] maandag 11 febr. 1878, agent van politie, tr. [846] Rotterdam [17] woensdag 27 nov. 1907 Jaantje Johanna Catharina KOPPERS [2207], geb. ald. [17] woensdag 27 jan. 1886, dr [845] van Johannis Gerardus KOPPERS [2208] en Adriana Petronella Catharina KLOPPERT [2209].
   XIIIat. (van XIIai) Nicolaas BOTH [526], geb. Gouda [4] donderdag 13 april 1882, tr. [177] ald. [4] woensdag 18 sept. 1907 Catharina TIJBOUT [541], geb. ald. [4] maandag 9 juli 1883, dr [1210] van Johannes TIJBOUT [3098] en Johanna Cornelia van LEEUWEN [3099].
   XIIIau. (van XIIal) Eduard Johannes Wilhelm JONKERS BOTH [3782], geb. Indramaju (N-I) [428] maandag 7 juli 1913, marineofficier, overl. Calpe (Alicante.Spanje) [429] maandag 22 dec. 2003, tr. (1) [1492], gescheiden vóór 1957 van Mary LAMMERS [3783], geb. Voorburg [36], tr. (2) [1493] Amsterdam [89] zaterdag 19 jan. 1957, gescheiden Malang (N-I) [430] van Huiberdina POLDERVAART [3784], geb. ald. [430] donderdag 16 juli 1925, dr [1494] van Pieter Hendrik POLDERVAART [3785] en Johanna Lamberta VERWEIJ [3786], tr. (3) [1502] Heiloo [435] vrijdag 13 sept. 1974 Elly GISOLF [3809], v, geb. 's-Gravenhage [33] vrijdag 6 aug. 1926.
   XIIIav. (van XIIal) Albert Pieter André JONKERS BOTH [3791], geb. Indramaju (N-I) [428] vrijdag 19 febr. 1915, huisarts, overl. Eindhoven [344] zaterdag 11 dec. 1999, tr. [1497] Voorburg [36] dinsdag 30 april 1940 Therese Marie SCHEFFERS [3792], geb. Brunssum [432] maandag 3 juni 1918, dr [1496] van Pierre SCHEFFERS [3793] en Leonie MESTERS [3794].
   XIIIaw. (van XIIal) Otto Leonard JONKERS BOTH [3801], geb. Telok Dalam (Nias) (N-I) [433] maandag 3 febr. 1919, overl. Doetinchem [287] zondag 10 dec. 1995, gecremeerd donderdag 14 dec. 1995, tr. [1500] Voorburg [36] donderdag 20 april 1950 Lizabeth Willemina Sophia van de WEERDHOF [3802], geb. 's-Gravenhage [33] vrijdag 15 febr. 1924.
   XIIIax. (van XIIao) Jacob (Jaap) BOTH [377], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] woensdag 19 jan. 1921, ambtenaar, overl./begr. Bennekom [47] zaterdag 1/woensdag 5 nov. 1997, tr. [125] Haastrecht [23] donderdag 11 maart 1948 Klazina Berdina (Ina) VERBURG [378], geb. Stolwijk [3] woensdag 4 febr. 1925, overl. Bennekom [47] vrijdag 29 jan. 1988, dr [258] van Jan VERBURG [725] en Christina van DAM [726].
   XIIIay. (van XIIap) Leendert BOTH [382], geb. Rotterdam [17] vrijdag 4 nov. 1898, havenarbeider,landarbeider, overl. Ouderkerk a/d IJssel [20] dinsdag 20 juli 1976, tr. (1) [182] Capelle a/d IJssel [25] donderdag 3 maart 1921 Jacoba van KRIMPEN [549], geb. Zevenhuizen (ZH) [34] woensdag 1 april 1896, overl. Capelle a/d IJssel [25] dinsdag 25 dec. 1945, tr. (2) [183] Krimpen a/d IJssel [35] zaterdag 1 febr. 1947 Trijntje SPEK [550], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] woensdag 4 juni 1902, overl. na 1976, dr [1368] van Cornelis SPEK [3542] en Neeltje MENT [3543], wed. van [185] J van der WEIDE [556].
   XIIIaz. (van XIIap) Arie Cornelis BOTH [383], geb. Rotterdam [17] dinsdag 30 april 1901, betonwerker,nachtwaker, melkbezorger, overl. ald. [17] zaterdag 20 jan. 1968, tr. [184] ald. [17] woensdag 13 sept. 1922 Wilhelmina van den BERG [551], geb. Rotterdam [17] vrijdag 8 juni 1900, overl. ald. [17] ca. 1980, dr [1369] van Thomas van den BERG [3544] en Hendrika Cornelia de KIEFTE [3545].
   XIIIba. (van XIIap) Willem BOTH [385], geb. Rotterdam [17] donderdag 3 dec. 1903, stoker/machinist, overl. ald. [17] zondag 28 nov. 1971, tr. [204] Capelle a/d IJssel [25] donderdag 20 jan. 1927 Cornelia Maria BAAS [592], geb. Rotterdam [17] zondag 18 juni 1905, overl. Capelle a/d IJssel [25] vrijdag 22 jan. 1993, begr. Rotterdam [17] dinsdag 26 jan. 1993 ( op de begraafplaats "Oud Kralingen ")., dr [1507] van Huibert BAAS [3819] en Cornelia LEMS [3820].
   XIIIbb. (van XIIap) Klaas BOTH [389], geb. Rotterdam [17] vrijdag 13 okt. 1911, overl./begr. ald. [17] zaterdag 24/donderdag 29 maart 2001, begr. "Oud Kralingen", Laan van Oud Kralingen 1., tr. [193] Rotterdam [17] woensdag 18 april 1945 Dirkje (Dit) MOL [563], geb. Rhenen [53] vrijdag 6 febr. 1925, dr [261] van Jacob MOL [732] en Cornelia MOL [733].
   XIIIbc. (van XIIaq) Leendert BOTH [674], geb. Berkenwoude [6] zondag 4 jan. 1914, tr. [234] donderdag 24 dec. 1942 Dirkje DEELEN [675].
   XIIIbd. (van XIIaq) Teunis BOTH [681], geb. Berkenwoude [6] zaterdag 8 juli 1916, tr. [236] Zevenhuizen (ZH) [34] dinsdag 19 mei 1942 Wilhelmina (Mien) ROOS [682].
   XIIIbe. (van XIIaq) Jacob BOTH [683], geb. Berkenwoude [6] woensdag 13 maart 1918, tr. [237] Stolwijk [3] donderdag 6 april 1944 Cornelia de JONG [684].
   XIIIbf. (van XIIaq) Willem BOTH [688], geb. Berkenwoude [6] zondag 11 maart 1928, tr. [239] Lekkerkerk [7] donderdag 15 nov. 1951 K van HERK [689].
   XIIIbg. (van XIIar) Cornelis BOTH [702], geb. Haastrecht [23] maandag 19 juni 1911, meubelmaker, overl. Amsterdam [89] dinsdag 24 juni 1986, tr. [246] Loenersloot [44] vrijdag 8 april 1938 Willemijntje Neeltje den HERTOG [703], geb. ald. [44] vrijdag 2 okt. 1914.
   XIIIbh. (van XIIas) Willem Sijbrand BOTH [710], geb. Berkenwoude [6] woensdag 9 febr. 1916, tr. [251] Jacoba SLINGERLAND [711], geb. ca. 1910, overl. Stolwijk [3] maandag 4 maart 1996.
   XIIIbi. (van XIIas) Pieter BOTH [714], geb. Berkenwoude [6] zondag 21 juni 1925, landarbeider,fabrieksarbeider, dakbedekker, overl. Gouda [4] dinsdag 16 dec. 1980, tr. [253] Berkenwoude [6] donderdag 19 febr. 1953 Adriana BOTH [715], geb. Bergambacht [8] maandag 13 febr. 1922, overl./begr. Stolwijk [3] woensdag 1/zaterdag 4 febr. 1995, dr [221] van Jan BOTH [395], melkveehouder, en Willemijntje RIJNEVELD [396].
   XIIIbj. (van XIIat) Hendrik BOTH [481], geb. Ouderkerk a/d IJssel [20] ca. 1888, overl. Gouda [4] maandag 6 okt. 1941, tr. [173] Stolwijk [3] vrijdag 23 maart 1917 Sijgje KOOLWIJK [530], geb. ald. [3] ca. 1890, dr [522] van Simon KOOLWIJK [1416] en Aaltje BERGEN [1417].
   XIIIbk. (van XIIax) Gijsbert BOTH [1420], geb. Gouda [4] vrijdag 3 jan. 1908, leraar, overl. Amersfoort [72] dinsdag 9 aug. 1994, tr. [788] Schiedam [141] dinsdag 16 sept. 1941 Neeltje Petronella PALTE [2107], geb. ald. [141] woensdag 4 aug. 1909, overl. Amersfoort [72] woensdag 21 sept. 1994.
   XIIIbl. (van XIIay) Pieter Klaas BOTH [489], geb. Bergambacht [8] zaterdag 7 april 1888, vrachtrijder, tr. [175] Stolwijk [3] donderdag 12 juni 1913 Adriana SLINGERLAND [534], geb. Lekkerkerk [7] ca. 1885, dr [174] van Marinus SLINGERLAND [535] en Henderina VERBOOM [536].
   XIIIbm. (van XIIaz) Cornelis Adrianus BOTH [512], geb. Stolwijk [3] dinsdag 28 juli 1896, tr. [167] vrijdag 26 aug. 1921 Maria van der GRAAF [513].
   XIIIbn. (van XIIaz) Marinus BOTH [516], geb. Stolwijk [3] dinsdag 13 febr. 1900, tuinman, schipper, tr. [168] ald. [3] vrijdag 6 aug. 1920 Geertruida van den HOEK [517], geb. Putten [31] ca. 1898, dr [176] van Harmen van den HOEK [538] en Aaltje van DASSELAAR [539].
   XIIIbo. (van XIIba) Cornelis BOTH [637], geb. Berkenwoude [6] maandag 13 sept. 1915, veehouder, overl. Gouda [4] donderdag 28 mei 1964, tr. [1388] Lekkerkerk [7] vrijdag 21 febr. 1941 Johanna van HERK [639], geb. ald. [7] woensdag 14 febr. 1917, overl. Berkenwoude [6] donderdag 12 juli 1990, dr [1389] van Klaas van HERK [3575] en Jannigje Maria SLINGERLAND [3576].
   XIIIbp. (van XIIbe) Adrianus Jacobus BOTH [3856], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] dinsdag 30 mei 1911, suikerbakker, overl. Rotterdam [17] zondag 27 maart 1977, begr. ald. [17] donderdag 31 maart 1977 (Begraafplaats "Oud Kralingen")., tr. [1522] Capelle a/d IJssel [25] donderdag 20 mei 1937 Janna Marigje HOOGERWAARD [3858], geb. ald. [25] donderdag 21 juni 1917, overl. Rotterdam [17] zondag 12 jan. 2003, begr. ald. [17] donderdag 16 jan. 2003 (Begraafplaats "Oud Kralingen")., eerder gehuwd met [1523] C. SPEK [3859].
   XIIIbq. (van XIIbe) Pieter BOTH [3857], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] dinsdag 8 juli 1913, suikerbakker, overl. ald. [21] zaterdag 7 sept. 2002, gecremeerd Capelle a/d IJssel [25] donderdag 12 sept. 2002 (Crematorium "Schollevaar")., tr. [1529] ald. [25] donderdag 24 febr. 1944 Johanna HOLDERMANS [3867], geb. Nieuw Lekkerland [40] zondag 9 jan. 1916, overl. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] maandag 3 maart 1997.
   XIIIbr. (van XIIbj) Adrianus Cornelis BOTH [1434], geb. Hillegersberg [28] woensdag 30 april 1913, overl. Rotterdam [17] vrijdag 9 mei 1997, tr. [533] Overschie [150] woensdag 14 febr. 1934 Teuntje Krijntje WINTERSWIJK [1441], geb. Schiebroek [149] zaterdag 3 okt. 1914, overl. Rotterdam [17] zondag 8 juni 1997.
   XIIIbs. (van XIIbj) Arie BOTH [1438], geb. Hillegersberg [28] woensdag 21 maart 1923, tr. [536] Rotterdam [17] woensdag 2 mei 1951 Elisabeth JANSSEN [1444], geb. ald. [17] woensdag 2 dec. 1925.
   XIIIbt. (van XIIbk) Willem BOTH [1001], geb. Moordrecht [30] zaterdag 27 april 1907, overl. Ermelo [85] vrijdag 24 dec. 1982, tr. [356] Utrecht [52] woensdag 8 nov. 1939 Pietertje Neeltje STERK [1002].
   XIIIbu. (van XIIbl) Willem BOTH [987], geb. Lekkerkerk [7] donderdag 4 mei 1905, boomkweker, overl. Reeuwijk [18] donderdag 27 juli 1989, tr. [350] Zwammerdam [81] donderdag 18 febr. 1932 Annigje van der LAAN [988], geb. Gouda [4] dinsdag 16 maart 1909, overl. Reeuwijk [18] maandag 23 nov. 1981.
   XIIIbv. (van XIIbl) Dirk BOTH [990], geb. Reeuwijk [18] dinsdag 31 aug. 1909, boomkweker, tr. [351] Boskoop [82] donderdag 23 jan. 1936 Janna KASIUS [991].
   XIIIbw. (van XIIbl) Gerard BOTH [992], geb. Zwammerdam [81] maandag 13 juli 1914, chef plantsoenendienst van de, gemeente 's-Gravenhage, overl. Rijswijk [83] vrijdag 21 aug. 1987, tr. [352] Boskoop [82] vrijdag 31 jan. 1941 Marie BOERE [993], geb. ald. [82] dinsdag 25 juli 1911.
   XIIIbx. (van XIIbl) Pieter BOTH [996], geb. Reeuwijk [18] woensdag 11 juli 1917, bomenzoeker (inkoper) en, afslager bij een notaris in Boskoop, overl. Boskoop [82] dinsdag 15 sept. 1992, tr. [354] Reeuwijk [18] vrijdag 12 jan. 1940 Mensje SCHOUTEN [997], geb. ald. [18] zondag 9 sept. 1917.
   XIVa. (van XIIIb) Paulus BOTH [3433], geb. Rotterdam [17] dinsdag 21 jan. 1913, kantoorbediende, overl. Albrandswaard [417] maandag 3 april 1989, tr. [1461] Rotterdam [17] woensdag 19 dec. 1934 Ingetje Johanna IZELAAR [3699], geb. ald. [17] dinsdag 5 sept. 1916.
   XIVb. (van XIIIc) Bastiaan BOTH [3367], geb. Rotterdam [17] maandag 26 jan. 1903, adjunctcommies Belastingdienst, overl. Hellendoorn [384] dinsdag 11 jan. 1983 (Hij woonde bij zijn overlijden in Nijverdal, deel uitmakend van Hellendoorn)., begr. ald. [384] zaterdag 15 jan. 1983, tr. [1304] Rotterdam [17] donderdag 2 aug. 1945 Wilhelmina Aleida Tonia VELTKAMP [3370], geb. Zevenaar [303] dinsdag 20 juli 1915, overl. Hellendoorn [384] zondag 18 nov. 1973.
   XIVc. (van XIIId) Bastiaan BOTH [1743], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 20 juli 1920, tr. [655] Rotterdam [17] donderdag 8 jan. 1948 Hendrika de KIEFTE [1745], geb. ald. [17] dinsdag 2 dec. 1924.
   XIVd. (van XIIIe) Jan BOTH [2951], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 12 juni 1916, overl./begr. Rotterdam [204]/Oud-Beijerland [109] vrijdag 11/woensdag 16 jan. 1991, tr. [1161] ald. [109] donderdag 3 sept. 1942 Jacoba Josina Elizabeth VOLLAARD [2982], geb. ald. [109] vrijdag 2 dec. 1921, dr [1160] van Jan VOLLAARD [2983] en Maria Hendrina Margaretha BAKKER [2984].
   XIVe. (van XIIIg) Arend BOTH [2975], geb. Berkel en Rodenrijs [161] maandag 22 juni 1936, tuinder, tr. [1173] ald. [161] woensdag 6 sept. 1967 Adriana KINDT [3007], geb. ald. [161] woensdag 12 febr. 1947, dr [1172] van Teunis KINDT [3008] en Marrigje BLOK [3009].
   XIVf. (van XIIIg) Euft BOTH [2976], geb. Berkel en Rodenrijs [161] zondag 5 dec. 1937, timmerman, tr. [1175] Rotterdam [17] woensdag 20 nov. 1968, gescheiden ald. [17] donderdag 30 jan. 1986 van Engelina Marie POOT [3013], geb. ald. [17] maandag 28 sept. 1942, dr [1174] van Leendert POOT [3014] en Alida van MANNEKES [3015].
   XIVg. (van XIIIg) Paulus BOTH [2977], geb. Berkel en Rodenrijs [161] vrijdag 12 mei 1939, tuindersknecht.
   XIVh. (van XIIIg) Simon BOTH [2978], geb. Berkel en Rodenrijs [161] maandag 15 dec. 1941, tuinder, maatschappelijk werker, pastoraal medewerker, tr. [1177] Amsterdam [89] woensdag 29 maart 1972 Wilhelmina Hendrika STIER [3017], geb. ald. [89] woensdag 31 juli 1946.
   XIVi. (van XIIIh) Pieter BOTH [2597], geb. Rotterdam [17] maandag 22 febr. 1909, psychiatrisch ziekenverpleger, maatschappelijk werker, overl. Doesburg [392] dinsdag 11 april 1989, gecremeerd Arnhem [68] vrijdag 14 april 1989 in Crematorium "Moscowa"., tr. [1003] Pieternella Helena VROOMMAN [2598], geb. Rotterdam [17] vrijdag 7 febr. 1908, verpleegster, overl./gecremeerd Doesburg [392]/Dieren [393] zaterdag 27 febr./woensdag 2 maart 1988, dr [1033] van Pieter VROOMMAN [2675] en Helena HOOGENDOORN [2676].
   XIVj. (van XIIIi) Arie BOTH [2705], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 13 dec. 1890, aannemer, overl. Bennebroek [348] woensdag 29 mei 1940 in "Huize Vogelenzang"., begr. ald. [348] zaterdag 1 juni 1940, tr. [1045] Vlaardingen [88] woensdag 11 april 1917 Johanna Klazina MOOY [2706], geb. Vlaardingerambacht [349] vrijdag 9 jan. 1891, overl. Schiedam [141] zondag 5 okt. 1986, gecremeerd ald. [141] woensdag 8 okt. 1986 in crematorium "Beukenhof".
   XIVk. (van XIIIi) Bastiaan BOTH [2713], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 27 mei 1893, timmerman, overl. Schiedam [141] donderdag 10 juli 1975, tr. (1) [1050] Vlaardingen [88] donderdag 18 maart 1915, gescheiden ald. [88] donderdag 26 okt. 1944 (vonnis Rotterdam 16-10-1944)., van Petronella van der SCHAFT [2714], geb. ald. [88] zaterdag 10 nov. 1894, overl. Vlaardingen [88] dinsdag 3 april 1973, dr [1049] van Jeroen van der SCHAFT [2715] en Neeltje van der VLIS [2716], tr. (2) [1057] Schiedam [141] dinsdag 19 dec. 1944 Maartje van TOL [2733], geb. ald. [141] woensdag 13 aug. 1913, overl. ald. [141] zondag 22 dec. 1991, gecremeerd Schiedam [141] vrijdag 27 dec. 1991 in crematorium "Beukenhof".
   XIVl. (van XIIIi) Pieter BOTH [2756], geb. Vlaardingen [88] dinsdag 3 okt. 1905, aannemer, overl. ald. [88] vrijdag 1 mei 1998, tr. [1069] ald. [88] donderdag 26 maart 1931 Neeltje MEULWIJK [2757], geb. Vlaardingen [88] woensdag 24 juni 1908, dr [1068] van Cornelis MEULWIJK [2758] en Geertje KALKMAN [2759].
   XIVm. (van XIIIj) Gerrit BOTH [2769], geb. Vlaardingen [88] zaterdag 3 maart 1900, bankwerker, smid, machinist, tr. [1075] ald. [88] woensdag 27 juli 1927 Huigerina Johanna PAALVAST [2770], geb. ald. [88] zaterdag 2 sept. 1905, overl. Vlaardingen [88] zondag 9 juli 1989, begr. ald. [88] vrijdag 14 juli 1989 op de begraafplaats "Holy"., dr [1074] van Izaäk PAALVAST [2771] en Adriaantje KWAK [2772].
   XIVn. (van XIIIk) Adrianus BOTH [2293], geb. Brielle [128] vrijdag 15 nov. 1901, dekknecht, goederenbesteller, overl. maandag 26 juli 1976, tr. (1) [1082] ald. [128] donderdag 21 juni 1923 Sietje POSTEMA [2791], geb. ald. [128] maandag 12 dec. 1904, overl. Rotterdam [17] maandag 17 juni 1935, dr [883] van Marcus POSTEMA [2299] en Sietje LOOIJ [2300], tr. (2) [1085] Brielle [128] dinsdag 16 maart 1937 Anna Annetje van de BLOM [2795], geb. zondag 28 aug. 1910, overl. Bruinnisse [352] woensdag 7 maart 2001.
   XIVo. (van XIIIk) Pieter BOTH [2800], geb. Brielle [128] dinsdag 8 dec. 1903, slager, overl./begr. Rotterdam [17]/Oostvoorne [277] zondag 13/donderdag 17 jan. 1974, tr. [1087] woensdag 4 juli 1928 Lijntje Cornelia Suzanne BRONDER [2801], geb. ald. [277] dinsdag 5 nov. 1907, overl./begr. Rotterdam [17]/Oostvoorne [277] maandag 23/vrijdag 27 jan. 1984.
   XIVp. (van XIIIm) Arie BOTH [2167], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 17 maart 1896, vuurstoker, stoker GEB, controleur van de hogedrukketelinstallatie van het GEB, overl. Rotterdam [17] woensdag 21 dec. 1983, tr. (1) [825] ald. [17] woensdag 14 aug. 1918 Cornelia Allegonda van 't ZELFDE [2168], geb. Schiedam [141] zaterdag 5 dec. 1896, overl. Rotterdam [17] dinsdag 12 aug. 1930, dr [824] van Dammis van 't ZELFDE [2169] en Aleida WARNAWA [2170], tr. (2) [828] ald. [17] woensdag 17 dec. 1930, gescheiden ald. [17] maandag 17 febr. 1947 van Willemina van BEEKUM [2173], geb. Rotterdam [17] vrijdag 10 aug. 1906, overl./begr. ald. [17] woensdag 12/zaterdag 15 aug. 1992, dr [462] van Johannes van BEEKUM [1275] en Anna BOTH [1274], die hertr. met [829] Leendert VERHOEF [2176], tr. (3) [830] ald. [17] woensdag 16 juni 1948 Grietje LEZER [2177], geb. Rotterdam [17] zaterdag 13 aug. 1904, overl. ald. [17] woensdag 17 mei 2000, dr [831] van Hendrik LEZER [2178] en Janna MUILWIJK [2179], eerder gehuwd met [832] Pieter Cornelis van HATTUM [2180].
   XIVq. (van XIIIm) Jan BOTH [2186], geb. Oud-Beijerland [109] dinsdag 21 jan. 1902, broodbakker, vuurstoker, machinist-vakman GEB, overl. Rotterdam [17] zaterdag 31 jan. 1976, tr. [837] ald. [17] woensdag 20 febr. 1929 Bernardina Francisca Lodewica HAAKMEESTER [2191], geb. ald. [17] zaterdag 22 aug. 1903, overl. Rotterdam [17] vrijdag 1 mei 1981, dr [838] van Johannes HAAKMEESTER [2192] en Lena van der HEIDEN [2193].
   XIVr. (van XIIIm) Dirk BOTH [2187], geb. Oud-Beijerland [109] zondag 19 jan. 1908, metselaar-opperman, overl. Delft [263] zondag 14 aug. 1966, begr. Rotterdam [17] woensdag 17 aug. 1966 (Crooswijk)., tr. [840] ald. [17] woensdag 12 juni 1929 Clazina Petronella BREUR [2196], geb. ald. [17] zondag 9 febr. 1908, overl. Rotterdam [17] woensdag 15 dec. 1976, dr [841] van Michiel Johannes BREUR [2197] en Anna Maria UHLENHAP [2198].
   XIVs. (van XIIIn) Jan BOTH [1097], geb./ged. Oud-Beijerland [109] dinsdag 7 april/zondag 24 mei 1908, broodbakker, overl. Capelle a/d IJssel [112] maandag 10 nov. 1986, begr. Rotterdam [17] vrijdag 14 nov. 1986, tr. [381] Oud-Beijerland [109] donderdag 14 sept. 1933 Elizabeth SCHIPPERS [1098], geb./ged. ald. [109] donderdag 16 nov./zondag 17 dec. 1905, overl./begr. Rotterdam [17] zondag 13/vrijdag 18 sept. 1998, dr [469] van Arie SCHIPPERS [1305] en Teuna HOOGWERF [1306].
   XIVt. (van XIIIn) Aart BOTH [1302], geb./ged. Oud-Beijerland [109] donderdag 11 jan./zondag 4 maart 1923, tr. [507] Westmaas [130] woensdag 6 febr. 1946 Adriana HENSEN [1367], geb. ald. [130] vrijdag 30 maart 1923, dr [1447] van Lammert HENSEN [3669] en Jaapje van ETTEN [3670].
   XIVu. (van XIIIo) Leendert BOTH [3461], geb. Vlaardingen [88] vrijdag 30 okt. 1914, winkelchef manufacturen, wachtmeester, adjunct commies Politie, overl./begr. Haarlem [335]/Heemstede [115] dinsdag 12/vrijdag 15 dec. 1989, tr. [1335] ald. [115] donderdag 6 april 1944 Cornelia Anna VELLEKOOP [3471], geb. Haarlem [335] zondag 18 april 1915.
   XIVv. (van XIIIr) Jan BOTH [3221], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 6 okt. 1913, overl./begr. Almkerk [338] zaterdag 2/woensdag 6 nov. 2002, tr. (1) [1249] donderdag 13 okt. 1938 Christina GOUDSWAARD [3242], overl./begr. Bergschenhoek [164]/Rotterdam-Overschie [373] dinsdag 16/zaterdag 20 dec. 1980, begr. op de begraafplaats 'Hofwijk'., dr [1250] van Goudswaard N.N. [3252], heeft niet-huwelijkse relatie (2) [1302] met Toos FOEKEMA-MELIS [3243].
   XIVw. (van XIIIr) Maarten BOTH [3224], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 9 febr. 1918, los arbeider, fabrieksarbeider, tuinder en eveneens visandelaar, alsmede cafetariahouder., overl. Rotterdam [17] dinsdag 1 sept. 1987, tr. [1253] Mijnsheerenland [237] woensdag 14 maart 1945 Johanna Adriana VUNDERINK [3256], geb. Puttershoek [378] zaterdag 8 jan. 1916.
   XIVx. (van XIIIr) Jacob BOTH [3228], geb. Oud-Beijerland [109] zaterdag 30 juni 1923, landarbeider, bakker, broodbakker, overl./begr. ald. [109] donderdag 21/maandag 25 april 1988, tr. [1256] ald. [109] donderdag 4 dec. 1947 Aagje van HALEN [3265], geb. Alblasserdam [132] zondag 11 febr. 1923.
   XIVy. (van XIIIr) Jozef BOTH [3230], 24, geb. Oud-Beijerland [109] maandag 24 mei 1926, melkhandelaar, overl./begr. Haamstede [379]/Oud-Beijerland [109] zondag 31 maart/vrijdag 5 april 2002, tr. [1257] donderdag 15 maart 1951 Maria van DAM [3272], geb. ald. [109] vrijdag 16 nov. 1928, dr [1363] van Johannes Wilhelmus van DAM [3527] en Margaretha Elisabeth BIESHEUVEL [3528].
   XIVz. (van XIIIr) Joost BOTH [3235], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 5 juni 1933, metselaar, ondertr. [1259]/tr. ald. [109] woensdag 5/woensdag 19 okt. 1960 Klara Anna Maria DOOLAARD [3273], geb. ald. [109] vrijdag 1 juli 1938, dr [1258] van Pleun DOOLAARD [3274] en Jannetje van DRIEL [3275].
   XIVaa. (van XIIIt) Pieter Teunis BOTH [1697], geb. Hardinxveld [228] vrijdag 6 dec. 1889, baas baggermolen, overl. Utrecht [52] donderdag 17 juni 1954, tr. [637] Hardinxveld [228] vrijdag 6 juli 1917 Huibertje Teuna de JONG [1698], geb. ald. [228] zaterdag 18 maart 1893, overl. Dordrecht [236] dinsdag 1 sept. 1987.
   XIVab. (van XIIIw) Teunis BOTH [2031], geb. Oud Alblas [144] dinsdag 17 aug. 1915, overl. Dordrecht [121] donderdag 6 aug. 1987, tr. [763] Alblasserdam [132] woensdag 9 sept. 1936 Hendrika Catharina VERKERK [2036], geb. ald. [132] zaterdag 19 april 1913, dr [781] van Evert Adrianus VERKERK [2088] en Bastiaantje Cornelia de KOK [2089].
   XIVac. (van XIIIx) Pieter BOTH [2058], geb. Alblasserdam [132] donderdag 17 sept. 1925, tr. [772] Adriana GELDERBLOM [2065], geb. ald. [132] zaterdag 19 maart 1927.
   XIVad. (van XIIIac) Johannes (Jan) BOT [1856], geb. Bergambacht [8] maandag 3 juni 1929, overl. Gouda [4] zondag 10 juni 1979, tr. [705] Nieuwerkerk a/d IJssel [21] dinsdag 14 juni 1955 Aafje Adriana de BRUIN [1857], geb. ald. [21] zondag 17 maart 1929, overl. Bergambacht [8] na zondag 10 juni 1979.
   XIVae. (van XIIIac) Hans Maarten BOT [1860], geb. Bergambacht [8] dinsdag 15 mei 1934, overl. Rotterdam [17] zaterdag 1 juni 1985, tr. [720] Bergambacht [8] vrijdag 12 febr. 1960 Lena de JONG [1861], geb. ald. [8] zaterdag 18 maart 1939, overl. Rotterdam [17] na zaterdag 1 juni 1985.
   XIVaf. (van XIIIae) Jan BOT [1899], geb. Bergambacht [8] zondag 8 mei 1938, bouwvakker, overl. ald. [8] maandag 26 juli 2004, tr. [723] vrijdag 6 mei 1977 Maria VERHOEVEN [1900], geb. Gouda [4] dinsdag 16 sept. 1958, dr [997] van Jan Cornelis VERHOEVEN [2585], fabrieksarbeider, veehouder, en Maria BOTH [2057].    XIVag. (van XIIIae) Cornelis BOT [1906], geb. Bergambacht [8] dinsdag 5 juni 1945, tr. [724] vrijdag 17 okt. 1969 Johanna Margaretha BORST [1904], geb. Schoonhoven [10] woensdag 2 maart 1949.
   XIVah. (van XIIIaj) Pieter BOT [1922], geb. Schoonhoven [10] maandag 29 april 1946, ged. (r.k.), timmerman, tr. [736] Ammerstol [249] vrijdag 1 nov. 1968 Ienskje AKKER [1935].
   XIVai. (van XIIIaj) Bastiaan BOT [1926], geb. Schoonhoven [10] dinsdag 5 aug. 1952, ged. (r.k.), tr. [737] ald. [10] vrijdag 6 sept. 1974 Marry VERDOUW [1939], geb. ald. [10] dinsdag 29 maart 1955.
   XIVaj. (van XIIIak) Hermanus Gerardus BOT [2839], geb. zondag 3 juni 1956, tr. [1105] N.N.
   XIVak. (van XIIIaq) Hendrik Johannes BOTH [1586], geb. Stratum [211] donderdag 3 aug. 1911, jurist, overl./begr. Oosterbeek [212] maandag 1/vrijdag 5 juni 1981, tr. [608] Arnhem [68] dinsdag 12 dec. 1939 Henriëtte Elizabeth van WALSEM [1593], geb. Buitenzorg (Java) [218] vrijdag 4 febr. 1916, overl./begr. Oosterbeek [212] dinsdag 1/vrijdag 4 jan. 1985, dr [598] van Johan Martin van WALSEM [1594] en Albertine Johanna COOPS [1595].
   XIVal. (van XIIIar) Hendrik Christiaan BOTH [1606], geb. Waalwijk [205] dinsdag 19 sept. 1922, overl. Halsteren [200] zondag 16 nov. 1975, tr. [604] Nijmegen [209] donderdag 27 april 1950 Charlotte Marie CLAASE [1607], geb. ald. [209] zaterdag 8 dec. 1923, dr [603] van Johannes Bernardus Maria CLAASE [1608] en Maria Elisabeth Helena de REGT [1609].
   XIVam. (van XIIIat) Pieter BOTH [544], geb. Gouda [4] dinsdag 3 nov. 1903, verkeersvlieger KLM, majoor-vlieger, overl. Hillegom [118] zondag 14 febr. 1988, tr. [384] Den Helder [116] donderdag 4 nov. 1926 Antje MARSMAN [1104], geb. Zwartsluis [114] dinsdag 4 april 1905, overl. Heemstede [115] donderdag 1 okt. 1987.
   XIVan. (van XIIIau) Pieter Eduard JONKERS BOTH [3787], geb. Amsterdam [89] dinsdag 27 aug. 1957, wiskundig ingenieur, tr. [1495] Delft [263] woensdag 27 maart 1996 Jaqueline KABEL [3788], geb. Amsterdam [89] zondag 16 sept. 1962.
   XIVao. (van XIIIav) Eduard Pieter Albert JONKERS BOTH [3797], geb. Voorburg [36] vrijdag 31 maart 1944, huisarts te 's-Gravenhage., tr. [1499] Wassenaar [155] vrijdag 8 juni 1973 Christine KOERSHUIS [3798], geb. ald. [155] zondag 3 dec. 1950.
   XIVap. (van XIIIax) Jan Christiaan (Christiaan) BOTH [728], geb. Lisse [49] zondag 18 jan. 1953, tr. [259] Uithoorn [51] vrijdag 13 april 1973, scheiding vóór 1990 Martina (Marjo) MERKX [729].
   XIVaq. (van XIIIaz) Thomas BOTH [553], geb. Rotterdam [17] dinsdag 22 nov. 1927, agent van politie, tr. [202] ald. [17] woensdag 29 april 1953 Agnes STOELINGA [585], geb. ca. 1930, overl. ald. [17] ca. 1990.
   XIVar. (van XIIIba) Willem BOTH [596], geb. Capelle a/d IJssel [25] dinsdag 6 sept. 1932, tuinder, tr. [207] Rotterdam [17] woensdag 15 aug. 1956 Jacoba Johanna STUBBE [605], geb. Zevenhuizen (ZH) [34] zondag 23 april 1933, dr [782] van Hermanus STUBBE [2091] en Johanna van der REIJDEN [2092].
   XIVas. (van XIIIba) Huibert BOTH [598], geb. Capelle a/d IJssel [25] woensdag 28 aug. 1935, tr. [209] Rotterdam [17] woensdag 16 nov. 1960 Elisabeth VERHOEF [607], geb. ald. [17] donderdag 20 dec. 1934, dr [1516] van Johannis VERHOEF [3842] en Lysje BIJL [3843].
   XIVat. (van XIIIbb) Willem BOTH [580], geb. Rotterdam [17] donderdag 7 febr. 1952, tr. [268] ald. [17] (Hilligersberg) woensdag 7 nov. 1973 Johanna van der BERG [747], geb. ald. [17] vrijdag 4 dec. 1953, dr [286] van Albert van der BERG [791] en Johanna Pietertje van HALEM [792].
   XIVau. (van XIIIbb) Jacob (Jaap) BOTH [582], geb. Rotterdam [17] vrijdag 22 jan. 1954, tr. [269] ald. [17] (Hilligersberg) vrijdag 14 nov. 1975 Cornelia Jacoba BLANKER [752], geb. ald. [17] zondag 10 dec. 1950, dr [287] van Corneles BLANKER [793] en Cornelia Elisabeth OCKERLOEN [794].
   XIVav. (van XIIIbb) Jan BOTH [584], geb. Rotterdam [17] zaterdag 1 okt. 1966, tr. [271] ald. [17] zaterdag 19 sept. 1981 Cornelia Margaretha (Lia) VERDUIN [760], geb. Spijkenisse [58] maandag 2 maart 1964, dr [290] van Jan Cornelis VERDUIN [797] en Leentje van BIERT [798].
   XIVaw. (van XIIIbc) Willem BOTH [676], geb. donderdag 1 jan. 1948, tr. [342] Gouderak [14] woensdag 31 jan. 1968 Marjan Ali van der VLIST [2638].
   XIVax. (van XIIIbc) Dirk BOTH [814], geb. maandag 7 april 1952, tr. (1) [293] N.N., tr. (2) [1021] Stolwijk [3] donderdag 7 febr. 1974 Pia SMIT [2646].
   XIVay. (van XIIIbd) Klaas (Ken) BOTH [1019], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] donderdag 27 nov. 1947, dairy farmer (melkveehouder), tr. [362] Chilliwick B.C. Canada [95] vrijdag 8 okt. 1971 Margeret Johanna (Marg) ENGELSMAN [1027], geb. Langly B.C. Canada [96] maandag 13 maart 1950.
   XIVaz. (van XIIIbd) Gerrit (Gary) BOTH [1021], geb. Nieuwerkerk a/d IJssel [21] dinsdag 5 okt. 1954, tr. [365] Chilliwick B.C. Canada [95] vrijdag 30 april 1976 Jane (Still) IRIS [1041], geb. Winnipeg (Manitoba)Canada [98] woensdag 20 april 1955.
   XIVba. (van XIIIbe) Jacob BOTH [804], geb. ca. 1943, tr. [301] N.N.
   XIVbb. (van XIIIbe) Adam BOTH [805], tr. [297] N.N.
   XIVbc. (van XIIIbe) Cornelis BOTH [806], geb. zaterdag 2 sept. 1944, tr. [299] N.N.
   XIVbd. (van XIIIbe) Maarten Jan BOTH [808], geb. vrijdag 8 nov. 1946, tr. [303] N.N.
   XIVbe. (van XIIIbe) Gerrit BOTH [809], geb. donderdag 7 aug. 1947, tuinder, later melkhandelaar, te Stolwijk, gemeenteraadslid van Stolwijk en voorzitter van het CDA aldaar, tr. [300] Cornelia de JONG [972].
   XIVbf. (van XIIIbe) Leendert BOTH [811], geb. maandag 30 maart 1953, tr. [302] N.N.
   XIVbg. (van XIIIbe) Teunis BOTH [813], geb. donderdag 9 april 1959, tr. [305] N.N.
   XIVbh. (van XIIIbf) Gerrit BOTH [819], geb. donderdag 10 april 1952, tr. [294] N.N.
   XIVbi. (van XIIIbf) Klaas BOTH [825], geb. woensdag 11 jan. 1961, tr. [295] N.N.
   XIVbj. (van XIIIbf) Cornelis BOTH [828], geb. zaterdag 21 dec. 1963, tr. [296] N.N.
   XIVbk. (van XIIIbf) Adriaan BOTH [830], geb. woensdag 5 nov. 1969, tr. [298] N.N.
   XIVbl. (van XIIIbk) Pieter Marinus BOTH [2109], geb. Amersfoort [72] woensdag 23 nov. 1949, tr. [886] aug. 1980 Joke van der HEIDE [2304], geb. vrijdag 24 jan. 1958, overl. Eindhoven [344] dinsdag 1 juli 2003, dr [1024] van Evert van der HEIDE [2651] en Lidi RUITER [2652].
   XIVbm. (van XIIIbm) Arie BOTH [2100], geb. Bergambacht [8] dinsdag 9 sept. 1924, tr. [787] Jaantje NOORLANDER [2101], geb. mog. dinsdag 12 febr. 1924.
   XIVbn. (van XIIIbp) Adrianus Anthonie BOTH [3860], geb. Rotterdam [17] vrijdag 10 sept. 1937, tr. [1524] ald. [17] donderdag 26 juli 1962 Johanna BOER [3861], geb. ald. [17] maandag 17 jan. 1938, dr [1525] van Narinus BOER [3862] en Catharina van den DORPEL [3863].
   XIVbo. (van XIIIbr) Adrianus Cornelis BOTH [1448], geb. Hillegersberg [28] zaterdag 8 febr. 1936, overl. Elgin (Canada) [160] woensdag 10 juni 1998, tr. [539] Berkel en Rodenrijs [161] dinsdag 21 juni 1960 Jannie OLREE [1449], geb. ald. [161] dinsdag 11 juli 1939.
   XIVbp. (van XIIIbr) Gijsbertus Jan BOTH [1451], geb. Hillegersberg [28] maandag 9 juni 1941, tr. [541] ald. [28] zondag 14 april 1963 Lia MUYSSON [1452], geb. Rotterdam [17] vrijdag 9 april 1943.
   XIVbq. (van XIIIbs) Ed BOTH [1466], geb. Rotterdam [17] woensdag 2 sept. 1953, tr. (1) [545] ald. [17] donderdag 7 okt. 1976 Annelies ROVERS [1467], geb. ald. [17] dinsdag 16 okt. 1951, tr. (2) [546] Zwitserland [168] vrijdag 11 febr. 1983 Johanna KRAAYEVELD [1469].
   XIVbr. (van XIIIbs) Aat BOTH [1473], geb. Rotterdam [17] maandag 3 sept. 1956, tr. [547] Berkel en Rodenrijs [161] vrijdag 9 mei 1980 Marieke ALBLAS [1477], geb. Rotterdam [17] maandag 17 febr. 1958.
   XIVbs. (van XIIIbt) Jan BOTH [1003], geb. Middelharnis [59] donderdag 15 juli 1943, arts, tr. [357] Vlaardingen [88] vrijdag 29 dec. 1967 Adriana Margaretha POLDERMAN [1004].
   XIVbt. (van XIIIbt) Gerrit Peter BOTH [1008], geb. Middelharnis [59] donderdag 17 okt. 1946, tr. [358] Utrecht [52] donderdag 5 maart 1970 Berta ROSENBERG [1009], geb. Helmond [158] donderdag 2 mei 1946.
   XIVbu. (van XIIIbt) Pel Cornelus Wilhelhelmus BOTH [1007], geb. Middelharnis [59] woensdag 14 juli 1948, tr. [359] dinsdag 12 juni 1973 Cornelia KOOYMAN [1012].
   XIVbv. (van XIIIbu) Pieter Paulus BOTH [1487], geb. Zwammerdam [81] dinsdag 29 jan. 1935, tr. [552] ald. [81] vrijdag 29 jan. 1960 Janke Annigje de GIER [1488], geb. Gouda [4] donderdag 27 okt. 1938.
   XIVbw. (van XIIIbv) Pieter BOTH [1493], geb. Boskoop [82] woensdag 11 nov. 1936, tr. [555] Owen Sound (Canada) [171] vrijdag 25 aug. 1967 Eleanor BALL [1494], geb. ald. [171] vrijdag 28 okt. 1949.
   XIVbx. (van XIIIbv) Hendrik BOTH [1504], geb. Boskoop [82] zondag 13 nov. 1938, tr. [560] Owen Sound (Canada) [171] zaterdag 8 sept. 1962 Geraldine van SLIGTENHORST [1505], geb. Kootwijkerbroek [177] maandag 5 dec. 1938.
   XIVby. (van XIIIbv) Dirk BOTH [1515], geb. Boskoop [82] donderdag 18 april 1946, tr. [564] Owen Sound (Canada) [171] zaterdag 4 sept. 1971 Mary BERGSTRA [1516], geb. Markdale (Canada) [183] maandag 6 febr. 1950.
   XIVbz. (van XIIIbx) Pieter BOTH [1533], geb. Zwammerdam [81] dinsdag 6 mei 1947, tr. [570] Boskoop [82] maandag 21 dec. 1970 Adriana Gemma Maria NIEUWESTEEG [1534], geb. ald. [82] zaterdag 10 mei 1952.
   XVa. (van XIVb) Willem Dirk BOTH [3372], geb. Rotterdam [17] vrijdag 25 juni 1948, tr. [1305] Drunen [385] donderdag 29 dec. 1983 Anja SPEE [3373], geb. ald. [385] maandag 15 april 1957.
   XVb. (van XIVc) Gerrit Adrianus BOTH [1748], geb./ged. Rotterdam [17] vrijdag 7 juli/zondag 22 okt. 1950, tr. [658] ald. [17] vrijdag 3 dec. 1971 Constance SLOOT [1752].
   XVc. (van XIVc) Bastiaan BOTH [1750], geb./ged. Rotterdam [17] vrijdag 6 nov. 1953/zondag 11 juli 1954, tr. [660] Barendrecht [242] vrijdag 8 juni 1990 Jolanda de GALAN [1754].
   XVd. (van XIVd) Paulus BOTH [2985], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 30 juni 1943, tr. [1178] vrijdag 1 okt. 1965 Dicky de JONG [3022], geb. dinsdag 30 mei 1944.
   XVe. (van XIVd) Jan BOTH [2986], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 16 aug. 1944, tr. [1179] Maria Cornelia RIDDERHOF [3023], geb. donderdag 23 aug. 1945.
   XVf. (van XIVd) Cornelis BOTH [2988], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 9 mei 1949, overl. maandag 7 juni 1993, begr. ald. [109] vrijdag 11 juni 1993, tr. (1) [1182] Sijgje Neeltje Klazina VERMAAS [3027], geb. donderdag 8 mei 1952, dr [1181] van Jacob Pieter VERMAAS [3028] en Klazina KOOYMAN [3029], tr. (2) [1183] maandag 9 juli 1984 Gertrudie Hillegonda Maria van der HOEVEN [3030], geb. Maasland [57] donderdag 19 febr. 1953.
   XVg. (van XIVd) Jacobus BOTH [2989], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 19 maart 1952, tr. [1184] vrijdag 7 dec. 1973 Maaike Wilhelmina van DRIEL [3033], geb. Zuid-Beijerland [356] zaterdag 20 maart 1954.
   XVh. (van XIVf) Paulus Adrianus BOTH [3000], geb. Rotterdam [17] zaterdag 13 sept. 1969, tr. [1185] Jakarta (Indonesia) [370] vrijdag 25 juni 1999 {Het huwelijk zou ook voltrokken zijn op 28-3-2001 te Rotterdam). Rachma Watti GIN [3036], geb. ald. [370] vrijdag 25 juni 1971 (De geboorte in Jakarta zou officieus zijn; in werkelijheid is zij geboren in Brastagi bij Medan op Sumatra).
   XVi. (van XIVj) Pieter BOTH [2707], geb. Vlaardingen [88] zaterdag 11 mei 1918, uitvoerder bouwbedrijf, overl. Gouda [4] vrijdag 2 okt. 1992, tr. [1046] Anthonia HELDEROP [2708], geb. maandag 15 aug. 1927, overl. Voorthuizen [296] donderdag 29 juli 1999, begr. ald. [296] dinsdag 3 aug. 1999 op "Diepenbosch".
   XVj. (van XIVk) Pieter BOTH [2718], geb. Vlaardingen [88] woensdag 26 mei 1915, winkelier in huishoudelijke artikelen., overl. ald. [88] maandag 7 febr. 2005, tr. [1052] ald. [88] donderdag 31 mei 1945 Hendrika Emma van der SCHEE [2719], geb. Vlaardingen [88] maandag 13 mei 1918, dr [1051] van Wijnand van der SCHEE [2720] en Emma IJDO [2721].
   XVk. (van XIVo) Pieter BOTH [2808], geb. Brielle [128] dinsdag 6 juli 1937, kok, tr. [1090] mog. Rotterdam [17] dinsdag 3 febr. 1959 Wilhelmina KRABBENBOS [2809], geb. mog. ald. [17] maandag 29 aug. 1938.
   XVl. (van XIVr) Poulus BOTH [2199], geb. Rotterdam [17] woensdag 6 nov. 1929, overl. Capelle a/d IJssel [25] vrijdag 6 dec. 1996, begr. Rotterdam [17] woensdag 11 dec. 1996 (Oud Kralingen), tr. (1) [842] ald. [17] woensdag 17 dec. 1952, gescheiden ald. [17] dinsdag 25 okt. 1966 van Jeanne Maria van ENKHUIJZEN [2200], geb. Amsterdam [89] zondag 17 juni 1928, tr. (2) [843] Rotterdam [17] vrijdag 15 dec. 1967 Isabella Aaltje van TOL [2204], geb. ald. [17] donderdag 15 dec. 1921.
   XVm. (van XIVt) Lammert Jan BOTH [3680], geb. Utrecht [52] vrijdag 28 mei 1954, overl. Huizen [48] dinsdag 23 sept. 2003, gecremeerd Bilthoven [327] zaterdag 27 sept. 2003 in Crematorium "Den en Rust"., tr. (1) [1451] Haarlem [335] dinsdag 11 dec. 1979, gescheiden ald. [335] dinsdag 31 aug. 1982 van Juliëtte van SINT MAARTENSDIJK [3681], geb. Amsterdam [89] woensdag 7 jan. 1959, tr. (2) [1452] Heemstede [115] woensdag 20 april 1988 Elisabeth Jacoba Maria SCHOONENS [3682], geb. 's-Gravenhage [33] donderdag 27 sept. 1962.
   XVn. (van XIVv) Bastiaan BOTH [3244], geb. Oud-Beijerland [109] woensdag 16 aug. 1939, tr. [1265] Rotterdam [17] woensdag 14 maart 1962 Janny van HERK [3286], geb. Berkel en Rodenrijs [161] woensdag 7 jan. 1942, dr [1264] van Cornelis van HERK [3287] en Petronella WINTERSWIJK [3288].
   XVo. (van XIVv) Jan Maarten Pieter BOTH [3245], geb./ged. Oud-Beijerland [109] zaterdag 12/zondag 27 febr. 1944, tr. [1267] Rotterdam [17] woensdag 29 juni 1966 Alida Gerredina NICOLAAS [3292], geb. ald. [17] donderdag 12 juli 1945, overl. ald. [17] donderdag 30 mei 1996, dr [1266] van Daniel NICOLAAS [3293] en Gerredina KLAPWIJK [3294].
   XVp. (van XIVv) Jozef Arie BOTH [3247], geb. Oud-Beijerland [109] vrijdag 12 maart 1948, tr. [1271] Rotterdam [17] woensdag 3 nov. 1971 Dina SNIJDERS [3300], geb. ald. [17] woensdag 23 febr. 1949, dr [1270] van Gerrit SNIJDERS [3301] en Jasperina Willempje den ENGELSMAN [3302].
   XVq. (van XIVv) Pieter Hendrik BOTH [3249], geb. Rotterdam [17] zondag 28 mei 1950, tr. [1275] ald. [17] woensdag 26 mei 1971 Cornelia Hendrika BASTIAANSE [3309], geb. Zierikzee [381] vrijdag 27 april 1951, dr [1274] van Nicolaas BASTIAANSE [3310] en Elisabeth van BURG [3311].
   XVr. (van XIVv) Arie Maarten Pieter BOTH [3251], geb. Rotterdam [17] dinsdag 11 febr. 1958, tr. [1279] ald. [17] Katrin MECKE [3317], geb. Braunschweig (Duitsland) [383] maandag 26 sept. 1960, dr [1278] van Jürgen Alfred Walter MECKE [3318] en Elisabeth TÖNNIES [3319].
   XVs. (van XIVw) Bastiaan Maarten BOTH [3257], geb. Mijnsheerenland [237] donderdag 3 jan. 1946, tr. [1280] Rhoon [193] woensdag 26 okt. 1966 K.W. KETTING [3322].
   XVt. (van XIVw) Leendert Adriaan BOTH [3258], geb. Mijnsheerenland [237] vrijdag 17 jan. 1947, tr. [1281] donderdag 3 april 1975 C. de VRIES [3325].
   XVu. (van XIVw) Willem Frederik BOTH [3260], geb. Mijnsheerenland [237] woensdag 14 april 1948, tr. [1283] M.J. KOSTER [3330].
   XVv. (van XIVz) Bastiaan Leendert BOTH [3276], geb. Oud-Beijerland [109] maandag 25 sept. 1961, politieambtenaar, tr. [1287] ald. [109] vrijdag 14 juni 1991 Jeanette van BOKHOVEN [3334].
   XVw. (van XIVz) Pleun Hilbert BOTH [3278], geb. Oud-Beijerland [109] zondag 19 juli 1964, bedrijfsleider, tr. [1290] ald. [109] zaterdag 1 sept. 1990 Carin LEEMBERG [3338], geb. zondag 18 aug. 1963, overl. Putten [31] zondag 30 juni 1996.
   XVx. (van XIVaa) Pieter Teunis BOTH [1762], geb. Hardinxveld [228] dinsdag 28 aug. 1928, boekhouder, tr. [664] Gorinchem [131] donderdag 20 maart 1952 Gerrigje Gijsberta BIEMANS [1763], geb. Rotterdam [17] vrijdag 11 jan. 1929, dr [663] van Wilhelm BIEMANS [1764] en Adriana van KEKEM [1765].    XVy. (van XIVab) Jan BOTH [2028], geb. Alblasserdam [132] donderdag 14 jan. 1937, tr. [778] Zevenbergen [267] dinsdag 20 nov. 1962 Tanneke BAREL [2078], geb. ald. [267] dinsdag 31 okt. 1939.
   XVz. (van XIVab) Evert Adrianus BOTH [2039], geb. Alblasserdam [132] donderdag 22 mei 1947, tr. (1) [776] ald. [132] donderdag 27 dec. 1973 Zwaantje GRINGHUIS [2074], overl. ald. [132] woensdag 26 okt. 1977, tr. (2) [777] Dordrecht [121] vrijdag 11 jan. 1980 Anneke van WIJK [2076], geb. ald. [121] zondag 3 aug. 1958.
   XVaa. (van XIVak) Hendrik Leonard Johan BOTH [1596], geb. Leeuwarden [219] dinsdag 9 febr. 1943, tr. [600] mog. Arnhem [68] Anja BAUER [1599].
   XVab. (van XIVar) Hermanus BOTH [3829], geb. Rotterdam [17] maandag 6 jan. 1958, tr. [1512] Capelle a/d IJssel [25] maandag 3 mei 1982 Brenda HEINS [3830], geb. Rotterdam [17] vrijdag 1 mei 1964.
   XVac. (van XIVar) Jacobus (Jaco) BOTH [2090], geb. Capelle a/d IJssel [25] woensdag 10 nov. 1971, heeft een gereg.partnersch. [785] ald. [25] nov. 2003 Aaltje Klazina VLASBLOM [2095], geb. Schiedam [141] dinsdag 10 okt. 1972, dr [784] van Cornelis VLASBLOM [2096] en Wilhelmina den HERTOG [2097].
   XVad. (van XIVay) Trevor Timothy BOTH [1030], geb. Chilliwick B.C. Canada [95] dinsdag 16 aug. 1977, horticultural technician, tr. [363] ald. [95] zaterdag 13 april 1996 Monica LORA [1032], geb. Drumheller A.B. Canada [97] zaterdag 1 okt. 1977.
   XVae. (van XIVaz) Richard Francis (Rick) BOTH [1043], geb. Chilliwick B.C. Canada [95] maandag 29 mei 1978, truck driver, tr. [366] ald. [95] zaterdag 30 maart 1996 Michelle Laura ODDY [1047], geb. Victoria B.C. Canada [99] vrijdag 3 sept. 1976.
   XVaf. (van XIVbo) Adrianus Cornelis BOTH [1453], geb. Rotterdam [17] zaterdag 20 mei 1961, tr. [542] Elgin (Canada) [160] zaterdag 22 sept. 1984 Leta Ann CAMBELL [1454], geb. Edmonton (Canada) [162] vrijdag 2 april 1965.
   XVag. (van XIVbw) Dennis BOTH [1497], geb. Southampton (Canada) [172] vrijdag 19 maart 1971, tr. [558] Michelle ANDERSON [1498], geb. Wiarton (Canada) [174] donderdag 30 jan. 1975.
   XVah. (van XIVbw) Derek BOTH [1501], geb. Mindemoya (Canada) [175] woensdag 24 sept. 1975, tr. [559] Shallow Lake (Canada) [176] zaterdag 12 okt. 1996 Amanda MOORE [1502], geb. Owen Sound (Canada) [171] zaterdag 22 mei 1976.
   XVai. (van XIVbx) Daniel BOTH [1506], geb. Owen Sound (Canada) [171] maandag 22 maart 1965, tr. [561] Smithville (Canada) [179] zaterdag 22 juli 1989 Alison MCDOUDAL [1507], geb. Canada [178] zaterdag 13 aug. 1966.
   XVIa. (van XVd) Jan BOTH [3021], geb. zaterdag 15 okt. 1966, tr. [1186] Jacoline BONTENBAL [3038], geb. Velsen [318] vrijdag 1 okt. 1965.
   XVIb. (van XVj) Wijnand Jeroen BOTH [2724], geb. Vlaardingen [88] zaterdag 17 mei 1952, tr. [1056] Schiedam [141] woensdag 25 febr. 1976 Henny VREUGDENHIL [2728], geb. ald. [141] zondag 8 aug. 1954, dr [1055] van Marinus Cornelis VREUGDENHIL [2729] en Johanna GROENEWEG [2730].
   XVIc. (van XVk) Roelof Pieter BOTH [2810], geb. Rotterdam [17] zondag 27 sept. 1959, tr. [1091] vrijdag 24 mei 1991 Louise Francisca BLOEMENDAAL [2811], geb. mog. woensdag 24 juli 1968.
   XVId. (van XVn) Jan BOTH [3289], geb. Rotterdam [17] zaterdag 26 jan. 1963, ondertr. [1296] ald. [17], tr. donderdag 27 aug. 1987 Josephina Wilhelmina PORS [3348], geb. Spijkenisse [58] dinsdag 10 aug. 1965.
   XVIe. (van XVn) Cornelis BOTH [3290], geb. Rotterdam [17] dinsdag 20 sept. 1966, tr. [1298] Barendrecht [242] vrijdag 25 sept. 1992 Lena Maria HEYBOER [3352], geb. Rotterdam [17] vrijdag 14 juli 1967, dr [1297] van Krijn HEYBOER [3353] en Pieternella HERMANS [3354].
   XVIf. (van XVy) Teunis Hendrik Catharinus BOTH [2080], geb. Dordrecht [121] donderdag 19 dec. 1963, tr. [779] ald. [121] donderdag 30 aug. 1990 Tiny Boudina ATTEMA [2081].
Noten
1) SA Schoonhoven;Stolwijk ORA 845,d.d. 23-12-1741.


Index op GENEALOGIE
van
Cornelis BOTH


|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|Z|

                       - A -
 1669 Aaldijk, Cornelis Lauwz.                    IXd
 1668 Aaldijk, Marrigje (1775-1856)               IXd
 2990 Aangeenbrug, Jansje (1916-1999)             XIIIf.4
 3417 Abbenbroek, Jannigje                        XIIa.5
 2665 Abbenbroek, Trijntje                        XIIe.1
 1141 Aentje Jorisdr.                             IIa
 1660 Aertsdr., Lijntje                           VIIa
 1935 Akker, Ienskje                              XIVah
 2835 Alberts, Catharina Willemina (1929-2000)    XIIIak
 2836 Alberts, Hermanus Gerardus Antonius         XIIIak
 1477 Alblas, Marieke (1958- )                    XIVbr
 3744 Alderlieste, Bastiaantje                    Xq.9
 3745 Alderlieste, Floris                         Xq.9
 2350 Alfen, Geertje van                          Xi
  578 Alphenaar, P A                           XIIIay(1).7
 3285 Altena, J.H.                                XIIIs.4
 3767 Ambagtsheer, Arie (1882- )                  XIIl.2
 3768 Ambagtsheer, Pieter                         XIIl.2
 1498 Anderson, Michelle (1975- )                 XVag
  334 Anke, Krijntje                              XIas
  391 Anker, Adriana (1864-1937)                  XIav
  341 Anker, Arie (1886-1984)                     XIas.4
 3586 Anker, Hendrika                             XIIbf.1
  778 Anker, Jan                                  XIas.4
  780 Anker, Jan (1912-1941)                      XIIbf.1
  392 Anker, Jan Arie Hendrikszoon                XIav
  786 Anker, Jansje                               XIIbk
  140 Anker, Marrigje (1809-1880)                 Xt
  667 Anker, Neeltje (1911-1951)                  XIIba.1
  774 Anker, Willem                               Xt
 3688 Ankersmit, Hendrika                         Xm(1).2
 1189 Arijensdr., Arijaentje ( -1660)             Vb
 2081 Attema, Tiny Boudina                        XVIf
                       - B -
 3705 Baaijens, Andries                           XId.3
 3704 Baaijens, Gerardus (1849- )                 XId.3
  767 Baaren, Crijntje van                        IXi
   83 Baaren, Koenraad van ( -1864)               Xn.8
 1314 Baars, Cornelis                             IXa.1
 1096 Baars, Hendrika (1884-1952)                 XIIIn
 1293 Baars, Jan                                  XIIIn
 1238 Baars, Klaas (1776-1818)                    IXa.1
 1545 Baars, Kornelis ( -1850)                    XIf
  276 Baas, Adriana Wilhelmina                    XIIaq
  109 Baas, Arie                                  XIad
  592 Baas, Cornelia Maria (1905-1993)            XIIIba
 3819 Baas, Huibert                               XIIIba
 1774 Baas, Jan                                   Xg.1
  246 Baas, Kornelia (1880- )                     XIad(2).8
  113 Baas, Neeltje (1837-1862)                   XIad
 1773 Baas, Pieter                                Xg.1
 3698 Baas, Teunis (1825-1901)                    Xr.4
  247 Baas, Willem                                XIad(2).8
  226 Bak, Agatha (1841-1921)                     XIad
  227 Bak, Dirk ( -1863)                          XIad
 1252 Bakker, Aagje                               XIf
 1088 Bakker, Anna (1807-1850)                    XIf
 1251 Bakker, Jan                                 XIf
 2480 Bakker, Klaas Frederik (1841-1909)          Xk(2).1
 2984 Bakker, Maria Hendrina Margaretha           XIVd
 2481 Bakker, Nan                                 Xk(2).1
 2412 Baksteen, Marguerite                        XIIv
 1383 Bal, D.L.                                   XIIIbg.1
  558 Bale, Leenbertus Johannes van (1875-1963)   XIIap.6
 2417 Balfoort, Carolina Cornelia                 XIIw
 1494 Ball, Eleanor (1949- )                      XIVbw
 2078 Barel, Tanneke (1939- )                     XVy
   71 Baren, Adriana van (1817- )                 Xq
   81 Baren, Cornelis van (1820-1901)             Xn.7
 3046 Baren, Koen van                             Xq
  194 Baren, Pietertje van                        Xz
 3509 Baron van Knobelsdorf, Frederik Willem Adriaan (1911-1996)  XIp.9
 3510 Baron van Knobelsdorf, Frederik Willem Adriaan Karel (1911-1996)  XIp.9
  326 Bas, Cornelia Johanna van den (1893- )      XIaj.5
 1871 Bas, Cornelia Willempje van der             XIIs.4
 3309 Bastiaanse, Cornelia Hendrika (1951- )      XVq
 3310 Bastiaanse, Nicolaas                        XVq
 1162 Bastiaen                                    IIIa
 1576 Bastian, Anna (1905- )                      XIIae.3
 2262 Bätz, Adriana Lamberdina (1877- )           XIIab.1
 2263 Bätz, Frans Jonathan                        XIIab.1
 1599 Bauer, Anja                                 XVaa
  448 Bazuin, Johannes                            XIaq.10
 2485 Becker, Anna Maria Sophia (1846-1899)       XIr
 2486 Becker, Johan Wilhelm Laurents              XIr
 2307 Beek, Adriaan van                           Xl.2
 2306 Beek, Jacobus van (1807-1890)               Xl.2
 1359 Beekum, Johanna Willemina van               XIIg(1).1
 1275 Beekum, Johannes van (1866-1947)            XIIg(1).1, XIVp
 2173 Beekum, Willemina van (1906-1992)           XIVp
 1492 Beer, Henricus Dominicus Maria de (1958- )  XIVbv.2
 1589 Beerhorst, Helena Johanna (1883-1937)       XIIIaq
 1590 Beerhorst, Rolf Hendrik                     XIIIaq
 2600 Beersmma, Petrus Fredericus Maria (1937- )  XIVi.1
 3612 Beijen, Annigje                             XIaa
 1994 Bemener, Janna Geertruida (1902-1977)       XIIu
 1883 Bemmel, Geertrui Bartha van (1959- )        XIIIai(1).1
 1884 Bemmel, Jacob van                           XIIIai(1).1
 1735 Bennekom, Cornelis van (1887-1959)          XIIb.7
 1736 Bennekom, Jan van                           XIIb.7
 3530 Bennekom, Jan Pieter van (1950- )           XIVy.1
 3531 Bennekom, Pieter van                        XIVy.1
  460 Benschop, Cornelia                          XIIaj
 3538 Benschop, Neeltje                           XIIap.12
  791 Berg, Albert van der (1925- )               XIVat
 2363 Berg, Christina Angenietha van den          IXf(2).2
 3218 Berg, Hilletje van den (1890-1963)          XIIIr
 1320 Berg, Jan van den                           Xb
  747 Berg, Johanna van der (1953- )              XIVat
 1246 Berg, Kornelia van den (1793-1876)          Xb
 3567 Berg, Leendert van den                      XIVy.5
  205 Berg, Leendert van den (1842-1931)          XIy.2, XIy.6
 1792 Berg, Maria van den (1858-1941)             XIk
 3219 Berg, Pieter van den                        XIIIr
 3566 Berg, Robert van den                        XIVy.5
 2143 Berg, Simon van den                         XIy.2, XIy.6
 3544 Berg, Thomas van den                        XIIIaz
  551 Berg, Wilhelmina van den (1900-1980)        XIIIaz
  561 Berge, Aart Arnoldus van den (1897-1974)    XIIap.11
 1417 Bergen, Aaltje                              XIIIbj
  775 Berger, Jacoba                              Xt
 1514 Bergman, Brian (1970- )                     XIVbx.4
 1578 Bergman, J.W.                               XIIae.5
 1516 Bergstra, Mary (1950- )                     XIVby
 1995 Berkel, Alida van (1899-1957)               XIIu
 2368 Berkhout, Bartel (1820-1886)                IXf(2).7
 2369 Berkhout, Dirk                              IXf(2).7
  979 Berkouwer, Lijpje (1886-1961)               XIIbl
 2514 Bernoski, Frans ( -1962)                    XIIaa.1
 1219 Beste, Arien Theunis den                    Ve
 1217 Beste, Hendrickje Ariens den                Ve
 2686 Bestebreurtje, Jacob (1908-1972)            XIIIh.5
 2687 Bestebreurtje, Maarten                      XIIIh.5
 3105 Besten, Annigje den                         XIav.8
 1170 Besten, Hendrik Theunis den                 Va.2
 1169 Besten, Jan Hendriks den ( -1725)           Va.2
 1363 Beukelman, Trijntje                         XIIg(1).13
 3776 Beusekom, Alida van                         XIab
 1430 Beversluis, Nicolaas Hendrik (1900-1962)    XIax.13
 1763 Biemans, Gerrigje Gijsberta (1929- )        XVx
 1764 Biemans, Wilhelm                            XVx
  798 Biert, Leentje van (1939- )                 XIVav
 3528 Biesheuvel, Margaretha Elisabeth            XIVy
 2956 Bijl, Geertje                               XIIIf
 3713 Bijl, Helena Frederika van der              XIIm.2
 2902 Bijl, Jan (1834-1889)                       Xb(2).7
 2903 Bijl, Leendert                              Xb(2).7
 3843 Bijl, Lysje                                 XIVas
 1913 Bisschoff, D                                XIIIag.1
 1315 Blaak, Neeltje                              IXa.1
  936 Blanchard, Maria Elisabeth                  Xl.9
  793 Blanker, Corneles (1925-1964)               XIVau
  752 Blanker, Cornelia Jacoba (1950- )           XIVau
 2468 Blankevoort, Adam                           Xk(1).3
 2467 Blankevoort, Margaretha Catharina (1842-1921)  Xk(1).3
 2811 Bloemendaal, Louise Francisca (1968- )      XVIc
  606 Blok, Adrianus (1928-1999)                  XIIIba.5
 3056 Blok, Anthonis (1823-1877)                  Xu.6
 2546 Blok, Jacoba Maria (1874-1921)              XIv.1, XIIad
 3827 Blok, Marinus                               XIIIba.5
 3009 Blok, Marrigje                              XIVe
 1782 Blokland, Ariena                            XIj.1
 2795 Blom, Anna Annetje van de (1910-2001)       XIVn
 3197 Blom, Jaapje                                XIIIp
 1271 Blom, Jan                                   XIIg
 1094 Blom, Teuna (1841-1883)                     XIIg
  343 Blonk, Johanna (1862-1911)                  XIat
 1679 Blonk, Johannes                             IXd.1
  468 Blonk, Maria (1878- )                       XIIaj.3
  344 Blonk, Pieter                               XIat
 3483 Bloot, Neeltje                              XIa(2).2
 1822 Bochove, Jan van                            XIl.5
 2314 Bod, Cornelis (1736- )                      VIIc.7
 2315 Bod, Neeltje (1739-1820)                    VIIc.8
  482 Bode, Lijntje (1855-1933)                   XIIay
  483 Bode, Pieter                                XIIay
 2865 Bodt, Jan (1822-1822)                       Xb(2).2
 2864 Bodt, Paulus (1820-1897)                    Xb(2).1, XIc
  264 Boelen, Fijgje                              XIIao
 1546 Boender, Cornelis                           XIIf
 1920 Boender, Dirkje (1919- )                    XIIr.3
 1709 Boender, Sijgje                             XIIa
 2945 Boer, Arie                                  XIe.8
 2944 Boer, Arie (1865- )                         XIe.8
 1852 Boer, Cornelia (1920-1995)                  XIIIag
 3748 Boer, Cornelis                              Xq.9
  718 Boer, Jannigje den                          XIIao
 3861 Boer, Johanna (1938- )                      XIVbn
 1733 Boer, Klazina den                           XIIb.6
 3615 Boer, Marinus                               XIaa.1
 3862 Boer, Narinus                               XIVbn
 3614 Boer, Pieter (1887- )                       XIaa.1
 1975 Boer, Teunis den (1913- )                   XIIt.7
 3747 Boer, Teuntje (1877- )                      Xq.9
  993 Boere, Marie (1911- )                       XIIIbw
 1880 Boersma, Freerk                             XIIIai
 1877 Boersma, Jantje                             XIIIai
  451 Bogaard, Gerdina                            XIac
 1558 Bogers, Maria                               XIIae
 3184 Bokhove, Maria                              XIIj
 3183 Bokhove, Maria (1852-1923)                  XIIj
 3334 Bokhoven, Jeanette van                      XVv
 3061 Bokken, Neeltje van                         Xx
 3038 Bontenbal, Jacoline (1965- )                XVIa
 2884 Boogaard, Boudewijna van den                XId
 2882 Boogaard, Elizabeth (1812-1893)             XId
 2883 Boogaard, Johannis                          XId
 1424 Boogaerdt, Adrianus Leonardus (1885-1913)   XIax.7
 3626 Boogaerdt, Arie                             IXk(2).8
 3625 Boogaerdt, Meindert (1830- )                IXk(2).8
 3360 Booij, Chatina                              XVp.1
 2319 Booij, Gerrit Reintje                       IXf
 2400 Boom, Catharina van der                     Xj.1
 2393 Boom, Cornelia de                           Xt.2, Xu.4
  744 Boom, Johan (1949- )                        XIIIbb.2
  668 Boom, Krijntje Wilhelmina (1881-1949)       XIIbc
  347 Boom, Reinhard                              XIat.1
  789 Boom, Willem Mijnderd (1913-1994)           XIIIbb.2
 1690 Boon, Antje de (1817-1865)                  XIh
 2013 Boon, Isaäc de (1785- )                     XIh
  884 Booy, Jannigje (1779-1851)                  IXf
  722 Borman, Berdina (1866-1944)                 XIIao
  723 Borman, Nicolaas                            XIIao
 1785 Borsje, Baartje                             XIj.3
 3078 Borst, Cornelia de                          XIIo
 1904 Borst, Johanna Margaretha (1949- )          XIVag
  717 Borst, N.                                   XIIas.7
 3749 Bos, Aaltje                                 Xq.9
 1933 Bos, Hans van den                           XIIIaj.7
 2837 Bos, Paulina Maria van den                  XIIIak
  902 Bosch, Abraham Victor Cornelis ten (1832-1901)  Xl.9
  935 Bosch, Cornelis ten                         Xl.9
  449 Bosch, Hendrikje van den (1862-1918)        XIac
  450 Bosch, Rijk van den                         XIac
 3399 Bosgieter, Simon                            XIa(1).3
 3398 Bosgieter, Willem (1838-1892)               XIa(1).3
 1767 Bot, Aagje (1837-1903)                      Xg.1
   25 Bot, Aart (1769-1828)                       VIIId.4, IXi
 1918 Bot, Adolfina (1909- )                      XIIr.2
 3365 Bot, Adriaantje (1807-1807)                 Xc.1
 3382 Bot, Adriaantje (1808-1808)                 Xa.5
 3379 Bot, Adriana (1803-1803)                    Xa.2
 1853 Bot, Adrianus (1918-1919)                   XIIq.12
 1854 Bot, Adrianus (1920-1967)                   XIIq.13, XIIIah
 1886 Bot, Adrianus (1956- )                      XIIIai(1).2
 1858 Bot, Anna Marrigje (1930- )                 XIIIac.2
 1671 Bot, Annigje (1796-1844)                    IXd.1
 1983 Bot, Annigje (1884-1884)                    XIn.4
 1984 Bot, Annigje (1885-1885)                    XIn.5
 3096 Bot, Annigje (1894-1894)                    XIn.10
 1961 Bot, Annigje Wilhelmina (1906- )            XIIt.3
 1835 Bot, Anthonia (1902-1986)                   XIIq.3
 1916 Bot, Anthonie (1907-1994)                   XIIr.1
 1832 Bot, Antje (1899-1954)                      XIIq.1
 1872 Bot, Antje (1926-1984)                      XIIs.5
 1789 Bot, Antonie (1846-1920)                    Xh.4, XIl
 1841 Bot, Antonie (1906-1984)                    XIIq.6, XIIIad
 1865 Bot, Antonie (1918-1984)                    XIIs.2, XIIIai
 1896 Bot, Antonie (1937- )                       XIIIad.1
 1813 Bot, Arie                                   XIIp.1, XIIIab
 1667 Bot, Arie (1761-1817)                       VIIIb.4, IXd
 1769 Bot, Arie (1840-1909)                       Xg.3
 1787 Bot, Arie (1841-1924)                       Xh.1, XIk
 3070 Bot, Arie (1872-1918)                       XIk(1).2
 1949 Bot, Arie (1884-1973)                       XIm.4, XIIt
 1986 Bot, Arie (1888-1888)                       XIn.7
 1988 Bot, Arie (1891-1893)                       XIn.9
 1990 Bot, Arie (1899-1977)                       XIn.12, XIIu
 1919 Bot, Arie (1911-1969)                       XIIr.3
 1966 Bot, Arie (1912- )                          XIIt.8
 2838 Bot, Arie (1949- )                          XIIIak.1
 1864 Bot, Arie Baltus (1962- )                   XIVad.1
 1985 Bot, Arigje (1886-1886)                     XIn.6
 1987 Bot, Arigje (1889-1968)                     XIn.8
 1837 Bot, Balt (1904-1974)                       XIIq.4, XIIIac
 1834 Bot, Baltus (1900-1902)                     XIIq.2
 1893 Bot, Baltus Sander (1964- )                 XIVae.3
 1926 Bot, Bastiaan (1952- )                      XIIIaj.5, XIVai
 1965 Bot, Bastiaantje (1910- )                   XIIt.7
 2840 Bot, Catharina Wilhelmina (1962- )          XIIIak.3
 1892 Bot, Celia Frieda (1961- )                  XIVae.2
 2842 Bot, Chelsey                                XIVaj.2
 1802 Bot, Christina (1893-1943)                  XIk(2).3
 1901 Bot, Claudia (1970- )                       XIVag.1
 1815 Bot, Cor                                    XIIIab.1
 1677 Bot, Cornelia (1812-1820)                   IXd.7
 1989 Bot, Cornelia (1895-1982)                   XIn.11
 1239 Bot, Cornelis (1774-1855)                   IXa.2, Xa
 1676 Bot, Cornelis (1808- )                      IXd.6, Xg
 1771 Bot, Cornelis (1846-1921)                   Xg.5, XIj
 1777 Bot, Cornelis (1871-1934)                   XIj.1
 3089 Bot, Cornelis (1891-1892)                   XIk(2).1
 1801 Bot, Cornelis (1892-1966)                   XIk(2).2, XIIp
 1845 Bot, Cornelis (1909-1988)                   XIIq.8, XIIIae
 1906 Bot, Cornelis (1945- )                      XIIIae.2, XIVag
 1929 Bot, Daniël (1964- )                        XIIIaj.8
 3383 Bot, Dirk (1810-1810)                       Xa.6
 1804 Bot, Dirkje (1898-1963)                     XIk(2).6
 1954 Bot, doodgeb. dr (1893)                     XIm.9
 3378 Bot, doodgeb. kind (1802)                   Xa.1
 1947 Bot, doodgeb. zn (1881)                     XIm.2
 3088 Bot, doodgeb. zn (1888)                     XIk(1).10
 1952 Bot, doodgeb. zn (1889)                     XIm.7
 1940 Bot, Edwin (1979- )                         XIVai.1
 2868 Bot, Elizabeth (1828-1894)                  Xb(2).5
 1981 Bot, Fijgje (1881-1949)                     XIn.2
 1866 Bot, Francina (1916-1993)                   XIIs.1
 1928 Bot, Francina (1957- )                      XIIIaj.7
 3095 Bot, Frans (1902-1903)                      XIk(2).8
 1806 Bot, Frans (1903-1978)                      XIk(2).9
 1887 Bot, Freerk (1962- )                        XIIIai(2).1
 3090 Bot, Geertrui (1904- )                      XIk(2).10
 1673 Bot, Gerrichje (1799- )                     IXd.3
 1648 Bot, Gerrigje (1778- )                      IXb.2
 1768 Bot, Gerrit (1839-1867)                     Xg.2
 1891 Bot, Hans (1960- )                          XIVae.1
 1860 Bot, Hans Maarten (1934-1985)               XIIIac.4, XIVae
 3366 Bot, Hendrik (1808-1808)                    Xc.2
 1770 Bot, Hendrik (1843-1867)                    Xg.4
 1781 Bot, Hendrik (1885-1886)                    XIj.5
 1650 Bot, Hendrika (1780-1861)                   IXb.3
 1924 Bot, Hendrina (1949- )                      XIIIaj.3
 1888 Bot, Hendrina Dirkje (1963- )               XIIIai(2).2
 1927 Bot, Henneke (1954- )                       XIIIaj.6
 1859 Bot, Herman Antonie (1932- )                XIIIac.3
 2839 Bot, Hermanus Gerardus (1956- )             XIIIak.2, XIVaj
 1675 Bot, Jacob (1805-1869)                      IXd.5
 1791 Bot, Jacob (1850- )                         Xh.6, XIn
 2833 Bot, Jacob (1922-1922)                      XIIu(1).1
 1962 Bot, Jacob Bastiaan (1907- )                XIIt.4
 2866 Bot, Jan (1824-1898)                        Xb(2).3, XId
 1817 Bot, Jan (1874-1960)                        XIl.2, XIIq
 1851 Bot, Jan (1916-1967)                        XIIq.11, XIIIag
 1870 Bot, Jan (1921- )                           XIIs.4
 1899 Bot, Jan (1938-2004)                        XIIIae.1, XIVaf
 3087 Bot, Jan Hendrik (1886-1887)                XIk(1).9
 1914 Bot, Jan Hendrik (1949- )                   XIIIah.1
 1911 Bot, Jan Henk (1955- )                      XIIIaf.3
    9 Bot, Jan Jacobsz. (1698-1740)               VIc.4, VIIc
  886 Bot, Jan Jansz. (1727-1808)                 VIIc.3, VIIIc
 1950 Bot, Janna (1886-1975)                      XIm.5
 1805 Bot, Jannigje (1900-1964)                   XIk(2).7
 1943 Bot, Jeroen (1992- )                        XIVai.4
 1970 Bot, Johanna (1918- )                       XIIt.12
 1856 Bot, Johannes (1929-1979)                   XIIIac.1, XIVad
 1780 Bot, Johannes Cornelis (1881-1948)          XIj.4
 3075 Bot, Kundertje (1898- )                     XIIo.1
 1968 Bot, Lijntje (1915-1918)                    XIIt.10
 2311 Bot, Lijsbet (1730-1732)                    VIIc.4
 2313 Bot, Lijsbet (1733- )                       VIIc.6
 1818 Bot, Maarten (1877-1940)                    XIl.3, XIIr
 1843 Bot, Maarten (1908-1980)                    XIIq.7
 1912 Bot, Margaretha (1939- )                    XIIIag.1
 1948 Bot, Maria (1882-1954)                      XIm.3
 1969 Bot, Marinus (1917-1919)                    XIIt.11
 1971 Bot, Marinus (1919-1920)                    XIIt.13
 1972 Bot, Marinus (1921- )                       XIIt.14
 1772 Bot, Marrigje (1849-1925)                   Xg.6
 1897 Bot, Marrigje (1946- )                      XIIIad.2
 1907 Bot, Marrigje (1947- )                      XIIIaf.1
 1862 Bot, Marrigje Helene (1942- )               XIIIac.5
 1905 Bot, Martin (1980- )                        XIVaf.1
 1903 Bot, Mathilda (1974- )                      XIVag.2
 2310 Bot, Meerten (1724-1747)                    VIIc.2
 2309 Bot, Meinsje (1723-1748)                    VIIc.1
 1820 Bot, Merrigje (1885-1957)                   XIl.5
 1941 Bot, Miranda (1982- )                       XIVai.2
 2312 Bot, N.N. (1732-1732)                       VIIc.5
 1959 Bot, N.N. (1903- )                          XIIt.1
 1960 Bot, N.N. (1904- )                          XIIt.2
 3380 Bot, Neeltje (1806-1808)                    Xa.4
 3384 Bot, Neeltje (1812-1814)                    Xa.7
 1874 Bot, Neeltje (1933- )                       XIIs.6
 1909 Bot, Neeltje (1950- )                       XIIIaf.2
 1915 Bot, Neeltje Marrigje (1950- )              XIIIah.2
 1925 Bot, Nel (1951- )                           XIIIaj.4
 2841 Bot, Nigel                                  XIVaj.1
 1942 Bot, Patricia (1983- )                      XIVai.3
 3091 Bot, Peetje (1895-1938)                     XIk(2).4
 1868 Bot, Peter (1919-1967)                      XIIs.3, XIIIaj
 1937 Bot, Peter (1972- )                         XIVah.2
 1788 Bot, Petertje (1844-1907)                   Xh.3
 1951 Bot, Petertje (1887-1888)                   XIm.6
 1953 Bot, Petertje (1890-1969)                   XIm.8
 1849 Bot, Piet (1915-1978)                       XIIq.10, XIIIaf
 1672 Bot, Pieter (1798- )                        IXd.2
 1678 Bot, Pieter (1814-1897)                     IXd.8, Xh
 3074 Bot, Pieter (1874- )                        XIk(1).3, XIIo
 1819 Bot, Pieter (1882-1937)                     XIl.4, XIIs
 1982 Bot, Pieter (1883-1960)                     XIn.3
 1922 Bot, Pieter (1946- )                        XIIIaj.1, XIVah
 1882 Bot, Pieter Adrianus (1954- )               XIIIai(1).1
 1674 Bot, Pietertje (1802-1876)                  IXd.4
 1923 Bot, Ria (1947- )                           XIIIaj.2
 1894 Bot, Sander Jan (1975- )                    XIVae.4
 1936 Bot, Sandra (1969- )                        XIVah.1
 1778 Bot, Sijgje (1873-1873)                     XIj.2
 1779 Bot, Sijgje (1875-1940)                     XIj.3
 1938 Bot, Stefan (1978- )                        XIVah.3
 3079 Bot, Symen (1876-1876)                      XIk(1).4
 1967 Bot, Teunis (1913- )                        XIIt.9
 3080 Bot, Teunis Symen (1877-1877)               XIk(1).5
 3069 Bot, Teuntje (1870-1870)                    XIk(1).1
 1816 Bot, Teuntje (1872-1946)                    XIl.1
 3081 Bot, Teuntje (1878-1878)                    XIk(1).6
 1946 Bot, Teuntje (1879-1912)                    XIm.1
 3082 Bot, Teuntje (1879-1881)                    XIk(1).7
 1979 Bot, Teuntje (1880-1968)                    XIn.1
 3083 Bot, Teuntje (1883-1909)                    XIk(1).8
 1847 Bot, Teuntje (1910- )                       XIIq.9
 1247 Bot, Tijs (1782-1850)                       IXa.6, Xc
 2834 Bot, Wilhelmus Gerardus (1923-1987)         XIIu(1).2, XIIIak
 1647 Bot, Willem                                 IXb.1
 1790 Bot, Willem (1847-1931)                     Xh.5, XIm
 1803 Bot, Willem (1896-1966)                     XIk(2).5
 1964 Bot, Willem (1909- )                        XIIt.6
 1839 Bot, Willemeintje (1905-1997)               XIIq.5
 2878 Bot, Willempje (1852-1889)                  XIc.4
 1963 Bot, Willempje Cornelia (1908-1924)         XIIt.5
 1089 Bot(h), Geerit (1784-1858)                  IXa.7, Xd
 3381 Bot(h), Paulus (1804-1880)                  Xa.3, XIa
 1085 Bot(h), Willem Paulusse (1720-1785)         VIIa.4, VIIIa
  640 Both, A..                                   XIIan.1
 1264 Both, Aagje (1836-1836)                     XIf(1).3
 3362 Both, Aagje (1845-1845)                     XIf(1).8
 3363 Both, Aagje (1847-1847)                     XIf(1).9
 3396 Both, Aagje (1849-1928)                     XIa(2).2
  183 Both, Aagje (1854- )                        Xy.2
 2668 Both, Aagje (1862-1863)                     XIIe.4
 2669 Both, Aagje (1863-1864)                     XIIe.5
 2670 Both, Aagje (1865-1867)                     XIIe.6
 1289 Both, Aagje (1880-1881)                     XIIg(1).14
 1290 Both, Aagje (1881-1958)                     XIIg(1).15
  352 Both, Aagje (1889-1889)                     XIat.4
  353 Both, Aagje (1890-1891)                     XIat.5
  359 Both, Aagje (1898-1901)                     XIat.11
 1538 Both, Aagje Adriana (1952- )                XIIIbx.6
 2576 Both, Aagje Elizabeth (1867-1868)           XIIe.8
 2577 Both, Aagje Elizabeth (1869-1870)           XIIe.9
 1693 Both, Aaltje (1839-1911)                    XIh.2
  173 Both, Aaltje (1848- )                       Xw.3
  210 Both, Aaltje (1858-1862)                    XIy.7
 2146 Both, Aaltje (1864- )                       XIy.10
 3882 Both, Aaltje (1873-1874)                    XIw.2
 2525 Both, Aaltje (1877-1878)                    XIIab.5
 3883 Both, Aaltje Hermina (1874-1941)            XIw.3
  470 Both, Aaltje Johanna (1898- )               XIIaj.5
 2523 Both, Aaltje Maria (1875-1875)              XIIab.3
  873 Both, Aantje (1833-1899)                    Xl.9
 1215 Both, Aantje Jacobs (1692- )                VIc.1
  909 Both, Aantje Jansdr. (1770-1774)            VIIIc.4
  912 Both, Aantje Jansdr. (1777-1834)            VIIIc.7
 1644 Both, Aard Mattheusz. (1726- )              VIIb.7
 1520 Both, Aaron (1987- )                        XIVby.4
 2012 Both, Aart (1795- )                         IXc.12
   76 Both, Aart (1821-1880)                      Xn.1, XIy
   92 Both, Aart (1836-1837)                      Xo.2
   93 Both, Aart (1838-1854)                      Xo.3
  524 Both, Aart (1878- )                         XIIai.1, XIIIas
 1302 Both, Aart (1923- )                         XIIIn.8, XIVt
 2214 Both, Aartje (1924- )                       XIIIas.5
 1473 Both, Aat (1956- )                          XIIIbs.2, XIVbr
 3119 Both, Abraham (1895- )                      XIau(2).3
 3675 Both, Ada Nelie Hermina (1931- )            XIIw(2).5
  805 Both, Adam                                  XIIIbe.2, XIVbb
 2862 Both, Adriaan (1860-1864)                   XIu(1).3
  830 Both, Adriaan (1969- )                      XIIIbf.7, XIVbk
 2535 Both, Adriaan Cornelis (1893- )             XIIac.6
  932 Both, Adriaan Gerrit (1870-1950)            XIu(2).5, XIIaf
 2547 Both, Adriaan Gijsbertus (1896-1949)        XIIad(1).1
 2876 Both, Adriaantje (1844-1847)                XIc.2
 2877 Both, Adriaantje (1849-1853)                XIc.3
 2881 Both, Adriaantje (1862-1891)                XIc.7
  253 Both, Adriaantje (1882-1905)                XIad(2).10
 3434 Both, Adriaantje (1914- )                   XIIIb.2
 2775 Both, Adriaantje (1939- )                   XIVm.3
 1140 Both, Adriaen Cornelisz. (1531-1610)        I.1, IIa
 1699 Both, Adriana (1803-1817)                   Xb(1).1
 1259 Both, Adriana (1817-1884)                   Xd.6
  137 Both, Adriana (1836-1868)                   Xs(1).6
  616 Both, Adriana (1837-1878)                   Xu.6
  145 Both, Adriana (1840-1902)                   Xt.6, XIaj.1
  176 Both, Adriana (1841-1916)                   Xx.1, XIap
  172 Both, Adriana (1843-1862)                   Xw.1
  180 Both, Adriana (1851- )                      Xy.1
 3128 Both, Adriana (1851- )                      XIh.6
  217 Both, Adriana (1852- )                      XIz.2
   74 Both, Adriana (1860-1885)                   Xq.10
 2382 Both, Adriana (1865-1871)                   Xj.7
  287 Both, Adriana (1879-1976)                   XIae.12
 1734 Both, Adriana (1886-1941)                   XIIb.7
 2041 Both, Adriana (1887-1909)                   XIIn(1).1
  740 Both, Adriana (1889- )                      XIan.11
  340 Both, Adriana (1889-1965)                   XIas.4
 2709 Both, Adriana (1892- )                      XIIIi.2
 2918 Both, Adriana (1893-1894)                   XIId.2
 2919 Both, Adriana (1895-1993)                   XIId.3
  380 Both, Adriana (1896-1975)                   XIIap.1
 2677 Both, Adriana (1898-1986)                   XIIIh.1
 3539 Both, Adriana (1900-1905)                   XIIap.4
 2274 Both, Adriana (1902- )                      XIIIl.1
 3423 Both, Adriana (1905- )                      XIIIa.3
 2825 Both, Adriana (1906- )                      XIIbd.1
 3854 Both, Adriana (1909- )                      XIIbe.1
  708 Both, Adriana (1914- )                      XIIas.3
  715 Both, Adriana (1922-1995)                   XIIbi.1, XIIIbi
  571 Both, Adriana (1935- )                      XIIIay(1).7
  601 Both, Adriana (1939- )                      XIIIba.9
 3577 Both, Adriana (1942- )                      XIIIbo.1
 3868 Both, Adriana (1948- )                      XIIIbq.1
 1747 Both, Adriana Christina Regina (1949- )     XIVc.1
  199 Both, Adriana Cornelia (1865-1916)          Xz.4
  435 Both, Adriana Cornelia (1903-1908)          XIax.15
 1436 Both, Adriana Cornelia (1917- )             XIIbj.5
 2343 Both, Adriana Elisabeth (1822-1879)         IXf(2).7
 2079 Both, Adriana Elisabeth (1960- )            XVy.1
  350 Both, Adriana Geertje (1887- )              XIat.3
  454 Both, Adriana Gerdina (1888-1915)           XIac.3
  630 Both, Adriana Gerdina (1921- )              XIIam.5
 3613 Both, Adriana Johanna (1888- )              XIaa.1
  697 Both, Adriana Klazina (1904-1987)           XIIar.1
  292 Both, Adriana Maria (1871-1871)             XIaf.6
 1572 Both, Adriana Maria (1890-1968)             XIIae.5
 2213 Both, Adriana Petronella (1919- )           XIIIas.4
  118 Both, Adriana Pieternella (1842-1845)       Xr.10
  120 Both, Adriana Wilhelmina (1845-1849)        Xr.12
  679 Both, Adriana Wilhelmina (1915- )           XIIaq.2
 2867 Both, Adrianus (1826-1907)                  Xb(2).4, XIe
 1711 Both, Adrianus (1847-1847)                  XIb.4
 2880 Both, Adrianus (1859-1931)                  XIc.6, XIId
  302 Both, Adrianus (1870- )                     XIag.8
 3852 Both, Adrianus (1878-1942)                  XIap.2, XIIbe
 1739 Both, Adrianus (1892-1970)                  XIIb.9, XIIId
 2790 Both, Adrianus (1900-1900)                  XIIIk.3
 2293 Both, Adrianus (1901-1976)                  XIIIk.4, XIVn
 2973 Both, Adrianus (1932-1995)                  XIIIg.5
 3860 Both, Adrianus Anthonie (1937- )            XIIIbp.1, XIVbn
   67 Both, Adrianus Cornelis (1828-1908)         IXk(2).7, Xz
  191 Both, Adrianus Cornelis (1869-1926)         Xy.9, XIaw
  419 Both, Adrianus Cornelis (1880-1957)         XIax.2, XIIbj
  401 Both, Adrianus Cornelis (1897-1925)         XIav.5
 1434 Both, Adrianus Cornelis (1913-1997)         XIIbj.3, XIIIbr
 1448 Both, Adrianus Cornelis (1936-1998)         XIIIbr.2, XIVbo
 1453 Both, Adrianus Cornelis (1961- )            XIVbo.1, XVaf
 1455 Both, Adrianus Cornelis (1985- )            XVaf.1
 2777 Both, Adrianus Hendrikus (1904-1985)        XIIIj.3
  166 Both, Adrianus Jacobus (1842-1909)          Xv.2, Xx.1, XIap
 3856 Both, Adrianus Jacobus (1911-1977)          XIIbe.3, XIIIbp
 1154 Both, Aentje (Adriaentgen) Joris (1587- )   IIIa.1
 2379 Both, Albertina Cornelia (1858-1938)        Xj.4
 2536 Both, Albertus Marinus Boudewijn (1895- )   XIIac.7
  613 Both, Aletta (1832-1875)                    Xu.3
 3040 Both, Alex (1994- )                         XVIa.2
  844 Both, Alexander (1974- )                    XIVbe.3
 2027 Both, Alida Johanna (1929-1929)             XIIIw.3
  841 Both, Andrea Carolina                       XIVbc.3
 2064 Both, Andreas Petrus (1965- )               XIVac.4
 3025 Both, Angelique Yvonne (1968- )             XVe.2
 2898 Both, Angenietha (1867-1933)                XIe.8
  834 Both, Anika (1978- )                        XIVbb.1
 3151 Both, Anna (1838-1905)                      XIg(1).1
 3364 Both, Anna (1850-1850)                      XIf(1).10
 1342 Both, Anna (1852-1942)                      XIf(2).1
 2662 Both, Anna (1858-1946)                      XIIe.1
 2695 Both, Anna (1861-1867)                      XIIf(1).1
 1274 Both, Anna (1866-1954)                      XIIg(1).1, XIVp
 2287 Both, Anna (1870-1940)                      XIIf(1).6
 3440 Both, Anna (1872-1941)                      XIIh.1
 3175 Both, Anna (1877-1948)                      XIIi(2).2
 3190 Both, Anna (1886-1886)                      XIIj.6
 3191 Both, Anna (1887-1942)                      XIIj.7
 3368 Both, Anna (1904-1997)                      XIIIc(2).2
 1299 Both, Anna (1910-1911)                      XIIIn.5
 1300 Both, Anna (1912-2002)                      XIIIn.2, XIIIn.6
  597 Both, Anna (1934- )                         XIIIba.5
  685 Both, Anna Cornelia (1920-1945)             XIIaq.5
  838 Both, Anna Cornelia Klaasje (1994- )        XIVbk.2
 2500 Both, Anna Emilie (1903- )                  XIIz.2
 2495 Both, Anna Emilie Crary (1925- )            XIIIal(1).1
 1188 Both, Anna Gijsberts ( -1672)               IVb(2).3
  930 Both, Anna Maria (1856-1920)                XIu(1).1
 1631 Both, Anna Maria Jansdr. (1702- )           VIa(2).3
 3754 Both, Anna Marigje (1887-1888)              XIIl.1
 1600 Both, Anne                                  XVaa.1
 3685 Both, Anne (1994- )                         XVm(2).3
 1176 Both, Anneken (Annigje) Th(eu)(o)nis        IIIb.1
 1166 Both, Anneken Joris                         Va.1
 2063 Both, Annemiek Christina (1960- )           XIVac.3
 3752 Both, Annemieke (1942- )                    XIIy.2
 3377 Both, Annet Suzanne (1992- )                XVa.4
 2007 Both, Annigje (1788- )                      IXc.9
 2008 Both, Annigje (1789- )                      IXc.10
 1686 Both, Annigje (1791-1867)                   IXc.11
  239 Both, Annigje (1865-1866)                   XIad(2).3
  240 Both, Annigje (1867-1943)                   XIad(2).4
  374 Both, Annigje (1901-1902)                   XIau(2).5
 3647 Both, Annigje Cornelia (1888-1889)          XIab.5
 3648 Both, Annigje Cornelia (1894- )             XIab.6
  842 Both, Annigje Neeltje (1970- )              XIVbe.1
 1657 Both, Annigje Pouwels (1727- )              VIIa.6
 1105 Both, Anny Catharina Maria (1927- )         XIVam.1
  921 Both, Anthonia (1811-1885)                  IXf(2).4
  431 Both, Anthonia (1894-1975)                  XIax.11
 1529 Both, Anthonia Johanna (1944- )             XIIIbx.2
 3239 Both, Anthonina Maria (1939- )              XIIIs.2
  919 Both, Antje (1807-1887)                     IXf(2).2
 2305 Both, Antje (1821-1867)                     Xl.2
 3129 Both, Antje (1854- )                        XIh.7
 3133 Both, Antje (1863-1863)                     XIIk.1
 3135 Both, Antje (1868- )                        XIIk.4
 3412 Both, Antje (1882-1883)                     XIIa.11
 3718 Both, Antje (1892-1936)                     XIIm.6
 1565 Both, Antje Beligje (1867-1916)             XIu(2).4
 2475 Both, Antje Elizabeth (1839-1840)           Xk(1).9
 3755 Both, Antje Marigje (1888- )                XIIl.2
 3668 Both, Antonie (1843-1844)                   Xh.2
 3157 Both, Arend (1847-1936)                     XIg(1).7, XIIi
 3408 Both, Arend (1876-1879)                     XIIa.7
 3411 Both, Arend (1881-1882)                     XIIa.10
 3189 Both, Arend (1884-1971)                     XIIj.5, XIIIq
 3414 Both, Arend (1887- )                        XIIa.13, XIIIb
 3198 Both, Arend (1905- )                        XIIIp.1
 3217 Both, Arend (1917- )                        XIIIq.3
 3229 Both, Arend (1924- )                        XIIIr.9
 3700 Both, Arend (1935- )                        XIVa.1
 2975 Both, Arend (1936- )                        XIIIg.7, XIVe
 3216 Both, Arendina Jeanette (1916-1916)         XIIIq.2
 2294 Both, Arendje (1907- )                      XIIIk.6
 2185 Both, Aria Pietertje (1900-1997)            XIIIm.4
 1149 Both, Ariaentgen Cornelis                   IIb.2
 1185 Both, Ariaentie Gijsberts (1630-1684)       IVb(1).3
 1630 Both, Ariaentje Jansdr. (1699- )            VIa(2).2
 1621 Both, Ariaentje Jorisdr. (1670- )           Vb(2).1
   47 Both, Arie (1809- )                         IXj(2).5
  615 Both, Arie (1836-1916)                      Xu.5, XIak
 1093 Both, Arie (1840-1920)                      XIf(1).6, XIIg
 3127 Both, Arie (1849- )                         XIh.5
  658 Both, Arie (1854-1936)                      Xx.8
 1695 Both, Arie (1864-1933)                      XIIk.2, XIIIt
 1720 Both, Arie (1874-1932)                      XIIb.2, XIIIc
 2270 Both, Arie (1877- )                         XIIf(1).9, XIIIl
 3409 Both, Arie (1878-1879)                      XIIa.8
 2220 Both, Arie (1881- )                         XIan.5
 2705 Both, Arie (1890-1940)                      XIIIi.1, XIVj
 2044 Both, Arie (1895-1895)                      XIIn(1).4
 2167 Both, Arie (1896-1983)                      XIIIm.2, XIVp
 2046 Both, Arie (1897-1978)                      XIIn(2).1
 1295 Both, Arie (1902-1903)                      XIIIn.1
 1301 Both, Arie (1914-2000)                      XIIIn.7
 1438 Both, Arie (1923- )                         XIIbj.7, XIIIbs
 2100 Both, Arie (1924- )                         XIIIbm.2, XIVbm
 1099 Both, Arie (1937- )                         XIVs.2
  156 Both, Arie Cornelis (1847-1921)             Xu.13, XIan, XIIap
 3876 Both, Arie Cornelis (1858-1859)             Xp.4
  383 Both, Arie Cornelis (1901-1968)             XIIap.5, XIIIaz
  587 Both, Arie Cornelis (1957- )                XIVaq.2
 1184 Both, Arie Gijsbertsz. (1624-1695)          IVb(1).2
 3141 Both, Arie Johannes (1894- )                XIIbb.1
 3251 Both, Arie Maarten Pieter (1958- )          XIVv(1).8, XVr
 1639 Both, Arie Mattheusz. (1717- )              VIIb.2
 2717 Both, Arie Pieter (1947- )                  XVi.1
   48 Both, Arij (1810-1829)                      IXj(2).6
 1231 Both, Arjaantje (1748- )                    VIIIa(1).2
  586 Both, Aukje (1955- )                        XIVaq.1
  148 Both, Barbera (1844-1904)                   Xt.8, XIae.9
  525 Both, Barbera (1880-1882)                   XIIai.2
  527 Both, Barbera (1890- )                      XIIai.4
 1476 Both, Barend (1992- )                       XIVbr.3
 1703 Both, Bastiaan (1812-1849)                  Xb(1).5, XIb
 1712 Both, Bastiaan (1849-1900)                  XIb.5, XIIb
  190 Both, Bastiaan (1865-1939)                  Xy.8, XIav
 3402 Both, Bastiaan (1867-1867)                  XIIa.1
 3403 Both, Bastiaan (1869-1869)                  XIIa.2
 3407 Both, Bastiaan (1873-1913)                  XIIa.6, XIIIa
 1724 Both, Bastiaan (1876-1878)                  XIIb.3
 3192 Both, Bastiaan (1889-1971)                  XIIj.8, XIIIr
 2861 Both, Bastiaan (1889-1908)                  XIIb.8
 2713 Both, Bastiaan (1893-1975)                  XIIIi.3, XIVk
 1758 Both, Bastiaan (1900-1901)                  XIIIc(1).1
 3367 Both, Bastiaan (1903-1983)                  XIIIc(2).1, XIVb
 3106 Both, Bastiaan (1905- )                     XIIar.2
 1743 Both, Bastiaan (1920- )                     XIIId.1, XIVc
 3234 Both, Bastiaan (1931- )                     XIIIr.14
 3244 Both, Bastiaan (1939- )                     XIVv(1).1, XVn
 1378 Both, Bastiaan (1945- )                     XIIIbg.3
 1750 Both, Bastiaan (1953- )                     XIVc.4, XVc
 3269 Both, Bastiaan (1954- )                     XIVx.4
 3276 Both, Bastiaan Leendert (1961- )            XIVz.1, XVv
 3257 Both, Bastiaan Maarten (1946- )             XIVw.1, XVs
 2722 Both, Bastiaan Pieter (1947- )              XVj.1
 2738 Both, Bastiaantje (1895- )                  XIIIi.5
 2037 Both, Bastiaantje Cornelia (1938- )         XIVab.2
 1450 Both, Bastiaantje Jannetje (1938-1945)      XIIIbr.3
 1168 Both, Bastiaentje Joris ( -1726)            Va.2
 2060 Both, Beatrix Irene (1941- )                XIIIx.3
 2347 Both, Beligje (1822-1859)                   IXh.4
  914 Both, Beligje Jansdr. (1780-1867)           VIIIc.9
 1152 Both, Beligjen Cornelis                     IIb.4
 1755 Both, Berbera (1976- )                      XVb.1
 1611 Both, Bernard Peter (1953- )                XIVal.2
 1613 Both, Boudewijn Stephanes (1959- )          XIVal.4
 2886 Both, Boudewina (1851-1851)                 XId.2
 1045 Both, Bradley Gerrit (1983- )               XIVaz.4
 2526 Both, Brandje Gerredina (1854-1854)         XIs.2
 2527 Both, Brandje Gerredina (1855-1900)         XIs.3
 1499 Both, Brennan (1996- )                      XVag.1
 1031 Both, Bryan Jonathan (1985- )               XIVay.4
  962 Both, Callista (1970- )                     XIVaw.2
 1014 Both, Camiel (1978- )                       XIVbu.2
 2381 Both, Carel Everhard Christiaan (1863-1925)  Xj.6, XIq
 2419 Both, Carolus Cornelis                      XIIw(1).2
 3340 Both, Carolyn Cornelia (1994- )             XVw.2
 1029 Both, Catherine Wilma (1974- )              XIVay.2
 3335 Both, Charlotte Jeanette (1997- )           XVv.1
 3032 Both, Chester Corne (1986- )                XVf(2).2
  851 Both, Christiaan (1965- )                   XIVbd.1
  858 Both, Christiaan (1993- )                   XIVbg.3
 3490 Both, Christiaan Jacobus Rijnbrandinus (1866-1950)  Xm(2).1, XIx
 3877 Both, Christiaan Lodewijk (1872-1922)       XIw.1
 2732 Both, Christiaan Wijnand (1988- )           XVIb.2
 3885 Both, Christina Louise (1881-1885)          XIw.5
 3250 Both, Christina Maria (1953- )              XIVv(1).7
   23 Both, Claas (1767-1767)                     VIIId.2
   39 Both, Claas (1771-1829)                     VIIId.5, IXj
   12 Both, Claas Jacobs (1704-1788)              VIc.8, VIId
  799 Both, Claes Gijsberts ( -1708)              IVb(2).1, Vd
  566 Both, Clazina (1923- )                      XIIIay(1).2
 1028 Both, Colin James (1972- )                  XIVay.1
  966 Both, Cornelia                              XIIIbh.4
 3695 Both, Cornelia                              Xu.3
   43 Both, Cornelia (1803-1831)                  IXj(2).1
   59 Both, Cornelia (1807- )                     IXk(1).4
   37 Both, Cornelia (1814-1840)                  IXi.3
   86 Both, Cornelia (1838-1838)                  Xn.10
   87 Both, Cornelia (1839-1848)                  Xn.11
 3049 Both, Cornelia (1848- )                     Xq.4
  216 Both, Cornelia (1850-1867)                  XIz.1
  657 Both, Cornelia (1852-1899)                  Xx.7
  209 Both, Cornelia (1856-1911)                  XIy.2, XIy.6
 2896 Both, Cornelia (1862-1891)                  XIe.6
  438 Both, Cornelia (1875- )                     XIaq.1
 3137 Both, Cornelia (1876-1905)                  XIIk.6
  479 Both, Cornelia (1883- )                     XIIat.2
 1422 Both, Cornelia (1911-2002)                  XIIax.5
  568 Both, Cornelia (1927- )                     XIIIay(1).4
  594 Both, Cornelia (1929-2004)                  XIIIba.2
 2194 Both, Cornelia (1929- )                     XIVq.1
 2104 Both, Cornelia (1932- )                     XIIIbm.4
 3870 Both, Cornelia (1945- )                     XIIIbp.2
  579 Both, Cornelia (1947- )                     XIIIbb.1
 3474 Both, Cornelia (1949- )                     XIVu.3
 3579 Both, Cornelia (1951- )                     XIIIbo.3
 1540 Both, Cornelia (1956- )                     XIIIbx.7
 2384 Both, Cornelia Albertina (1868-1950)        Xj.9
  843 Both, Cornelia Crista (1972- )              XIVbe.2
  812 Both, Cornelia Jannigje (1957- )            XIIIbe.9
 2531 Both, Cornelia Johanna (1916- )             XIIIam.1
 2972 Both, Cornelia Jorina (1931- )              XIIIg.4
  515 Both, Cornelia Maria (1899-1936)            XIIaz.4
 3139 Both, Cornelia Pieternella (1880-1880)      XIIk.8
 2111 Both, Cornelia Wilhelmina (1942-1976)       XIIIbk.1
 1138 Both, Cornelis                              I
 1689 Both, Cornelis                              Xe.5, XIh
   58 Both, Cornelis (1805-1869)                  IXk(1).3, Xt
 2863 Both, Cornelis (1820-1820)                  IXj(2).10
   85 Both, Cornelis (1836-1836)                  Xn.9
 2016 Both, Cornelis (1845- )                     XIh.4
  150 Both, Cornelis (1846-1912)                  Xt.9, XIaj
 3817 Both, Cornelis (1847- )                     Xw.2
  309 Both, Cornelis (1865-1881)                  XIai.4
 3134 Both, Cornelis (1866-1867)                  XIIk.3
 2912 Both, Cornelis (1881-1881)                  XIIc(1).2
 2913 Both, Cornelis (1882-1968)                  XIIc(1).3, XIIIf
  323 Both, Cornelis (1884-1966)                  XIaj.3, XIIba
  443 Both, Cornelis (1885- )                     XIaq.6
  702 Both, Cornelis (1911-1986)                  XIIar.5, XIIIbg
  637 Both, Cornelis (1915-1964)                  XIIba.2, XIIIbo
 2953 Both, Cornelis (1919-1920)                  XIIIe.3
  687 Both, Cornelis (1926-1942)                  XIIaq.6
  806 Both, Cornelis (1944- )                     XIIIbe.3, XIVbc
 2988 Both, Cornelis (1949-1993)                  XIVd.4, XVf
 1379 Both, Cornelis (1951- )                     XIIIbg.4
  828 Both, Cornelis (1963- )                     XIIIbf.5, XIVbj
 3290 Both, Cornelis (1966- )                     XVn.2, XVIe
  512 Both, Cornelis Adrianus (1896- )            XIIaz.2, XIIIbm
 1148 Both, Cornelis Cornelisz.                   IIb.1
 1144 Both, Cornelis Cornelisz. ( -1572)          I.2, IIb
 2470 Both, Cornelis Gerardus (1832-1841)         Xk(1).4
 3773 Both, Cornelis Hendrikus (1936- )           XIIIu.2
  727 Both, Cornelis Jacob (1950- )               XIIIax.1
 3756 Both, Cornelis Jan (1890-1891)              XIIl.3
 3757 Both, Cornelis Jan (1891- )                 XIIl.4
 3150 Both, Cornelis Johannes (1924- )            XIIIe.4
 3833 Both, Cornelis Marinus (1966- )             XIVar.4
 1081 Both, Cornelis Willems (1698- )             VIb.5
  636 Both, Corrie (1931- )                       XIIam.8
 2172 Both, Dammis (1925-1953)                    XIVp(1).2
 1506 Both, Daniel (1965- )                       XIVbx.1, XVai
 3303 Both, Daphne (1974- )                       XVp.1
 1510 Both, Denise (1968- )                       XIVbx.2
 1497 Both, Dennis (1971- )                       XIVbw.2, XVag
 3313 Both, Dennis (1977- )                       XVq.2
 1501 Both, Derek (1975- )                        XIVbw.3, XVah
 3565 Both, Diane (1966- )                        XIVy.5
 2383 Both, Diderica Henriëtte Rijnetta (1866-1950)  Xj.8
 1503 Both, Dillon (1997- )                       XVah.1
 3462 Both, Dina (1916- )                         XIIIo.3
 2957 Both, Dingena (1906- )                      XIIIf.1
 1196 Both, Dirck Peijen (1653-1653)              Vc.2
 1151 Both, Dirckgen Cornelis                     IIb.3
  234 Both, Dirk (1864-1956)                      XIad(2).2, XIIan
 3176 Both, Dirk (1878-1953)                      XIIi(2).3, XIIIp
  989 Both, Dirk (1906-1906)                      XIIbl.2
 2187 Both, Dirk (1908-1966)                      XIIIm.6, XIVr
  990 Both, Dirk (1909- )                         XIIbl.3, XIIIbv
 3202 Both, Dirk (1912- )                         XIIIp.5
 1515 Both, Dirk (1946- )                         XIIIbv.3, XIVby
  814 Both, Dirk (1952- )                         XIIIbc.3, XIVax
 2201 Both, Dirk (1954- )                         XVl(1).1
 2408 Both, Dirkje (1882-1884)                    XIp.2
 2424 Both, Dirkje (1892-1948)                    XIp.8
 3369 Both, Dirkje (1906-1913)                    XIIIc(2).3
  624 Both, Dirkje Agatha Pieternella (1915-2002)  XIIam.2
  761 Both, Ditmar (1989- )                       XIVav.1
 3158 Both, doodgeb. dr (1849)                    XIg(1).8
 2529 Both, doodgeb. dr (1859)                    XIs.5
 3116 Both, doodgeb. dr (1870)                    XIak.5
 2615 Both, doodgeb. dr (1894)                    XIIaf.1
 1258 Both, doodgeb. kind (1816)                  Xd.5
 3465 Both, doodgeb. kind (1920)                  XIIIo.6
  212 Both, doodgeb. kind (1862)                  XIy.9
 3117 Both, doodgeb. zn (1867)                    XIak.1
 3115 Both, doodgeb. zn (1873)                    XIak.6
  370 Both, doodgeb. zn (1887)                    XIau(1).1
 1495 Both, Douglas (1969- )                      XIVbw.1
 1466 Both, Ed (1953- )                           XIIIbs.1, XIVbq
 2499 Both, Edgar (1942- )                        XIIIal(2).1
 3034 Both, Edwin Jacobus (1976- )                XVg.1
 2657 Both, Egbertus Hermanus (1825-1880)         IXh.5
 1666 Both, Eijgje (1757- )                       VIIIb.3
 1286 Both, Elias (1877-1878)                     XIIg(1).12
 3376 Both, Eline Marion (1990- )                 XVa.3
 1522 Both, Elisabeth (1941- )                    XIIIbw.1
 1480 Both, Elisabeth (1960- )                    XIIIbs.3
 1470 Both, Elisabeth (1983- )                    XIVbq(2).1
 2210 Both, Elisabeth Adriana (1905- )            XIIIas.1
 1527 Both, Elisabeth Anthonia (1941- )           XIIIbx.1
 2512 Both, Elisabeth Cornelia (1922- )           XIIaa.1
 1485 Both, Elisabeth Hilletje (1933- )           XIIIbu.2
  913 Both, Elisabeth Jansdr. (1779-1852)         VIIIc.8
  583 Both, Elisabeth Johanna (1960- )            XIIIbb.5
 2671 Both, Elizabeth (1866-1867)                 XIIe.7
 2181 Both, Elizabeth (1899-1978)                 XIIIm.3
 3031 Both, Elizabeth Jacoba Hillegonda Maria (1984- )  XVf(2).1
 1010 Both, Ellen (1971- )                        XIVbt.1
 3721 Both, Elske Ineke (1930- )                  XIIx.1
 2723 Both, Emma Wilhelmina (1949- )              XVj.2
 3476 Both, Eric (1959- )                         XIVu.5
 3012 Both, Eric Christiaan (1974- )              XIVe.3
 3869 Both, Erika (1963- )                        XIVbn.1
 1475 Both, Ernst (1989- )                        XIVbr.2
  753 Both, Erwin (1977- )                        XIVau.1
  816 Both, Erwin Job Leendert (1984- )           XIVax(1).1
  836 Both, Esther (1985- )                       XIVbb.3
 3020 Both, Esther Deborah (1984- )               XIVh.3
 2921 Both, Euft (1899-1991)                      XIId.5
 2976 Both, Euft (1937- )                         XIIIg.8, XIVf
 2870 Both, Eva (1833-1918)                       Xb(2).7
 1377 Both, Evert (1942- )                        XIIIbg.2
 2039 Both, Evert Adrianus (1947- )               XIVab.4, XVz
 3554 Both, Ewout (1883-1884)                     XIan.7
  743 Both, Ewout (1885-1936)                     XIan.8
 3177 Both, Feija (1880-1882)                     XIIi(2).4
 1471 Both, Femmie (1987- )                       XIVbq(2).2
 1535 Both, Fiemke (1980- )                       XIVbz.1
 3174 Both, Fija (1876-1876)                      XIIi(2).1
 3179 Both, Fija (1883-1883)                      XIIi(2).6
 3182 Both, Fija (1888-1966)                      XIIi(2).9
 3186 Both, Fija Maria (1877-1916)                XIIj.2
 3227 Both, Fija Maria (1922- )                   XIIIr.7
 3001 Both, Frederik Pieter (1973- )              XIVf.3
  202 Both, Geertje (1844-1883)                   XIy.1, XIy.8
  230 Both, Geertje (1861-1866)                   XIad(1).3
 2152 Both, Geertje (1873-1935)                   XIad(2).6
  439 Both, Geertje (1876- )                      XIaq.2
  339 Both, Geertje (1886-1908)                   XIas.3
  407 Both, Geertje (1903- )                      XIav.8
 2959 Both, Geertje (1909- )                      XIIIf.3
 2761 Both, Geertje Cornelia (1946- )             XIVl.2
 3136 Both, Geertruida (1872- )                   XIIk.5
 2922 Both, Geertruida Willempje (1901-1944)      XIId.6
 1233 Both, Geertruy (1751- )                     VIIIa(1).4
  402 Both, Gerard (1898- )                       XIav.6
  992 Both, Gerard (1914-1987)                    XIIbl.4, XIIIbw
 2568 Both, Gerard Pieter (1915- )                XIIIao.2
 2380 Both, Gerarda Rijnetta (1859- )             Xj.5
  600 Both, Gerda (1938- )                        XIIIba.8
  453 Both, Gerdina Adriana (1887- )              XIac.2
  634 Both, Gerdina Adriana (1927- )              XIIam.7
  920 Both, Gerrerda Rijnnetta (1809-1883)        IXf(2).3
  915 Both, Gerrid (1783-1830)                    VIIIc.10, IXh
   27 Both, Gerrigje (1773-1841)                  VIIId.6
 2003 Both, Gerrigje (1782-1839)                  IXc.5
  207 Both, Gerrigje (1851- )                     XIy.4
  277 Both, Gerrigje (1877- )                     XIae.11
 1018 Both, Gerrigje (1943- )                     XIIIbd.1
  677 Both, Gerrigje (1944- )                     XIIIbc.1
  807 Both, Gerrigje (1945- )                     XIIIbe.4
  824 Both, Gerrigje (1955- )                     XIIIbf.3
 1263 Both, Gerrit (1834-1837)                    XIf(1).2
 1265 Both, Gerrit (1837-1913)                    XIf(1).4, XIIf
 2634 Both, Gerrit (1843-1886)                    Xl.13
  620 Both, Gerrit (1846-1850)                    Xu.12
  208 Both, Gerrit (1853-1909)                    XIy.5
 2528 Both, Gerrit (1858-1859)                    XIs.4
 2530 Both, Gerrit (1862- )                       XIs.6
  267 Both, Gerrit (1871-1876)                    XIae.6
 1567 Both, Gerrit (1873- )                       XIu(2).7
  273 Both, Gerrit (1876-1960)                    XIae.10, XIIaq
 2788 Both, Gerrit (1898-1969)                    XIIIk.2
 2769 Both, Gerrit (1900- )                       XIIIj.1, XIVm
  809 Both, Gerrit (1947- )                       XIIIbe.6, XIVbe
  819 Both, Gerrit (1952- )                       XIIIbf.1, XIVbh
 1021 Both, Gerrit (1954- )                       XIIIbd.4, XIVaz
 1748 Both, Gerrit Adrianus (1950- )              XIVc.2, XVb
 3199 Both, Gerrit Elias (1906- )                 XIIIp.2
  911 Both, Gerrit Jansz. (1775-1777)             VIIIc.6
 1008 Both, Gerrit Peter (1946- )                 XIIIbt.2, XIVbt
  845 Both, Gerrit Pieter (1978- )                XIVbe.4
 3154 Both, Gerritje (1842-1889)                  XIg(1).4
 2734 Both, Gerritje (1894- )                     XIIIi.4
 2690 Both, Gerritje (1913- )                     XIIIh.8
  390 Both, Gerritje (1913-1975)                  XIIap.14
    2 Both, Ghijsbert Jorisz. (1590-1654)         IIIa.3, IVb
 1195 Both, Ghijsbert Peijen (1653-1653)          Vc.1
 3108 Both, Gijsbert (1856-1940)                  XIaf.2
  306 Both, Gijsbert (1858-1858)                  XIai.1
  307 Both, Gijsbert (1859-1933)                  XIai.2, XIIay
 1420 Both, Gijsbert (1908-1994)                  XIIax.3, XIIIbk
 1620 Both, Gijsbert Adriaensz. (1564-1611)       IIa.4
 1200 Both, Gijsbert Claesz. ( -1710)             Vd.2
  863 Both, Gijsbert Jansz. (1768-1809)           VIIIc.3, IXg
 1218 Both, Gijsbert Theeuwen (1673-1745)         Ve(1).1, VId
 2479 Both, Gijsberta Johanna (1842- )            Xk(2).1
  868 Both, Gijsbertus (1823-1823)                Xl.3
  859 Both, Gijsbertus (1824-1905)                Xl.4, XIt, XIv.1
 2545 Both, Gijsbertus (1867-1934)                XIt(1).8
 2539 Both, Gijsbertus Hendrik (1884- )           XIIac.1
 2466 Both, Gijsbertus Jan (1831-1908)            Xk(1).3
 2508 Both, Gijsbertus Jan (1885-1957)            XIr(1).6, XIIaa
 1451 Both, Gijsbertus Jan (1941- )               XIIIbr.4, XIVbp
 2548 Both, Gijsbertus Sibrecht (1898-1948)       XIIad(1).2, XIIIap
 1643 Both, Govert Mattheusz. (1724- )            VIIb.6
  486 Both, Grietje (1884- )                      XIIay.2
 2689 Both, Grietje (1910-1952)                   XIIIh.7
 2099 Both, Grietje (1950- )                      XIVbm.1
  678 Both, Grietje (1960- )                      XIIIbc.5
  664 Both, Grietje Adriena (1867-1913)           Xx.14
 1575 Both, Grietje Clasina (1894- )              XIIae.8
 1573 Both, Grietje Francina (1891- )             XIIae.6
 3484 Both, Hannie Louise (1931- )                XIIx.2
 1400 Both, Heiltje (1893-1893)                   XIIaw.1
 1401 Both, Heiltje (1894-1969)                   XIIaw.2
 3761 Both, Heiltje (1898-1933)                   XIIl.8
  114 Both, Helena (1836-1836)                    Xr.6
 2552 Both, Helena Johanna (1908- )               XIIad(1).6
 2550 Both, Helena Maria (1904- )                 XIIad(1).4
 2513 Both, Helene Agathe (1925- )                XIIaa.2
  866 Both, Hendrik (1798-1859)                   IXg.3, Xl
   57 Both, Hendrik (1804-1878)                   IXk(1).2, Xs
 2019 Both, Hendrik (1833-1874)                   Xf.1, XIi
 2484 Both, Hendrik (1846-1916)                   Xk(2).3, XIr
 1555 Both, Hendrik (1858-1939)                   XIu(1).2, XIIae
  294 Both, Hendrik (1858- )                      XIag.1
 3114 Both, Hendrik (1864- )                      XIaf.4
 1390 Both, Hendrik (1867-1951)                   XIah.4, XIIaw
  291 Both, Hendrik (1869-1870)                   XIaf.5
 2024 Both, Hendrik (1870- )                      XIi.4
 3709 Both, Hendrik (1885-1885)                   XIIm.1
  452 Both, Hendrik (1886-1886)                   XIac.1
 3710 Both, Hendrik (1886- )                      XIIm.2
 2516 Both, Hendrik (1887-1922)                   XIr(1).7
  481 Both, Hendrik (1888-1941)                   XIIat.4, XIIIbj
 2042 Both, Hendrik (1890-1976)                   XIIn(1).2
 3193 Both, Hendrik (1891-1893)                   XIIj.9
 3194 Both, Hendrik (1894-1975)                   XIIj.10, XIIIs
 2151 Both, Hendrik (1895-1898)                   XIac.8
 1413 Both, Hendrik (1908-1908)                   XIIaw.11
 2584 Both, Hendrik (1923-1978)                   XIIbi.3
 3231 Both, Hendrik (1927- )                      XIIIr.11
 1504 Both, Hendrik (1938- )                      XIIIbv.2, XIVbx
 2242 Both, Hendrik Adriaan Cornelis (1888- )     XIIac.3, XIIIan
 2492 Both, Hendrik August (1897-1970)            XIIz.1, XIIIal
 1606 Both, Hendrik Christiaan (1922-1975)        XIIIar.1, XIVal
 2958 Both, Hendrik Gerrit (1907- )               XIIIf.2
 2252 Both, Hendrik Hendricus (1846-1880)         XIs.1, XIIab
 2346 Both, Hendrik Jan (1818-1894)               IXh.2, Xm
 2628 Both, Hendrik Jan (1849- )                  Xm(1).4, XIw
 3494 Both, Hendrik Jan (1896- )                  XIx.1
 3884 Both, Hendrik Johan (1879-1881)             XIw.4
 1586 Both, Hendrik Johannes (1911-1981)          XIIIaq(1).3, XIVak
 2680 Both, Hendrik Joseph Gerrit (1904-1905)     XIIIh.4
 1610 Both, Hendrik Leendert Johannes (1951- )    XIVal.1
 1596 Both, Hendrik Leonard Johan (1943- )        XIVak.1, XVaa
 2532 Both, Hendrik Nicolaas (1921- )             XIIIam.2
 2202 Both, Hendrik Poulus (1958- )               XVl(1).2
 2344 Both, Hendrik Rijntje (1824-1897)           IXf(2).8, Xj
 2409 Both, Hendrik Rijntje (1884-1940)           XIp.3, XIIv
 2447 Both, Hendrik Rijntjes (1893-1899)          XIq.2
 2455 Both, Hendrik Rijntjes (1910-1959)          XIq.5, XIIy
 1395 Both, Hendrika ( -1892)                     XIIav.2
 1396 Both, Hendrika ( -1894)                     XIIav.3
  298 Both, Hendrika (1863- )                     XIag.4
  300 Both, Hendrika (1866-1879)                  XIag.6
 2541 Both, Hendrika (1900- )                     XIIac.10
 2782 Both, Hendrika (1908- )                     XIIIj.5
 1562 Both, Hendrika Adriana Maria (1863- )       XIu(2).1
 2341 Both, Hendrika Anthoinetta (1813-1890)      IXf(2).5
 1749 Both, Hendrika Geertruida (1952- )          XIVc.3
 3676 Both, Hendrika Jaapje (1947- )              XIVt.1
 2564 Both, Hendrika Johanna (1867-1949)          XIv.1, XIIad
 2681 Both, Hendrika Josephina Geertruida (1906-2000)  XIIIh.5
 2551 Both, Hendrika Koosje (1906- )              XIIad(1).5
  860 Both, Hendrika Marianna Suzanna (1850-1926)  XIt(1).1
  529 Both, Hendrika Petronella (1886- )          XIIau.1
 1237 Both, Hendrikje (1771-1818)                 IXa.1
  456 Both, Hendrikje (1890- )                    XIac.5
  622 Both, Hendrikje (1914- )                    XIIam.1
  871 Both, Hendrikus (1829-1892)                 Xl.7, XIu
 2533 Both, Hendrikus (1857-1858)                 XIt(1).4
 2230 Both, Hendrikus (1859-1936)                 XIt(1).5, XIIac
 2616 Both, Hendrikus (1896-1898)                 XIIaf.2
 1304 Both, Hendrikus (1944- )                    XIVs.3
  505 Both, Hendrikus Johannes (1916-1916)        XIIbh.1
 1568 Both, Hendrikus Leonardus (1884-1962)       XIIae.1, XIIIaq
 2378 Both, Hendrina (1857- )                     Xj.3
 2798 Both, Hendrina Johanna (1947- )             XIVn(2).2
 2504 Both, Henri Johan (1873-1941)               XIr(1).2
 2454 Both, Henrica Adolphina Agneta (1901- )     XIq.4
 1161 Both, Herman Mattheusen                     IVa.2
  648 Both, Hermanus (1865-1948)                  XIal.3
 2205 Both, Hermanus (1934- )                     XIVr.2
 3829 Both, Hermanus (1958- )                     XIVar.1, XVab
 1725 Both, Hermina (1879-1883)                   XIIb.4
 1730 Both, Hermina (1884-1967)                   XIIb.6
  749 Both, Hester (1976- )                       XIVat.2
 3050 Both, Hillegonda (1854- )                   Xq.7
 3051 Both, Hillegonda (1855-1888)                Xq.8
 1483 Both, Hilletje (1932- )                     XIIIbu.1
 3259 Both, Hilletje (1948- )                     XIVw.3
 3267 Both, Hilletje (1949- )                     XIVx.2
 3529 Both, Hilletje (1952- )                     XIVy.1
 3246 Both, Hilletje Pieternella Christina (1945- )  XIVv(1).3
 2679 Both, Hubregt Pieter Eliza (1902-1985)      XIIIh.3
  598 Both, Huibert (1935- )                      XIIIba.6, XIVas
 1766 Both, Huibert Teunis (1955- )               XVx.1
  319 Both, Huig Willem (1882-1957)               XIaj.2
  663 Both, Huigerina (1864-1936)                 Xx.13
 3751 Both, Ineke (1939- )                        XIIy.1
  588 Both, Ineke (1961- )                        XIVaq.3
 3375 Both, Inge Maria (1987- )                   XVa.2
 2814 Both, Ingrid (1964- )                       XVk.2
 2015 Both, Isaäk (1842- )                        XIh.3
  821 Both, Ivonne (1976- )                       XIVbh.2
 3762 Both, Izaäk (1900- )                        XIIl.9
 2774 Both, Izaäk (1937-2001)                     XIVm.2
  847 Both, Jaap (1979- )                         XIVba.2
 1292 Both, Jaapje (1883-1884)                    XIIg(1).16
 1665 Both, Jacob (1754- )                        VIIIb.2
 2006 Both, Jacob (1786-1866)                     IXc.8, Xf
  865 Both, Jacob (1801- )                        IXg.4
 2374 Both, Jacob (1819-1875)                     Xi(1).1, XIo
 2471 Both, Jacob (1833-1855)                     Xk(1).5
  875 Both, Jacob (1837-1916)                     Xl.11, XIv, XIIad
 2377 Both, Jacob (1855-1920)                     Xj.2, XIp
 2022 Both, Jacob (1859- )                        XIi.1, XIIm
  260 Both, Jacob (1868-1961)                     XIae.3, XIIao
 2422 Both, Jacob (1889-1967)                     XIp.6, XIIx
 2049 Both, Jacob (1904-1980)                     XIIn(2).4, XIIIz
 2418 Both, Jacob (1911- )                        XIIw(1).1
 3204 Both, Jacob (1916- )                        XIIIp.7
  683 Both, Jacob (1918- )                        XIIaq.4, XIIIbe
  377 Both, Jacob (1921-1997)                     XIIao(2).1, XIIIax
 3228 Both, Jacob (1923-1988)                     XIIIr.8, XIVx
  716 Both, Jacob (1930- )                        XIIas.7
  804 Both, Jacob (1943- )                        XIIIbe.1, XIVba
  582 Both, Jacob (1954- )                        XIIIbb.4, XIVau
  839 Both, Jacob (1966- )                        XIVbc.1
    4 Both, Jacob Claessen ( -1752)               Vd.3, VIc
  883 Both, Jacob Jansz. (1766-1829)              VIIIc.2, IXf
 2413 Both, Jacob Johan (1911- )                  XIIv.1
   16 Both, Jacob Klaassen (1727- )               VIId.1
  259 Both, Jacob Willem (1867-1867)              XIae.2
 3052 Both, Jacoba (1837-1838)                    Xt.4
  144 Both, Jacoba (1839- )                       Xt.5
 2776 Both, Jacoba (1902-1905)                    XIIIj.2
 2781 Both, Jacoba (1906-1994)                    XIIIj.4
 3201 Both, Jacoba (1910- )                       XIIIp.4
  569 Both, Jacoba (1928- )                       XIIIay(1).5
 2553 Both, Jacoba Maria (1909- )                 XIIad(1).7
 2560 Both, Jacoba Maria (1930- )                 XIIIap.2
 2626 Both, Jacoba Rijnbrandina (1846-1928)       Xm(1).2
 2231 Both, Jacobus (1871-1941)                   XIt(1).9, XIv.1, XIIad
 2952 Both, Jacobus (1917-2000)                   XIIIe.2
 2555 Both, Jacobus (1918- )                      XIIad(1).9
 2561 Both, Jacobus (1934- )                      XIIIap.3
 2989 Both, Jacobus (1952- )                      XIVd.5, XVg
 2090 Both, Jacobus (1971- )                      XIVar.5, XVac
 1564 Both, Jacobus Adriaan (1866-1885)           XIu(2).3
 1570 Both, Jacobus Adriaan (1886-1962)           XIIae.3
  494 Both, Jacobus Cornelis (1911- )             XIIba.1
 2238 Both, Jacobus Johannes (1885-1957)          XIIac.2, XIIIam
 3500 Both, Jacobus Rijnbrandinus (1900- )        XIx.4, XIIah
 2892 Both, Jakoba (1851-1855)                    XIe.2
 2160 Both, Jan ( -1889)                          XIIai.6
 1394 Both, Jan ( -1894)                          XIIav.1
 2001 Both, Jan (1779- )                          IXc.3
 2005 Both, Jan (1785- )                          IXc.7
 2337 Both, Jan (1788-1834)                       IXe.2
   36 Both, Jan (1809-1860)                       IXi.2, Xo
 1702 Both, Jan (1810-1811)                       Xb(1).4
   63 Both, Jan (1817-1885)                       IXk(2).3, Xw
 3125 Both, Jan (1821- )                          Xe.3
 1261 Both, Jan (1832-1912)                       XIf(1).1, XIIe
 2473 Both, Jan (1836-1837)                       Xk(1).7
 3152 Both, Jan (1839-1848)                       XIg(1).2
  138 Both, Jan (1840-1875)                       Xs(1).7, XIah
   94 Both, Jan (1840-1841)                       Xo.4
 2483 Both, Jan (1843-1866)                       Xk(2).2
  167 Both, Jan (1846- )                          Xv.3, XIaq
   96 Both, Jan (1849-1850)                       Xo.6
 3159 Both, Jan (1850-1935)                       XIg(1).9, XIIj
 2879 Both, Jan (1856-1927)                       XIc.5, XIIc
  186 Both, Jan (1857-1926)                       Xy.4, XIat
  662 Both, Jan (1861-1932)                       Xx.12
 1280 Both, Jan (1870-1870)                       XIIg(1).5
 1281 Both, Jan (1871-1871)                       XIIg(1).6
 2765 Both, Jan (1872-1924)                       XIIf(1).7, XIIIj
 1283 Both, Jan (1874-1874)                       XIIg(1).8
 1284 Both, Jan (1875-1875)                       XIIg(1).9
 1095 Both, Jan (1876-1954)                       XIIg(1).10, XIIIn
  420 Both, Jan (1881-1953)                       XIax.3, XIIbk
  395 Both, Jan (1890-1967)                       XIav.2, XIIbi, XIIIbi
 2025 Both, Jan (1891-1970)                       XIIn(1).3, XIIIw
 3759 Both, Jan (1894- )                          XIIl.6
  357 Both, Jan (1895-1921)                       XIat.9
 1406 Both, Jan (1897-1897)                       XIIaw.5
 1408 Both, Jan (1898-1962)                       XIIaw.6
 2186 Both, Jan (1902-1976)                       XIIIm.5, XIVq
 1419 Both, Jan (1906- )                          XIIax.2
 1097 Both, Jan (1908-1986)                       XIIIn.4, XIVs
 2960 Both, Jan (1911-1981)                       XIIIf.4
 3221 Both, Jan (1913-2002)                       XIIIr.1, XIVv
 2951 Both, Jan (1916-1991)                       XIIIe.1, XIVd
  501 Both, Jan (1920-1920)                       XIIbg.1
 2389 Both, Jan (1924-1924)                       XIIbg.2
 1744 Both, Jan (1925- )                          XIIId.2
 2773 Both, Jan (1928-1983)                       XIVm.1
 1106 Both, Jan (1928- )                          XIVam.2
 1303 Both, Jan (1935- )                          XIVs.1
 2028 Both, Jan (1937- )                          XIVab.1, XVy
 3240 Both, Jan (1943- )                          XIIIs.3
 1003 Both, Jan (1943- )                          XIIIbt.1, XIVbs
 2986 Both, Jan (1944- )                          XIVd.2, XVe
 1537 Both, Jan (1950- )                          XIIIbx.5
 3261 Both, Jan (1950- )                          XIVw.5
 1134 Both, Jan (1955- )                          XIIIbi.2
 3289 Both, Jan (1963- )                          XVn.1, XVId
  584 Both, Jan (1966- )                          XIIIbb.6, XIVav
 3021 Both, Jan (1966- )                          XVd.1, XVIa
  964 Both, Jan Adrianus                          XIIIbh.2
  728 Both, Jan Christiaan (1953- )               XIIIax.2, XIVap
  762 Both, Jan Cornelis (1993- )                 XIVav.2
 2661 Both, Jan Gerrit (1820- )                   IXh.3
 2345 Both, Jan Gijsbertus (1796-1874)            IXg.2, Xk
  867 Both, Jan Gijsbertus (1819-1887)            Xl.1, XIs
    7 Both, Jan Jacobsz. (1695- )                 VIc.2
  917 Both, Jan Jacobsz. (1794- )                 IXf(1).1, Xi
 1482 Both, Jan Jansen (1911-1918)                XIIbk.4
  887 Both, Jan Jansz (1764-1819)                 VIIIc.1, IXe
 1622 Both, Jan Jorisz. (1671- )                  Vb(2).2, VIa
 3245 Both, Jan Maarten Pieter (1944- )           XIVv(1).2, XVo
 1642 Both, Jan Mattheusz. (1723- )               VIIb.5
  619 Both, Jan Pieter (1843-1850)                Xu.10
 3058 Both, Jan Pieter (1852-1853)                Xu.15
  356 Both, Jan Pieter (1894- )                   XIat.8, XIIbg
  826 Both, Jan Willem (1987- )                   XIVbi.1
 1077 Both, Jan Willems (1692- )                  VIb.2
 3277 Both, Janette Marianne (1963- )             XIVz.2
 2796 Both, Janna (1937- )                        XIVn(2).1
 2224 Both, Janna Cornelia (1891-1952)            XIan.13
 3057 Both, Jannegie (1842-1843)                  Xu.9
 2268 Both, Jannetje                              XIal.4
 2342 Both, Jannetje (1816- )                     IXf(2).6
 3391 Both, Jannetje (1842-1843)                  XIa(1).4
 3397 Both, Jannetje (1852-1862)                  XIa(2).3
 1405 Both, Jannetje (1895-1925)                  XIIaw.3
 1397 Both, Jannetje (1896- )                     XIIav.4
 2742 Both, Jannetje (1897-1960)                  XIIIi.6
 2275 Both, Jannetje (1906- )                     XIIIl.2
 3515 Both, Jannetje (1908-1999)                  XIac.12
 2219 Both, Jannetje Aletta (1875-1903)           XIan.3
 2159 Both, Jannigje ( -1895)                     XIIai.5
  869 Both, Jannigje (1826-1895)                  Xl.5
 3395 Both, Jannigje (1846-1846)                  XIa(2).1
  621 Both, Jannigje (1849-1918)                  Xu.14
 2696 Both, Jannigje (1864-1896)                  XIIf(1).3
  643 Both, Jannigje (1870-1943)                  XIak.4
 1566 Both, Jannigje (1871-1872)                  XIu(2).6
  161 Both, Jannigje (1874-1950)                  XIan.2, XIIap
 3138 Both, Jannigje (1878-1979)                  XIIk.7
  650 Both, Jannigje (1881- )                     XIam(2).1
  330 Both, Jannigje (1884- )                     XIao.1
  427 Both, Jannigje (1888-1967)                  XIax.7
 1432 Both, Jannigje (1909-1992)                  XIIbj.1
  507 Both, Jannigje (1909- )                     XIIbk.3
  994 Both, Jannigje (1914- )                     XIIbl.5
  552 Both, Jannigje (1923- )                     XIIIaz.1
  567 Both, Jannigje (1924- )                     XIIIay(1).3
  593 Both, Jannigje (1927-2003)                  XIIIba.1
  581 Both, Jannigje (1949- )                     XIIIbb.2
  388 Both, Jannigje (Jannetje) Aletta (1909-1998)  XIIap.12
 1531 Both, Jannigje Aagje (1945- )               XIIIbx.3
 1020 Both, Jannigje Cornelia (1949- )            XIIIbd.3
  480 Both, Jannigje Hendrika (1885- )            XIIat.3
 1418 Both, Jannigje Jacoba (1904-1942)           XIIax.1
  823 Both, Jannigje Maria (1954- )               XIIIbf.2
 3580 Both, Jannigje Maria (1955- )               XIIIbo.4
 3142 Both, Jannigje Marijtje (1896- )            XIIbb.2
  831 Both, Jannigje Neeltje                      XIVbj.1
 2376 Both, Jansje (1854-1905)                    Xj.1
  440 Both, Jansje (1879- )                       XIaq.3
  506 Both, Jansje (1903- )                       XIIbk.1
 1519 Both, Jared (1985- )                        XIVby.3
   62 Both, Jasper (1813-1814)                    IXk(2).1
 1016 Both, Jasper (1815-1877)                    IXk(2).2, Xv, Xx.1
  187 Both, Jasper (1859-1859)                    Xy.5
  188 Both, Jasper (1860-1926)                    Xy.6
  400 Both, Jasper (1896- )                       XIav.4
 3305 Both, Jasper (1991- )                       XVp.3
 2446 Both, Jeanette (1892-1893)                  XIq.1
 2448 Both, Jeanette Carolina Ferdinanda (1896-1899)  XIq.3
 3010 Both, Jeanette Margaretha (1968- )          XIVe.1
 2812 Both, Jeffrey (1993- )                      XVIc.1
 1046 Both, Jeffrey James (1986- )                XIVaz.5
 2286 Both, Jenneke (1863-1944)                   XIIf(1).2
 2751 Both, Jenneke (1901-1902)                   XIIIi.9
 3637 Both, Jenneken Jacoba (1897- )              XIIag.1
  850 Both, Jeroen (1992- )                       XIVbf.3
 3035 Both, Jerry Wiliam (1978- )                 XVg.2
  748 Both, Jodie (1974- )                        XIVat.1
 2077 Both, Joeri (1982- )                        XVz(2).1
 1756 Both, Joeri (1990- )                        XVc.1
 2423 Both, Johan Adam (1890-1929)                XIp.7
 2534 Both, Johan Gerard (1890- )                 XIIac.5
 2488 Both, Johan Gijsbertus (1871-1944)          XIr(1).1, XIIz
 2569 Both, Johan Hendril Christiaan (1921- )     XIIIao.3
   91 Both, Johanna (1835-1835)                   Xo.1
   95 Both, Johanna (1847-1856)                   Xo.5
 3405 Both, Johanna (1871-1871)                   XIIa.4
 1716 Both, Johanna (1872-1946)                   XIIb.1
 3410 Both, Johanna (1880-1916)                   XIIa.9
  348 Both, Johanna (1886- )                      XIat.2
 2457 Both, Johanna (1899-1978)                   XIp.9
 3200 Both, Johanna (1908-1913)                   XIIIp.3
 1583 Both, Johanna (1908-1987)                   XIIIaq(1).1
 3203 Both, Johanna (1914- )                      XIIIp.6
 3467 Both, Johanna (1926- )                      XIIIo.8
 3271 Both, Johanna (1959- )                      XIVx.6
 3832 Both, Johanna (1964- )                      XIVar.3
 3443 Both, Johanna Adriana (1878-1882)           XIIh.4
 3444 Both, Johanna Adriana (1882-1949)           XIIh.5
 2630 Both, Johanna Anna Maria (1876- )           XIv.3
 3774 Both, Johanna Catharina                     XIIIu.3
 2404 Both, Johanna Elisabeth (1881-1951)         XIp.1
 3498 Both, Johanna Elizabeth (1900-1920)         XIx.2, XIx.3
 2570 Both, Johanna Geertruida (1912- )           XIIIan.1
 1415 Both, Johanna Helena (1912-1966)            XIIaw.13
 2895 Both, Johanna Jacoba (1858-1899)            XIe.5
 3703 Both, Johanna Karin                         XIVa.3
  444 Both, Johanna Lourina (1887- )              XIaq.7
 1433 Both, Johanna Maria (1910-1933)             XIIbj.2
  497 Both, Johanna Maria (1917- )                XIIbf.1
 2421 Both, Johanna Maria Sophia (1887-1939)      XIp.5
 2420 Both, Johanna Maria Sophia (1914- )         XIIw(1).3
 3674 Both, Johanna Maria Sophia (1927- )         XIIw(2).4
 3872 Both, Johanna Neeltje (1855-1878)           Xp.3
 2617 Both, Johanna Pieternella (1897-1993)       XIIaf.3
 2621 Both, Johanna Wilhelmina Geertruida (1845-1926)  XIo.1
 2897 Both, Johannes (1864-1866)                  XIe.7
 3441 Both, Johannes (1874-1876)                  XIIh.2
  628 Both, Johannes (1918- )                     XIIam.4
 3672 Both, Johannes (1924-1942)                  XIIw(2).2
 3232 Both, Johannes (1929- )                     XIIIr.12
 2069 Both, Johannes (1937- )                     XIIIaa.2
 3270 Both, Johannes (1957-1957)                  XIVx.5
 3844 Both, Johannes (1963- )                     XIVas.1
 2211 Both, Johannes Gerardus (1909- )            XIIIas.2
 2894 Both, Johannes Jacobus (1857-1857)          XIe.4
 3563 Both, Johannes Wilhelmus (1963- )           XIVy.4
 2472 Both, Johannis Barend (1835-1837)           Xk(1).6
 3024 Both, John (1965- )                         XVe.1
  817 Both, Jolanda Marieke Diana (1985- )        XIVax(1).2
 3235 Both, Joost (1933- )                        XIIIr.15, XIVz
 3339 Both, Joost Johannes Bartele (1991- )       XVw.1
 1033 Both, Jordan Trevor (1996- )                XVad.1
 2969 Both, Jorina Maaike (1926- )                XIIIg.1
 1183 Both, Joris Gijsbertsz. ( -1689)            IVb(1).1, Vb
 1634 Both, Joris Jansz. (1709- )                 VIa(1).3
 1160 Both, Joris Theeuwen (Mattheuszn.) ( -1701)  IVa.1, Va
 1536 Both, Jorre (1982- )                        XIVbz.2
 3560 Both, Josefine Maria (1961- )               XIVy.3
 1435 Both, Josina Neeltje (1915- )               XIIbj.4
 3230 Both, Jozef (1926-2002)                     XIIIr.10, XIVy
 3247 Both, Jozef Arie (1948- )                   XIVv(1).5, XVp
 2923 Both, Jozina Maaike (1904-1904)             XIId.7
 2924 Both, Jozina Maaike (1906-1918)             XIId.8
 2559 Both, Karel Johan (1927- )                  XIIIap.1
 3841 Both, Karin (1972- )                        XVac.1
 3279 Both, Karin Josette (1967- )                XIVz.4
 2497 Both, Karl Johan Henry (1928- )             XIIIal(1).2
  856 Both, Kevin (1986- )                        XIVbg.1
 3349 Both, Kim Elyse (1989- )                    XVId.1
  963 Both, Klaas                                 XIIIbh.1
   61 Both, Klaas (1809-1876)                     IXk(1).5, Xu
 3045 Both, Klaas (1822-1824)                     Xn.2
   78 Both, Klaas (1825-1845)                     Xn.4
  147 Both, Klaas (1842-1909)                     Xt.7
  155 Both, Klaas (1845- )                        Xu.11, XIam
  646 Both, Klaas (1860- )                        XIal.1
 1999 Both, Klaas (1868-1868)                     XIak.2
  160 Both, Klaas (1871-1952)                     XIan.1, XIIbc
  283 Both, Klaas (1884-1972)                     XIae.14, XIIas, XIIbi.1
  465 Both, Klaas (1888- )                        XIIaj.3
 3540 Both, Klaas (1903-1905)                     XIIap.8
  389 Both, Klaas (1911-2001)                     XIIap.13, XIIIbb
 3578 Both, Klaas (1945- )                        XIIIbo.2
 1019 Both, Klaas (1947- )                        XIIIbd.2, XIVay
 1133 Both, Klaas (1954- )                        XIIIbi.1
  825 Both, Klaas (1961- )                        XIIIbf.4, XIVbi
  651 Both, Klaas Pieter (1883- )                 XIam(2).2
 3097 Both, Klaasje (1870- )                      XIy.12
  833 Both, Klaasje Karoline                      XIVbj.3
  447 Both, Klara (1895- )                        XIaq.10
  699 Both, Klazina (1907-1993)                   XIIar.3
 1013 Both, Koen (1976- )                         XIVbu.1
 3684 Both, Koen (1991- )                         XVm(2).2
   73 Both, Koenraad (1858-1921)                  Xq.9
 3514 Both, Koenraad (1898- )                     XIac.9
 2875 Both, Kornelia (1843-1921)                  XIc.1
 2885 Both, Kornelia (1848-1850)                  XId.1
 2893 Both, Kornelia (1853-1856)                  XIe.3
 2887 Both, Kornelia (1853- )                     XId.3
  461 Both, Kornelia (1885- )                     XIIaj.1
 3388 Both, Kornelis (1836-1848)                  XIa(1).1
  211 Both, Krijna (1860-1915)                    XIy.1, XIy.8
   80 Both, Krijna (Krijntje) (1830-1857)         Xn.7
 3753 Both, Krijntje (1828-1829)                  Xn.6
  335 Both, Krijntje (1881- )                     XIas.1
 3266 Both, Kuiniertje (1948- )                   XIVx.1
 1457 Both, Kyle David (1989- )                   XVaf.3
 3680 Both, Lammert Jan (1954-2003)               XIVt.2, XVm
  961 Both, Lavinia Dirkje (1968- )               XIVaw.1
  965 Both, Leendert                              XIIIbh.3
   77 Both, Leendert (1824-1895)                  Xn.3, XIz
  115 Both, Leendert (1837-1914)                  Xr.7, XIae, XIan.2
  888 Both, Leendert (1871-1918)                  XIIi(1).1
  279 Both, Leendert (1880-1961)                  XIae.13, XIIar
 2386 Both, Leendert (1890- )                     XIIat.5
  469 Both, Leendert (1890- )                     XIIaj.4
  382 Both, Leendert (1898-1976)                  XIIap.3, XIIIay
 2047 Both, Leendert (1900- )                     XIIn(2).2, XIIIx
  674 Both, Leendert (1914- )                     XIIaq.1, XIIIbc
 3461 Both, Leendert (1914-1989)                  XIIIo.2, XIVu
  570 Both, Leendert (1930- )                     XIIIay(1).6
 3236 Both, Leendert (1934- )                     XIIIr.16
 1376 Both, Leendert (1940- )                     XIIIbg.1
  811 Both, Leendert (1953- )                     XIIIbe.8, XIVbf
 2999 Both, Leendert (1972- )                     XIVf.2
 3258 Both, Leendert Adriaan (1947- )             XIVw.2, XVt
 1569 Both, Leendert Hendrik (1885-1969)          XIIae.2, XIIIar
 1612 Both, Leendert Johannes (1955- )            XIVal.3
  471 Both, Leendert Willem (1909- )              XIIas.1
 1135 Both, Leendert Willem (1957- )              XIIIbi.3
 2023 Both, Leentje (1862- )                      XIi.2
  446 Both, Leentje (1894- )                      XIaq.9
  815 Both, Leentje Anna Cornelia (1957- )        XIIIbc.4
  701 Both, Leentje Pietertje (1910- )            XIIar.4
 3130 Both, Lena (1856- )                         XIh.8
 3413 Both, Lena (1885-1976)                      XIIa.12
 3715 Both, Lena (1889- )                         XIIm.4
  414 Both, Lena (1900- )                         XIaw.3
  519 Both, Lena (1907- )                         XIIaz.7
 2102 Both, Lena (1922- )                         XIIIbm.1
 3371 Both, Lena (1946- )                         XIVb.1
 2061 Both, Leo (1952- )                          XIVac.1
  652 Both, Leuntje Maria (1887- )                XIam(2).3
   49 Both, levenloos geboren dochter (1812- )    IXj(2).7
  139 Both, levenloos geboren dochter (1842-1842)  Xs(1).8
  219 Both, levenloos geboren dochter (1855- )    XIz.3
  533 Both, levenloos geboren dochter (1919-1919)  XIIIbj.1
  117 Both, levenloos geboren zoon (1840- )       Xr.9
  223 Both, levenloos geboren zoon (1860- )       XIz.7
  221 Both, levenloze dochter (1857- )            XIz.5
 1234 Both, Lijntje (1754- )                      VIIIa(1).5
 2029 Both, Lijntje Alida (1923-2002)             XIIIw.2
 1641 Both, Lijntje Mattheusdr. (1721- )          VIIb.4
 1656 Both, Lijntje Pouwels (1717- )              VIIa.2
 2075 Both, Liselotte (1977- )                    XVz(1).1
 3683 Both, Lissa (1988- )                        XVm(2).1
 2521 Both, Louisa Henriette (1907-1951)          XIr(2).1
 1602 Both, Louise                                XVaa.3
 1017 Both, Louweris (1839-1918)                  Xv.4
  916 Both, Maagje (1787-1855)                    IXe.1
  918 Both, Maagje (1802-1857)                    IXf(2).1
 1700 Both, Maarten (1805-1815)                   Xb(1).2
 1254 Both, Maarten (1808-1884)                   Xd.2, XIg
  659 Both, Maarten (1855-1931)                   Xx.9
  642 Both, Maarten (1869-1929)                   XIak.3, XIIbb
 3185 Both, Maarten (1875-1949)                   XIIj.1
 3178 Both, Maarten (1883-1883)                   XIIi(2).5
 3180 Both, Maarten (1884-1885)                   XIIi(2).7
 3181 Both, Maarten (1886-1887)                   XIIi(2).8
 3224 Both, Maarten (1918-1987)                   XIIIr.4, XIVw
 3205 Both, Maarten (1918- )                      XIIIp.8
  808 Both, Maarten Jan (1946- )                  XIIIbe.5, XIVbd
  852 Both, Maarten Jan (1971- )                  XIVbd.2
  840 Both, Maarten Jan Cornelis (1974- )         XIVbc.2
  418 Both, Maartje Maria (1877-1956)             XIax.1
 1204 Both, Maeijken Claes                        Vd.4
   10 Both, Maerten Jacobs (1700- )               VIc.5
  441 Both, Magcheltje (1881- )                   XIaq.4
 2653 Both, Magdalena Lucretia (1813-1868)        IXh.1
 3590 Both, Magdalena Lucretia (1869- )           Xm(2).2
 3504 Both, Magdalena Lucretia (1905- )           XIx.6
   65 Both, Magteldje (1823-1825)                 IXk(2).5
   68 Both, Magteltje (1835-1897)                 IXk(2).8
 1465 Both, Marc Alexander (1973- )               XIVbp.3
 3356 Both, Marcel                                XVIe.2
 3475 Both, Marcel (1957- )                       XIVu.4
 3291 Both, Marcel (1970- )                       XVn.3
 3018 Both, Marcus Johannis (1979- )              XIVh.1
 2505 Both, Margaretha (1876-1961)                XIr(1).3
 1587 Both, Margaretha (1914-1997)                XIIIaq(1).4
 3533 Both, Margaretha Elizabeth (1956- )         XIVy.2
 2474 Both, Margaretha Maria (1838-1894)          Xk(1).8
  485 Both, Margje (1883- )                       XIIay.1
  463 Both, Margje (1886- )                       XIIaj.2
  514 Both, Margje Adriana (1898- )               XIIaz.3
 2162 Both, Margje Adriana (1932-1932)            XIIIbn.2
 2292 Both, Margrieta Maggeltje (1898-1989)       XIIIk.1
   44 Both, Maria (1804-1804)                     IXj(2).2
   46 Both, Maria (1807- )                        IXj(2).4
  101 Both, Maria (1827-1901)                     Xr.2, XIak.4
 2625 Both, Maria (1844-1847)                     Xm(1).1
 2627 Both, Maria (1848-1848)                     Xm(1).3
 2667 Both, Maria (1860-1896)                     XIIe.3
  311 Both, Maria (1873-1941)                     XIai.6, XIIbf
  270 Both, Maria (1874- )                        XIae.9
 3187 Both, Maria (1880- )                        XIIj.3
 1726 Both, Maria (1881-1968)                     XIIb.5
  337 Both, Maria (1882-1919)                     XIas.2
  742 Both, Maria (1882- )                        XIan.6
  423 Both, Maria (1883-1883)                     XIax.4
  346 Both, Maria (1885- )                        XIat.1
  425 Both, Maria (1885-1963)                     XIax.6
 3446 Both, Maria (1888-1888)                     XIIh.7
 3447 Both, Maria (1889-1985)                     XIIh.8
  373 Both, Maria (1898- )                        XIau(2).4
 2678 Both, Maria (1900-1984)                     XIIIh.2
  403 Both, Maria (1900-1972)                     XIav.7
  518 Both, Maria (1901-1901)                     XIIaz.6
  387 Both, Maria (1908-1997)                     XIIap.11
 3460 Both, Maria (1913- )                        XIIIo.1
  704 Both, Maria (1914- )                        XIIar.6
 3215 Both, Maria (1915- )                        XIIIq.1
 2057 Both, Maria (1924-1994)                     XIIbi.2, XIVaf
 3233 Both, Maria (1930- )                        XIIIr.13
 2068 Both, Maria (1932- )                        XIIIaa.1
 3268 Both, Maria (1951- )                        XIVx.3
 1710 Both, Maria (Adriana) (1844-1851)           XIb.3
 1705 Both, Maria Adriana (1840-1840)             XIb.1
 1571 Both, Maria Adriana (1888- )                XIIae.4
 3238 Both, Maria Anthonina (1929- )              XIIIs.1
 2522 Both, Maria Catharina Elizabeth (1873- )    XIIab.2
  876 Both, Maria Clazina (1840-1902)             Xl.12
  442 Both, Maria Helena (1883- )                 XIaq.5
  670 Both, Maria Hendrika (1903- )               XIIbc(1).2
 2464 Both, Maria Johanna (1829-1830)             Xk(1).1
 2465 Both, Maria Johanna (1830-1830)             Xk(1).2
  537 Both, Maria Lijntje (1914-1920)             XIIIbl.1
  412 Both, Maria Margje (1895-1895)              XIaw.1
  413 Both, Maria Margje (1896- )                 XIaw.2
 3503 Both, Maria Petronella (1902- )             XIx.5
  712 Both, Maria Pietertje (1918- )              XIIas.5
 1526 Both, Marianne (1947- )                     XIIIbw.3
 1517 Both, Marianne (1980- )                     XIVby.1
  602 Both, Marie (1941- )                        XIIIba.10
 1509 Both, Marie (1994- )                        XVai.2
 2649 Both, Marieke (1984- )                      XIVbl.1
 3758 Both, Marigje (1893- )                      XIIl.5
   24 Both, Marija (1768-1851)                    VIIId.3
  730 Both, Marijn (1980- )                       XIVap.1
 3442 Both, Marijtje (1876-1936)                  XIIh.3
 3143 Both, Marijtje Jannigje (1898- )            XIIbb.3
  853 Both, Marina Martha (1976- )                XIVbd.3
   50 Both, Marinus (1813-1813)                   IXj(2).8
   51 Both, Marinus (1816-1875)                   IXj(2).9, Xq
   66 Both, Marinus (1826-1886)                   IXk(2).6, Xy
  189 Both, Marinus (1863-1917)                   Xy.7, XIau
  310 Both, Marinus (1868-1937)                   XIai.5, XIIaz
  268 Both, Marinus (1872-1873)                   XIae.7
  394 Both, Marinus (1887- )                      XIav.1, XIIbh
  455 Both, Marinus (1889-1952)                   XIac.4, XIIam
  354 Both, Marinus (1891- )                      XIat.6, XIIbf
  375 Both, Marinus (1893-1937)                   XIau(2).2
  516 Both, Marinus (1900- )                      XIIaz.5, XIIIbn
 2050 Both, Marinus (1908- )                      XIIn(2).5, XIIIaa
  540 Both, Marinus (1920- )                      XIIIbn.1
  631 Both, Marinus (1924- )                      XIIam.6
 2103 Both, Marinus (1925- )                      XIIIbm.3
  299 Both, Marinus Simon (1865-1948)             XIag.5, XIIau
 1468 Both, Marjolein (1978- )                    XIVbq(1).1
  751 Both, Marjolein (1983- )                    XIVat.4
 2731 Both, Marjolijn (1984- )                    XVIb.1
 1508 Both, Mark (1992- )                         XVai.1
  614 Both, Marregie (1834-1907)                  Xu.4
 1080 Both, Marrighje Willems (1697- )            VIb.4
 1387 Both, Marrigje                              XIah.1
   22 Both, Marrigje (1765- )                     VIIId.1
  130 Both, Marrigje (1830-1864)                  Xs(1).2
  106 Both, Marrigje (1832-1906)                  Xr.4
  143 Both, Marrigje (1835- )                     Xt.3
  204 Both, Marrigje (1846- )                     XIy.2, XIy.6
  661 Both, Marrigje (1859-1936)                  Xx.11
  308 Both, Marrigje (1861-1879)                  XIai.3
  225 Both, Marrigje (1866-1875)                  XIz.9
 1391 Both, Marrigje (1871-1951)                  XIah.5
  317 Both, Marrigje (1878- )                     XIaj.1
 2222 Both, Marrigje (1886-1886)                  XIan.9
  734 Both, Marrigje (1887- )                     XIan.10
  644 Both, Marrigje Clazina (1877-1877)          XIak.7
 1629 Both, Marrigje Jansdr. (1697-1706)          VIa(2).1
 1632 Both, Marrigje Jansdr. (1706- )             VIa(1).1
  105 Both, Marrigjej (1829-1831)                 Xr.3
  835 Both, Marsja (1981- )                       XIVbb.2
 1601 Both, Martin                                XVaa.2
  433 Both, Martina (1898-1968)                   XIax.13
 3435 Both, Martina (1924- )                      XIIIb.3
 3701 Both, Martina (1937- )                      XIVa.2
 2106 Both, Martina Marina (1945- )               XIIIbk.2
 2038 Both, Martine (1943- )                      XIVab.3
 1597 Both, Martine Johanna (1952- )              XIVak.2
 3131 Both, Matheus (1859-1863)                   XIh.9
 2629 Both, Matheus Willem (1869- )               XIv.2, XIIag
 1664 Both, Mattheus (1752-1831)                  VIIIb.1, IXc
 3122 Both, Mattheus (1809-1809)                  Xe.1
 3126 Both, Mattheus (1825-1831)                  Xe.4
 1187 Both, Mattheus (Teeuw) Gijsbertsz. (1640-1691)  IVb(2).2, Ve
 1079 Both, Mattheus (Teeuw) Willems (1694- )     VIb.3, VIIb
 1156 Both, Mattheus Jorisz. (1588- )             IIIa.2, IVa
 1511 Both, Matthew (1971- )                      XIVbx.3
 3304 Both, Matthia (1987- )                      XVp.2
 1232 Both, Matthijs (1750-1781)                  VIIIa(1).3, IXb
 1255 Both, Matthijs (1811-1814)                  Xd.3
 2871 Both, Matthijs (1836-1847)                  Xb(2).8
  754 Both, Maurice (1981- )                      XIVau.2
 2813 Both, Maxim (1995- )                        XVIc.2
 2554 Both, Mechelina Sechelina (1916- )          XIIad(1).8
 2538 Both, Mechelina Susanna (1896- )            XIIac.8
 1214 Both, Meertie Jacobs (1705- )               VIc.9
 2543 Both, Megchelina Segchelina (1861-1911)     XIt(1).6
   28 Both, Meinsje (1776- )                      VIIId.7
 3836 Both, Melvin (1986- )                       XVab.2
   11 Both, Metie (Mensje) Jacobs (1701-1763)     VIc.6
 1227 Both, Metje (1718- )                        VIIa.3
 1082 Both, Metje Willems (1700- )                VIb.6
 3328 Both, Michel                                XVu.1
 1474 Both, Milou (1984- )                        XIVbr.1
 3019 Both, Mirjam Elisabeth (1982- )             XIVh.2
 3280 Both, Mirjam Elizabeth (1970- )             XIVz.5
  820 Both, Monique                               XIVbh.1
 2203 Both, Monique (1966- )                      XVl(1).3
 3011 Both, Monique Gabrielle (1971- )            XIVe.2
 3502 Both, N.N. (1928- )                         XIIah.1
 3329 Both, Natasja                               XVu.2
 1213 Both, Neeltie Jacobs (1702- )               VIc.7
  864 Both, Neeltje (1794-1795)                   IXg.1
 3389 Both, Neeltje (1838-1838)                   XIa(1).2
 3390 Both, Neeltje (1840- )                      XIa(1).3
 3738 Both, Neeltje (1841- )                      Xq.1
  654 Both, Neeltje (1844- )                      Xx.3
 2153 Both, Neeltje (1855-1928)                   XIaf.1
  296 Both, Neeltje (1861- )                      XIag.3
 1389 Both, Neeltje (1866-1939)                   XIah.3
  490 Both, Neeltje (1889- )                      XIIay.5
  371 Both, Neeltje (1892- )                      XIau(2).1
 3512 Both, Neeltje (1893- )                      XIac.7
 1407 Both, Neeltje (1897-1897)                   XIIaw.4
  381 Both, Neeltje (1897-1958)                   XIIap.2, XIIIaz.1
 1411 Both, Neeltje (1903-1972)                   XIIaw.9
  669 Both, Neeltje (1903- )                      XIIbc(1).1
 2752 Both, Neeltje (1904-1982)                   XIIIi.10
 1421 Both, Neeltje (1910- )                      XIIax.4
 3222 Both, Neeltje (1914- )                      XIIIr.2
 1437 Both, Neeltje (1919- )                      XIIbj.6
 2971 Both, Neeltje (1929-1992)                   XIIIg.3
 3772 Both, Neeltje (1934- )                      XIIIu.1
 1446 Both, Neeltje (1934- )                      XIIIbr.1
  379 Both, Neeltje Christina (1954- )            XIIIax.3
 2221 Both, Neeltje Cornelia (1877-1954)          XIan.4
 1635 Both, Neeltje Jansdr. (1711- )              VIa(1).4
  810 Both, Neeltje Maria (1951- )                XIIIbe.7
 3763 Both, Neeltje Marigje (1909-1922)           XIIl.10
 1296 Both, Neeltje Teuna (1903-1951)             XIIIn.2, XIIIn.6
 2388 Both, Nellie Adriana                        XIIau.2
 1757 Both, Nick (1993- )                         XVc.2
 3739 Both, Nicolaas (1842-1849)                  Xq.2
 3048 Both, Nicolaas (1850- )                     Xq.5
   72 Both, Nicolaas (1851-1927)                  Xq.6, XIac
  660 Both, Nicolaas (1857- )                     Xx.10
  526 Both, Nicolaas (1882- )                     XIIai.3, XIIIat
  457 Both, Nicolaas (1892-1967)                  XIac.6
  626 Both, Nicolaas (1917- )                     XIIam.3
 1574 Both, Nicolaas Adriaan (1892- )             XIIae.7
 3607 Both, Nicolaas Johannes (1852-1917)         Xp.1, XIaa
 3295 Both, Nicole (1967- )                       XVo.1
  827 Both, Niels (1988- )                        XIVbi.2
  472 Both, Niesje Adriana (1912-1957)            XIIas.2
 1005 Both, Norbert Victor (1970- )               XIVbs.1
 2062 Both, Paul Mijndert (1955- )                XIVac.2
 3473 Both, Paula (1947- )                        XIVu.2
 2700 Both, Paulina (1866-1872)                   XIIf(1).4
 1524 Both, Pauline (1946- )                      XIIIbw.2
 3016 Both, Pauline (1973- )                      XIVg.1
 1087 Both, Paulus (1806-1883)                    Xd.1, XIf
 1701 Both, Paulus (1808-1810)                    Xb(1).3
 1706 Both, Paulus (1841-1925)                    XIb.2, XIIa
 3156 Both, Paulus (1846-1846)                    XIg(1).6
 3160 Both, Paulus (1857-1857)                    XIg(1).10
 1278 Both, Paulus (1869-1947)                    XIIg(1).4, XIIIm
 2580 Both, Paulus (1873-1873)                    XIIe.12
 2288 Both, Paulus (1874-1951)                    XIIf(1).8, XIIIk
 2911 Both, Paulus (1880-1939)                    XIIc(1).1, XIIIe
 3445 Both, Paulus (1885-1978)                    XIIh.6, XIIIo
 2917 Both, Paulus (1892-1894)                    XIId.1
 2920 Both, Paulus (1897-1977)                    XIId.4, XIIIg
 3421 Both, Paulus (1900-1919)                    XIIIa.1
 3433 Both, Paulus (1913-1989)                    XIIIb.1, XIVa
 2171 Both, Paulus (1920-2002)                    XIVp(1).1
 3466 Both, Paulus (1922- )                       XIIIo.7
 2792 Both, Paulus (1923-1928)                    XIVn(1).1
 2802 Both, Paulus (1928-1992)                    XIVo.1
 2977 Both, Paulus (1939- )                       XIIIg.9, XIVg
 2985 Both, Paulus (1943- )                       XIVd.1, XVd
 3000 Both, Paulus Adrianus (1969- )              XIVf.1, XVh
 1186 Both, Peij Gijsbertsz. (1631-1680)          IVb(1).4, Vc
 1007 Both, Pel Cornelus Wilhelhelmus (1948- )    XIIIbt.3, XIVbu
  846 Both, Peter (1976- )                        XIVba.1
 1489 Both, Petra (1962- )                        XIVbv.1
 3740 Both, Petronella (1845- )                   Xq.3
 3496 Both, Petronella (1897- )                   XIx.2, XIx.3
 1460 Both, Petronella (1965- )                   XIVbo.2
 2725 Both, Petronella Hendrika (1958- )          XVj.4
 2261 Both, Petronella Jacoba Jannetje (1878- )   XIIab.6
 3248 Both, Petronella Maartje (1947- )           XIVv(1).4
  428 Both, Petronella Wilhelmina (1889-1966)     XIax.8
 1076 Both, Pey(Pay,Pouwel,Paulus)Willems (1691-1751)  VIb.1, VIIa
 1228 Both, Pieter (1722- )                       VIIa.5
   29 Both, Pieter (1777- )                       VIIId.8
 2831 Both, Pieter (1777-1847)                    IXc.1, Xe
   30 Both, Pieter (1781-1858)                    VIIId.9, IXk
   64 Both, Pieter (1820-1871)                    IXk(2).4, Xx, XIap
  100 Both, Pieter (1826-1829)                    Xr.1
  154 Both, Pieter (1830-1830)                    Xu.1
  612 Both, Pieter (1831-1852)                    Xu.2
  134 Both, Pieter (1831-1871)                    Xs(1).3, XIag
  142 Both, Pieter (1833- )                       Xt.2
  112 Both, Pieter (1834-1920)                    Xr.5, XIad
 1691 Both, Pieter (1836-1913)                    XIh.1, XIIk
  165 Both, Pieter (1836- )                       Xv.1, XIao
 3065 Both, Pieter (1846-1846)                    Xx.4
  655 Both, Pieter (1848-1897)                    Xx.5, XIar
  195 Both, Pieter (1850-1894)                    Xz.1
  185 Both, Pieter (1856-1936)                    Xy.3, XIas
 2666 Both, Pieter (1859-1859)                    XIIe.2
 3132 Both, Pieter (1862- )                       XIh.10, XIIl
 2701 Both, Pieter (1868-1941)                    XIIf(1).5, XIIIi
 2578 Both, Pieter (1870-1870)                    XIIe.10
 2579 Both, Pieter (1871-1940)                    XIIe.11, XIIIh
 3691 Both, Pieter (1875- )                       XIar.1
 2823 Both, Pieter (1875- )                       XIap.1, XIIbd
  249 Both, Pieter (1880- )                       XIad(2).9
  478 Both, Pieter (1882-1923)                    XIIat.1
  424 Both, Pieter (1884-1968)                    XIax.5, XIIbl
 3714 Both, Pieter (1888-1888)                    XIIm.3
 3716 Both, Pieter (1890-1890)                    XIIm.5
  399 Both, Pieter (1891- )                       XIav.3
 3717 Both, Pieter (1893- )                       XIIm.7
  342 Both, Pieter (1894- )                       XIas.5
 2817 Both, Pieter (1896- )                       XIIm.9, XIIIv
 3760 Both, Pieter (1896-1969)                    XIIl.7, XIIIu
  361 Both, Pieter (1901-1901)                    XIat.13
  544 Both, Pieter (1903-1988)                    XIIIat.1, XIVam
 2800 Both, Pieter (1903-1974)                    XIIIk.5, XIVo
 2756 Both, Pieter (1905-1998)                    XIIIi.11, XIVl
 2597 Both, Pieter (1909-1989)                    XIIIh.6, XIVi
 3857 Both, Pieter (1913-2002)                    XIIbe.4, XIIIbq
 2718 Both, Pieter (1915-2005)                    XIVk(1).1, XVj
 2787 Both, Pieter (1916-1918)                    XIIIj.7
 3223 Both, Pieter (1916-1919)                    XIIIr.3
  996 Both, Pieter (1917-1992)                    XIIbl.6, XIIIbx
 2707 Both, Pieter (1918-1992)                    XIVj.1, XVi
 3226 Both, Pieter (1921-2002)                    XIIIr.6
  714 Both, Pieter (1925-1980)                    XIIas.6, XIIbi.1, XIIIbi
 2058 Both, Pieter (1925- )                       XIIIx.1, XIVac
 3720 Both, Pieter (1926- )                       XIIIv.1
 1493 Both, Pieter (1936- )                       XIIIbv.1, XIVbw
 2808 Both, Pieter (1937- )                       XIVo.3, XVk
 1533 Both, Pieter (1947- )                       XIIIbx.4, XIVbz
 3241 Both, Pieter Hendrik (1943- )               XIIIs.4
 3249 Both, Pieter Hendrik (1950- )               XIVv(1).6, XVq
 3140 Both, Pieter Jan (1882- )                   XIIk.9
  489 Both, Pieter Klaas (1888- )                 XIIay.4, XIIIbl
   21 Both, Pieter Klaassen (1733- )              VIId.3
 1392 Both, Pieter Marinus (1873-1937)            XIah.6, XIIax
 2109 Both, Pieter Marinus (1949- )               XIIIbk.3, XIVbl
 1640 Both, Pieter Mattheusz. (1719-1790)         VIIb.3, VIIIb
 1487 Both, Pieter Paulus (1935- )                XIIIbu.3, XIVbv
 1658 Both, Pieter Pouwelsz. (1735- )             VIIa.7
 1697 Both, Pieter Teunis (1889-1954)             XIIIt.1, XIVaa
 1762 Both, Pieter Teunis (1928- )                XIVaa.1, XVx
 2542 Both, Pieter Theodoor (1903- )              XIIac.11
 1633 Both, Pieternel Jansdr. (1707- )            VIa(1).2
  445 Both, Pieternella (1889- )                  XIaq.8
  196 Both, Pieternella Willemina (1852- )        Xz.2
 1241 Both, Pietertje (1775-1776)                 IXa.3
 1242 Both, Pietertje (1777-1830)                 IXa.4
  122 Both, Pietertje (1849-1857)                 Xr.14
  229 Both, Pietertje (1858-1858)                 XIad(1).1
  231 Both, Pietertje (1859-1861)                 XIad(1).2
  232 Both, Pietertje (1864-1939)                 XIad(2).1
  647 Both, Pietertje (1864- )                    XIal.2
  257 Both, Pietertje (1866-1887)                 XIae.1
  355 Both, Pietertje (1893-1894)                 XIat.7
 2974 Both, Pietertje (1934- )                    XIIIg.6
  358 Both, Pietertje Maria (1897-1897)           XIat.10
  362 Both, Pietertje Maria (1903- )              XIat.14
 3059 Both, Pietje (1853- )                       Xu.16
 3719 Both, Pietje (1894-1895)                    XIIm.8
  434 Both, Pietje (1899-1977)                    XIax.14
  384 Both, Pietje (1902-1988)                    XIIap.6
 3225 Both, Pietje (1919- )                       XIIIr.5
  599 Both, Pietje (1936- )                       XIIIba.7
 2760 Both, Pietje Bastiaantje (1937- )           XIVl.1
 3855 Both, Pietje Johanna (1910- )               XIIbe.2
  360 Both, Pietje Maria (1900-1901)              XIat.12
 3278 Both, Pleun Hilbert (1964- )                XIVz.3, XVw
 1349 Both, Pleuntje (1855-1855)                  XIf(2).2
 1350 Both, Pleuntje (1856-1925)                  XIf(2).3
 1491 Both, Poula (1967- )                        XIVbv.2
 2199 Both, Poulus (1929-1996)                    XIVr.1, XVl
 3312 Both, Raymond Nico (1973- )                 XVq.1
 2786 Both, Reina (1914-1993)                     XIIIj.6
 3351 Both, Remco (1993- )                        XVId.3
  818 Both, Richard Dirk (1991- )                 XIVax(1).3
 1043 Both, Richard Francis (1978- )              XIVaz.2, XVae
 3472 Both, Robert (1945- )                       XIVu.1
 2810 Both, Roelof Pieter (1959- )                XVk.1, XVIc
 1513 Both, Ruthanne (1974- )                     XIVbx.4
 2970 Both, Saartje (1927- )                      XIIIg.2
 3320 Both, Sabine (1982- )                       XVr.1
 1006 Both, Sacha Denise (1973- )                 XIVbs.2
 1456 Both, Sally Ann Marie (1987- )              XVaf.2
 1458 Both, Samantha Margaret (1990- )            XVaf.4
 1011 Both, Sandra (1973- )                       XIVbt.2
  750 Both, Sandra (1976- )                       XIVat.3
 3422 Both, Sara (1902- )                         XIIIa.2
 3355 Both, Sascha                                XVIe.1
 2650 Both, Saskia Dorien (1987- )                XIVbl.2
 1463 Both, Saskya Ursula (1966- )                XIVbp.1
  857 Both, Sebastiaan (1989- )                   XIVbg.2
 3835 Both, Serena (1983- )                       XVab.1
 1044 Both, Sherry Ann (1981- )                   XIVaz.3
 2549 Both, Sibrechtje (1900- )                   XIIad(1).3
 2540 Both, Siebregtje (1900-1966)                XIIac.9
 2246 Both, Siegbertus (1887-1936)                XIIac.4, XIIIao
 2567 Both, Siegbertus (1911- )                   XIIIao.1
 2793 Both, Sietje (1926-1952)                    XIVn(1).2
 3404 Both, Sijgje (1870-1871)                    XIIa.3
 3406 Both, Sijtje (1872-1944)                    XIIa.5
  301 Both, Simina (1870-1871)                    XIag.7
 2978 Both, Simon (1941- )                        XIIIg.10, XIVh
 3326 Both, Simone                                XVt.1
 2082 Both, Simone Lisanne (1994- )               XVIf.1
  870 Both, Sophia Maria (1828-1828)              Xl.6
  872 Both, Sophia Maria (1831-1834)              Xl.8
  874 Both, Sophia Maria (1835-1913)              Xl.10
  848 Both, Stefan (1978- )                       XIVbf.1
 3350 Both, Stephan Sebastiaan (1991- )           XVId.2
 3321 Both, Stephanie (1985- )                    XVr.2
 3296 Both, Steven Vincent (1969- )               XVo.2
 3155 Both, Susanna (1844-1849)                   XIg(1).5
  861 Both, Suzanna Marianna (1854-1854)          XIt(1).2
  862 Both, Suzanna Marianna (1855-1862)          XIt(1).3
 2544 Both, Suzanna Marianna (1864-1938)          XIt(1).7
 1518 Both, Suzanne (1980- )                      XIVby.2
 1464 Both, Suzanne Elisabeth (1969- )            XIVbp.2
 2806 Both, Suzanne Leentje (1934-1998)           XIVo.2
 3324 Both, Tamara                                XVs.2
 1619 Both, Teeuw Adriaensz. (1563- )             IIa.3
 3039 Both, Tessa (1991- )                        XVIa.1
 3153 Both, Teuna (1840-1879)                     XIg(1).3
 3188 Both, Teuna (1882- )                        XIIj.4
 2163 Both, Teuna (1894-1981)                     XIIIm.1
 1298 Both, Teuna (1906-1993)                     XIIIn.3
 2000 Both, Teunis (1778- )                       IXc.2
 2004 Both, Teunis (1783- )                       IXc.6
 2021 Both, Teunis (1866- )                       XIi.3, XIIn
 2048 Both, Teunis (1901-1931)                    XIIn(2).3, XIIIy
 2031 Both, Teunis (1915-1987)                    XIIIw.1, XIVab
  681 Both, Teunis (1916- )                       XIIaq.3, XIIIbd
  998 Both, Teunis (1918-1920)                    XIIbl.7
 2067 Both, Teunis (1932- )                       XIIIz.1
  813 Both, Teunis (1959- )                       XIIIbe.10, XIVbg
  245 Both, Teunis Dirk (1877- )                  XIad(2).8
 2080 Both, Teunis Hendrik Catharinus (1963- )    XVy.2, XVIf
 2066 Both, Teunis Johannes (1945- )              XIIIy.1
 3124 Both, Teuntje (1814- )                      Xe.2
  910 Both, Teuntje Jansdr. (1772-1811)           VIIIc.5
 1225 Both, Theeuw (1704-1713)                    VId.1
 2524 Both, Theodorus (1876- )                    XIIab.4
 2260 Both, Theodorus Franciscus (1872- )         XIIab.1
 1146 Both, Theunis Adriaensz. ( -1639)           IIa.2, IIIb
 1409 Both, Thomas (1900-1901)                    XIIaw.7
 1410 Both, Thomas (1902-1902)                    XIIaw.8
 1412 Both, Thomas (1904-1905)                    XIIaw.10
  553 Both, Thomas (1927- )                       XIIIaz.2, XIVaq
 2083 Both, Thomas Christiaan (1997- )            XVIf.2
 1269 Both, Tijs (1839-1841)                      XIf(1).5
 1270 Both, Tijs (1843-1931)                      XIf(1).7, XIIh
 3463 Both, Tijs (1917- )                         XIIIo.4
  849 Both, Tim (1989- )                          XIVbf.2
 1042 Both, Timothy Teunis (1977- )               XIVaz.1
 1500 Both, Trenten Richard Shay (1998- )         XVag.2
 1459 Both, Trevor Thomas (1993- )                XVaf.5
 1030 Both, Trevor Timothy (1977- )               XIVay.3, XVad
 1256 Both, Trijntje (1813-1901)                  Xd.4
  135 Both, Trijntje (1832-1833)                  Xs(1).4
  136 Both, Trijntje (1834-1851)                  Xs(1).5
  617 Both, Trijntje (1839- )                     Xu.7
  290 Both, Trijntje (1859- )                     XIaf.3
 2987 Both, Trijntje (1946- )                     XIVd.3
 2223 Both, Trijntje Adriana (1890-1897)          XIan.12
 3541 Both, Trijntje Adriana (1905-1906)          XIIap.9
  386 Both, Trijntje Adriana (1906-1970)          XIIap.10
 2051 Both, Trijntje Annigje (1912-1912)          XIIn(2).6
 2059 Both, Trijntje Annigje (1930- )             XIIIx.2
 2869 Both, Trijsje (1831-1831)                   Xb(2).6
 1585 Both, Truce (1910-1973)                     XIIIaq(1).2
 3281 Both, Vincent Albert (1973- )               XIVz.6
 3037 Both, Vivian Kurnia (2001- )                XVh.1
 3323 Both, Walter                                XVs.1
 3149 Both, Weintje (1866- )                      XIy.11
  822 Both, Wendy (1986- )                        XIVbh.3
  653 Both, Wiggert (1843- )                      Xx.2
   79 Both, Wijnand (1827- )                      Xn.5
 2724 Both, Wijnand Jeroen (1952- )               XVj.3, XVIb
   82 Both, Wijntje (1832-1894)                   Xn.8
  242 Both, Wilhelmina (1870- )                   XIad(2).5
 2747 Both, Wilhelmina (1899- )                   XIIIi.8
 2212 Both, Wilhelmina (1911- )                   XIIIas.3
 3671 Both, Wilhelmina (1923- )                   XIIw(2).1
  595 Both, Wilhelmina (1931- )                   XIIIba.3
 2599 Both, Wilhelmina Elizabeth (1941- )         XIVi.1
 1398 Both, Wilhelmina Hendrika (1904- )          XIIav.5
 1563 Both, Wilhelmina Jacoba (1865-1940)         XIu(2).2
 3374 Both, Wilhelmina Johanna Luisa              XVa.1
  324 Both, Wilhelmina Neeltje (1887-1887)        XIaj.4
 1244 Both, Willem (1780-1847)                    IXa.5, Xb
   35 Both, Willem (1797-1864)                    IXi.1, Xn
   56 Both, Willem (1802-1854)                    IXk(1).1, Xr
   45 Both, Willem (1806-1859)                    IXj(2).3, Xp
  129 Both, Willem (1829- )                       Xs(1).1, XIaf
  141 Both, Willem (1831-1881)                    Xt.1, XIai
  116 Both, Willem (1839-1839)                    Xr.8
  618 Both, Willem (1840- )                       Xu.8, XIal
  119 Both, Willem (1844-1844)                    Xr.11
  121 Both, Willem (1847-1847)                    Xr.13
  206 Both, Willem (1849-1907)                    XIy.3, XIIai
 2891 Both, Willem (1850-1875)                    XIe.1
  656 Both, Willem (1850- )                       Xx.6
  198 Both, Willem (1854-1933)                    Xz.3, XIax
  220 Both, Willem (1856-1856)                    XIz.4
  222 Both, Willem (1858-1859)                    XIz.6
  295 Both, Willem (1860- )                       XIag.2, XIIat
 1388 Both, Willem (1860-1918)                    XIah.2, XIIav
  224 Both, Willem (1862-1938)                    XIz.8, XIIaj
  265 Both, Willem (1869-1869)                    XIae.4
  266 Both, Willem (1870-1941)                    XIae.5, XIan.2, XIIap
  244 Both, Willem (1874-1947)                    XIad(2).7
 2414 Both, Willem (1886-1950)                    XIp.4, XIIw
  325 Both, Willem (1891-1947)                    XIaj.5
  429 Both, Willem (1891-1891)                    XIax.9
 3572 Both, Willem (1892- )                       XIIIay(1).3
  432 Both, Willem (1896-1896)                    XIax.12
  385 Both, Willem (1903-1971)                    XIIap.7, XIIIba
  987 Both, Willem (1905-1989)                    XIIbl.1, XIIIbu
 1001 Both, Willem (1907-1982)                    XIIbk.2, XIIIbt
  565 Both, Willem (1921- )                       XIIIay(1).1
 1439 Both, Willem (1925-1996)                    XIIbj.8
  574 Both, Willem (1926- )                       XIIIay(1).3
  688 Both, Willem (1928- )                       XIIaq.7, XIIIbf
  596 Both, Willem (1932- )                       XIIIba.4, XIVar
  676 Both, Willem (1948- )                       XIIIbc.2, XIVaw
  580 Both, Willem (1952- )                       XIIIbb.3, XIVat
 3831 Both, Willem (1962- )                       XIVar.2
  829 Both, Willem (1966- )                       XIIIbf.6
 1015 Both, Willem (1980- )                       XIVbu.3
 1521 Both, Willem (1989- )                       XIVby.5
  269 Both, Willem Alexander (1873-1874)          XIae.8
 2506 Both, Willem August (1876-1877)             XIr(1).4
 2507 Both, Willem August (1881- )                XIr(1).5
 1072 Both, Willem Claesz. (1666-1702)            Vd.1, VIb
 2269 Both, Willem Cornelis                       XIal.5
  832 Both, Willem Cornelis                       XIVbj.2
  487 Both, Willem Cornelis (1885- )              XIIay.3
  511 Both, Willem Cornelis (1895-1947)           XIIaz.1
 2105 Both, Willem Cornelis (1934- )              XIIIbm.5
 3372 Both, Willem Dirk (1948- )                  XIVb.2, XVa
 3260 Both, Willem Frederik (1948- )              XIVw.4, XVu
 3464 Both, Willem George Frederik (1919- )       XIIIo.5
 3673 Both, Willem Herman (1925- )                XIIw(2).3
    8 Both, Willem Jacobs (1696-1770)             VIc.3
   17 Both, Willem Klaassen (1731-1804)           VIId.2, VIIId
 1414 Both, Willem Lodewijk (1909-1911)           XIIaw.12
 1638 Both, Willem Mattheusz. (1715- )            VIIb.1
 1136 Both, Willem Meindert (1958- )              XIIIbi.4
  837 Both, Willem Pieter (1991- )                XIVbk.1
 1655 Both, Willem Pouwels (1716- )               VIIa.1
  967 Both, Willem Sijbrand                       XIIIbh.5
  710 Both, Willem Sijbrand (1916- )              XIIas.4, XIIIbh
 2002 Both, Willemijntje (1781- )                 IXc.4
 1137 Both, Willemijntje Christina (1961- )       XIIIbi.5
 1276 Both, Willemina (1867-1867)                 XIIg(1).2
 1277 Both, Willemina (1868-1868)                 XIIg(1).3
 1282 Both, Willemina (1872-1872)                 XIIg(1).7
 1285 Both, Willemina (1877-1878)                 XIIg(1).11
 1287 Both, Willemina (1879-1958)                 XIIg(1).13
  430 Both, Willemina (1892-1934)                 XIax.10
 3262 Both, Willemina (1953-1993)                 XIVw.6
 2691 Both, Willemina Elizabeth (1914-1961)       XIIIh.9
 2746 Both, Willempje (1898-1899)                 XIIIi.7
 2961 Both, Willempje (1913- )                    XIIIf.5
 2925 Both, Willempje Cornelia (1908- )           XIId.9
 1083 Both, Willempje Willems (1702- )            VIb.7
 1472 Both, Wouter (1988- )                       XIVbq(2).3
 1048 Both, Zachary Jonathon (1996- )             XVae.1
 1091 Both(Bodt), Paulus (1746-1811)              VIIIa(1).1, IXa
 1145 Both], Joris [Adriaensz.] [ (1560-1612)     IIa.1, IIIa
 1331 Bouman, Jacoba                              Xd.4
 1945 Bouman, Janna                               XIm
 2803 Bouman, Willemina (1932-1998)               XIVo.1
 1955 Bouter, Gerrit Jacobus (1882- )             XIm.1
 1921 Braber, Jan den                             XIIIaj
 3582 Brand, Annie (1952- )                       XIIIbo.2
 1236 Brandt, Pietertje Jacobse                   IXa
 3556 Brandwijk, Annigje                          XIan.10
 1311 Brandwijk, Petronella Pleune                VIb.7
 3511 Bredewout, Jantje                           XIp.9
  575 Bredius, J W                            XIIIay(1).4
  289 Breedijk, Adriana                           XIaf
   60 Breedijk, Arij (1805- )                     IXk(1).4
 3623 Breedijk, Klaas                             IXk(1).4
 2122 Breedijk, Klaas (1828- )                    Xu.7
 1696 Breejen, Aagje den (1868-1919)              XIIIt
 2196 Breur, Clazina Petronella (1908-1976)       XIVr
 2197 Breur, Michiel Johannes                     XIVr
 3889 Brieët, Petronella Mathilde                 XIr
 2900 Brink, Bor Otten van den                    Xb(2).5
 2899 Brink, Otto van den (1826-1896)             Xb(2).5
 1074 Brink Lankhair, Anna Jans van der (1667- )  VIb
 1075 Brink Lankhair, Jan Jansz. van der          VIb
  999 Broe(c)k, Jan van den                       IXe
  889 Broe(c)k, Siena (Liza, Sijna) van den (1766-1817)  IXe
 1427 Broekhuijsen, Andries (1880-1965)           XIax.8
 1908 Broere, A                                   XIIIaf.1
 3146 Broere, Lijsbeth                            XIal.3
 2801 Bronder, Lijntje Cornelia Suzanne (1907-1984)  XIVo
 2285 Brouwer, Jannetje                           XIIIl.2
 1681 Brouwer van Middelkoop, Christijntje        Xg
 1823 Bruggen, Hendrina van (1892-1959)           XIIs
 1830 Bruggen, Peter van                          XIIs
 2133 Brugmans, Jacob                             XIt
  890 Brugmans, Siebregtje (1826-1881)            XIt, XIv.1
  629 Bruijn, A..A.. de                           XIIam.4
  179 Bruijn, Aagje de                            Xy
  345 Bruijn, Johanna de                          XIat
 1857 Bruin, Aafje Adriana de (1929-1979)         XIVad
 1934 Bruin, Chris de                             XIIIaj.7
 2084 Bruin, Jaap de                              XVy.1
 2647 Bruin, Koos de                              XIIIbc.4
 2463 Brummelen, Margarieta ten                   Xk
 2704 Brussaard, Bastiaantje                      XIIIi
 1297 Brussaard, Cornelis (1901-1975)             XIIIn.2, XIIIn.6
 1245 Brussaard, Maria (1775-1817)                Xb
 2166 Brussaard, Sijgje                           XIIIm.1
 1090 Brussaart, Anna (1778-1848)                 Xd
 1249 Brussaart, Maarten                          Xb, Xd
  331 Brusse, Cornelis                            XIao.1
 3336 Bruyn, J.H. de                              XIVx.3
 2949 Bruyne, Jacobus de                          XIIIe
 2948 Bruyne, Trijntje de (1892-1965)             XIIIe
 3550 Buchholtz, Wilhelmina Sophie                XIan.3
  282 Buitelaar, Klazina                          XIIar
 3708 Buitelaar, Lena                             XIIm
  509 Buitelaar, Maria                            XIIaz
 3690 Buitenhuis, Janneke                         XIar
 3092 Bunk, Inge (1891-1938)                      XIk(2).4
 3093 Bunk, Jan                                   XIk(2).4
 1339 Bunnik, Elizabeth                           XIIf
 3609 Bunnik, Lena                                IXj(2).1
 2648 Buren, Pleun van                            XIIIbc.5
 3311 Burg, Elisabeth van                         XVq
 1326 Burg, Teuna van den                         XIg
 1194 Burgers, Jannichgen (Adriaans)              Vc
 1605 Burlage, Zwanetta Everdina                  XIIIar
 3400 Buskop, Maria                               XIa(1).3
 1462 Butland, James (1950- )                     XIVbo.2
 1309 Buuren, Chiel Willemse van ( -1733)         VIb.7
  573 Buuren, G van                               XIIIay(1).2
                       - C -
 3679 Calis, Ton                                  XIVt.1
 1454 Cambell, Leta Ann (1965- )                  XVaf
  777 Capellen, Neeltje van                       Xw.3
   34 Casteleleijn, Lena (1775-1841)              IXi
  766 Castelijn, Willem                           IXi
 2645 Cirk, Leo (1939- )                          XIIIbc.1
 1607 Claase, Charlotte Marie (1923- )            XIVal
 1608 Claase, Johannes Bernardus Maria            XIVal
 2487 Claassen, Johanna Henrietta                 XIr
 1159 Claesje Hendriks                            IVa
 3418 Coert, Anna (1870-1914)                     XIIIa
 3419 Coert, Gijsbertus                           XIIIa
  907 Coljé, Jacob Jansz.                         VIIIc
  891 Colje(e), Maagje (1744-1829)                VIIIc
  885 Coole, Dirkje de (1768-1794)                IXf
 2326 Coole, Jacob de (1780-1810)                 VIIIc.8
 2317 Coole, Lambertus de                         IXf
 2327 Coole, Lambertus de                         VIIIc.8
 1595 Coops, Albertine Johanna                    XIVak
 2632 Corbeth, Jan                                XIv.3
 2631 Corbeth, Johannes Matthijs (1875-1937)      XIv.3
 3618 Cornelissen, Reiniera                       IXe.1
 3041 Cornu, Martine Cornelia Ineke (1954- )      XVe.1
 2619 Cramer, Jan Jacob                           XIo
 2375 Cramer, Magdalena Christina (1821-1889)     XIo
                       - D -
 3481 D'Laene, Rita                               XIVu.5
 2026 Dalen, Martijntje van (1891-1985)           XIIIw
  312 Dam, Adrianus van (1868-1941)               XIai.6, XIIbf
  495 Dam, Anna Pieternella van (1894- )          XIIbf
  726 Dam, Christina van                          XIIIax
  132 Dam, Frans van                              Xs(1).2
 3527 Dam, Johannes Wilhelmus van                 XIVy
  131 Dam, Klaas van (1822- )                     Xs, Xs(1).2
   32 Dam, Maarten van                            VIIId.6
 3272 Dam, Maria van (1928- )                     XIVy
 1386 Dam, Marrigje van                           XIah
  284 Dam, Mijntje Christina van (1885-1967)      XIIas, XIIbi.1
  285 Dam, Willem Sijbrand van                    XIIas
 1879 Damsteeg, Aartje                            XIIIai
  539 Dasselaar, Aaltje van                       XIIIbn
  675 Deelen, Dirkje                              XIIIbc
   84 Dekker, Arie (1837-1911)                    Xn.8
  770 Dekker, Cornelis                            Xn.8
 3583 Dekker, Cornelis (1950- )                   XIIIbo.3
  769 Dekker, Weintje                             Xn
 3164 Dekkers, Kornelis Lambertus (1841-1928)     XIg(1).3
 3416 Dekkers, Lambertus Cornelis                 XIIa.5
 3415 Dekkers, Marinus (1869-1923)                XIIa.5
 3165 Dekkers, Teunis                             XIg(1).3
 2664 Dijk, Aart van                              XIIe.1
 2789 Dijk, Adriana van (1896-1985)               XIIIk.2
 2663 Dijk, Andries van (1857-1924)               XIIe.1
 2295 Dijk, Arie van (1897-1985)                  XIIIk.1
 3469 Dijk, Gerrit van                            XIIh.8
 2296 Dijk, Lourens van                           XIIIk.1, XIIIk.2
 2359 Dijk, Maria van                             IXf(2).2, IXf(2).2
 1685 Dijk, Teuntje van                           IXc
 1930 Dijk, Teus van                              XIIIaj.2
 3468 Dijk, Willem van (1889-1962)                XIIh.8
 2291 Dijkgraaf, Margrieta Maggeltje              XIIIk
 3359 Dijkstra, Albert Johan                      XVp.1
 3358 Dijkstra, Albert Johan (1969- )             XVp.1
 1193 Dirck (Jansz.?)                             Vc
  633 Dirkhooff, D..                              XIIam.6
 1192 Dirks, Anneken ( -1683)                     Vc
 1628 Dirksdr., Jannigje                          VIa
  577 Docters van Leeuwen, M                      XIIIay(1).6
 2353 Does, Alida van der                         IXf(2).3, Xi
 3562 Does, Jan van der (1960- )                  XIVy.3
 2537 Doesburg, Neeltje van                       XIIac.7
  192 Dogterom, Maartje (1825-1894)               Xz
  193 Dogterom, Willem                            Xz
 3427 Domselaar, Christiaan (1880-1977)           XIIa.12
 3428 Domselaar, Theodorus                        XIIa.12
 1661 Donck, Gerrigje Jacobs van der (1721-1792)  VIIIb
 1191 Donck, Jenneke Bastiaensdr.                 Vb
 2816 Dongen, Josina Maria van                    XIIad(1).1
 2125 Donk, Dirk van                              Xu.14
 2124 Donk, Gerrit van (1842-1918)                Xu.14
 1662 Donk, Jacob Jansz. van der                  VIIIb
 2149 doodgeb. dr (1902)                          XIac.11
 2148 doodgeb. zn (1900)                          XIac.10
 1846 Dool, Adriana Cornelia van den (1911-1988)  XIIIae
 3273 Doolaard, Klara Anna Maria (1938- )         XIVz
 3274 Doolaard, Pleun                             XIVz
 2517 Doorn, Cornelia van (1898- )                XIr(1).7
 2518 Doorn, Pieter van                           XIr(1).7
 3454 Dorp, Leendert van (1882-1945)              XIIh.5
  175 Dorp, Marrigje van (1820-1875)              Xx, XIap
 3060 Dorp, Wiggert van                           Xx
 3455 Dorp, Willem van                            XIIh.5
 3863 Dorpel, Catharina van den                   XIVbn
 3667 Draayer, M.E.                               XIIIq.3
 1729 Drenth, Elsien                              XIIb.5
 1523 Drexhage, Reinder (1943- )                  XIIIbw.1
 2698 Driel, Jakob van                            XIIf(1).3
 2697 Driel, Jakob van (1851-1938)                XIIf(1).3
 3275 Driel, Jannetje van                         XIVz
 3033 Driel, Maaike Wilhelmina van (1954- )       XVg
 3100 Driel, Pieternella Lijna van (1904- )       XIIaz.1
 2190 Driftenaar, Neeltje                         XIIIm.4
 1375 Drongelen, Bertha Wilhelmina van            XIVs.2
 1808 Dubbeldam, Gijsbert (1895-1954)             XIk(2).7
 1722 Duiven, Dirk                                XIIIc, XIIIc
 1721 Duiven, Elizabeth (1870-1900)               XIIIc
 1759 Duiven, Lena (1873-1945)                    XIIIc
 3726 Dun, Johanna van                            XIv
 3766 Dunnen, Marigje den                         XIIl
                       - E -
  153 Eck, Aletta van                             Xu
 1992 Eck, Engeltje van (1883- )                  XIn.3
 1486 Edelman, Klaas (1931- )                     XIIIbu.2
 3299 Edelschaap, Cornelia                        XIVv(1).3
 2072 Eegdeman, Marinus (1935- )                  XIVab.3
 2364 Effen, Jan Adolf van (1810-1880)            IXf(2).3
 2351 Effen, Johanna Wilhelmina van               Xi
 2352 Effen, Johannis Kornelis van                IXf(2).3, Xi
 3520 Eijk, Cornelia van ( -1993)                 XIac.9
  178 Eijk, Jan van                               Xy
  177 Eijk, Maria van (1823- )                    Xy
 1440 Eisberg, Jan Marie (1911-1986)              XIIbj.1
  522 Endenberg, Dirkje Agatha Pieternella        XIIam
 3302 Engelsman, Jasperina Willempje den          XVp
 1027 Engelsman, Margeret Johanna (1950- )        XIVay
 3534 Engelsman, Marinus den                      XIIap.11
  560 Engelsman, Pieter den (1891-1960)           XIIap.11
 2200 Enkhuijzen, Jeanne Maria van (1928- )       XVl
  146 Erk, Hendrik van (1826-1906)                Xt.6, XIaj.1
  318 Erk, Leendert van                           XIaj.1
 3053 Erk, Willem van                             Xt.6
  779 Erk, Willemijntje van                       XIas.4
  610 Erkel, Maarten van (1935- )                 XIIIba.9
 1163 Es, Anneken Anthonisdr. van ( -1686)        Va
 1164 Es, Anthonis Hendriksz. van                 Va
 2872 Etten, Geertruy van (1821-1889)             XIc
 2873 Etten, Groeneveld van                       XIc
 3670 Etten, Jaapje van                           XIVt
 2206 Etten, M.C. van                             XIVr.2
                       - F -
 1932 Fase, Henk                                  XIIIaj.6
  528 Fijn, Catharina Maria ( -1948)              XIIau
 3849 Flier, Betje Gerrigje van der               XIIIba.10
 3847 Flier, Betje gerrigje van der               XIIIba.7
 2281 Flier, Clazina                              XIIIl.1
 3654 Fluhrer, Emil                               XIab.3
 3653 Fluhrer, Heinrich Georg Paul (1877- )       XIab.3
 3243 Foekema-Melis, Toos                         XIVv
 2935 Fonkert, Catharina                          XIe.5
 3828 Fouw, Saartje de                            XIIIba.5
 1158 Frank Melchiorsz.                           IVa
 2430 Franken, Anna                               XIIx
 1980 Frauenfelder, Willem Johannes (1880- )      XIn.1
                       - G -
 3839 Gaag, Cornelis van der                      XIVar.3
 3838 Gaag, Cornelis van der (1960- )             XIVar.3
 2056 Gaal, Adriana (1910- )                      XIIIaa
 2055 Gaal, Josina Johanna (1906- )               XIIIz
 1754 Galan, Jolanda de                           XVc
  604 Gameren, Gerrit van (1930- )                XIIIba.3
 3825 Gameren, Willem van                         XIIIba.3
 2766 Gardenier, Adriaantje (1875-1940)           XIIIj
 2767 Gardenier, Hendrik                          XIIIj
 1889 Geest, Chris van                            XIIIai(2).2
 1086 Gelder, Hendrickje Teijssen de (1711-1757)  VIIIa
 1229 Gelder, Tijs Eymerde de                     VIIIa
 2065 Gelderblom, Adriana (1927- )                XIVac
 3121 Gelderblom, Geertje                         XIIk
 1753 Gelderen, Jan van                           XIVc.3
 1552 Gerlings, Casparus                          XIIg
 1230 Gerrits, Ariaantje                          VIIIa
 2278 Geus, Cornelia de                           XIIIl.1
 3264 Geus, Gerrit de                             XIIIr.7
 1488 Gier, Janke Annigje de (1938- )             XIVbv
 3451 Giessen, Aart Antonie van der (1877- )      XIIh.3
 3452 Giessen, Arie van der                       XIIh.3
 1354 Giessen, Arij van der (1842-1912)           XIf(2).3
 1355 Giessen, Jan van der                        XIf(2).3
 1333 Gijn, Clasina van                           Xd.6
 1329 Gijn, Emmetje van                           XIg
 2934 Gijzen, Cornelis van                        XIe.5
 2933 Gijzen, Dirk van (1845-1885)                XIe.5
 3845 Gilles, Jacqueline (1961- )                 XIVas.1
 3036 Gin, Rachma Watti (1971- )                  XVh
 3809 Gisolf, Elly (1926- )                       XIIIau
 1683 Goedhart, Antonie                           Xh
 1682 Goedhart, Teuntje (1820-1862)               Xh
 2741 Goemans, Dina Maatje                        XIIIi.5
 2259 Gooijer, Aaltje de                          XIIab
 2436 Goorlaecken, Maria van                      XIp.8
 3677 Goos, Freek (1945- )                        XIVt.1
 3242 Goudswaard, Christina ( -1980)              XIVv
 1663 Graaf, Aechie Jacobsdr. de                  VIIIb
  680 Graaf, C van der                            XIIaq.2
 3076 Graaf, Cornelia van de (1875- )             XIIo
  170 Graaf, Cornelis de                          Xw
  523 Graaf, Elisabeth de ( -1907)                XIIai
  169 Graaf, Grietje de (1820- )                  Xw
 1783 Graaf, Klaas van der (1879-1940)            XIj.3
  785 Graaf, Lena Pieternella van der             XIav.7
  513 Graaf, Maria van der                        XIIIbm
 1784 Graaf, Pieter van der                       XIj.3
 3063 Graaf, Trijntje de                          Xx.8
 3077 Graaf ( mogelijk van de Graaf)., Cornelis de  XIIo
 1423 Graafland, Cornelia (1872-1940)             XIIax
 1850 Graafland, Janna (1919-1978)                XIIIaf
 2566 Graauw, IJke (Zij wordt ook genoemd: "Ke", of "Jenneke"). de (1830-1912)  XIv, XIIad
 3725 Graauw, Mattheus de                         XIv
  243 Graveland, Arie                             XIad(2).5
  666 Graveland, Jac                              XIIbk.3
  421 Graveland, Jansje (1875-1952)               XIIbk
  422 Graveland, Willem                           XIIbk
 1358 Greijn, Johanna                             XIIg
 2502 Grieder, Adolf                              XIIz.2
 2501 Grieder, Alfred Edgar (1891-1942)           XIIz.2
  576 Griend, W van der                           XIIIay(1).5
 1157 Grietje Francken                            IVa
 1821 Grijn, Christiaan van der                   XIl.5
 2074 Gringhuis, Zwaantje ( -1977)                XVz
 2482 Groen, Francina                             Xk(2).1
 2997 Groenenboom, Johannes (1924- )              XIIIg.3
 1484 Groenendijk, Arie (1925- )                  XIIIbu.1
 3316 Groenendijk, Lidia                          XIVv(1).7
 1547 Groeneveld, Jan                             XIIf
 2730 Groeneweg, Johanna                          XVIb
 2442 Groeneweg, Neeltje                          Xj.4
 2980 Groenheyde, Hendrik                         XIId.6
 2979 Groenheyde, Simon Willem (1898-1974)        XIId.6
 2115 Groenhuizen, Jakob (1833-1913)              Xl.10
 2116 Groenhuizen, Jan                            Xl.10
 1373 Groot, Aantje Elizabeth de                  XIVs.3
  491 Groot, Adriana de (1884-1953)               XIIba
   42 Groot, Ari Janse de                         IXj
  698 Groot, Arie de (1901-1986)                  XIIar.1
 3840 Groot, Cornelia de                          XIVar.3
  492 Groot, Jacobus de                           XIIba
  127 Groot, Jan de                               Xs
  126 Groot, Margje de (1818-1890)                Xs, Xs(1).2
   20 Groot, Marrigje Ariens de                   VIIId
 1384 Groot, Neeltje de (1836-1909)               XIah
   41 Groot, Neeltje Ariens de (1777-1843)        IXj
 2118 Groot, Pieter de (1829- )                   Xs(1).6
 3453 Groot, Pietertje de                         XIIh.3
 1385 Groot, Willem de                            XIah
 1323 Grootenboer, Neeltje                        Xc
 3850 Gruiter, Kasper van de                      XIIIba.8
  609 Gruyter, Karel van de (1934- )              XIIIba.8
 3168 Gulik, Catharina van (1845-1874)            XIIi
 1327 Gulik, Johanna van (1809-1872)              XIg
 1328 Gulik, Leendert van                         XIg
 3169 Gulik, Leendert van                         XIIi
                       - H -
  555 Haak, Catharina Jacoba                      XIIap.2
 2191 Haakmeester, Bernardina Francisca Lodewica (1903-1981)  XIVq
 2192 Haakmeester, Johannes                       XIVq
 1652 Haan, Cornelis de                           VIb.4
 1684 Haan, Pietertje de                          Xh
 2429 Haas, Meyer                                 XIIx
 2428 Haas, Sophia Belia (1896-1975)              XIIx
 2432 Haas, Wilhelm Heinrich Hubert               XIp.7
 2431 Haas, Wilhelmina (1901- )                   XIp.7
 1584 Hagenbeek, Piet                             XIIIaq(1).1
  792 Halem, Johanna Pietertje van (1929- )       XIVat
 3265 Halen, Aagje van (1923- )                   XIVx
  238 Halling, Arie ( -1900)                      XIIan
  904 Ham, Gerrit Maartense van                   VIIc
 2844 Ham, Mendrika Margaretha                    XIIbd
  893 Ham, Theuntje Gerrits van den (1697- )      VIIc
 1556 Hammen, Johanna van der (1855-1924)         XIIae
 1557 Hammen, Leendert van der                    XIIae
 2040 Hardam, Lijntje (1865-1896)                 XIIn
 2251 Hardeman, Brandje                           XIs
  520 Hardijzer, Agatha Pieternella (1890-1952)   XIIam
  521 Hardijzer, Johannes                         XIIam
  603 Harreman, Gerrit Teunis (1930- )            XIIIba.1
 3821 Harreman, Leendert                          XIIIba.1
 3170 Hartingsveld, Helena Catharina van          XIIi
 3657 Hartkamp, Akke                              XIIIq
 2433 Hartog, Adrienne Wilhelmina den             XIp.7
  128 Hartog, Cornelia den                        Xs
  691 Hartog, Elisabeth den                       XIae.11
 2180 Hattum, Pieter Cornelis van                 XIVp
 3552 Have, Kornelis van der                      XIan.4
 3551 Have, Willem van der (1880-1958)            XIan.4
 3346 Havelaar, Wilhelmina                        XIVz.5
 2139 Hector, Jacobus                             XIIaf
 2138 Hector, Johanna Pieternella (1865- )        XIIaf
 1201 Hee, Annigje Pieters van der ( -1717)       Vd.2
 1202 Hee, Pieter Jansz. van der                  Vd.2
   19 Heer, Aard Gerritse de                      VIIId
 1357 Heer, Adrianus de                           XIIg
   18 Heer, Cornelia de (1735-1812)               VIIId
 3765 Heer, Jan de                                XIIl
 3764 Heer, Neeltje Marigje de (1867-1929)        XIIl
 1273 Heer, Pietertje de (1842-1913)              XIIg
 2651 Heide, Evert van der                        XIVbl
 2304 Heide, Joke van der (1958-2003)             XIVbl
 2193 Heiden, Lena van der                        XIVq
 2283 Heijmans, Arie (1905- )                     XIIIl.2
 2284 Heijmans, Hermanus                          XIIIl.2
 2496 Heikes, Robert R.                           XIIIal(1).1
 3212 Heingen, Jacob van                          XIIj.2
 3211 Heingen, Wouter van (1872- )                XIIj.2
 3830 Heins, Brenda (1964- )                      XVab
 3605 Hek, Jannigje van der                       Xp
 2322 Hekkert, Gerrit                             VIIIc.5
 2321 Hekkert, Teunis (1754- )                    VIIIc.5
 2708 Helderop, Anthonia (1927-1999)              XVi
 3595 Helmond, Johanna Maria van                  Xm(2).2
 1582 Hemmes, Trijntje                            XIIIaq
 1341 Hempel, Klaziena                            XIIf
 1220 Hendrickje Jans (?)                         Ve
 1367 Hensen, Adriana (1923- )                    XIVt
 3669 Hensen, Lammert                             XIVt
 3287 Herk, Cornelis van                          XVn
 3286 Herk, Janny van (1942- )                    XVn
  639 Herk, Johanna van (1917-1990)               XIIIbo
  689 Herk, K van                                 XIIIbf
 3575 Herk, Klaas van                             XIIIbo
   98 Herk, Leendert van                          Xr
  315 Herk, Neeltje van                           XIaj
   97 Herk, Pietertje van (1805-1858)             Xr
 2054 Herlaar, Jenneke Christina (1911- )         XIIIy
 3354 Hermans, Pieternella                        XVIe
  905 Hermens, Lysbeth                            VIIc
  705 Hertog, T den                               XIIar.6
 2097 Hertog, Wilhelmina den                      XVac
 1431 Hertog, Willem den (1895-1989)              XIax.14
  703 Hertog, Willemijntje Neeltje den (1914- )   XIIIbg
 1260 Herweijer, Jan (1815-1885)                  Xd.6
 1332 Herweijer, Samuel                           Xd.6
 3006 Heus, Anna de                               XIIIg.6
  336 Heuvel, Frank van den                       XIas.1
 1481 Heuvel, Fred van den (1950- )               XIIIbs.3
  274 Heuvel, Gerrigje van den (1888-1964)        XIIaq
  275 Heuvel, Teunis van den                      XIIaq
  262 Heuvel, Wouter van den ( -1894)             XIIao
  713 Heuvelman, J.                               XIIas.5
  934 Hey, Grietje (1838-1917)                    XIu
 2612 Hey, Jacobus                                XIu
 3353 Heyboer, Krijn                              XVIe
 3352 Heyboer, Lena Maria (1967- )                XVIe
 2613 Hiensch, Willemijntje                       XIu
  321 Hoed, Gerrit den                            XIaj.2
  320 Hoed, Marrigje Huigrina den                 XIaj.2
 3148 Hoed, Trijntje den                          XIad(2).4
 1338 Hoek, Arie                                  XIIf
  517 Hoek, Geertruida van den (1898- )           XIIIbn
  538 Hoek, Harmen van den                        XIIIbn
 1267 Hoek, Klaasje (1829-1893)                   XIIf
 1308 Hoek, Teunis Dirkse van den                 VIb.2
 2142 Hoekstra, Durkje Taekes                     XIu(2).1
 2141 Hoeneveld, Gabe Wijtzes                     XIu(2).1
 1615 Hoeneveld, Taeke (1866-1938)                XIu(2).1
 1553 Hoeven, Adriaan van der                     XIu
  929 Hoeven, Adriana Maria van der (1836-1862)   XIu
 1554 Hoeven, Anna Maria van der                  XIu
 3030 Hoeven, Gertrudie Hillegonda Maria van der (1953- )  XVf
 2137 Hoeven, Neeltje van der                     XIt
 2937 Hoewijk, Coenraad van                       XIe.5
 2936 Hoewijk, Gerardus van (1861-1894)           XIe.5
 2938 Hof, Catherina van 't                       XIe.5
  197 Hoffland, Bartholomeus (1855- )             Xz.2
 2053 Hofwegen, A. van (1899-1987)                XIIIx
  632 Hofwegen, G.. van                           XIIam.5
 2052 Hofwegen, J. van                            XIIn(2).1
   38 Hofwegen, Maarten van (1815-1848)           IXi.3
 3596 Hofwegen, Pieter van                        IXi.3
 2478 Hogendoorn, Gijsje                          Xk
  773 Hogendoorn, Hilligje                        Xn.7
 2271 Hokke, Adriana (1877- )                     XIIIl
 2272 Hokke, Frans                                XIIIl
 2907 Hokken, Cornelia                            XIc.4
  768 Hol, Klaas                                  Xn
   75 Hol, Margje (1799-1861)                     Xn
 3867 Holdermans, Johanna (1916-1997)             XIIIbq
 3875 Holst, Pieternella Centijna van             Xp.3
 3779 Honing, Antje Hendrika (1879-1957)          XIIal
 3780 Honing, Egbertus                            XIIal
  233 Honkoop, Jacobus ( -1939)                   XIad(2).1
  417 Honkoop, Maria                              XIax
 2132 Honkoop, Neeltje                            Xy.2
 3519 Hoogdalen, Leendert Pieter van (1901-2000)  XIac.12
  493 Hoogenboezem, Neeltje                       XIIba
 1262 Hoogenboom, Adriana (1834-1873)             XIIe
 1337 Hoogenboom, Jenneke                         XIIf
 1334 Hoogenboom, Pieter                          XIIe
  158 Hoogendijk, Eeuwout                         XIan
  157 Hoogendijk, Neeltje (1852-1924)             XIan, XIIap
 2520 Hoogendonk, Joanna Adriana Philippina (1874- )  XIr
 3888 Hoogendonk, Johannes                        XIr
 2126 Hoogendoorn, Adriana                        Xu.14
 2676 Hoogendoorn, Helena                         XIVi
 3047 Hoogendoorn, Hilligje                       Xq
 1381 Hoogenveen, W.                              XIIIbg.3
 3858 Hoogerwaard, Janna Marigje (1917-2003)      XIIIbp
 3624 Hoogerwaard, Krijntje                       IXk(1).4
 2909 Hoogmoed, Cornelis                          XIIc
 2908 Hoogmoed, Dingena (1850-1883)               XIIc
 1266 Hoogwerf, Adriana (1836-1881)               XIIf
 1336 Hoogwerf, Jan                               XIIf
 1306 Hoogwerf, Teuna                             XIVs
 2441 Hoorman, Anton                              Xj.4
 2440 Hoorman, Christiaan Cornelis (1861-1913)    Xj.4
 2639 Hoppezak, M. (1967- )                       XIVaw.1
 1205 Horden, Arien Cornelis                      Vd.4
 1224 Horden, Teuntje Pieters ( -1729)            VId
 1591 Horst, Antje van der                        XIIIaq
 3489 Horst, Diderika Aleida ter (1833- )         Xm
 3508 Horst, Dorothea Maria van der               XIr(1).3
 3587 Horst, Gerrit ter                           Xm
 1226 Hout, Geertje Ariens ( -1756)               VIc.3
 3535 Houten, Lena van den                        XIIap.11
 1751 Houten, Rob van den                         XIVc.1
 1878 Houweling, Adrianus                         XIIIai
 1876 Houweling, Dirkje Ariana                    XIIIai
 1649 Houwelingen, Teunis van                     IXb.2
 1512 Huang, Catherine (1970- )                   XIVbx.3
 1714 Huisman, Arie                               XIIb
 3357 Huisman, Frank (1966- )                     XVo.1
 1713 Huisman, Johanna (1849-1936)                XIIb
 3746 Huizer, Elisabeth                           Xq.9
 1532 Huizer, Pieter (1940- )                     XIIIbx.3
 2998 Huurman, Arie (1928- )                      XIIIg.4
 3002 Huurman, Willem                             XIIIg.4
 3591 Huyskes, Hendrik Jan                        IXh
 2335 Huyskes, Maria (1793-1848)                  IXh
                       - I -
 2558 Iersel, Machieltje van                      XIIIap
 2721 IJdo, Emma                                  XVj
 1041 Iris, Jane (1955- )                         XIVaz
 2797 Ista, Antonie Leendert (1935- )             XIVn(2).1
 3750 Itallie, Marie Louise van (1917- )          XIIy
 3495 Itallie, Mary van                           XIx.1
 3699 Izelaar, Ingetje Johanna (1916- )           XIVa
                       - J -
 1155 Jacob Pietersz. ( -1661)                    IIIa.1
 1445 Jager, Annigje Jacoba de (1927- )           XIIbj.8
 3507 Jager, Wilhelm de                           XIr(1).3
 3506 Jager, Willem Hendrik de (1870- )           XIr(1).3
 3284 Jagt, J.G. van der                          XIIIs.3
 2694 Jagt, Wijntje van der                       XIIf(1).2
 3206 Jalink, Johan (1880-1946)                   XIIi(2).9
 3207 Jalink, Johanna                             XIIi(2).9
 1167 Jan Foppen                                  Va.1
 1637 Jannigje                                    VIIb
 1034 Jansen, Hendrik (1950- )                    XIIIbd.3
 3043 Jansma, Diana Marye (1975- )                XVg.1
 1444 Janssen, Elisabeth (1925- )                 XIIIbs
 3042 Janssen, Tino (1970- )                      XVe.2
 1199 Jansz., Arie                                IVb(2).3
  611 Joling, Cornelis (1939- )                   XIIIba.10
 3848 Joling, Gerrit                              XIIIba.10
 3846 Joling, Gerrit                              XIIIba.7
  608 Joling, Harmen (1934- )                     XIIIba.7
 3521 Jong, Adriana Jacoba de (1896-1984)         XIac.6
 1723 Jong, Anna de                               XIIIc, XIIIc
  251 Jong, Arie de                               XIad(2).9
  107 Jong, Arie de (1826-1853)                   Xr.4
  426 Jong, Arie de (1883-1959)                   XIax.6
  349 Jong, Arie Willem de                        XIat.2
 3597 Jong, Cornelia de                           IXi.3
   54 Jong, Cornelia de                           IXk
  250 Jong, Cornelia de                           XIad(2).9
  684 Jong, Cornelia de                           XIIIbe
  972 Jong, Cornelia de                           XIVbe
  376 Jong, Cornelia de (1877-1927)               XIIao
 2366 Jong, Cornelis de                           IXf(2).6
 3599 Jong, Cornelis de                           IXj
  719 Jong, Cornelis de                           XIIao
 2365 Jong, Crijn de (1813- )                     IXf(2).6
 3022 Jong, Dicky de (1944- )                     XVd
 3522 Jong, Eldert Jan de                         XIac.6
 1321 Jong, Elizabeth de                          Xb
  393 Jong, Geertje de                            XIav
 2391 Jong, Grietje de (1833- )                   Xt.2
 1698 Jong, Huibertje Teuna de (1893-1987)        XIVaa
 1833 Jong, Johannes de                           XIIq.1
  236 Jong, Klaas de                              XIIan
 2112 Jong, Leendert Dubbeld de (1827-1896)       Xu.4
 1861 Jong, Lena de (1939-1985)                   XIVae
 2459 Jong, Manus de                              XIp.9
 2437 Jong, Mari de (1866- )                      Xj.3
   99 Jong, Maria de                              Xr
  235 Jong, Meinsje de (1863-1939)                XIIan
 2458 Jong, Meyer de (1893- )                     XIp.9
 3493 Jong, Petronella de                         XIx
 2438 Jong, Pieter de                             Xj.3
 2113 Jong, Pieter Dubbeld de                     Xu.4
 1216 Jong, Pieter Pietersz. de                   VIc.1
   40 Jong, Pietertje de (1770-1800)              IXj
 1442 Jong, Sjouke de (1912-1988)                 XIIbj.4
 3696 Jong, Willem de                             Xr.4
  510 Jongkind, Cornelis                          XIIaz
  508 Jongkind, Lena (1869-1926)                  XIIaz
 2992 Jongste, Leendert                           XIIIg.1
 2991 Jongste, Willem (1926-2004)                 XIIIg.1
 3603 Jonkers, Arijaantje (Adriana) (1821-1876)   Xp
   55 Jonkers, Aryaantje (1791- )                 IXk
 3604 Jonkers, Jan                                Xp
   69 Jonkers, Jasper                             IXk
 3642 Jonkers Both, Adriana Alida Johanna (1884- )  XIab.3
 3791 Jonkers Both, Albert Pieter André (1915-1999)  XIIal.2, XIIIav
 3806 Jonkers Both, Anne Elizabeth (1953- )       XIIIaw.2
 3790 Jonkers Both, Daphne Victoria (1998- )      XIVan.2
 3782 Jonkers Both, Eduard Johannes Wilhelm (1913-2003)  XIIal.1, XIIIau
 3797 Jonkers Both, Eduard Pieter Albert (1944- )  XIIIav.2, XIVao
 3795 Jonkers Both, Eleanore (1942- )             XIIIav.1
 3778 Jonkers Both, Floris (1917-1939)            XIIak.2
 3805 Jonkers Both, Jinke Annette (1951- )        XIIIaw.1
 3641 Jonkers Both, Johannes Dirk (1887-1927)     XIab.4
 3638 Jonkers Both, Johannes Nicolaas (1853-1933)  Xp.2, XIab
 3789 Jonkers Both, Joris Hendrik (1997- )        XIVan.1
 3810 Jonkers Both, Marianne (1941- )             XIIIau(1).1
 3777 Jonkers Both, N.N. ( -1915)                 XIIak.1
 3801 Jonkers Both, Otto Leonard (1919-1995)      XIIal.3, XIIIaw
 3799 Jonkers Both, Peter Barry Albert (1979- )   XIVao.1
 3640 Jonkers Both, Pieter Alidanus (1879-1938)   XIab.2, XIIal
 3787 Jonkers Both, Pieter Eduard (1957- )        XIIIau(2).1, XIVan
 3808 Jonkers Both, Rudi Otto Leonard (1967- )    XIIIaw.4
 3800 Jonkers Both, Tessa (1982- )                XIVao.2
 3639 Jonkers Both, Willem Adrianus (1878-1936)   XIab.1, XIIak
 3807 Jonkers Both, Willemina Margaretha (1956- )  XIIIaw.3
 3871 Jonkman, L.H.                               XIIIbp.2
 2255 Joos, Joannes                               XIs.3
 2254 Joos, Joannes Leonardus (1853- )            XIs.3
 2338 Jordens, Elisabet Gijsberta                 IXe.2
 2339 Jordens, Geurt                              IXe.2
 1142 Joris Peter Jansz.                          IIa
                       - K -
 2403 Kaars, Elisabeth                            XIp
 3788 Kabel, Jaqueline (1962- )                   XIVan
 2710 Kalisvaart, Jacob (1892- )                  XIIIi.2
 2711 Kalisvaart, Maarten                         XIIIi.2
 2759 Kalkman, Geertje                            XIVl
 2372 Kas, Albertus Cornelis van der              Xj
 2371 Kas, Dirkje van der (1828-1902)             Xj
  991 Kasius, Janna                               XIIIbv
 2946 Kavelaar, Jannigje                          XIe.8
 1765 Kekem, Adriana van                          XVx
 3420 Kempes, Sara Harmens                        XIIIa
 2257 Kennedy, Catharina Maria (1844-1879)        XIIab
 2258 Kennedy, Theodorus Franciscus               XIIab
 2011 Kenneweg, Marigje                           Xf
 1776 Kentie, Neeltje (1840-1912)                 XIj
 1993 Kerkhof, Jan (1891-1969)                    XIn.11
  796 Kersten, Pieternella (1929- )               XIIIbb.5
 3322 Ketting, K.W.                               XVs
 1745 Kiefte, Hendrika de (1924- )                XIVc
 3545 Kiefte, Hendrika Cornelia de                XIIIaz
 2498 Kindlimann, Brigitt                         XIIIal(1).2
 3007 Kindt, Adriana (1947- )                     XIVe
 3008 Kindt, Teunis                               XIVe
 2830 Kinket, Jannigje                            XIIbb
 1000 Klaasen, Janna                              IXe
 3294 Klapwijk, Gerredina                         XVo
 1222 Kleij, Arie Claesz.                         Ve
 3392 Klein, Geertrui (1813-1895)                 XIa
 3393 Klein, Klaas                                XIa
 3518 Klein, Metje                                XIac.7
  203 Klerkx, Andries (1829-1879)                 XIy.1
 3730 Klerkx, Christoffel                         XIy.1
 3064 Kleyn, Johan Hendrik (1863- )               Xx.14
 2818 Klingens, Christina (1902- )                XIIIv
 2819 Klingens, Cornelis                          XIIIv
 3172 Klokkenburg, Dirk                           XIIi
 3171 Klokkenburg, Johanna (1847-1933)            XIIi
 2250 Klomp, Gerrit                               XIs
  894 Klomp, Maria (1820-1868)                    XIs
  928 Klootwijk, Anna                             XIt(1).1
 2607 Klootwijk, Anna                             XIu(1).1
 2209 Kloppert, Adriana Petronella Catharina      XIIIas
 3592 Klupper, Lucretia                           IXh
  459 Knoop, Johannes                             XIIaj
  458 Knoop, Pietertje (1863-1915)                XIIaj
 3431 Knop, Laurens                               XIIIb
 3430 Knop, Martijntje (1888- )                   XIIIb
 3798 Koershuis, Christine (1950- )               XIVao
 3341 Koffijberg, Arjan (1968- )                  XIVz.4
 3342 Koffijberg, Herman                          XIVz.4
 3237 Kogelenberg, Cornelia Pieternella van (1900-1989)  XIIIs
 2089 Kok, Bastiaantje Cornelia de                XIVab
 1775 Kok, Geertje                                Xg.1
 2642 Kok, Jan de (1967- )                        XIVaw.2
 2888 Kolk, Elizabeth van der (1826-1896)         XIe
 2889 Kolk, Johannes van der                      XIe
 2245 Kolthof, Catharina Johanna                  XIIIan
 1425 Konijn, Leendert (1877-1919)                XIax.1
 1243 Konijnendijk, Cornelis (1774-1830)          IXa.4
 1318 Konijnendijk, Jan                           IXa.4
 1544 Konijnendijk, Pleuntje                      XIf
 3733 Kooij, Arie                                 XIy.1, XIy.8
 1840 Kooij, Cornelis                             XIIq.5
 2145 Kooij-, Huibert Thomas (1853-1915)          XIy.1, XIy.8
 2927 Kooiman, Emilie ( -1881)                    XIc.7
 1895 Kooiman, J                                  XIVae.2
  201 Kool, Jannigje (1824-1880)                  XIy
 2387 Koolmees, Johanna (1891- )                  XIIat.5
 1863 Koolwijk, J                                 XIIIac.5
  530 Koolwijk, Sijgje (1890- )                   XIIIbj
 1416 Koolwijk, Simon                             XIIIbj
 3026 Koopman, Jan Cornelis (1942- )              XIVd.3
 2509 Koorevaar, Cornelia Elisabeth (1892-1962)   XIIaa
 2510 Koorevaar, Josephus Albertus                XIIaa
 2128 Koot, Leendert (1861- )                     Xx.13
 2129 Koot, Teunis                                Xx.13
 1543 Kooyman, Arie Hendriksz.                    XIf
 1012 Kooyman, Cornelia                           XIVbu
 3029 Kooyman, Klazina                            XVf
 1253 Kooyman, Maartje (1812- )                   XIf
 2622 Koppe, Christina Louisa (1815-1864)         Xm
 2654 Koppe, Pieter (1812-1860)                   IXh.1
 2655 Koppe, Wouter                               IXh.1
 2623 Koppe, Wouter                               Xm
 3068 Koppel, Sijgje van de                       XIk
 3298 Koppenaal, Cornelis Leendert                XIVv(1).3
 3297 Koppenaal, Jacob (1943- )                   XIVv(1).3
 2207 Koppers, Jaantje Johanna Catharina (1886- )  XIIIas
 2208 Koppers, Johannis Gerardus                  XIIIas
 3796 Kordelaar, Robert Albert Maria van (1937- )  XIIIav.1
 1957 Korevaar, Jan Cornelis (1891-1964)          XIm.8
 3330 Koster, M.J.                                XVu
 3694 Koster, Marijntje                           Xu.3
 3598 Koster, Wilhelmina de                       IXi.3
 1443 Kotsabasis, George (1899-1973)              XIIbj.5
  184 Koutstaal, Cornelis (1855- )                Xy.2
 2130 Koutstaal, Dina                             Xx.13
 2131 Koutstaal, Willem                           Xy.2
 1360 Kouwenhoven, Arie                           XIIIm
 1279 Kouwenhoven, Cornelia (1875-1955)           XIIIm
 2768 Kraak, Jacoba                               XIIIj
 1469 Kraayeveld, Johanna                         XIVbq
 2809 Krabbenbos, Wilhelmina (1938- )             XVk
 2942 Kralingen, Maria van                        XIe.6
 1542 Kramer, Laurens ( -1863)                    XIg
 3438 Kranenburg, Stijntje                        XIIIa.2
 2659 Krapels, Jean                               IXh.5
 2658 Krapels, Marie Thérèse Josephine (1825-1895)  IXh.5
 2633 Kreber, Henriette Ernestina                 XIv.3
 2045 Kreij, Maria de (1868- )                    XIIn
 2256 Kreke, Maria Theresia van der               XIs.3
 2244 Kremer, Hendrikus                           XIIIan
 2243 Kremer, Johanna Margaretha (1891- )         XIIIan
 3488 Kreunen, Otto Arnold (1841-1909)            Xm(1).2
 3687 Kreunen, Willem                             Xm(1).2
 1313 Kriek, Cornelis Jacobse                     VIIIa
  686 Krimpen, Gijsbertus van (1916- )            XIIaq.5
  549 Krimpen, Jacoba van (1896-1945)             XIIIay
  672 Krispijn, A.                                XIIbc
  671 Krispijn, N                                 XIIbc(1).1
 3073 Kroon, Annigje                              XIk(1).2
 1825 Kroone, Marrigje (1874-1956)                XIIq
 2320 Kruif, Antje de                             IXf
 2349 Kruiff, Dirk de                             Xi
 2348 Kruiff, Geertje de (1798-1828)              Xi
 2290 Kruijne, Adrianus                           XIIIk
 2289 Kruijne, Janna (1876-1954)                  XIIIk
 2188 Kruijs, Pieter (1895-1981)                  XIIIm.4
 2189 Kruijs, Willem                              XIIIm.4
 3558 Kruithof, Gerrit                            XIan.13
 3557 Kruithof, Klijs (1891- )                    XIan.13
 3887 Kühlman, Magdalena                          XIIIal
 1614 Kühr, Cissie                                XIVal.2
 2820 Kuij, Vijgerina van der                     XIIIv
 3706 Kuijk, Wilhelmina van                       XId.3
  927 Kuijpers, Antonie                           XIt(1).1
 2606 Kuijpers, Antonie                           XIu(1).1
  896 Kuijpers, Gijsbertus (1851-1929)            XIt(1).1
 3731 Kuijpers, Theodora Maegaretha               XIy.1
  931 Kuijpers (Kuipers), Willem (1852- )         XIu(1).1
 2415 Kuil, Antonetta Maria Louisa van (1889- )   XIIw
 2416 Kuil, Jan Willem van                        XIIw
 3308 Kuiper, Geertruida Hendrika                 XIVv(1).4
 2071 Kusters, Nicolaas (1930- )                  XIVab.2
 3803 Kuys, Margaretha (1880-1961)                XIab.4
 2772 Kwak, Adriaantje                            XIVm
  159 Kwakernaak, Jannigje                        XIan
                       - L -
  988 Laan, Annigje van der (1909-1981)           XIIIbu
  500 Laan, Willemijntje van der                  XIIbg
 2340 Laar, Everdina van                          IXe.2
 1796 Labee, Antje (1846-1895)                    XIl
 1797 Labee, Jan                                  XIl
 1718 Lagerwerf, Pieter                           XIIb.1
 1717 Lagerwerf, Wouter (1868-1947)               XIIb.1
 3327 Lamers, H.J.                                XIVw.3
 3783 Lammers, Mary                               XIIIau
 2444 Lampe, Carel Ferdinand                      Xj.9, XIq
 2443 Lampe, Jeanette (1869- )                    XIq
 2456 Lampe, Johan Frederik (1863-1902)           Xj.9
 1174 Lamsvelt, Trijntje Jansdr.                  IVa.2
 2950 Lang, Cornelia                              XIIIe
 2740 Lange, Hendrik Martinus de                  XIIIi.5
 2739 Lange, Pieter Hendrik de (1892- )           XIIIi.5
 2396 Langen, Dirk de                             Xz.4
  200 Langen, Leendert de (1867- )                Xz.4
 2302 Langendoen, Abraham                         XIIIk.6
 2301 Langendoen, Maarten (1906- )                XIIIk.6
 2916 Langerveld, Adriana                         XIId
  925 Langeveldt, Jannigje van                    Xl
 2445 Lantzendörffer, Jeanette                    Xj.9, XIq
 2824 Lee, Elizabeth Geertruida van der (1883- )  XIIbd
 2843 Lee, Willem van der                         XIIbd
 3338 Leemberg, Carin (1963-1996)                 XVw
  878 Leempoel, Aleida                            Xl.12
 3094 Leer, Johanna van de                        XIk(2).4
 1875 Leeuw den Bouter, Joop den                  XIIs.6
 1528 Leeuwen, Cornelis van (1940- )              XIIIbx.1
 2228 Leeuwen, Ingetje van                        XIIap.1
 3099 Leeuwen, Johanna Cornelia van               XIIIat
 2755 Leeuwen, Margaretha van                     XIIIi.10
 1211 Lekkerkerker, Jan Hubertsz                  VIc
    6 Lekkerkerker, Meijntie (Meijnsje) Jans (1666-1735)  VIc
 3820 Lems, Cornelia                              XIIIba
 2177 Lezer, Grietje (1904-2000)                  XIVp
 2178 Lezer, Hendrik                              XIVp
 3478 Liere, Louis van                            XIVu.2
 2308 Lieshout, Lucia                             Xl.2
 2332 Limbeek, Gerrit van (1793-1849)             VIIIc.9
 2333 Limbeek, Jacob van                          VIIIc.9
 2370 Linde, Aaltje van der                       IXf(2).7
  174 Linde, Pieter van der (1842- )              Xw.3
  776 Linde, Witte van der                        Xw.3
 2406 Linden, Arie van der                        XIp.1
 2941 Linden, Cornelis van der                    XIe.6
 2940 Linden, Dammis van der (1862- )             XIe.6
 1715 Linden, Hermina van der                     XIIb
 2405 Linden, Johannes Cornelis van der (1873-1955)  XIp.1
 2297 Linden, Maria van der                       XIIIk.1, XIIIk.2
 3470 Linden, Wilhelmina van der                  XIIh.8
 2334 Lit, Eijgje van                             VIIIc.9
 1654 Lochte, Dirk Knelisz. de                    VIb.7
 2490 Lockert, Johann Heinrich August             XIIz
 2489 Lockert, Lina Henriette Selma Helene (1872-1947)  XIIz
 1732 Lodder, Gijsbert                            XIIb.6
 1731 Lodder, Simon (1883-1937)                   XIIb.6
 2385 Loef, Pieter Marinus                        XIaw.2
 2656 Loenen, Jacoba Rijnbrandina van             IXh.1
 2624 Loenen, Jacoba Rijnbrandina van             Xm
 2020 Loeve, Annigje (1834- )                     XIi